Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

2011 Marek Vácha He who understands baboon would do more towards metaphysics than Locke. Charles Darwin.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "2011 Marek Vácha He who understands baboon would do more towards metaphysics than Locke. Charles Darwin."— Transkript prezentace:

1 2011 Marek Vácha He who understands baboon would do more towards metaphysics than Locke. Charles Darwin

2 Albert Schweitzer (1875 – 1965)  úcta k životu pro Schweitzera pramení z poznání: jsem životem, který chce žít uprostřed života, který chce žít  „Jedna existence se prosazuje na úkor druhé, jedna ničí druhou. Jedna vůle k životu od druhé pouze něco chce, aniž ji bere na vědomí jakožto vůli. Ve mně se však vůle k životu stala vůlí, která ví, že existuje také jiná vůle.“

3

4 Interakce mezi dvěma druhy Symbióza Typ interakce Výsledek Mutualismus+/+ Predace a parazitismus +/- Komenzalismus+/0 Amenzalismus0/- Kompetice-/- Plesiobióza0/0

5 Kompetice -/-  Kompetice (-/-)  Druhy s podobnými nároky nemohou žít spolu na jednom místě  Ekologická nika = prostor kde organismus využívá abiotické a biotické zdroje  fundamentální nika  realizovaná nika druhy mající stejnou ekologickou niku nemohou existovat společně

6

7 Kompetice -/-

8 Korýš rodu Balanus

9 Mutualismus mezi rostlinou (Fabaceae) a bakterií (Rhizobium) žijící v nodulech na kořenech Mutualismus +/+

10 Pluvianus aegyptius a Crocodylus niloticus

11 Mutualismus +/+

12 Mutualismus +/+ Koevoluce

13 Xantophan morgani praedicta a Angraecum sesquipedale

14 Predace a parazitismus +/-  Predátor požírá kořist -obrana rostlin: trny, žahavé trichomy, chemické látky -obrana živočichů: - útěk - krycí zbarvení - oklamání predátora - chemické látky

15 Parazitismus +/-  Endoparazit = žije uvnitř těla hostitele  Ektoparazit = žije na povrchu těla hostitele  Obrana - rostliny: chemicky - živočichové: imunitní systém  Úspěšný parazit NEZABÍJÍ hostitele

16 Parazitismus +/- Parazitická plíseň zabíjející saranče. „Vetřelec“.

17 Parazitismus +/- Houba Ophiocordyceps unilateralis zabíjí mravence Camponotus leonardi. Houba dosud neznámým způsobem manipuluje chování mravence, aby se spustil z koruny deštného pralesa, kde žije, do prostoru pod sebou, zakousl se pevně do spodní strany listu a v pro houbu optimální vlhkosti čekal na smrt.

18 Parazitismus +/- Viriony HIV opouštějící T lymfocyt

19 Komenzalismus +/0

20 Amenzalismus -/0 Cestou k napajedlu pošlapou velcí savci vegetaci, aniž z toho mají zisk, trávě to výrazně škodí

21  Recently, however, an entirely new scientific basis has been given to morality from two surprising directions:  neo-Darwinism on the one hand, and the branch of mathematics known as  Game Theory on the other.

22 Altruismus u zvířat  = čin, který zvýší fitness příjemce a poněkud oslabí fitness dárce  aby mohl fungovat zvířata musí:  žít ve stabilní skupině  opakovaně se potkávat (aby mohlo dojít k protislužbě)  rozeznávat a pamatovat si jednotlivé příslušníky skupiny  být dlouhověcí  být citliví na případné podvodníky

23 Altruismus u zvířat  neodarwinismus předpokládá, že „čistý altruismus“ u zvířat neexistuje  je to ale pravda?  pokud se tedy zvíře chová „altruisticky“ protislužba přijde možná později nebo ji nevidíme

24 Altruismus  1. Altruismus, který směřuje k dobru vlastních potomků. Z evolučního pohledu není potřeba tento typ altruismu vysvětlovat. Cokoliv rodič dělá pro své potomky, dělá zároveň pro propagaci svého genotypu.  2. Altruismus, který je zaměřený ku pomoci jiným příbuzným (Kin Selection). Většina členů nějaké sociální skupiny je spolu tím či oním způsobem geneticky spřízněna a sdílí spolu části svých genotypů. I zde je možné evoluční vysvětlení plynoucí z hypotézy inkluzívní fitness. Často citovaným příkladem zde mohou být africké vlhy nebo společenský blanokřídlý hmyz. Nepotismus u lidí.

