Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Systémové navrhování technických produktů KKS/ZKM Katedra konstruování strojů Fakulta strojní Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Systémové navrhování technických produktů KKS/ZKM Katedra konstruování strojů Fakulta strojní Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem."— Transkript prezentace:

1 Systémové navrhování technických produktů KKS/ZKM Katedra konstruování strojů Fakulta strojní Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Prof. Ing. Stanislav Hosnedl, CSc. Podklady k přednáškám – Kapitola 9 Plzeň, 2012

2 9 Závěr 31.10.2009 SYSTÉMOVÉ NAVRHOVÁNÍ TECHNICKÝCH PRODUKTŮ © S. Hosnedl DŮLEŽITÉ POTŘEBNÉ K INFORMACI PRO ÚPLNOST 2

3 9.1 Shrnutí a další výhled 9.1 Shrnutí a další výhled OBSAH 29.12.2009 3 9 Závěr

4 Engineering Design Science – EDS: Obsahem EDS jsou systematicky uspořádané poznatky, - „mapa“ poznatků z teorie i praxe pro výzkum, výuku a konstrukční praxi. EDS neřeší konstrukční problémy, ale dává systematický přehled o objektech, procesech a vazbách, které proces konstruování ovlivňují. EDS proto v mezích daných možností umožňuje: - ke tvůrčí práci i k budování Cax využívat racionální poznatky a metody EDS - analyzovat & predikovat a připravit se přitom i na mimořádné situac znát a ke tvůrčí práci využívat racionální poznatky a metody konstruování e a rizika. EDS však samozřejmě nemá smysl tam, kde jsou mimořádné situace/rizika způsobovány chronickými manažerskými/řídícími a dalšími nedostatky!!! 9 Závěr REKAPITULACE (1) 31.10.2009 © S. Hosnedl DŮLEŽITÉ 4 

5 Proč začíná být potřeba EDS tak aktuální až nyní? Komplexnost, složitost, náročnost a inovace technických produktů i podmínky řešení konstrukčních a vývojových projektů se natolik zvýšily, že se stále více projevuje, jak je neefektivní (až destruktivní) vysílat „na expedice do neznámých krajů týmy byť sebeschopnějších a sebelépe znalostně a technicky vybavených i řízených lidí, pokud každý z nich má ve své hlavě pouze „své“ mapy poznatků a svoji „dorozumívací řeč“. Výsledek stavby „Babylonské věže“ je nejznámějším a nejvýstižnějším extrémním příkladem/metaforou takového projektu. Samozřejmě, že však tvůrčí schopnosti konstruktérů zůstávají i nadále nezastupitelné, neboť sebelepší „mapa“ nemůže nahradit nedostatečný „orientační“ smysl. Stejně tak zůstávají nezbytné kvalitní technické, informační a řídicí/manažerské nástroje. Ve všech těchto případech však EDS prokazatelně zvyšuje efektivnost využití těchto i dalších prostředků. 9 Závěr REKAPITULACE (2) 31.10.2009 © S. Hosnedl DŮLEŽITÉ  5

6 Základní struktura „mapy“ poznatků EDS: Metodické poznatky k technickým systémům MTS Metodické poznatky Ke konstrukčnímu procesu MDesP Teoretické poznatky k technickým systémům TTS Teoretické poznatky ke konstrukčnímu procesu TDesP Preskriptivní poznatky M etodické/navigační (vč. normativních) „JAK?“ Poznatky k objektu konstruování TS Poznatky ke konstr. procesu DesP Preskriptinví poznatky T eoretické/popisné „CO?“ CÍL VĚDY: - popsat, objektivizovat - zobecnit (např. indukcí) - dokázat - uspořádat - vysvětlit CAx 9 Závěr 31.10.2009 Obr.: Základní struktura - „mapa“ systému poznatků o a pro výzkum, výuku a praxi konstruování - struktura poznatků EDS [Hubka&Eder 1996], [Eder&Hosnedl 2008] © S. Hosnedl REKAPITULACE (3) DŮLEŽITÉ  6

7 Použité klíčové publikace: © S. Hosnedl 31.10.2009 9 Závěr REKAPITULACE (4) PRO ÚPLNOST Obr.: Klíčové publikace, které mají nejblíže prezentovanému pojetí EDS [Pahl&Beitz (1988, 1995) 2007] [Hubka&Eder 1988], [Hubka&Eder 1996], [Andreasen&Hein 2000], [Eder&Hosnedl 2008], [Eder&Hosnedl 2010]  7

