Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Balík mapových služeb (nejen) pro občany města Hradec Králové.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Balík mapových služeb (nejen) pro občany města Hradec Králové."— Transkript prezentace:

1 Balík mapových služeb (nejen) pro občany města Hradec Králové

2 Mapové služby MMHK http://www.hradeckralove.org/cz/Mapy.html V současnosti 13 mapových projektů pro veřejnost

3 „Běžné“ mapové služby pro veřejnost Publikují běžná data na úřadě: mapa čísel popisných územní plán ortotofoto apod. Pro GISovsky vyspělé město by takovéto služby měly být samozřejmostí

4 Příklady „běžných“ mapových služeb na MMHK Vyhledávání adres Územní plán Ortofoto Záplavová území

5 Inovativní mapové služby MMHK Na poměry ČR výjimečné – podobné projekty nelze najít na žádných www stránkách jiných měst v ČR Datové sady vznikají náročným zpracováním dat: složité analytické funkce rozsáhlá dotazníková šetření spolupráce s množstvím dalších subjektů Využití standardů (OpenGIS) Otevřenost systému – možnost propojení s dalšími IS

6 Přínosy mapových služeb MMHK Aktuální data se rychle dostanou ke všem zájemcům Pozitivní ohlasy od uživatelů z řad vedení města, pracovníků magistrátu i veřejnosti Množství přístupů na www stránky z intranetu i Internetu Inspirace pro ostatní města

7 Webový publikační systém T-MapServer ® MS Windows 2000, MS SQLTechnoogie

8 Příklady

9 Společné evropské indikátory (ECI) Co jsou to indikátory a proč je sledujeme? - projekt Evropské komise - v Hradci Králové sledovaný ve spolupráci s Regionálním enviromentálním centrem pro střední a východní Evropu v rámci programu TIMUR - 5 povinných indikátorů, 5 nepovinných - v Hradci Králové sledovány na základě rozhodnutí zastupitelstva města z 16.12.2003 o přijetí Aalborgské charty (Místní Agendy 21) - výsledky indikátorů se stávají podklady pro zpracování strategických dokumentů města, studií…

10 Indikátor A4 Co je to dostupnost a která prostranství jsou veřejná? - bydlení v okruhu 300 m od veřejných prostranství a služeb - veřejná prostranství rozdělena na 3 základní typy: - rekreační s převahou zeleně - společenská - obytná - služby: - hřiště - prodejny potravin - zastávky MHD - mateřské školy - základní školy - zdravotní služby - nádoby na separovaný odpad

11 Jak na to? veřejné prostranství či služba musí být dostupná z místa bydliště pomalou chůzí do 15 minut standardní metodika „objekty v okruhu 300m“ na jedné straně nebere v potaz bariéry (např. řeku) a na druhé straně se chodci pohybují rychlostí jen 300 m za 15 minut metodika „objekty do 15 minut chůze“ podrobně mapuje bariéry bránící pohybu chodců (např. řeky) a kromě toho definuje různou rychlost na různých komunikacích či plochách aktualizovaný projekt „Demografie“ poskytl údaje o počtu osob bydlících v jednotlivých objektech seznam posuzovaných témat byl převzat ze standardní metodiky souhrnným výsledkem je geografický vrstva obydlených objektů, která má připojeny atributy dostupnosti jednotlivých veřejných prostranství a služeb

12 Klasifikace území města dle možností pohybu chodců včetně vymezení bariér model nemá za cíl naprosto přesné stanovení rychlosti a tras pohybu chodců, nýbrž významně posunout věrohodnost výpočtů na dostatečnou úroveň polohopisná data byla převzata z mapy středního měřítka (mapa čísel popisných) a doplněna daty údržby chodníků vedenými Technickými službami data byla následně reklasifikována dle odsouhlaseného návrhu a poté upravena pro další zpracování pro komunikace byly zvoleny fiktivní pruhy, ve kterých je pohyb chodců různě omezován např. čtyřproudová komunikace se v použitém modelu skládá z 5 pruhů: –krajní umožňují maximální rychlost (3 km/h) –v mezilehlých je pohyb silně omezen (0,1 km/h) –v prostředním pruhu – často svodidla – je pohyb nemožný (0 km/h)

