Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Cena díla Legislativa Cenové strategie Zadávací dokumentace, nabídka Vícepráce dle obchodních podmínek Formy nabídkové ceny.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Cena díla Legislativa Cenové strategie Zadávací dokumentace, nabídka Vícepráce dle obchodních podmínek Formy nabídkové ceny."— Transkript prezentace:

1 Cena díla Legislativa Cenové strategie Zadávací dokumentace, nabídka Vícepráce dle obchodních podmínek Formy nabídkové ceny

2 Legislativní úpravy v oblasti cen zákon č. 526/1990 Sb. o cenách, v aktuálním znění a prováděcí předpis - vyhl. č. 580/1990 Sb. v aktuálním znění zákon č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku ve znění z.č.121/2000 Sb. a prováděcí předpis vyhl.č. 3/2008 Sb. ve znění vyhl.č. 364/2010 Sb. výměr MF - Seznam zboží s regulovanými cenami a jeho změny (č.01/2012) Zákon o DPH, zákon o dani z příjmů (odpisy), zákon o veřejných zakázkách, cenový věstník

3 Cena = peněžní částka sjednaná při nákupu a prodeji zboží nebo zjištěná podle z.č.151/1997 k jiným účelům než k prodeji součást ceny : náklady pořízení, zpracování a oběhu zboží, zisk, daň, clo dohoda o ceně = dohoda o výši nebo o způsobu stanovení ceny cenová regulace = stanovení nebo přímé usměrňování výše cen cenovými a místními orgány

4 Vymezení ceny název jednotka množství kvalitativní podmínky dodací nebo jiné podmínky popřípadě číselný kód příslušné jednotné klasifikace součástí ceny mohou být zcela nebo zčásti náklady pořízení, zpracování a oběh zboží, zisk, příslušná daň a clo

5 Dohoda o ceně dohoda o výši ceny nebo o způsobu, jakým bude cena vytvořena za podmínky, že tento způsob cenu dostatečně určuje Dohoda o ceně vznikne také tím, že kupující zaplatí bezprostředně před převzetím nebo po převzetí zboží cenu ve výši požadované prodávajícím.

6 Nabídková cena hodnota výrobku vnímaná zákazníkem ceny konkurence náklady + přiměřený zisk výrobce

7 omezení ceny zdola : Výrobní náklady Distribuční a logistické náklady Náklady na prodej a marketing Požadovaný příspěvek na krytí ostatních nákladů firmy Požadovaný zisk

8 Omezení ceny shora: Konkurence Přímá konkurence (identické produkty – Wieneberger a Heluz, Bramac a KM Beta) Nepřímá konkurence (podobné produkty – Bramac a prefa, Wieieneberger a Xella) Alternativní konkurence (jiné produkty se stejnou funkcí, jiné konstrukční řešení…) Postavení firmy na trhu – tržní podíl, známost, image, značka…

9 Marketingový mix výrobek reklamacena distribuce

10 Synergické působení = každý prvek podporuje a posiluje ostatní prvky → zvýšení účinnost každého z nich Kombinovaný účinek marketingového mixu je vyšší než součet účinků jednotlivých prvků Vysoce kvalitní výrobky + vyšší cena + distribuce nejkvalitnějšími odbytovými cestami Výrobky nižší kvality + nižší cena + masová distribuce marketingová strategie maximalizace uspokojení zákazníka - propojit všechny prvky marketingového mixu !

11 Směry cenové politiky Souhrnné cíle firmy dosažení cílové návratnosti investic udržení nebo zvýšení podílu na trhu následování (předcházení) konkurence maximalizace zisku stabilizace cen

12 Základní cenové strategie a)cenové zužitkování trhu b)tvorba prestižních cen c)cenové pronikání trhem d)expanzionistická tvorba cen e)cenové omezování trhu f)cenové uzavírání trhu

13 a) Strategie cenového zužitkování trhu = uplatňování co nejvyšších cen v krátkém časovém období nový, neobvyklý, mimořádný nebo zásadně inovovaný výrobek v zaváděcí fázi je poptávka po výrobku nepružná a toho firma využívá do doby, než vstoupí na trh konkurence s obdobným výrobkem vysoká cena kryje náklady na výzkum, vývoj a propagaci výrobku rychlá návratnost investic a vytvoření image vyšší kvality výrobku prostřednictvím vysoké počáteční ceny (vždy je snadnější cenu snižovat)