8 Validation: The presented approach has been validated during education design projects carried out for and evaluated by industrial partners. The projects have been carried out at the Department of Machine Design in cooperation with the Institute of Art and Design, University of West Bohemia in Pilsen over the last few years. Students were working in several multiple “competing” teams consisting of both engineering and industrial designers. 9 Závěr 31.10.2009 © Hosnedl, Srp, Dvořák INTEGROVANÉ KONSTRUKČNÍ A DESIGNÉRSKÉ STUDENTSKÉ PROJEKTY ZKM (1) PRO ÚPLNOST  8

9 Témata doposud řešených projektů (1): 2004/2005 (st. FST) : - Přední sedadlo s aktivní opěrkou hlavy pro osobní automobil vyšší třídy GRAMMER, Tachov/Amberg, CZ/G – 16 týmů 2005/2006 (st. FST) : - Zavírací systém zavazadlového prostoru pro osobní automobil typu sedan VALUE ENGINEERING, Plzeň, CZ/G - 12 týmů 2006/2007 (st. FST a UUD) : - Stomatologická souprava pro třetí tisíciletí CHIRANA DENTAL, Piešťany, Slovensko - 6 týmů - Zařízení pro lepení otočných pantů na zrcadla koupelnových skříněk FLABEG, Domažlice, CZ/G - 4 týmy - Zdvihací a parkovací zařízení pro kupémobily systému ComplexTrans ŠKODA, Plzeň, CZ - 3 týmy © Hosnedl, Srp, Dvořák 9 Závěr 31.10.2009 INTEGROVANÉ KONSTRUKČNÍ A DESIGNÉRSKÉ STUDENTSKÉ PROJEKTY ZKM (2) PRO ÚPLNOST  9

10 Témata doposud řešených projektů (2): 2007/2008 (st. FST a UUD): - Intenzivní lůžko pro pacienty ve velmi kritickém stavu LINET, Želevčice Slaný, CZ - 5 týmů - Zavazadlový prostor osobního automobilu typu Combi ŠKODA Auto, Mladá Boleslav, CZ - 5 týmů - Ochranné krytování pracovního prostoru obráběcího stroje ASTOS, Aš, pro TOS Varnsdorf, CZ - 4 týmy - Disc Brake for a Passenger Car (anglicky) ZČU, FST, KKS - 1 tým (KKS ERASMUS studenti) © Hosnedl, Srp, Dvořák 9 Závěr 30.01.2010 INTEGROVANÉ KONSTRUKČNÍ A DESIGNÉRSKÉ STUDENTSKÉ PROJEKTY ZKM (3) PRO ÚPLNOST  10

11 Témata doposud řešených projektů (3): 2008/2009 (st. FST a UUD): - Dětské nemocniční lůžko LINET, Želevčice Slaný, CZ - 4 týmy - Robotizované pracoviště pro svařování článkových dopravníků třísek ASTOS, Aš, CZ - 4 týmy - Interiér vozidla pro tělesně postižené APC - Auto Projekt Centrum, Plzeň, CZ - 2 týmy - Wheel Chair for Disabled (anglicky) ZČU, FST, KKS, Plzeň, CZ - 1 tým (KKS ERASMUS a UUD studenti) © Hosnedl, Srp, Dvořák 9 Závěr 30.01.2010 INTEGROVANÉ KONSTRUKČNÍ A DESIGNÉRSKÉ STUDENTSKÉ PROJEKTY ZKM (4) PRO ÚPLNOST  11

12 Témata doposud řešených projektů (4): 2009/2010 (st. FST a UUD): - Universální nemocniční transportní lůžko LINET, Želevčice Slaný, CZ - 5 týmů - Vozidlo s elektrickým pohonem pro tělesně postižené a seniory se sníženou pohybovou schopností Konstruktionsburo DOSTAL, Edstetten, G - 3 týmy - Pracoviště pro automatizované balení chladicích boxů CARRIER Refrigeration Operation CR, Mýto, CZ - 3 týmy - Rám a karoserie závodního vozidla formule SAE ZCU, FST, Plzeň, CZ - 1 tým. 31.10.2009 © Hosnedl, Srp, Dvořák INTEGROVANÉ KONSTRUKČNÍ A DESIGNÉRSKÉ STUDENTSKÉ PROJEKTY ZKM (5) PRO ÚPLNOST  12

13 Témata doposud řešených projektů (5): 2010/11 (st. FST a UUD s konzultační podporou st. FZS): - Relaxační transportní křeslo LINET, Želevčice Slaný, CZ - 6 týmů - Průmyslová myčka součástí ASTOS AŠ, a.s., Aš, CZ - 5 týmů - Exteriér lehkého vozidla s elektrickým pohonem pro tělesně postižené a seniory se sníženou pohybovou schopností Konstruktionsbüro DOSTAL, Edenstetten a UNIVERSITY of Applied Sciences, DEGGENDORF, Germany - 4 týmy 31.10.2009 © Hosnedl, Srp, Dvořák INTEGROVANÉ KONSTRUKČNÍ A DESIGNÉRSKÉ STUDENTSKÉ PROJEKTY ZKM (6) PRO ÚPLNOST  13