25 Altruismus mezi příbuznými  W. D. Hamilton v roce 1963 razí termín „inkluzívní fitness“ a stanovuje vzorec rB>C  r = koeficient příbuznosti  B = benefit, užitek pro příjemce  C = cost, ztráta pro dárce  Protože sourozenci mají r = 0,5, altruistické chování nastane, pokud bude zisk (B) dvakrát tak větší jako ztráta (C). Sexuální druh (tedy pohlavně se rozmnožující druh) by tak měl být selektován na obětování života za své dva sourozence nebo osm bratranců a sestřenic.

26 Gene-selectionist perspective  What the gene loses in the sacrifice of the altruistic body it occupies, it can redeem many times over in the enhanced survival or reproduction of the beneficiaries.  (Hölldobler, B., Wilson, E.O., (2009) The Superorganism. W.W. Norton and Company, New York. p. 23)

27 Altruismus mezi příbuznými  Hamilton takto vysvětluje altruismus u eusociálního hmyzu s haplodiploidním sytémem  …zde se velmi vážně mýlil  mnoho haplodiploidních druhů tvoří agregace, kde eusocialita nevznikla  mnoho diplodiploidních druhů je eusociálních, např. termiti

28 Altruismus mezi příbuznými  u makaků rhesus (podobně jako i u jiných druhů) existuje kin recognition  here, juveniles that are reared apart from birth show a preference for their genetic relatives over unrelated individuals, even though they have never seen any of the before  the mechanism involved is uncertain, but may include similarity of body odours and facial features  (Jones, S., Martin, R., Pilbeam, D., (eds.) (1992) Cambridge Encyclopedia of Human Evolution. Cambridge University Press. p. 147)

29 Genetický altruismus  mláďata se následující sezónu vzdají vlastního rozmnožování a místo toho pomáhají svým rodičům vychovávat své o jeden rok mladší sourozence  south american marmosets  tamarins

30 Altruismus mezi příbuznými Fidel Castro a Raúl Castro Saddám Hussein s rodinou

31 Altruismus  3. Altruismus mezi nepříbuznými členy stejné society. Sociální skupina je ovšem tvořena nejen ze členů širší rodiny, ale i z imigrantů, kteří nesdílejí se starousedlíky ani část genomu. Doposud nerozřešenou otázkou je, nakolik se v takových skupinách liší míra altruismu mezi příbuznými a mezi nepříbuznými jedinci.  4. Reciproční altruismus se svým doposud nejznámějším příkladem u upírů Desmodus rotundus. Je ovšem třeba si uvědomit, že víceméně všechny známé způsoby mutualistické symbiózy mezi jakýmikoli dvěma jedinci různých druhů organismů spadají do skupiny recipročního altruismu. Jediným rozdílem mezi mutualismem a recipročním altruismem je časová prodleva mezi službou a protislužbou.

32 Spermophilus beldingi  they trill in response to predatory mammal and whistle in response to flying hawk  hawk  the whistling squirrel is captured only 2 % of the time  non-whistling squirrels are captured 28 % of the time  the squirrel raising the alarm apparently reduces its own chances of dying, perhaps by informing the hawk that the caller has seen it and at the same time sowing panic and confusion among the other squirrel.  attacking mammal  the trilling squirrel is killed 8 % of the time  non-trilling squirrel is killed only 4 % of the time

33 Spermophilus beldingi  whistles are selfish, but trills are genuinely altruistic  (Freeman, S., Herron, J.C., (2004) Evolutionary Analysis. Pearson Prentice Hall, Upper Saddle River. p. 422)  males disperse from natal burrow, while female offspring tend to remain and breed close by  females in proximity tend to be closely related

34

35 Spermophilus beldingi  females were much more likely to call than males  females were much more likely to call when they had close relatives within earshot  these data strongly support the hypothesis that kin selection is responsible for the evolution of alarm calling  …ale jak vysvětlit ty hawks…?  …nejedná se o pseudovědu?