13 Klasifikace území města dle možností pohybu chodců včetně vymezení bariér

14 Dostupnost místních veřejných prostranství a služeb

15 Určení převažujícího způsobu přepravy dětí z domova do škol a zpět (pěšky, na kole, MHD, autem, jiným způsobem) Rozšířeno o otázky bezpečnosti a zjištění kritických míst Zjišťování se uskutečnilo v roce 2003 v rámci „Týdne evropské mobility“ Účast – cca 90 % z 8600 žáků ZŠ Indikátor Cesty dětí do škol

16 Spádová území škol (grid 100 x 100 m) Kritická místa fotografie slovní popis Podrobné informace o školách Mapový projekt Cesty dětí do škol

17 Cesty dětí do škol – kritická místa

18 Doplňující mapová informace k internetovému dokumentu „Mimořádné události a krizové situace“ Neobsahuje žádné informace, jejichž zveřejnění by mohlo ohrozit životy a zdraví občanů města, činnost fyzických a právnických podnikajících osob nebo sloužit jako informační zdroj k teroristickým činům Účel – poskytnout širší veřejnosti ucelenou základní informaci o předmětné problematice Důraz na pravidelnou aktualizaci dat Krizové řízení

19 Množství objektů krizového řízení včetně atributů: ohrožující objekty výdejní místa prostředků individuální ochrany úkryty CO významné stavby sirény zóny havarijního plánování atd. Pouze malá část projektu v intranetu Mapový projekt krizového řízení

20 Krizové řízení

21 Demografie Zcela unikátní systém zobrazování demografických dat Vstupní data: registr obyvatel (zpracování dat od r.1993 do r.2000 po půlročních intervalech) geografická vrstva budov na území města geografická vrstva urbanistických obvodů geografická vrstva školních obvodů geografická vrstva pravidelné čtvercové sítě (100x100 m)

22 Rozložení hustoty obyvatelstva podle tří věkových kategorií do čtvercové sítě 100x100 m Věk.kategorie 61 a více Věk.kategorie 19-60 let Věk.kategorie 0-18 let Demografie

23 Rozložení hustoty obyvatelstva do čtvercové sítě 100 x 100 m

24 Počet obyvatel v jednotlivých samosprávách

25 Veřejné prostory Výsledky sčítání chodců v 16 uličních profilech a mapování chování osob na 8 veřejných prostranstvích Hradce Králové (2001-2004) Na základě sčítání vytvořeny časové řady Možnost sledování trendů v chování obyvatel na veřejných prostranstvích → účelné vynakládání prostředků určených ke zvelebování veřejných prostor města

26 Mapový projekt Veřejné prostory celkové počty chodců v daném uličním profilu grafy denního průběhu této hodnoty činnosti vykonávané lidmi, kteří se pohybovali ve sledovaném prostoru historie sčítacích míst

27 Veřejné prostory

28 Maloobchodní síť Struktura a lokalizace maloobchodní sítě v Hradci Králové Množství atributů: –název –adresa –IČ –sortiment –bezbariérový přístup –možnost parkování –otvírací doba –prodejní plocha

29 Maloobchodní síť

30 MHD a památky Zastávky MHD Linky MHD Památky Vazba na Dopravní podnik města Hradce Králové – aktuální jízdní řády

31 MHD a památky

32 Volnočasové aktivity Možnosti trávení volného času z hlediska pohybových aktivit Typy zařízení: –dětská hřiště –volně přístupná hřiště –krytá sportoviště Informace o: –charakteru –vybavení –otevírací době –kontaktech

33 Volnočasové aktivity

34 Děkuji za pozornost http://mapy.hradeckralove.org


Stáhnout ppt "Balík mapových služeb (nejen) pro občany města Hradec Králové."

Podobné prezentace


Reklamy Google