Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Rurální sociologie sociologie venkova Co to je venkov??? =

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Rurální sociologie sociologie venkova Co to je venkov??? ="— Transkript prezentace:

1 Rurální sociologie sociologie venkova Co to je venkov??? =

2 Který z uvedených pojmů si nejvíce spojujete s venkovem? 1.Zemědělství 2.Příroda 3.Volná krajina 4.Tradice 5.Chalupaření 6.Fyzická, manuální práce Výzkum Obrazy venkova, Sociologická laboratoř 2005, 1591 respondentů

3 Venkov obydlený prostor mimo městské lokality tradičně charakterizovaný orientací na zemědělství a menší hustotou obyvatel, ale i jiným způsobem života, většinou propojeným s přírodou, a také s jinou sociální strukturou ve srovnání s městem… (viz Velký sociologický slovník, str. 1380)

4 Venkov (= venkovský prostor) – vesnice a krajina v jejich okolí – souhrn katastrů venkovských obcí Venkovský region Obec - „Obec je základním územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce.“ – viz § 1 zákona 128/2000 Sb. o obcích.  Město  Vesnice (= venkovská obec)

5 Historické rozdíly MĚSTA Průmysl, obchod, řemeslná výroba Bohatství Hustá vícepodlažní zástavba, kamenné domy Vyšší hustota obyvatel Kultura, školství, instituce Statut, historická práva VESNICE Zemědělství, drobná řemeslná výroba Chudoba Rozvolněná nízkopodlažní zástavba, dřevěné domy Nízká hustota obyvatel Tradice, lidové umění

6 Vymezení venkovských obcí Subjektivní Objektivní - podle kvalitativních znaků - podle kvantitativních ukazatelů

7 Subjektivní vymezení venkova Vzhled, dojem Cítění místních lidí

8 Objektivní vymezení venkova A. kvalitativní (obtížně kvantifikovatelné) Architektonické znaky Urbanistická struktura Ekonomické znaky Sociální znaky – styl života

9 Objektivní vymezení venkova B. kvantitativní Zařazení obce v systému veřejné správy Postavení (statut) obce Počet obyvatel - do 2 000 obyvatel Hustota obyvatel - do 100, 150 obyv./km²

10 Statut obce – viz Číselník obcí (CISOB) Statut Od rokuPočet k 1.1.2007 kódnázev Hhlavní město20031 Sstatutární město200223 Mměsto2002535 Tměstys2007123 Oostatní obec2002 5562 Uvojenský újezd2003 5

11 Venkov v ČR (k 1.1.2004) Podle počtu obyvatel 89,6 % obcí – 5 615 z 6 249 obcí 73,6 % území – 58 058 z 78 867 km² 26,2 % obyvatel – 2 676 362 z 10 211 455 obyvatel P odle hustoty (150/km²) 87,9 % obcí – 5 495 z 6 249 obcí 82,7 % území – 65 211 z 78 867 km² 29,9 % obyvatel – 3 052 900 z 10 211 455 obyvatel

12 Venkovské obce ČR

13 Zdroj: PRV ČR 2007-2013, verze leden 2007

14 Klasifikace CZ-NUTS kódoblast Počet k 1.1.2007 NUTS 0,1území ČR1 NUTS 2regiony soudržnosti8 NUTS 3kraje14 NUTS 4 (v ČR) LAU 1 okresy91 LAU 2obce6 249 NUTS = společné klasifikace územních statistických jednotek (EU - Eurostat) LAU (Local Administrative Units) = lokální administrativní jednotka

15 Zdroj: PRV ČR 2007-2013, verze leden 2007 − převážně městské regiony – ve venkovských obcích žije méně než 15 % obyvatel, − významně venkovské regiony – ve venkovských obcích žije 15 až 50 % obyvatel, − převážně venkovské regiony – více než 50 % obyvatel žije ve venkovských obcích. Pro klasifikaci venkovských regionů používá Evropská unie metodiku OECD, založenou na kritériu přepočtené hustoty obyvatel. Podle této metodiky se regiony NUTS 3 člení na tři typy:

16 Venkovské prostory ČR Venkovské prostory v ČR je třeba rozlišit na: příměstské, mezilehlé, odlehlé. V současné době jednoznačně přijaté vymezení těchto typů neexistuje. Pomocí speciálně definovaných jednotek lze vymezit souvislejší území tří typů. Za příměstský venkov lze považovat venkovské obce v rámci městských aglomerací, resp. úzce vymezených urbanizovaných území (s více než 50 000 obyvateli). Odlehlý venkov zahrnuje zejména tzv. periferijní území, tj. území s nepříznivými sociálně–ekonomickými charakteristikami obyvatelstva a osídlení. Mezilehlý prostor pak zahrnuje zbývající území ČR. Volně podle PRV ČR 2007-2013, verze leden 2007

