Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1. října 2013VY_32_INOVACE_100214_Narodni_hospodarstvi_a_hospodarsky_cyklus_DUM Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Roman.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1. října 2013VY_32_INOVACE_100214_Narodni_hospodarstvi_a_hospodarsky_cyklus_DUM Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Roman."— Transkript prezentace:

1 1. října 2013VY_32_INOVACE_100214_Narodni_hospodarstvi_a_hospodarsky_cyklus_DUM Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Roman Blaha. Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, příspěvková organizace. Materiál byl vytvořen v rámci projektu OP VK 1.5 – EU peníze středním školám, registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0809.

2  národní hospodářství každého státu je velmi složitý celek  národní hospodářství můžeme chápat jako souhrn hospodářských činností na určitém státním území, kterých se účastní ekonomické subjekty  základní funkcí národního hospodářství je uspokojování potřeb společnosti  k tomu je potřeba vyprodukovat velké množství užitných hodnot (zboží a služeb)

3 Národní hospodářství členíme do:  jednotlivých odvětví  hospodářských sektorů Mezi odvětví národního hospodářství zahrnujeme např.:  průmysl  zemědělství  lesnictví  stavebnictví  dopravu a spoje  obchod  cestovní ruch  peněžnictví a pojišťovnictví  zdravotnictví, školství, kulturu a další

4 Národní hospodářství můžeme také rozčlenit do čtyř sektorů:  primární  sekundární  terciární  kvartérní

5  má nejblíže k přírodním zdrojům  zahrnuje prvovýrobu, tedy např.: ◦ zemědělství ◦ rybolov ◦ lesní hospodářství ◦ těžební průmysl  čím vyšší je ekonomická úroveň země, tím je podíl primárního sektoru na celkové produkci nižší

6  zabývá se zpracováním toho, co primární sektor vyprodukuje  zahrnuje např.: ◦ zpracovatelský průmysl ◦ stavebnictví ◦ výrobu a rozvod elektřiny, plynu a vody  jestliže se hospodářství rozvíjí, podíl tohoto sektoru na celkové produkci zpočátku roste  jakmile stát dosáhne určitého stupně vývoje, začne podíl tohoto sektoru klesat

7  uspokojuje potřeby na vyšším stupni rozvoje společnosti  zahrnuje zejména oblast služeb: ◦ obchod ◦ doprava ◦ pošty ◦ telekomunikace ◦ pohostinství a ubytování ◦ peněžnictví a pojišťovnictví ◦ školství ◦ zdravotnictví  čím vyšší je ekonomická úroveň země, tím vyšší je také podíl tohoto sektoru na celkové produkci státu (vyspělý stát má vyspělejší služby)  v poslední době se tento sektor velmi rychle rozvíjí

8  zahrnuje vědu a výzkum  někdy bývá věda a výzkum řazena do terciárního sektoru  čím je stát vyspělejší, tím větší rozsah vědeckých a výzkumných činností si může dovolit

9  je proces, kterým se zvyšuje schopnost národního hospodářství vyrábět statky a služby  tento proces má dlouhodobou povahu  hospodářský růst je chápán jako zvyšování množství statků a služeb, které ekonomika vyrábí  vyjadřuje se pomocí makroekonomických ukazatelů (reálný HDP)

10  hospodářský růst musíme porovnávat s vývojem počtu obyvatel  pokud je přírůstek obyvatelstva vyšší, než je tempo hospodářského růstu, může poklesnout životní úroveň  růst reálného HDP obvykle znamená, že ekonomika vytváří více statků a služeb na osobu  velmi to souvisí se zvyšováním produktivity práce

11  ekonomické dění ve společnosti je trvalým pohybem, trvalou změnou, stálým kolísáním  hospodářství se tak vyvíjí cyklicky  tato cykličnost se nedotýká jen národních ekonomik, ale často zasahuje světovou ekonomiku jako celek

12  je opakující se nesoulad mezi potenciálním produktem a skutečným produktem národního hospodářství  cyklické kolísání skutečného produktu okolo potenciálního se vyznačuje určitou pravidelností  ve vývoji národního hospodářství se tak pravidelně střídají čtyři fáze:  recese  dno  expanze  vrchol

13  pokud HDP klesá ve dvou po sobě následujících čtvrtletích, ekonomika se nachází ve fázi recese  pokud je recese velmi hluboká, bývá označována jako deprese  recese se vyznačuje výrazným poklesem agregátní poptávky  klesají nákupy spotřebních statků (zejména statků dlouhodobé spotřeby)  prudce klesají investice do budov a zařízení  firmy omezují výrobu, protože mají problémy s prodejem

14  klesá reálný HDP  v recesi dochází ke značným ztrátám  klesají zisky firem a některé firmy krachují  výrazně roste nezaměstnanost, označovaná jako cyklická nezaměstnanost  lidé raději spoří a neutrácí, což krizi ještě prohlubuje

15  této fázi se říká také sedlo nebo dolní bod obratu  v určitém bodě se recese zastavuje a nastává vyrovnání agregátní nabídky a agregátní poptávky na nízké úrovni (poptávka nikdy neklesne na nulu, lidé musí z něčeho žít)  dochází k oživení poptávky a nabídky  firmy minimalizovaly náklady a ceny, a ty, které recesi přežily, se dostanou se svou nabídkou do souladu s poptávkou  od tohoto bodu postupně nastupuje oživení ekonomiky, roste agregátní poptávka, postupně se zvyšuje zaměstnanost, ceny i zisky  domácnostem rostou příjmy a mohou více utrácet  ekonomika se dostává do fáze expanze

16  této fázi se říká také konjunktura  nastává rozmach nabídky a poptávky  domácnostem i firmám se daří  rostou zisky i platy  roste spotřeba statků a služeb  stát dostává více daní a může tedy více investovat  pro tuto fázi je typický růst investic, očekávají se vysoké zisky

17  firmy ještě stále produkují vysokým tempem nové statky a služby, strana poptávky už ovšem začíná zaostávat  určitá zisková očekávání firem se přestávají naplňovat  mnohé firmy nejsou schopny svou produkci prodat, odbyt začíná váznout  ekonomika postupně přechází do nové fáze recese

18

19 ŠVARCOVÁ, Jena. Ekonomie: stručný přehled: teorie a praxe aktuálně a v souvislostech. 2011. vyd. Zlín: CEED, 2011. ISBN 978-80-87301-01-2. KLÍNSKÝ, Petr. Ekonomika2. Praha: EDUKO nakladatelství s.r.o., 2011. ISBN 978-80-87204-44-3. NOVOTNÝ, Zdeněk. Podniková ekonomika 2: aktualizované vydání k 1.6.2005. Břeclav: Moraviapress, 2005. ISBN 80-86181-77-4. Prezentace byla vytvořena v MS PowerPoint 2010


Stáhnout ppt "1. října 2013VY_32_INOVACE_100214_Narodni_hospodarstvi_a_hospodarsky_cyklus_DUM Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Roman."

Podobné prezentace


Reklamy Google