Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pozemní stavitelství Technické zařízení budov Veřejný vodovod a plynovod Autor: Ing. Šoupal Kamil Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pozemní stavitelství Technické zařízení budov Veřejný vodovod a plynovod Autor: Ing. Šoupal Kamil Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov,"— Transkript prezentace:

1 Pozemní stavitelství Technické zařízení budov Veřejný vodovod a plynovod Autor: Ing. Šoupal Kamil Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15 Vyškov 2011 - 2012 Tato materiál vznikl v rámci projektu Interaktivní výuka odborných předmětů a matematiky na středních školách stavebního a strojírenského zaměření dle Školního vzdělávacího programu (reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.02/03.0030) Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

2 Veřejný vodovod Slouží k zásobování pitnou vodou měst a obcí. Skládá se z: 1.Zdroje vody – podzemní – vrty a studny - nadzemní – vodní nádrže 2. Vodojem – výška vodojemu musí zajistit požadovaný tlak v síti (min 0,25MPa max 0,6MPa) to znamená že vodojemy musí být aso 60m nad nejnižším zásobovaným místem. Velikost vodojemu se stanoví z výpočtem podle druhu odběru a množství odběrných míst. Nadzemní – hydroglóbusy, v budovách, věžové Podzemní – kruhové, krabicové Každý vodojem má armaturní komoru (vodoměr, odběr vzorků, desinfekce, uzávěry, odkalovače)

3 3. Úpravny vody – používají různé druhy přečištění vody a často se kombinují. Voda se čistí: -Vločkováním a sedimentací nečistot -Filtrování přes pískové filtry -Desinfekce chlorováním -Průtok pod UV lampami 4. Čerpací stanice – umístění vyplývá dle zdroje vody a vodojemu. Čerpadla jsou horizontální a vertikální. 5. Vodovodní řady jsou gravitační a výtlačné a provádí se z plastů, litiny.

4 Na řešení vodovodu má vliv rozmístění výstavby, vztahy k ostatním sítím, umístění vodojemu, čerpacích stanic, přívodních řadů. Vodovodní síť navrhujeme okruhovanou nebo větevnou. Ukládá se do zelených pásů ulice mimo komunikaci a minimalizujeme křížení s ostatními sítěmi. Ukázka sitě ve správě VaK Vyškov 6. Objekty na vodovodní síti – uzávěry(šoupátka), hydranty, vzdušníky, odkalovače, redukční ventily, armaturní šachty. POZEMNÍ STAVITELSTVÍ III - VÁCLAV HÁJEK a kolektiv – Sobotáles 2003

5 Veřejný plynovod Pro dodávky plynu do domácností se používá zemní plyn s přídavkem odorizéru (smradidla) a těží se z podzemí. Dříve se používal jedovatý svítiplyn, který se se vyráběl lokálně v plynárnách. Plyn je přečištěn a ukládán do plynojemů podzemních (vytěžená podzemní ložiska) a nadzemní. Pak se pod tlakem rozvádí: -Dodávky mezinárodní a oblastní se zajišťují vysokotlakým rozvodem. -Dodávky v obci se řeší středotlakem 0,5kPa – 0,1MPa ( u plynoměru se umisťuje redukční ventil na snížení tlaku) a nízkotlakým rozvodem do 5 kPa

6 Plynovodní sítě : -okruhované což umožňuje dodávku z více míst a v případě poruchy dodávky i za místem poruchy. -Větevné používají se v menších obcích POZEMNÍ STAVITELSTVÍ III - VÁCLAV HÁJEK a kolektiv – Sobotáles 2003

7 Opakování Jaké výhody mají okruhované sítě? Nakreslete okruhovanou síť.

8 Jaké výhody mají okruhované sítě? Dodávky z více míst, lepší zásobování při poruše. Nakreslete okruhovanou síť. Opakování

9 Použitá literatura: Pozemní stavitelství III, Václav Hájek a kol., Sobotáles 2004 Pozemní stavitelství IV, Václav Hájek a kol., Sobotáles 1996 Pozemní stavitelství - Požární bezpečnost staveb, Marie Rusinová, Táňa Juráková, Markéta Badalová – CERM 2002 Instalace vody a kanalizace I, Miroslava Trnová, Informatorium 2001 Instalace vody a kanalizace II, Miroslav Adámek, Aleš Jurečka, Informatorium 2006 Instalace vody a kanalizace III, Miroslav Adámek, Aleš Jurečka, Informatorium 2006 Vytápění, Stanislav Tajbr, Sobotáles 1998 Pozemní stavitelství I., Ivan Moudrý, Miloslav Novotný, Miroslav Spáčil, Jan Škramlík, CERM 1998


Stáhnout ppt "Pozemní stavitelství Technické zařízení budov Veřejný vodovod a plynovod Autor: Ing. Šoupal Kamil Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov,"

Podobné prezentace


Reklamy Google