Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nařízení o vzájemném uznávání a informační místo ProCoP Ministerstvo průmyslu a obchodu SOLVIT setkání 24.06.2010.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nařízení o vzájemném uznávání a informační místo ProCoP Ministerstvo průmyslu a obchodu SOLVIT setkání 24.06.2010."— Transkript prezentace:

1 Nařízení o vzájemném uznávání a informační místo ProCoP Ministerstvo průmyslu a obchodu SOLVIT setkání 24.06.2010

2 Neharmonizovaná sféra Zásada vzájemného uznávání Zásada vzájemného uznávání Čl. 34 (28) a 36 (30) Smlouvy o fungování EU Čl. 34 (28) a 36 (30) Smlouvy o fungování EU Judikatura Soudního dvora EU Judikatura Soudního dvora EU Výrobky vyrobené a uvedené na trh jednoho členského státu mají přístup na trh jiného státu členského státu mají přístup na trh jiného státu K omezení může dojít pouze na základě stanovených důvodů veřejného zájmu K omezení může dojít pouze na základě stanovených důvodů veřejného zájmu

3 Problémy při aplikaci zásady vzájemného uznávání Orgány členských států vyžadují splnění požadavků národních předpisů, např. provedení dalších zkoušek, předložení dokumentů aj. Orgány členských států vyžadují splnění požadavků národních předpisů, např. provedení dalších zkoušek, předložení dokumentů aj. Opatření je nepřiměřené Opatření je nepřiměřené Rozhodnutí příslušných úřadů není odůvodněno Rozhodnutí příslušných úřadů není odůvodněno Podnikatel má omezené možnosti jak se bránit Podnikatel má omezené možnosti jak se bránit

4 Nařízení 764/2008 o vzájemném uznávání Aplikační přednost, účinné od 13. května 2009 Aplikační přednost, účinné od 13. května 2009 Stanoví procesní postupy, které spr. orgán musí dodržet, omezuje-li volný pohyb výrobku Stanoví procesní postupy, které spr. orgán musí dodržet, omezuje-li volný pohyb výrobku Vztahuje se na rozhodnutí příslušného orgánu, které na základě technického pravidla Vztahuje se na rozhodnutí příslušného orgánu, které na základě technického pravidla - zakazuje uvést výrobek na trh - nařizuje změnu či dodatečné zkoušky výrobku - nařizuje stažení výrobku z trhu

5 Technické pravidlo Čl. 2 odst. 2 Nařízení Jakékoli ustanovení předpisu čl. státu Jakékoli ustanovení předpisu čl. státu - které není předmětem harmonizace - a zakazuje uvést výrobek na trh či musí být při uvádění dodrženo, a stanoví - požadované vlastnosti (úroveň jakosti, bezpečnost, rozměry, zkoušení, balení etc.) - jiný požadavek (podmínky použití, recyklace aj.) pokud by mohl mít významný vliv na uvedení na trh

6 Přínosy Nařízení Nařízení stanoví jasná pravidla, jak musí správní úřad členského státu postupovat v případě, že se rozhodne omezit volný pohyb určitého výrobku na svém území Nařízení stanoví jasná pravidla, jak musí správní úřad členského státu postupovat v případě, že se rozhodne omezit volný pohyb určitého výrobku na svém území Důkazní břemeno je na straně úřadu (odůvodněné vyrozumění o záměru vydat omezující opatření, 20 dnů k podání námitek, řádně odůvodněné rozhodnutí) Důkazní břemeno je na straně úřadu (odůvodněné vyrozumění o záměru vydat omezující opatření, 20 dnů k podání námitek, řádně odůvodněné rozhodnutí) Posílení práv podnikatelů Posílení práv podnikatelů Ukládá zřídit kontaktní místo pro výrobky (ProCoP) Ukládá zřídit kontaktní místo pro výrobky (ProCoP)

7 ProCoP = Informační místo pro podnikatele Zřízeno Nařízením 764/2008 Zřízeno Nařízením 764/2008 Každý stát má své kontaktní místo (ČR – na Ministerstvu průmyslu a obchodu) Každý stát má své kontaktní místo (ČR – na Ministerstvu průmyslu a obchodu) Informační povinnost vůči podnikatelům, úřadům, Evropské komisi Informační povinnost vůči podnikatelům, úřadům, Evropské komisi Podnikatelé zde zjistí požadavky na výrobky Podnikatelé zde zjistí požadavky na výrobky

8 Jaké informace ProCoP poskytuje? Národní technická pravidla pro určitý druh výrobku Národní technická pravidla pro určitý druh výrobku Požadavek na předchozí schválení, registraci Požadavek na předchozí schválení, registraci Pravidla volného pohybu zboží na vnitřním trhu EU Pravidla volného pohybu zboží na vnitřním trhu EU Zásada vzájemného uznávání (Nařízení 764/2008) Zásada vzájemného uznávání (Nařízení 764/2008) Kontakty na příslušné orgány Kontakty na příslušné orgány Opravné prostředky proti správním rozhodnutím Opravné prostředky proti správním rozhodnutím