14 b) Strategie tvorby prestižních cen prestižní (prémiová) cena je stanovována pro celý životní cyklus výrobku, v takové výši, aby výrobek získal prestiž a hodnocení kvality cenová tvorba s orientací na kvalitu - soustřeďuje pozornost zákazníka na uspokojování jeho potřeb a očekávání

15 c) Strategie cenového pronikání trhem = strategie nízkých cen, která je zaměřena na dosažení velkého podílu na trhu Předpoklad uplatnění : nižší cena výrobku → podstatný nárůst objemu prodeje (vysoká pružnost poptávky) vysoké objemy prodeje a velké podíly na trhu vedou k nižším nákladům (efekt ze zhromadňování výroby a efekt z nabytých zkušeností) Problémem je pravděpodobná reakce konkurence.

16 d) Strategie expanzionistických cen = důraznější forma cenového pronikání trhem = strategie velmi nízkých cen vytvářejících hromadné trhy na úkor ostatních konkurentů Předpoklad uplatnění : vysoká cenová pružnost poptávky

17 e) Strategie cenového omezování = strategie nízkých cen, které mají odradit potenciální konkurenci od vstupu na trh Předpoklad : firma nemá výhodu odlišení od konkurence nebo vstup na trh je velice snadný Pokud firma oddálí vstup konkurence na trh, získá zajímavý podíl na trhu, sníží náklady využitím úspor z efektu ze zhromadňování výroby a efektu z nabytých zkušeností, získá jméno jako firma, která první vstoupila na daný trh.

18 f) Strategie cenového uzavírání trhu velmi nízká cena vyřazující konkurenci, obvykle pod úrovní výrobních nákladů cíl : finančně poškodit konkurenci i za cenu vlastních ztrát předpoklad : firma s dominantním postavením na trhu a silným finančním zázemím po vyřazení konkurence mohou být ceny zvýšeny na úroveň přinášející zisk

19 Způsoby stanovení ceny Kalkulace –Individuální kalkulace –Reprezentující kalkulace (např. Katalogy popisů a směrných cen stavebních prací) –… viz kalkulační metody a techniky Odvození –Porovnání –Parametrický způsob –Odvození z cen konkurence

20 Kondice = rabat, kalkulované skonto, bonus, mimořádný rabat…

21 Odvození – porovnáním : Cenový normativ (viz normativní kalkulace nákladů Sh) Stavebnicový způsob Kalkulační porovnání

22 Odvození – parametrický způsob Cenová řada (1 parametr) Cenový ukazatel (několik parametrů) Bodovací způsob Vícenásobná regrese Analýza hlavních komponent s regresí na hlavních komponentách

23 ČSÚ : Stavební produkce (meziroční indexy) CZ - NACE Index ze stálých cen (stejné období předchozího roku = 100) X 2009 XI 2009 XII 2009 IX - XI 2009 X - XII 2009 I - XII 2009 Index stavební produkce98,9105,9103,5102,7 99,0 pozemní stavitelství91,7102,3104,696,799,493,0 inženýrské stavitelství113,5112,7100,9115,1109,9114,3

24 ČSÚ : Index stavební produkce (stálé ceny) Období Period Index stavební produkce Construction production index Pozemní stavitelství Buildings Inženýrské stavitelství Civil engineering works meziroční index y-o-y průměr roku 2005=100 average of 2005=100 meziroční index y-o-y průměr roku 2005=100 average of 2005=100 meziroční index y-o-y průměr roku 2005=100 average of 2005=100 2000 70,3 74,2 60,0 2001110,477,6110,582,0110,066,0 2002103,079,9102,784,2104,368,8 2003109,387,4105,588,7121,683,7 2004108,895,1107,495,3112,994,5 2005105,2100,0104,9100,0105,8100,0 2006106,0 105,0 108,8 2007107,1113,5110,7116,297,9106,5 2008100,0113,596,5112,1109,9117,1 200999,1112,493,1104,4114,1133,6 201092,9104,492,997,092,8124,0 201196,5100,899,696,690,3111,9

