Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mezipředmětové vztahy při výuce F na ZŠ

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mezipředmětové vztahy při výuce F na ZŠ"— Transkript prezentace:

1 Mezipředmětové vztahy při výuce F na ZŠ
Jiří Tesař

2 Vymezení vztahů RVP - průřezová témata (viz přednáška č.1):
napříč vzdělávacími oblastmi, umožňují propojení vzdělávacích obsahů oborů, přispívají ke komplexnosti vzdělávání žáků , integrovaný pohled na danou problematiku

3 Vymezení vztahů RVP – Vzdělávací oblast člověk a příroda:
Fyzika+přírodopis+chemie+zeměpis, poznávat přírodu jako systém, jeho součásti jsou vzájemně propojeny, působí na sebe a ovlivňují se, komplexní pohled na vztah mezi člověkem a přírodou, uvědomování si pozitivního vlivu přírody na citový život člověka.

4 Vymezení vztahů RVP – projekty:
výsledek dlouhodobé (i domácí) komplexní činnosti žáků na určité téma, výsledek této činnosti je žákem (nebo skupinou) prezentován (informační technologie), je podroben kritice a hodnocení ostatními žáky a učitelem (obhajoba) , projekt - využití pro další výuku nebo např. k výzdobě či prezentaci školy (smysluplnost), projekt nesmí být v průběhu práce měněn - rozšiřován, omezován apod. (závaznost zadání).

5 Mezipředmětový vztah F-M
Řešení rovnic, konstrukce a čtení grafů, převody jednotek, práce s kalkulátorem, přímá a nepřímá úměrnost (Ohmův zákon), záporná čísla (teplota), výpočet obsahu a objemu, vektory (síly)….

6 Mezipředmětový vztah F-Př.
Život ve vodě (anomálie vody), tvar živočichů (létání, plavání), výživa rostlin (vzlínavost), ultrazvuk (pes, kočka, delfín, netopýr…), hustota (plavání, výdech, nádech,…), vypařování (listy rostlin, kůže savců,…), pohyb (rychlost různých živočichů,…), frekvence (tep srdce),…. energie (potrava, výkon živočichů,….).

7 Mezipředmětový vztah F-CH.
Stavba atomu, chemické názvy prvků a sloučenin, vlastnosti látek, oxidace – hoření – teplo, kyseliny a zásady – elektrolýza, akumulátor, umělé sloučeniny (plasty, ferity, …).

8 Mezipředmětový vztah F-Z.
Póly Země – zeměpisný x magnetický, gravitace, příliv a odliv, mořské proudy, proudění vzduchu – vítr, meteorologie – podnební pásy, jednotky délky – metr (původní def.), AU,… jednotky času – pohyby Země, astronomie, sluneční soustava, kosmické lety….

9 Mezipředmětový vztah F- výchova ke zdraví
Skelet člověka – soustava pák, stav bez tíže – vliv na lidský organismus, pohyb člověka – vliv na zdraví, jeho parametry, síla svalů, výkon člověka - hranice rekordů z hlediska fyzikálních zákonů, plavání (Arch. zákon) – vliv organismus, záchrana tonoucího, tlak – proboření ledu – pohyb po tenkém ledu, tlak - tlak krve.

10 Mezipředmětový vztah F- výchova ke zdraví
zrak - správné osvětlení, vady oka, hygiena zraku, nebezpečí poškození zraku, sluch - hluku, nebezpečí poškození sluchu, elektromagnetické záření –vliv na lidský organismus, ochrana před nežádoucími účinky, periodický pohyb a jeho vlastnosti – tep srdce, elektronická zařízení v lékařství (měřicí přístroje, optická vlákna, ultrazvuk, radionuklidy, laser, kardiostimulátor, tonometr,…..)

11 Mezipředmětový vztah F- výchova ke zdraví
zákon zachování energie - energetické hodnoty potravin, hygiena – mytí – množství tepla potřebného k ohřátí vody, vytápění a větrání – energetická náročnost provozu domácnosti, fyzikální podstata skleníkového efektu – vliv životního prostředí na lidské zdraví, teplo – teplota – otužování – vliv na zdraví.

12 Mezipředmětový vztah F- výchova ke zdraví
bezpečnost při práci s elektrickým proudem, bezpečnost při řešení experimentálních úloh individuálně i ve skupině, bezpečnost v silničním provozu – pohyb, adrenalinové sporty – jejich fyzikální základy a vliv na lidský organismus, pohyb po kluzkém povrchu (tření) - úraz. fyzikální podstata hašení požáru,…

13 Mezipředmětový vztah F-Tech.
Jednoduché stroje – nástroje, tlak – ostří nástrojů, tepelné a elektrické vodiče a izolanty, polovodiče a jejich využití, elektrická rozvodná síť, tření – šrouby, vruty, hřebík, tření – ložiska, mazání,….

14 Mezipředmětový vztah F-Tv.
pohyb - běh, jízda na kole, lyžování… páka – veslo, hokejka, tenisová raketa,… energie – skok do výšky, o tyči, rotace gymnasty, výkop míče, skokan na lyžích,… tření - pneumatiky, obuv, brusle, lyže, curling,… plavání, létání – závodní lodě, materiál a tvar plavek, kombinéz,…

15 Mezipředmětový vztah F-D.
Archimedes, Aristoteles,… Gallilei, Newton, Torricelli, Pascal… Keppler, Watt, Joule, Stewenson,… Volta, Ampér, Faraday, Edison, Einstein, Planck,… souvislosti mezi objevy, dobou a prostředím jejich vzniku,

16 Mezipředmětové vztahy: F- ostatní.
VT – modelování jevů, principy periférií… Hv – hudební akustika… Vv – barvy, zrcadlení, stín,… Cizí jazyky – názvy a zkratky veličin a jednotek, Literatura (film) – příběhy význačných fyziků, On – souvislosti mezi fyzikálním a technickým pokrokem a vývojem společnosti,…


Stáhnout ppt "Mezipředmětové vztahy při výuce F na ZŠ"

Podobné prezentace


Reklamy Google