9 Jakým způsobem ProCoP poskytuje informace? Kontakt (email, fax, dopis, telefon) Kontakt (email, fax, dopis, telefon) Široká síť kontaktních osob - zástupců správních úřadů (Usnesení vlády č. 597 ze dne 4.5. 2009) Široká síť kontaktních osob - zástupců správních úřadů (Usnesení vlády č. 597 ze dne 4.5. 2009) Spolupráce se zahraničními informačními místy (Product Contact Point) Spolupráce se zahraničními informačními místy (Product Contact Point) Výhody - neformálnost Výhody - neformálnost - rychlost (do 15 pracovních dnů) - rychlost (do 15 pracovních dnů) - bezplatnost - bezplatnost

10 Dotazy na ProCoP Nejvíce na požadavky českých právních předpisů (české i zahraniční firmy) Nejvíce na požadavky českých právních předpisů (české i zahraniční firmy) Velká rozmanitost, dotazy z různých oblastí Velká rozmanitost, dotazy z různých oblastí * Často stavební, strojírenské, potravinářské výrobky, léčiva, kosmetické přípravky a hnojiva * Často stavební, strojírenské, potravinářské výrobky, léčiva, kosmetické přípravky a hnojiva Od zřízení zodpovězeno přes 100 dotazů – vzrůstající tendence Od zřízení zodpovězeno přes 100 dotazů – vzrůstající tendence

11 Příklady dotazů na ProCoP Požadavky na hnojiva z Belgie (registrace) Požadavky na hnojiva z Belgie (registrace) Přezkušování stavebních výrobků z Velké Británie Přezkušování stavebních výrobků z Velké Británie Švédská tepelná čerpadla (dokumentace) Švédská tepelná čerpadla (dokumentace) Vodní filtry z Ruska (dovoz ze třetího státu) Vodní filtry z Ruska (dovoz ze třetího státu) Energy drink z Itálie (ohlášení) Energy drink z Itálie (ohlášení)

12 ProCoP - kontakty Informační místo ProCoP: Informační místo ProCoP: email: procop@mpo.cz, procop@mpo.cz telefon: 224 853 088 web : www.mpo.cz/procop Seznam informačních míst v Evropě: Seznam informačních míst v Evropě: http://www.mpo.cz/dokument66084.html http://www.mpo.cz/dokument66084.htmlhttp://www.mpo.cz/dokument66084.html

13 Spolupráce ProCoP & SOLVIT Odbor vnitřního trhu a služeb EU na MPO Odbor vnitřního trhu a služeb EU na MPO Při zjišťování požadavků na výrobky se může ukázat, že jednání úřadu bylo v rozporu s evropským právem – okamžitě můžeme začít situaci řešit v rámci neformálního systému řešení sporů – SOLVIT Při zjišťování požadavků na výrobky se může ukázat, že jednání úřadu bylo v rozporu s evropským právem – okamžitě můžeme začít situaci řešit v rámci neformálního systému řešení sporů – SOLVIT

14 Příklad spolupráce ProCoP & SOLVIT I Český dozorový orgán pokutoval prodejce elektrospotřebičů z Německa za neuvádění hlukových hodnot Český dozorový orgán pokutoval prodejce elektrospotřebičů z Německa za neuvádění hlukových hodnot ProCoP zjistil, že se jedná o neharmonizovanou oblast – povinnost postupovat dle Nařízení ProCoP zjistil, že se jedná o neharmonizovanou oblast – povinnost postupovat dle Nařízení Řešeno jako vnitřní SOLVIT případ Řešeno jako vnitřní SOLVIT případ Dozorový orgán uznal svou chybu a zrušil plán kontrol Dozorový orgán uznal svou chybu a zrušil plán kontrol

15 Příklad spolupráce ProCoP & SOLVIT II Výrobce českých hnojiv hodlá rozšířit distribuci do Maďarska Výrobce českých hnojiv hodlá rozšířit distribuci do Maďarska Maďarský orgán požaduje přezkoušení Maďarský orgán požaduje přezkoušení ProCoP prověřil, že výrobek byl platně uveden na trh v ČR ProCoP prověřil, že výrobek byl platně uveden na trh v ČR Případ nyní řešen v rámci SOLVITu jako porušení evropského práva Případ nyní řešen v rámci SOLVITu jako porušení evropského práva

16 Děkuji Vám za pozornost JUDr. Tomáš Stehlík Ministerstvo průmyslu a obchodu Odbor vnitřního trhu a služeb EU stehlik@mpo.cz Tel: 224 853 088


Stáhnout ppt "Nařízení o vzájemném uznávání a informační místo ProCoP Ministerstvo průmyslu a obchodu SOLVIT setkání 24.06.2010."

Podobné prezentace


Reklamy Google