25 Období Period Index stavební produkce Construction production index Pozemní stavitelství Buildings Inženýrské stavitelství Civil engineering works meziroční index y-o-y průměr roku 2005=100 average of 2005=100 meziroční index y-o-y průměr roku 2005=100 average of 2005=100 meziroční index y-o-y průměr roku 2005=100 average of 2005=100 2000 60,5 64,3 50,6 2001114,769,4114,873,8114,357,8 2002105,673,3105,077,5107,862,3 2003111,581,8107,183,1125,878,4 2004112,992,3111,892,8116,291,1 2005108,3100,0107,7100,0109,8100,0 2006109,2 108,2 111,9 2007111,6121,8115,4124,8101,8113,9 2008104,4127,1100,7125,7114,8130,8 200999,9127,093,5117,6116,0151,7 201092,6117,692,4108,693,0141,1 201196,0112,999,2107,789,6126,4 ČSÚ : Index stavební produkce (běžné ceny)

26

27 Index stavební produkce – běžné ceny Rok Y e a r Index stavební produkce Construction production index Pozemní stavitelství Building construction Inženýrské stavitelství Civil engineering meziroční index y-o-y průměr roku 2005=100 average of 2005=100 meziroční index y-o-y průměr roku 2005=100 average of 2005=100 meziroční index y-o-y průměr roku 2005=100 average of 2005=100 2000 60,5 64,3 50,6 2001114,769,4114,873,8114,357,8 2002105,673,3105,077,5107,862,3 2003111,581,8107,183,1125,878,4 2004112,992,3111,892,8116,291,1 2005108,3100,0107,7100,0109,8100,0 2006109,2 108,2 111,9 201092,2117,091,5107,593,5141,9

28

29 Index stavební produkce

30 MF Dnes 9.3.2010 : ceny stavebních prací klesnou v roce 2010 až o 25 % ceny stavebních hmot klesají nejčastěji mezi 5 až 15 % při sumarizaci slev cen stavebních hmot a prací lze dospět ke sníženým hodnotám zakázek jako celku až o 17,5 % hodnota uzavřených kontraktů klesla oproti roku 2008 o 26,4 %

31 CENA NákladyKonkurence Poptávka

32 Tvorba ceny Orientovaná na náklady (  kalkulace všech nákladů + zisková přirážka) Orientovaná na konkurenci (  analýza konkurenceschopnosti výrobku  úprava ceny) Orientovaná na poptávku (  intenzita poptávky po výrobku, reakce poptávky na změnu ceny)

33 Konkurenčně orientovaná tvorba ceny 1.Určení konkurence 2.Vyhodnocení konkurenceschopnosti výrobku 3.Úprava ceny oproti tržní ceně 4.Reakce konkurence postačuje cena ke krytí nákladů a požadovaného zisku ?

34 Poptávkově orientovaná tvorba ceny Důraz na intenzitu poptávky po výrobku Znalost struktury poptávky Diagram bodu zvratu Analýza citlivosti  pesimistický, optimistický a nejpravděpodobnější odhad poptávky

35 Odhad poptávkyOdhad poptávky : –odhad % růstu / poklesu poptávky v důsledku x% snížení / zvýšení ceny (obchodní zástupci) –expertní odhady bodový odhad prodeje intervalový odhad prodeje odhad rozdělení pravděpodobnosti –analýza minulých dat jednoduchá regrese vícenásobná regrese –zjišťování postojů zákazníků –testování trhu –hodnota výrobku (užitek, funkčnost…)

36 Nákladově orientovaná tvorba ceny všech nákladů + zisková přirážkakalkulace všech nákladů + zisková přirážka slabiny : –ignorování tržního prostředí –chybné nebo zkreslené informace o nákladech –předpoklad správnosti odhadu objemu prodeje –přehlížení konkurence –fenomén logického kruhu Náklady na jednotku cena Objem výroby a prodeje

37 Nabídka ve veřejné soutěži (veřejný zadavatel, z. o veřejných zakázkách) soukromému investorovi Výkaz výměr Rozpočet Nabídkový rozpočetNabídkový rozpočet Kontrolní rozpočetKontrolní rozpočet Nosné položkyNosné položky

38 Zadávací dokumentace obchodní podmínky včetně platebních podmínek, podmínky pro překročení nabídkové ceny, technické podmínky (§45, §46 zákona), požadavky na varianty nabídek (§70 zákona), způsob zpracování nabídkové cenypožadavek na způsob zpracování nabídkové ceny, podmínky a požadavky na zpracování nabídky, hodnocení nabídekzpůsob hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií, jiné požadavky na plnění veřejné zakázky.

