Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

DÚ I.2 Výskyt vybraných znečišťujících látek z bodových zdrojů znečištění v povodí Odry VÚV T.G.M, v.v.i, pobočka Ostrava, 1. 6.20 10 Ing. Martin Durčák.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "DÚ I.2 Výskyt vybraných znečišťujících látek z bodových zdrojů znečištění v povodí Odry VÚV T.G.M, v.v.i, pobočka Ostrava, 1. 6.20 10 Ing. Martin Durčák."— Transkript prezentace:

1 DÚ I.2 Výskyt vybraných znečišťujících látek z bodových zdrojů znečištění v povodí Odry VÚV T.G.M, v.v.i, pobočka Ostrava, 1. 6.20 10 Ing. Martin Durčák

2 Pokračování v realizaci screeningového ověřování přítomnosti vytipovaných prioritních látek ve vypouštěných odpadních vodách z vybraných bodových zdrojů, především se zaměřením na vypouštěné důlní vody, sledování vlivu těchto zdrojů na jakost vody a dnových sedimentů v úsecích toků bezprostředně dotčených vypouštěním, aktualizace přehledu emisí prioritních látek evidovaných v rámci provozovaných registrů. Cíle úkolu v roce 2010

3 16 látek ze skupiny PAU (acenaftylen, acenaften, naftalen, fluoren, fenanthren, anthracen, fluoranthen, pyren, benzo(a)anthracen, chrysen, benzo(b)fluoranthen, benzo(k)fluoranthen, benzo(a)pyren, benzo(g,h,i)perylen, dibenzo(a,h)anthracen, indeno(1,2,3-c,d)pyren) Kovy (rtuť, kadmium, olovo, nikl) včetně jejich rozpuštěných forem Sledované látky Sledované matrice Odpadní voda Povrchová voda Dnové sedimenty

4 Sledované bodové zdroje znečištění Důl Darkov a ČSM - důlní vody Důl ČSA Doubrava - důlní vody

5 Sledované bodové zdroje znečištění Důl ČSA Jan Karel - důlní vody DIAMO VJ Jeremenko - důlní vody

6 Sledované bodové zdroje znečištění DIAMO GEAM Zlaté hory - ČOV důlních vod ArcelorMittal - ČOV Lučina

7 Sledované bodové zdroje znečištění Biocel Paskov - ČOV KOMTERM areál Tatra Kopřivnice - ČOV

8 Sledované bodové zdroje znečištění ČEZ Elektrárna Dětmarovice – čerp. stanice 2 ČEZ Elektrárna Dětmarovice – čerp. stanice 1

9 Sledované bodové zdroje znečištění ČOV OpavaČOV Kopřivnice

10 Sledované recipienty 15 profilů na horní Odře (Ostravice, Opava, Doubravská Stružka, Karvinský potok, Mlýnka, Lučina, Zlatý potok, Kopřivnička)

11 Dosavadní průběh řešení Počátkem března tohoto roku byl proveden výběr bodových zdrojů s předpokládaným výskytem prioritních nebezpečných látek a proběhla terénní rekognoskace těchto bodových zdrojů znečištění a úseků dotčených recipientů. V současné době je zrealizována polovina plánovaných odběrů vzorků povrchových a odpadních vod. Provedena byla i polovina všech plánovaných prací týkajících se odběrů vzorků sedimentů. Všechny odebrané vzorky jsou průběžně analyzovány ve vodohospodářské laboratoři ostravského pobočky VÚV T.G.M., v.v.i. Kompletní verifikované výsledky všech laboratorních analýz by měly být k dispozici do konce měsíce srpna.

12 Dosavadní průběh řešení Doposud jedinou významnější komplikací při řešení tohoto dílčího úkolu je výskyt povodňových průtoků v povodí Odry v průběhu měsíce května, který v současné době znemožnil odběr reprezentativních vzorků odpadních vod, povrchových vod a sedimentů pro potřeby řešení tohoto dílčího úkolu. Odběry vzorků budou realizovány v náhradních termínech po navrácení vodních stavů v povodí k normálu.

13 Práce pro II. pololetí Dokončení plánovaného sledování výskytu vybraných prioritních nebezpečných látek ve vypouštěných odpadních vodách vytipovaných průmyslových a komunálních zdrojů znečištění a vyhodnocení vlivu těchto bodových zdrojů znečištění na jakost povrchových vod a sedimentů v úsecích recipientů bezprostředně dotčeným vypouštěním, po ukončení každoroční aktualizace na začátku druhé poloviny roku databází Registru průmyslových zdrojů znečištění a Integrovaném registru znečištění provedení zpracování aktuálního přehledu o evidovaných emisích prioritních látek do povrchových vod v české části mezinárodní oblasti povodí Odry, příprava podkladů pro plánovanou publikaci shrnující výsledky projektu, zpracování závěrečné syntetizující zprávy shrnující výsledky zjištěné v rámci prací na tomto dílčím úkole v průběhu celého trvaní projektu.

14 Děkuji za pozornost Ing. Martin Durčák martin_durcak@vuv.cz


Stáhnout ppt "DÚ I.2 Výskyt vybraných znečišťujících látek z bodových zdrojů znečištění v povodí Odry VÚV T.G.M, v.v.i, pobočka Ostrava, 1. 6.20 10 Ing. Martin Durčák."

Podobné prezentace


Reklamy Google