Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

 VY_32_INOVACE_16_18  Základní vzdělávání – Člověk a společnost – Výchova k občanství.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: " VY_32_INOVACE_16_18  Základní vzdělávání – Člověk a společnost – Výchova k občanství."— Transkript prezentace:

1  VY_32_INOVACE_16_18  Základní vzdělávání – Člověk a společnost – Výchova k občanství

2  Název: Smlouvy   Anotace:Prezentace, která slouží k osvojení si povinností, které vyplývají z právního vztahu, který je ošetřen smlouvou   Autor:Mgr. Petr Horehleď   Jazyk:Čeština   Očekávaný výstup:Žák zná základy ohledně smluvních vztahů   Speciální vzdělávací potřeby:Žádné   Klíčová slova:Smlouva, koupě, závazek, pohledávka, smlouva o dílo  Druh učebního materiálu:Prezentace   Druh interaktivity:Aktivita   Cílová skupina:Žák   Stupeň a typ vzdělání:Základní vzdělání – druhý stupeň – první období   Typická věková skupina:13 – 15 let   Celková velikost:194 kB

3 Smlouvy

4  Aniž bychom si to uvědomovali, každý den vstupujeme do mnoha právních vztahů a uzavíráme řadu smluv.  Ne vždy všechny situace probíhají bez problémů, proto je dobré znát svá práva a povinnosti a hlavně, jak se v daných situacích chovat.

5  Koupě je nejčastějším uzavíráním smluv.  Vyplývají z ní závazky, proto je dobré seznámit se s právy a povinnostmi, které přináší.

6  Smlouva – je to úmluva neboli dohoda, které se účastní dvě nebo více osob a jejíž výsledkem je vznik určitých práv a povinností těm, kteří ji uskutečňují.

7  Závazek – je povinnost dlužníka něco splnit. Někdo se k něčemu zaváže.  Pohledávka – je právo na plnění od dlužníka

8  Záruční doba  – je doba na kterou se vztahuje záruka, kdy za vady je zodpovědný zhotovitel.  U nás je záruční doba 24 měsíců

9  U potravinářského zboží je záruční doba 8 dní  Je-li na obalu výrobku vyznačena záruční doba, je směrodatná

10  Dlužník – je právnická nebo fyzická osoba s povinností uhradit závazek věřiteli  Věřitel - je právnická nebo fyzická osoba s právem na plnění určitého závazku ze strany dlužníka

11  Smlouva o dílo – zákazník se s zhotovitelem domluví, co pro něj má udělat (kadeřník…)  Některé služby a práce však vyžadují více času, potom se jedná o smlouvu o dílo na zakázku (může se platit záloha)

12  Člověk získává úplnou způsobilost k právním úkonům až po dosažení 18-ti let.  Nezletilí (osoby mladší 15-ti let) mají způsobilost jen k takovým právním úkonům, které jsou svou povahou přiměřené rozumové vyspělosti odpovídající jejich věku (nákup drobného zboží …)

13  Mladiství (osoby mladší 18.ti let) mohou samostatně cestovat do zahraničí, uzavírat pracovní smlouvu, získat řidičský průkaz na malý motocykl.

14  Janošková D., Ondráčková M., Čábalová D. Občanská výchova 9, Rodinná výchova 9 : příručka učitele, pro základní školy a víceletá gymnázia. 1.vyd. Plzeň : Fraus,2007.ISBN 978-80-7238-529-4 Použité zdroje


Stáhnout ppt " VY_32_INOVACE_16_18  Základní vzdělávání – Člověk a společnost – Výchova k občanství."

Podobné prezentace


Reklamy Google