17 Český venkov Socio-demografické charakteristiky

18 Velikostní struktura venkovských obcí Velikostní skupina obcí podle počtu obyvatel Rozloha v km² Počet obcí Počet obyvatel Hustota zalidnění (obyvatel na km²) Do 1999 7021 633200 53421 200 - 49918 2962 012653 74036 500 - 99917 0211 293901 54653 1 000 - 1 99913 009674933 85671 Celkem venkov58 0285 6122 689 67646 Zdroj: ČSÚ, výpočty ÚRS PRAHA, a.s, data k 1.1.2005

19 Vývoj počtu obyvatel venkova ve 20. století 20001900

20 Vylidňování venkova Příčiny: –Slučování obcí (růst měst, středisková soustava) –Zanikání obcí (pohraničí, vojenské prostory) –Růst velikosti obcí –Migrace (do měst, do zahraničí) –Stárnutí obyvatel (demografické trendy)

21

22 Venkov a stěhování Vylidňování venkova se zastavilo ve druhé polovině 90. let Obce do 2 000 obyvatel jsou migračně ziskové (mimo nejmenších obcí) Většina obyvatel venkova se stěhovat nechce Mladí lidé chtějí odejít ze své obce (chtějí se osamostatnit) Možné řešení – nabídka „startovního“ bydlení, nabídka pracovních příležitostí, služeb, aktivit

23 Vývoj bilance přírůstků obyvatelstva v letech 1991-2000 podle velikostních kategorií obcí Migrační přírůstek / úbytek (na 1 000 obyvatel)

24 Venkov a stáří Věková struktura venkova a měst je obdobná Stárnutí se týká celé populace Od 90. let dochází k přirozeným úbytkům populace ČR (méně narozených než zemřelých), v roce 2006 poprvé přírůstek Důsledky je třeba řešit vhodnou populační a důchodovou politikou

25 Věková struktura

26 Pohyb obyvatelstva = změny počtu obyvatel Přirozené saldo = počet narozených – počet zemřelých Migrační saldo = počet přistěhovalých – počet vystěhovalých

27 PŘÍRŮSTKY/ÚBYTKY OBYVATEL  1994–2002 pokles počtu obyvatel  2003–2004 počet obyvatel ČR se díky zahraniční migraci zvyšuje (celkem přibylo 17,3 tis. proti úbytku 96,2 tis. za období 1994–2002)  k 31.5.2005 měla ČR 10 230 142 obyvatel

28 HLAVNÍ RYSY SOUČASNÉHO DEMOGRAFICKÉHO VÝVOJE V ČR  již osmým rokem rostou počty narozených dětí, přesto se počet obyvatel ČR zvyšuje hlavně díky přírůstkům zahraniční migrací  stárnutí populace ČR je zatím pozvolné, ale již brzy, v souvislosti s odchodem silných válečných a poválečných ročníků do ekonomicky neaktivního věku, dojde k jeho výraznému zesílení  od roku 1988 nepřetržitě roste podíl dětí rodících se mimo manželství  úroveň sňatečnosti zůstává velmi nízká; mladí lidé posouvají uzavření manželství a založení rodiny do stále vyššího věku  růst rozvodovosti by se mohl již zastavit (na 50% manželství končících rozvodem)  zvyšuje se naděje dožití mužů i žen  potratovost se dále snižuje

29 Venkov a zemědělství Většina lidí si venkov spojuje se zemědělstvím V zemědělství pracuje pouze 4 % zaměstnaných, na venkově 11 % (v průmyslu 33 %) Většina venkovanů má domácí hospodářství Je třeba podporovat nejen zemědělství, ale i venkov! (EAFRD)

30 Venkov a vzdělání Vzdělanostní struktura obyvatel venkova se výrazně liší od obyvatel města Ve venkovských obcích je výrazně větší podíl osob se základním a nižšími stupni vzdělání, naopak méně vysokoškoláků Kořeny tohoto jevu jsou v minulosti, ale i v současném systému škol → nutnost odchodu za vyšším vzděláním do města Vzdělaní lidé musí najít na venkově uplatnění

31 Zpracováno dle SLBD 2001

32 Strom života Takoví jsme byli (1991)...... a tak by naše populace dopadla, kdyby plodnost (a úmrtnost) zůstala na úrovni roku 1998 a nikdo se k nám nepřistěhoval. Převzato ze stránek Katedry demografie VŠE Praha http://nb.vse.cz/kdem/

33 Děkuji za pozornost http://pef.czu.cz/~soclab


Stáhnout ppt "Rurální sociologie sociologie venkova Co to je venkov??? ="

Podobné prezentace


Reklamy Google