36 Merops bullockoides

37  young, that are old enough to breed on their own will instead remain and help their parents rear their brothers, sisters, or half-siblings  helpers assist with nest building, nest defense, or food delivery to incubating parents and the nestling

38 Merops bullockoides  helping at the nests is usually found in species where breeding opportunities are extremely restricted, either because  habitats are saturated with established breeding pairs  suitable nest sites are difficult to obtain  in these cases, gaining direct fitness is almost impossib,le for young adults. Gaining indirect fitness by helping becomes a best-of-a-bad-job strategy

39 Merops bullockoides  the 40 – 450 individuals in a colony are subdivided into groups of 3 to 17  more than half of bee-eater young die of starvation before leaving the nest  on average, the presence of each helper results in an additional 0,47 offspring being reared to fledgling

40 Desmodus rotundus  typickou noc se  7 % dospělých vrátí bez krve  33 % mláďat do dvou let věku se vrátí bez krve  po třech neúspěšných nocích hrozí smrt hladem

41 Desmodus rotundus

42 Citlivost na podvodníky Případy podvodníků nás naplňují spravedlivým hněvem...

43 V atmosféře lži již nikdo nikomu nevěří

44 Celkem tedy jsou tři způsoby jak předat co nejvíce genů do další generace  individual selection = prosté rozmnožování  kin selection = pomoc v rozmnožování příbuzným  reciproční altruismus = pomáhám svým genům

45 Altruismus  5. Altruismus zacílený k členům jiné society téhož druhu. Je velmi obtížně vysvětlitelný. Je zřejmé, že dějiny rodu Homo jsou dějinami genocidy a že koncept altruismu byl vždy zaměřen toliko k členům vlastní society. Jak je tedy možné, že se altruismus cílený ke všem členům rodu Homo v naší evropské společnosti uchytil, a jak to, že jej nyní považujeme za samozřejmý? Dle Ernsta Mayra si i zde můžeme vzít na pomoc hypotézu přírodního výběru, ovšem ne zcela úspěšně. Mayr zde připomíná etiku Starého Zákona, která byla zcela zaměřena na členy in-group a na ostatní pronárody nepohlížela jako na členy spadající pod etická pravidla.

46 Altruismus  Naopak novozákonní etos je již etikou zacílenou na všechny příslušníky rodu Homo a podobenství o milosrdném Samaritánovi je lekcí, jak se máme chovat k out-group jedincům. Altruismus vzhledem k cizincům není podporován přírodním výběrem, uzavírá Mayr. Tento altruismus ovšem nemáme ve své genetické výbavě, nýbrž musí být naučen učiteli, filosofy, náboženskými vůdci nebo celou společností, spadá tedy do vlivu prostředí a není to tedy automatický produkt evoluce. Zacházení s indiány v 16. - 19. století a zacházení s černochy ještě v 19. století vycházelo z představy, že černoši a indiáni nespadají do ranku bytostí, kterým jsme ochotni přiřadit status lidské osoby.