39 Zadávací dokumentace Kromě výše uvedeného musí zadávací dokumentace v případě veřejné zakázky na stavební práce obsahovat rovněž: projektovou nebo jinou dokumentaci stavby nebo technické podmínky, soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměrsoupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr – rovněž v elektronické podobě,

40 Nabídka = návrh smlouvy podaný uchazečem písemně, v uzavřené obálce

41 Obsah nabídky (dle zákona) identifikační údaje uchazeče, návrh smlouvy,návrh smlouvy, dokumentyzákonemdokumenty požadované zákonem, zadavatelemdokumenty požadované zadavatelem, splnění kvalifikacedoklady a informace prokazující splnění kvalifikace, statutárních orgánůseznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele, vlastníků akcií 10 %seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek, zakázanou dohoduprohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou.

42 Obsah nabídky a. Krycí list, obsah b.Informace k dílčím hodnotícím kritériím Podrobný položkový rozpočet c.Cenová nabídka : Podrobný položkový rozpočet (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb – tzn. VV), d.Návrh smlouvy e.Ověřené kopie dokladů opravňujícího uchazeče k předmětné činnosti f.Prokázání základních kvalifikačních předpokladů g.Prokázání profesních kvalifikačních předpokladů h.Čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku i.Prokázání technických kvalifikačních předpokladů j.Harmonogram

43 Obchodní podmínky stanoví základní obchodní a navazující právní, organizační a ekonomické vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem stavby a) termín zahájení prací, b) termín předání a převzetí staveniště, c) lhůta provádění díla, d) termín dokončení díla, e) termín předání a převzetí stavby, f) termín počátku běhu záruční lhůty.

44 Obchodní podmínky předání a převzetí příslušné dokumentace, možnost změny subdodavatele, předmět díla - dokumentace (PZS), obsah sjednané ceny, všechny náklady zhotoveníumístěním stavbyzařízením staveniště ostatními náklady –Ceny uvedené zhotovitelem v položkovém rozpočtu musí obsahovat všechny náklady související se zhotovením díla, umístěním stavby, zařízením staveniště i ostatními náklady souvisejícími s plněním obchodních podmínek.

45 změnu cenyujednání pro případnou změnu ceny jestliže: nejsou v předmětu díla a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla, vypustit b) objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla, skutečnostinebyly známy c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a dodavatel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla, skutečnosti odlišné od dokumentace d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (neodpovídající geologické údaje, a pod). Obchodní podmínky

46 způsob sjednání změny ceny dílazpůsob sjednání změny ceny díla jsou obsaženy v položkovém rozpočtu –v případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu nejsou v položkovém rozpočtu –v případě změn, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, musí obchodní podmínky stanovit způsob stanovení ceny (např. odkazem na jednotkové ceny v obecně dostupných cenových soustavách) Obchodní podmínky

47 4 formy nabídkové ceny Pevná cena Skladebná cena Pohyblivá cena Cílová cena

48 Pevná cena fixní částka smlouva o dílo : fixní částka = předběžně dohodnutá celková suma, která je uhrazena po skončení výstavby bez ohledu na provedená množství konstrukcí a skutečné náklady výstavby klouzavá doložka platební kalendář : % ceny a etapa podrobná dokumentace

49

50

51

52

53 Skladebná cena jednotkové ceny produkce smlouva o dílo : jednotkové ceny produkce pro jednotlivé stavební práce (vyčerpávající a jednoznačný popis) výsledná cena = součin skutečně provedeného množství a jejich jednotkových cen zjišťovací protokol

54

55

56 Pohyblivá cena Smlouva o dílo : skutečně vynaložené náklady výstavby + přirážky přirážky k těmto nákladům umožňuje změnu projektu předpokládá perfektní sledování nákladů

57

58 Cílová cena pevná cena sestavena jako pevná cena, ale sledují se skutečné přímé náklady úsporách Smlouva o dílo : dohoda o podílu dodavatele na úsporách nákladů

59 Výhody a nevýhody Pevná cena Skladebná cena Pohyblivá cena Cílová cena Projektová dokumentace –Podrobnost –Změny Kalkulace ceny


Stáhnout ppt "Cena díla Legislativa Cenové strategie Zadávací dokumentace, nabídka Vícepráce dle obchodních podmínek Formy nabídkové ceny."

Podobné prezentace


Reklamy Google