Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

IndustryCon 4.12.2014. IndustryCon 2014 IndustryCon 4.12.2014 1. ročník.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "IndustryCon 4.12.2014. IndustryCon 2014 IndustryCon 4.12.2014 1. ročník."— Transkript prezentace:

1 IndustryCon 4.12.2014

2

3

4 IndustryCon 2014 IndustryCon 4.12.2014 1. ročník

5 IndustryCon 4.12.2014 IndustryCon 2014 Nakládání s nemovitým majetkem - státu - církví Nakládání se zemědělskou půdou

6 IndustryCon 4.12.2014 Nakládání s nemovitým majetkem - charakteru průmyslová nemovitost Kdy se vyplatí do udržování budovy investovat Jak a čím budovu znovu naplnit Kde sehnat peníze

7 IndustryCon 4.12.2014 IndustryCon 2014 Propojení = Dating

8 IndustryCon 4.12.2014 Rekapitulace Konference z roku 2004 Nádraží – živá nádraží Nakládání s nepotřebným majetkem MO -Revitalizace s kasáren, vojenských újezdů Církevní restituce Brownfields – národní (čí) priorita

9 IndustryCon 4.12.2014 IndustryCon 2014 Rok 2014

10 IndustryCon 4.12.2014 Rok 2014 JUDr. Ondřej Závodský, Ph.D.

11 IndustryCon 4.12.2014 Církevní nemovitý majetek 2014 – po restituci David Tonzar pražský biskup Církve československé husitské Vojtěch Macek ekonom pražské arcidiecéze a vedoucí správy majetku Římskokatolické církve

12 Hospodářské plány Římskokatolické církve v kontextu procesu majetkového vyrovnání se státem Ing. Vojtěch Macek, Arcibiskupství pražské – Správa majetku IndustryCon 4.12.2014

13 Struktura Římskokatolické církve v ČR: - ČBK - arcidiecéze a diecéze - řády a kongregace - farnosti, kapituly, duchovní správy - majetkové fondy (Náboženská matice) - účelové subjekty (charity, školy,...) IndustryCon 4.12.2014

14 Majetkové vyrovnání státu s církví – finanční stránka do 2012 – příspěvek státu 2013-2029– postupný útlum příspěvku státu, výplata finanční náhrady, výdej některých konfiskovaných věcí naturálně 2013-2042 – výplata finanční náhrady od 2043– plná hospodářská soběstačnost IndustryCon 4.12.2014 (ŘKC – údaje v mil. Kč v hodnotě r. 2013)

15 IndustryCon 4.12.2014 Majetkové vyrovnání státu s církví – naturální stránka - lhůtování dle zákona 428/20012 Sb. (stručný přehled): 12 měsíců (2013) – lhůta pro oprávněné osoby na uplatnění nároků 6 měsíců (od uplatnění nároku) – „základní“ lhůta pro povinné osoby (stát) na vydání majetku/vypořádání nároků 6-12 měsíců (od vypršení základní lhůty) – „opravná“ lhůta pro Státní pozemkový úřad na nahrazení vůle povinných osob/vydání zemědělských nemovitostí soudní řešení – různé režimy podle charakteru majetku a vývoje vypořádání jednotlivých nároků - promeškané lhůty, škody z nuceně odloženého hospodaření - časový horizont vrácení neznámý – faktor nejistoty - extrémně opatrný přístup povinných osob a úřadů - čekání na judikáty k některým ustanovením zákona o majetkovém vyrovnání - statistika (AP)

16 Majetkové vyrovnání státu s církví – třetí osoby - sekundární dopady prodlení na straně státu - společné čekání na vrácení – možnost synergického působení nároků oprávněné osoby a zájmů třetí osoby - připravenost k jednání po obnově vlastnictví - preference čistého a vzájemně jistého řešení - otázka porušení zákonných blokací a následné obrany církevních subjektů IndustryCon 4.12.2014

17 Strategie obhospodařování majetku podle druhu: - zemědělská půda - lesy - ostatní plochy - budovy, byty, nebytové prostory,... - finanční majetek - movité věci IndustryCon 4.12.2014 (AP – druhová struktura nárokovaného majetku dle výměry)

18 Strategie obhospodařování majetku z hlediska kontaktu s partnery: - fér přístup, reálné podmínky, bez iluzí a předsudků - standardní, otevřená a svobodná spolupráce - odborná úroveň - konzervativní rozhodování o využití majetku (etické aspekty, časové optimum) - podíl partnerů na službě církve společnosti IndustryCon 4.12.2014

19 Děkuji za pozornost. sm@apha.cz IndustryCon 4.12.2014

20 AGRO 21 / Agroservis Rokycany IndustryCon 4.12.2014

21 Zemědělská půda v ČR IndustryCon 4.12.2014 Kdo jsme: 250 hektarů ve správě 1 200 hektarů zprostředkováno v 2014 Celá ČR

22 Stav cen zemědělské půdy IndustryCon 4.12.2014 ceny jsou poměrně vyrovnané i při velkých rozdílech v bonitě půdy (např. BPEJ 2Kč za 10 Kč, BPEJ 15 Kč za 20 Kč)

23 Vývoj cen zemědělské půdy IndustryCon 4.12.2014 návratnost 50 let při nájmu 4 až 6 tisíc Kč/hektar růst už se nebude opakovat

24 Vývoj cen zemědělské půdy IndustryCon 4.12.2014 Od 1 euro/m2 Průměr 4 euro/m2

25 Stav trhu s půdou v ČR IndustryCon 4.12.2014 Trh je velmi decentralizovaný Obchoduje obvykle s malými kousky půdy Zemědělci přeplácí investory, spekulanty a jiné zemědělce Minimum dlouhodobých investorů Mnoho spekulantů

26 Stav trhu s půdou v ČR IndustryCon 4.12.2014 Vznikají fondy - ale zatím jsou zcela na okraji trhu půdy

27 Stav trhu s půdou v ČR IndustryCon 4.12.2014 Většina investorů je bez zkušenosti - nemá jak začít, budovat novou lokalitu je náročné Rozhodování je nutné během 1 dne Malé celky nemají smysl - je třeba dokupovat, vyměňovat a scelovat Oslovení vlastníků je stále obtížnější - jsou zavaleni nabídkami


Stáhnout ppt "IndustryCon 4.12.2014. IndustryCon 2014 IndustryCon 4.12.2014 1. ročník."

Podobné prezentace


Reklamy Google