47 Altruismus  Mayr konstatuje, že v tom, jak je tato etika přijímána a realizována, sledujeme klasickou gaussovskou křivku. Vedle typických altruistů, lidí laskavých a dobrosrdečných ke komukoli, bez nároku na reciprocitu, a dokonce i často jednajících laskavě i s jedinci, kteří jim ubližují, zde máme příklady sociopatologií, příklady osob, na které má sociální učení malý nebo žádný vliv. Nicméně si Mayr všímá, že ve státě Utah, který je povýtce mormonský, je těchto patologických případů velmi málo a je zde relativně velmi malé procento vězňů. Mayr svou kapitolu o evoluci etiky končí optimisticky:

48 Altruismus  „Morální výchova je velmi úspěšně praktikována několika největšími světovými náboženstvími. A kde výchova těchto náboženství selhala, jako je například nezdar v prevenci obou děsivých světových válek, můžeme jen doufat, že se svět poučí z chyb minulosti. A - oceňme to - kultura světa křesťanství opravdu vlastní etické principy, které jsou ve svém celku velmi pevné, i když se nám velmi často nedaří podle nich žít.“ (Mayr 2001)

49 Altruismus  R. L. Trivers zavádí v roce 1971 termín „reciproční altruismus“, který funguje jak v rámci genetických příbuzných, tak i u zcela nepříbuzných jedinců, a dokonce i mezi jednotlivými druhy. Podle Triverse musí být splněny následující podmínky:  ztráta, kterou trpí poskytovatel chování, musí být menší než zisk příjemce  jedinci musí být schopni rozpoznat jeden druhého, aby mohlo dojít k oplacení služby a aby mohli být detekováni případní podvodníci  jedinci musí žít delší dobu, aby mezi nimi mohlo docházet k opakovaným interakcím a aby mohlo docházet k reciprocitě altruistického chování.

50 Altruismus mezi nepříbuznými Vězňovo dilema  Autorem myšlenky je Robert Trivers. Dva vězni jsou obviněni ze zločinu. Jsou vyslýcháni odděleně, takže ani jeden neví, co řekne druhý. Pravidla jsou nastavena tak, že pokud se oba přiznají, dostanou oba mírný trest. Pokud oba zapírají, dostanou oba středně těžký trest. Pokud se jeden přizná a druhý zapírá, první dostane velmi těžký trest a druhý bude osvobozen.  dilema je to proto, že pokud oba zradí, dostanou velký trest, kdyby oba spolupracovali, dostali by jen malý trest

51 Vězeň B MLČÍ SVALUJE VINU Vězeň A MLČÍ oba dostávají 6 měsíců vězení Vězeň A dostává 10 let Vězeň B je osvobozen Vězeň A SVALUJE VINU Vězeň A je osvobozen oba dostávají 2 roky vězení Vězeň B dostává 10 let

52 Vězňovo dilema  Pokud by se vězňové setkali jen jednou, optimální strategií je vždycky svalit vinu.  Pokud by se setkali vícekrát, optimální strategií je v prvním kole kooperovat a ve druhém udělat to, co udělal protihráč v minulém kole. (= Tit for Tat)  ještě lepší strategie je Tit for Tat, ale v 1 % - 5 % kooperovat i proti zrádcům minulého kola (Tit for Tat with forgiveness)  tím se totiž zamezí „etice krevní msty“  strategie je zejména výhodná tam, kde je možnost „šumu“ – nesprávné interpretace soupeřova postoje

53 Vězňovo dilema  jsou ale možné i další varianty  zajímavé je, že pokud dvojici vězňů chápeme jako jednotku a chceme minimalizovat trest, nejvýhodnější je spolupráce

54 Vězňovo dilema v reálu  stromy rostou co nejvýše kvůli světlu  závody ve zbrojení mezi dvěma státy (USA a SSSR za studené války)  dvě konkurenční firmy na cigarety provádí současně zbytečně nákladnou reklamní kampaň  nezamykání domů na Islandu  prodej ovoce v Rakousku – u pole je kasička  státy s nízkou kriminalitou a se „slušnými občany“ jsou bohatší (Skandinávie, Švýcarsko) než státy s vysokou kriminalitou (Rusko)

55 Vězňovo dilema  Robert Axelrod vyzval informatiky na celém světě, aby vymysleli co nejúspěšnější strategii v počítačové simulaci...

