Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Č OKOLÁDA ÚVOD P ů vod č okolády Výroba Č okolády Druhy č okolád Zkušební otázky Využití č okolády Záv ě re č ný test.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Č OKOLÁDA ÚVOD P ů vod č okolády Výroba Č okolády Druhy č okolád Zkušební otázky Využití č okolády Záv ě re č ný test."— Transkript prezentace:

1

2 Č OKOLÁDA

3 ÚVOD P ů vod č okolády Výroba Č okolády Druhy č okolád Zkušební otázky Využití č okolády Záv ě re č ný test

4 ……….. č okoláda………….. Božská to substance, neodolatelný h ř ích, smyslné pot ě šení…to vše a více v nás vzbuzuje jedine č ná chu ť č okolády. Velice ráda bych se s Vámi cht ě la pod ě lit o poznatky a tipy. Pozorn ě sledujte a sladce si vychutnávejte zajímavosti v oblasti č okoládového sv ě ta. „ M ň am, to je ale dobrota.“

5 Odkud se bere č okoláda? Ž e by z obchodu?

6 ….z továrny na č okoládu?

7 …špatn ě, ale odkud tedy? Za správnou odpov ě dí se musím vydat na vzdálený kontinent, který objevil Kryštof Kolombus tedy do ……..Ameriky

8 Kde se první č okoláda objevila, u ž víme, ale jak vlastn ě č okoláda vzniká? Tak jako jablka na mamin č in štr ů dl musí vyr ů st a dozrát, tak to samé platí u č okolády. Ale nebudu p ř edbíhat, poj ď me se tedy podívat, jak vlastn ě č okoláda vzniká….

9 Z kakaovníku vzniká č okoláda? Na obrázku p ř ímo vidíme strom, kterému se ř íká kakaovník, má hn ě dé plody, které rostou nejen na silných v ě tví stromu, ale i p ř ímo u kmene stromu.

10 ….sb ě r plod ů kakaovníku… Sesbírané hn ě dé plody obsahují dužinu s bílými boby, které se nechávají rozkvasit a poté sušit.

11 …plody máme sesbírané a usušené a te ď nás č eká…. pražení

12 mletí, kterým se jádra m ě ní na ř ídkou kaši

13 Z této směsi se odděluje kakaové máslo a zbylá směs se zpracovává na kakaová prášek.

14 … ž e by u ž č okoláda? Kdepak, na n ě co jsme zapomn ě li..! Pro č je č okoláda sladká?

15 ….správn ě, protože obsahuje cukr..na n ě j se nesmí zapomenout

16 Jestlipak víte, pro č je č okoláda tak jemná? Aby se nám č okoláda rozpoušt ě la na jazyku, je pot ř eba ji po ř ádn ě pomocí válce zjem ň ovat

17 .. uff…poslední krok…. Vzniklá sm ě s se musí na vysoký stupe ň zah ř át, pak zmírnit teplotu a hned formovat do tabulek č i jiných tvar ů.

18 …kone č n ě …. č okolááááda Byl to náro č ný proces, ale stál za to, nemyslíte?

19 …dávali jste pozor? Zkusme si navzájem odpov ěď na tyto otázky….  Odkud pochází č okoláda?  Jak se nazývá strom, ze kterého se vyrábí č okoláda?  Než č okoládu vyrobíme, musíme boby sesbírat, pak sm ě s pražíme,meleme, zjem ň ujeme a než ji rozlijeme do forem, tak musíme…? (nápov ě da – teplota)  Máte rádi č okoládu?

20 Jak d ě líme č okolády? Bílá č okoláda Mlé č ná č okoláda Ho ř ká č okoláda

21 Víte, č ím je zp ů sobené to, ž e máme mlé č nou, ho ř kou č i sv ě tlou č okoládu? Zkuste vybrat jednu ze správných odpov ě dí: Č okolády jsou zbarv e né, protože mistr kucha ř háže lentilky do sm ě sí a tak vznikají barevné č okolády, Každý kakaovník má jiné zbarvení, hn ě dé,bílé a č erné, proto odlišné i č okolády, Barevnost č okolády závisí hlavn ě na tom, kolik kakaa se p ř idá do výroby dané č okolády, jestli hodn ě č i mén ě. Pro zajímavost se m ů žeme podívat na reportáž týkající se č okolády videovideo

22 Jestli pak víte, co všechno m ůž eme z č okolády zpracovat? figurky zmrzliny oplatky trubi č ky bonbony …a spoustu dalších dobrot..

23 Č okoláda nejen k mlsání… Víte, že č okoládu lze používat nejen, když nás „honí mlsná“ a bohužel k vyšší kazivosti zub ů, ale také se využívá v kosmetice? Nev ěř íte? Tak se poj ď me p ř esv ě d č it …..

24 N ě které kosmetické salony nabízí č okoládovou masáž. P ř i masáži č i zábalu t ě lo p ř es pokožku vst ř ebává vitamíny. Má p ř íznivý vliv na srdce a pro č istí váš organismus.

25 Č okoládového másla se pom ě rn ě hojn ě využívá v kosmetice. Kakaové máslo - zm ě k č uje a zjem ň uje pokožku.

26 Záv ě re č ný testík (každá otázka má jednu správnou odpov ěď ) 1)Z jakého kontinentu pochází čokoláda? a)Austrálie b)Asie c)Amerika 2) Plody kakaovníku rostou: a)na keři b)na stromě s názvem kávovník c)Na stromě s názvem kakaovník 3)V čokoládě nesmí chybět: a)sůl b)cukr c)Káva 4) Při výrobě čokolády se ohřívá na vysoký stupeň z toho důvodu, aby: a)se dala rozlévat do předem nachystaných forem b)neztvrdla c)zůstala stejná barva 5) Čokoládu můžeme nejen jíst, ale také používat jako: a)Zábal nebo maska na obličej či tělo b)mazadlo na kola c)surovina při výrobě keramických hrníčků Pro ty, kte ř í si cht ě jí ov ěř it své odpov ě di a i pro ty, kte ř í si s otázkami nev ě d ě li rady, slouží další stránka

27 Než vám sd ě lím správné odpov ě di, chci vám všem pop ř át zdravé mlsání a pod ě kování za pozornost. Správné odpov ě di: 1c,2c,3b,4a,5a Na záv ě r……

28 …pravil jeden moudrý pán… „Silný č lov ě k se pozná tak, že rozlomí tabulku č okolády na dva kusy a pak sní jen jeden.“ Judith Viorst

29 Vypracovala: Martina Horváthová Masarykova univerzita, sociální pedagogika, výpo č etní technika Brno, únor 2009 Zdroje: http://svet-cokolady.webnode.cz/ http://www.cokolada.info/historie-cokolady.html http://www.cokoladicka.cz/historie_cokolady.html Obrázky: www.google.com


Stáhnout ppt "Č OKOLÁDA ÚVOD P ů vod č okolády Výroba Č okolády Druhy č okolád Zkušební otázky Využití č okolády Záv ě re č ný test."

Podobné prezentace


Reklamy Google