14 Témata doposud řešených projektů (6): 2011/12 (st. FST a UUD s konzultační a spoluřešitelskou podporou st. FEL a FZS): 3 témata, 11 týmů, 3 fakulty a 1 ústav 40 st. FST + 18. st. UUD + 38 st. FZS + 6 st. FEL = 102 st. ZCU - Zařízení pro průmyslovou filtraci chladící kapaliny ASTOS AS, a.s., As, CZ - 4 týmy - Exterier lehkého čtyřkolového vozidla s elektrickým pohonem pro tělesně postižené a seniory se sníženou pohybovou schopností Konstruktionsbüro DOSTAL, Edenstetten and UNIVERSITY of Applied Sciences, DEGGENDORF, Germany - 3 týmy - Exterier lehkého tříkolového vozidla s elektrickým pohonem pro tělesně postižené a seniory se sníženou pohybovou schopností Konstruktionsbüro DOSTAL, Edenstetten and UNIVERSITY of Applied Sciences, DEGGENDORF, Germany - 4 týmy 31.10.2009 © Hosnedl, Srp, Dvořák INTEGROVANÉ KONSTRUKČNÍ A DESIGNÉRSKÉ STUDENTSKÉ PROJEKTY ZKM (7) PRO ÚPLNOST  14

15 Průběžné porady, exkurse a konzultace: 9 Závěr 31.10.2009 © Hosnedl, Srp, Dvořák INTEGROVANÉ KONSTRUKČNÍ A DESIGNÉRSKÉ STUDENTSKÉ PROJEKTY ZKM (8) PRO ÚPLNOST Obr.: Foto z porad, exkurzí a konzultací v ak. r. 2007/2008  15

16 Interdisciplinární týmy studentů KKS a UUD soutěží se svými projekty před komisem složenými z vyučujících obou útvarů a z představitelů top managementu zadávajících průmyslových podniků. Týmy s nejlepším řešením jednotlivých témat dostali od zadávajících podniků diplomy a finanční odměny. Kromě toho děkan FST a ředitel UUD odměnil studenty s nejlepším konstrukčním a designérským řešením. Obr.: Foto ze soutěžních prezentací z ak. r. 2007/2008 Závěrečné soutěžní prezentace: 9 Závěr INTEGROVANÉ KONSTRUKČNÍ A DESIGNÉRSKÉ STUDENTSKÉ PROJEKTY ZKM (6) 31.10.2009 © Hosnedl, Srp, Dvořák PRO ÚPLNOST  16

17 Ukázky výsledků řešení pro Linet, Želevčice (ak. r. 2008/2009): 9 Závěr INTEGROVANÉ KONSTRUKČNÍ A DESIGNÉRSKÉ STUDENTSKÉ PROJEKTY ZKM (7) 31.10.2009 © Hosnedl, Srp, Dvořák PRO ÚPLNOST  17

18 Ukázky výsledků řešení pro ŠKODA AUTO, Mladá Boleslav (ak. r. 2008/2009): 9 Závěr INTEGROVANÉ KONSTRUKČNÍ A DESIGNÉRSKÉ STUDENTSKÉ PROJEKTY ZKM (8) 31.10.2009 © Hosnedl, Srp, Dvořák PRO ÚPLNOST  18

19 Ukázky výsledků řešení pro ASTOS, Aš (ak. r. 2008/2009): 9 Závěr INTEGROVANÉ KONSTRUKČNÍ A DESIGNÉRSKÉ STUDENTSKÉ PROJEKTY ZKM (9) 31.10.2009 © Hosnedl, Srp, Dvořák PRO ÚPLNOST  19

20 Public relations a reference (1): 9 Závěr INTEGROVANÉ KONSTRUKČNÍ A DESIGNÉRSKÉ STUDENTSKÉ PROJEKTY ZKM (10) 31.10.2009 © Hosnedl, Srp, Dvořák PRO ÚPLNOST  20