56 Správná strategie musí být...  Milá  nikdy nezradí jako první. Tedy i zcela sobecký hráč ze zcela sobeckých důvodů nezradí jako první.  Schopná odvety  úspěšná strategie nesmí být strategie slepého optimismu. Strategie „vždy spolupracuj“ je totiž bezmocná proti zrádcům.

57 Správná strategie musí být...  Odpouštějící  Ačkoli umí úspěšná strategie oplatit zradu, musí být schopna odpustit, pokud protivník nechce již více zradit a spolupracuje. Tím se zamezí začarovanému kruhu vzájemných mstí.  Nesmí závidět  Úspěšná strategie nechce za každou cenu mít víc bodů než protivník. Pokud je strategie „milá“, pak neskóruje nikdy víc než protivník.

58 Altruismus u lidí  ekonomie Adama Smithe  evoluční teorie Charlese Darwina  Vězňovo dilema ...všechny tyto teorie nevysloveně předpokládají, že cílem každého je domoci se co největšího zisku

59 Tit for tat  Gen 9,6: Whoever sheds the blood of man, by man shall his blood be shed; for in the image of God has God made man.

60  The story has a sequel. In 1989, the Polish mathematician Martin Nowak produced a programme that beats Tit-for.tat. He called it Generous.  It overcome one weakness of Tit-for-Tat, namely that when you meet a particulary nasty opponent, you get drawn into a potentially endless and destructive cycle of retaliation, which is bad for both sides.  Generous avoided this possibility by randomly but periodically forgetting the last move of the opponent  What Nowak had produced, in fact, was a computer simulation of forgiveness

61 Altruismus u lidí  Vězňovo dilema ale dává smysl jen tehdy, pokud vězeň chce dosáhnout co největšího zisku. Vždy se tedy nevysloveně předpokládá, že motivace jedince je zcela sobecká. Pokud podniká jedinec altruistické akty, pak jen proto, že očekává oplátku. Na samém dně duše evolučního tvora je egoismus, který jej sice často vede ke spolupráci, ale přece jen nakonec egoismus. Všichni vězni jsou tedy nakonec sobečtí a jejich cílem je optimalizace kalkulu zisku.

62 Altruismus u lidí  nevyslovený předpoklad vězňova dilematu: všichni jsme sobci a všichni chceme vyváznout s co nejmenším trestem  nevysloveně se předpokládá, že lidská motivace je vždy zcela sobecká  což se právě u našeho druhu tak lehce říct nedá

63 Altruismus u lidí  vzhledem k tomu, že máme rozum, nemusíme již naslouchat ani  hlasu svědomí, pokud vzniklo přirozeným výběrem  hlasu sobeckých genů  recipročnímu altruismu, genetickému altruismu, kin selection ani group selection  ani si nemusíme brát příklady z přírody  díky rozumu jsme již "nad nimi"  člověk si literárně "může dělat co chce"

64 Altruismus u lidí  anything that appears to be motivated by a concern for someone else´s needs will, under close scrutiny, prove to have ulterior motives.  the recently favored behaviorist approach sees human beings as stimulus-response mechanisms, open to egoistic appeals of social engineers.  (Grant, C., (2001) Altruism and Christian Ethics. Cambridge University Press, Cambridge. p. 35)

65  Znám případ mladého amerického manželského páru, který se vrátil právě z Afriky, kde oba pracovali v rámci Peace Corps. Vrátili se rozčarováni a roztrpčeni. Ukázalo se, že se museli po celé měsíce zúčastňovat zasedání skupiny, která byla aranžována jedním psychologem. Úvodem se, zdá se, konalo jakési inkviziční vyšetřování. Psycholog: „Proč jste se přidali k Peace Corps?“ Manželský pár: „Chtěli jsme pomáhat lidem, kteří se mají méně dobře, než my.“ On: „To značí, že jim musíte být nějak nadřazeni.“ Oni: „Nějak ano.“ On: „To znamená, že pociťujete potřebu dokázat svou nadřazenost. Vaším skutečným motivem je tedy nevědomá potřeba dokázat sobě a jiným, že jste nad nimi nadřazeni.“ Oni: „ Nikdy jsme se na to nedívali z tohoto hlediska, ale vy jste přece psycholog, vy to tedy musíte vědět lépe.“ A tímto způsobem se ve skupinových zasedáních pokračovalo. Členové skupiny se učili tomu, aby chápali svůj entuziasmus pro Peace Corps, své zanícení pro úkol, připravené přinášet oběti, vykoupené odříkáním a strádáním, jako pouhý komplex a aby si jej vykládali jako pouhé „hang-up“.“  Frankl, V.E. Vůle ke smyslu

66 Mat 18, 23 - 34  Nebeské království se podobá králi, který chtěl provést vyúčtování se svými služebníky. A když s vyúčtováním začal, přivedli mu jednoho dlužníka, u kterého měl deset tisíc hřiven. Protože dlužník neměl čím zaplatit, pán rozkázal prodat ho i se ženou a dětmi a se vším, co měl, a tím zaplatit. Tu mu ten služebníka padl k nohám a na kolenou prosil: „Měj se mnou strpení, a všechno ti zaplatím!“ A pán se nad tím služebníkem smiloval, propustil ho a dluh mu odpustil. Sotva však ten služebník vyšel, potkal se s jedním ze svých druhů ve službě, který mu byl dlužen sto denárů. Začal ho škrtit a křičel: „Zaplať, co jsi dlužen!“ Jeho druh padl před ním na kolena a prosil ho: „Měj se mnou strpení, a zaplatím ti to!“ On však nechtěl, ale šel a dal ho zavřít do vězení, dokud dluh nezaplatí.  Když jeho druhové ve službě viděli, co se stalo, velmi se zarmoutili. Šli a všechno to pověděli svému pánovi. Tu si ho pán zavolal a řekl mu: „Služebníku ničemný! Celý dluh jsem ti odpustil, protože jsi mě prosil. Neměl ses tedy i ty smilovat nad svým druhem, jako jsem se smiloval já nad tebou?“ A jeho pán se rozhněval a dal ho mučitelům, dokud by nezaplatil celý dluh. Tak bude jednat s vámi i můj nebeský Otec, jestliže každý svému bratru ze srdce neodpustíte.

67 Mat 18, 23 - 34  oba jsou ve vězení, jeden na doživotí, jeden na několik dní  chybělo velmi málo a oba mohli být na svobodě  místo happy endu ale nastal nejhorší možný konec  závěr: pokud jsme sobečtí, tak bychom měli ze sobeckých důvodů odpouštět

68 Otče náš ...odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům

69 Albert Schweitzer (1875 – 1965) „Musím bezmezně odpouštět, protože kdybych to nečinil, byl bych nepravdivý sám k sobě a počínal bych si tak, jako kdybych nebyl sám právě tak vinen, jako se ten druhý provinil vůči mně. Jelikož se můj život tolikrát poskvrnil lží, musím odpustit lež, jíž se druhý dopouští vůči mně; protože jsem sám tak často bez lásky, nevraživý, pomlouvačný, úskočný a povýšený, musím odpustit každou necitelnost, nevraživost, pomluvu, úskočnost a povýšenost, která je namířena proti mně. Musím odpouštět beze slov a nenápadně. Vlastně ani neodpouštím, protože vůbec nepřipustím, aby došlo k nějakému rozsuzování. Ani tohle není nějaké přepjatost, nýbrž nevyhnutelné rozšíření a zjemnění běžné etiky.“

70 Altruismus u lidí Pokud jsme altruističtí vůči neznámým lidem, dáváme si pozor, aby se o našem altruismu vědělo (na rozdíl od Mat 6)

71 Dárcovství krve Za 1. odběr krve získává dárce odznak “kapka krve”

72 Dárcovství krve Bronzová medaile prof. Janského je udělena za 10 odběrů krve Stříbrnou medaili prof. Janského získává dárce za 20 odběrů Zlatá medaile prof. Janského je dárci udělena za 40 odběrů