21 These projects were appreciated not only by the teachers and students involved but also by the participating industrial and cooperating partners, for example we can cite from the official letters sent : - by the director of Flabeg, Thomas Frey, its consultant Peter Blohman and Director for Production Jan Sleis to the Dean of Faculty of Mechanical Engineering (Flabeg Domazlice, January 2007): “We were very much surprised by the high quality of the solved students’ projects. We can appreciate that Department of Machine Design leads its students to so much needed broader view on technical tasks. We would like to express our admiration and thanks to those who participated on these projects“. - by Stephen Stott, Education Program Manager from the Autodesk to the Dean of Faculty of Mechanical Engineering company after visiting the exhibition Design2 (Autodesk, May 2007) : “I am immensely impressed with this initiative to align the functional aspects of the engineering curriculum with the aesthetic elements of the product design course. …. I was able to visit an exhibition of some of the students work and found that is equal to any examples I have seen in premier universities throughout Europe”. University of Cambridge, University of Bristol, University of Strathclyde,University of Wales in Cardif, Ecole Normale Superieure Paris, Technical University in Munich, etc. were mentioned in the letter. 9 Závěr 31.10.2009 Public relations a reference (2): © Hosnedl, Srp, Dvořák INTEGROVANÉ KONSTRUKČNÍ A DESIGNÉRSKÉ STUDENTSKÉ PROJEKTY ZKM (11) PRO ÚPLNOST  21

22 9 Závěr 31.10.2009 Public relations a reference (3): © Hosnedl, Srp, Dvořák INTEGROVANÉ KONSTRUKČNÍ A DESIGNÉRSKÉ STUDENTSKÉ PROJEKTY ZKM (12) PRO ÚPLNOST  22

23 Winter term 2007/2008, 13 weeks, 3 topics, 14 teams, ½ day company meetings: - both EDS theory and assigned tasks starting „from scratch“, any additional university expenses -no deep theory & technology analyses, no detailed design & drawings, … -however „no knowledge“, „no experience“, „unkonwn results“, „no team skills“, … Faculty of Mechanical Engineering: - 61 Mgr. students, 4th class - 2 teaching hours of lectures and 2 teacing. hours trainings per week - 1 senior lecturer (only lectures) and 2 PhD students (trainings having no experience & practice) Institut of Art and Design: - 15 Bc. Students, 3rd class - 6 hours of seminars per week together for 3 - 4 industrial design projects - 1 senior lecturer Owerall working capacity of a team: 50 - 200 stand. hours (i.e. ca a designer /month”) Students´ evaluation: high (mostly very high) acknowledgements and motivation - industrial topics, team work & management, prezentations, competitions, …. - company cooperation & awards, usage & industrial patterns … Overview (2007/2008): 9 Závěr 31.10.2009 © Hosnedl, Srp, Dvořák INTEGROVANÉ KONSTRUKČNÍ A DESIGNÉRSKÉ STUDENTSKÉ PROJEKTY ZKM (13) PRO ÚPLNOST  23

24 & The property driven EDS based CID strategy presented in this material: - obviously gives engineering & industrial designers a common platform to increase their creativity and rationality, and consolidate their cooperation, - it can also help chief designers to rationally manage their interdisciplinary design teams, and thereby considerably support to achieve the designed technical product at a: -higher reflected/perceived quality, -with a lower expended cost, -and with a shorter delivery time. Shrnutí celkově : 9 Závěr INTEGROVANÉ KONSTRUKČNÍ A DESIGNÉRSKÉ STUDENTSKÉ PROJEKTY ZKM (14) © S. Hosnedl 31.10.2009 PRO ÚPLNOST  24

25 BUZENÍ ČAS ODEZVA ČAS Řízený průběh – TOSHULIN ! Ignorace Negace Design Theory and Methodology - TTS jako „jednotkový skok“ Šarlatánství Obr.: Typické odezvy dynamického systému na jednotkový skok jako paradigma pro možnosti využití EDS [S využitím: Prof. Ondráček, VUT v Brně. Přednáška pro ČSVTS. Praha: okolo 1980] Neřízený přirozený průběh 9 Závěr A JAK DÁL ? POTŘEBNÉ © S. Hosnedl 20.08.2013  25

26 DĚKUJEME ZA VÁŠ ZÁJEM … 9 Závěr © S. Hosnedl 10.10.2012 Prof. Ing. Stanislav Hosnedl, CSc. e-mail: hosnedl@kks.zcu.cz Ing. Josef Dvořák (PhD student) e-mail: dvorakj@kks.zcu.cz Ing. Martin Kopecký (PhD student) e-mail: kopecky@kks.zcu.cz A JAK DÁL ?  26

27 © S. Hosnedl … A TĚŠÍME SE NA DALŠÍ SPOLUPRÁCI 9 Závěr A JAK DÁL ? © S. Hosnedl 31.10.2009 27 

28 Děkuji Vám za pozornost Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky v rámci projektu č. CZ.1.07/2.2.00/07.0235 „Inovace výuky v oboru konstruování strojů včetně jeho teoretické, metodické a počítačové podpory“.


Stáhnout ppt "Systémové navrhování technických produktů KKS/ZKM Katedra konstruování strojů Fakulta strojní Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem."

Podobné prezentace


Reklamy Google