73 Dárcovství krve

74 Pseudověda  pokud by všichni lidé byli sobci, potvrzovalo by to darwinistické představy  pokud si lidé pomáhají, vysvětlíme to některým z typů altruismu  pokud si pomáhají tajně a nezištně, musíme si vzít na pomoc hypotézu špatných memů  Závěr: pokud si lidé nepomáhají, jednají darwinisticky. Pokud si pomáhají, jednají rovněž darwinisticky.  ať lidé jednají jakkoli, je to vždy ve shodě s darwinismem

75 Altruismus u lidí  „Dejte si pozor, abyste nekonali dobré skutky okázale před lidmi, jinak nemáte odplatu u svého Otce v nebesích. Když tedy dáváš almužnu, nevytrubuj před sebou, jak to dělají pokrytci v synagógách a na ulicích, aby je lidé velebili. Amen, pravím vám: Ti už svou odplatu dostali. Když však dáváš almužnu ty, ať neví tvoje levice, co dělá tvoje pravice, aby tvoje almužna zůstala skrytá, a tvůj Otec, který vidí i to, co je skryté, ti odplatí.“ (Mat 6,1-4)

76 Sociobiologie a její kritika  předpoklad, že svědomí a sociální chování člověka vznikl přírodním výběrem  darwinisticky se ale mohla k spolupráci vyvíjet i tlupa nevědomých zombiů, kteří nepotřebují vědomí  proč si příroda v nás dovolila tak nadbytečný luxus vědomí?

77 Sociobiologie a její kritika  termín „sobecký gen“ je metafora – gen takový nemůže být  sobečtí nebo nesobečtí mohou být lidé  člověk je možná víc než jen převozník genů do dalších generací

78 Selekce na úrovni skupiny  V.C Wynne-Edvards  Animal territoriality = mechanism spacing out individuals such that the population would not overexploit critical resources  Population without mechanisms to curb overexploitation would run a higher risk of extinction  = the process of natural selection could operate on a population of groups  (Kerr, B., Theoretical and Experimental Approaches to the Evolution of Altruism and the Levels of Selection in Garland, T., JR., Rose, M.R., (eds) (2009) Experimental Evolution. University of California Press, Berkeley, p.587)

79 Selekce na úrovni skupiny  Williams  group-level adaptation does not exist (or is very rare)  turnover of group relative to the turnover of individuals is too slow  migration between groups is too high  an inexorable force for selfishness within groups would lead to the decrease of altruists globally

80 Altruists can decrease in frequency within groups but increase in frequency globally!  (Kerr, B., Theoretical and Experimental Approaches to the Evolution of Altruism and the Levels of Selection in Garland, T., JR., Rose, M.R., (eds) (2009) Experimental Evolution. University of California Press, Berkeley, p.589)

81  altruists are always at a relative disadvantage within groups  however, groups with more altruists are more productive or long-lived  possible mutations of genes that program selfish cheating within the group might be kept in check by between-group competition

82  the only way an altruism gene can be propagated by group selection is if groups with more altruists are more productive than those with fewer altruists  thus, positive between-group selection must exceed negative within-group selection  groups with altruists must be more productive than those without.  (Hölldobler, B., Wilson, E.O., (2009) The Superorganism. W.W. Norton and comp. New York. p. 27)

83  all selection is multilevel. Elements that vary genetically at each level of biological organization serve as the targets of selection – whether genes, organelles, cells, organisms, or superorganisms.  the ultimate unit of evolution, however, is the gene, or ensemble of alleles of interacting genes  (Hölldobler, B., Wilson, E.O., (2009) The Superorganism. W.W. Norton and comp. New York. p. 24)

84


Stáhnout ppt "2011 Marek Vácha He who understands baboon would do more towards metaphysics than Locke. Charles Darwin."

Podobné prezentace


Reklamy Google