Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Náhoda, generátory náhodných čísel Simulační modely ekonomických procesů 4EK4122.přednáška.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Náhoda, generátory náhodných čísel Simulační modely ekonomických procesů 4EK4122.přednáška."— Transkript prezentace:

1 Náhoda, generátory náhodných čísel Simulační modely ekonomických procesů 4EK4122.přednáška

2 Náhoda Filozofický pohled: „Existuje náhoda nebo je vše předurčeno?“ Náhoda … slovo popisující nedostatek smyslu nebo příčiny nějakého jevu Náhoda = něco, co může, ale nemusí nastat, přičemž existenci či neexistenci daného jevu „nelze“ ovlivnit. = takový jev, na který nemají vliv počáteční podmínky (při stejných podmínkách dostaneme jiný výsledek)

3 Náhodný pokus, náhodný jev, náhodná veličina Náhodný pokus = pokus, jehož výsledek se od jednoho provedení pokusu k druhému (při stejných výchozích podmínkách) obecně mění (hod kostkou, mincí, výběr s vracením, …) Náhodný jev = výsledek náhodného pokusu („jednička“ na kostce, vylosované číslo, …) Náhodná veličina = je definovaná, pokud přiřadíme náhodnému jevu jednoznačně nějaké číslo (náh.veličina X (číslo vylosované ve Sportce) = x ; x=1,2, …, 49 ) –Obvykle určujeme i její pravděpodobnostní rozdělení

4 Náhodná čísla Nezávislé hodnoty rovnoměrného rozdělení na intervalu (0,1) … R(0,1) R(0,1): f(x) = 1 pro x  (0,1) jinak f(x) = 0 F(x) = 0 pro x  0 F(x) = x pro x  (0,1) F(x) = 1 pro x  1 E(x) = 0,5D(x) = 1/12

5 Distribuční funkce Distribuční funkce F(x) popisuje rozložení pravděpodobnosti mezi náhodné jevy pro každý náhodný jev definována náhodná veličina X, která nabývá hodnot x F(x) = P(X ≤ x)

6 F(x) … příklad – hod kostkou 12 3 4 5 6 1 5/6 2/3 1/2 1/3 1/6

7 Hustota pravděpodobnosti f(x) f(x) = dF(x) / dx … derivace spojité distribuční funkce F(x) Pro Rovnoměrné rozdělení R(0,1):

8 Hustota pravděpodobnosti f(x) f(x) = dF(x) / dx … derivace spojité distribuční funkce F(x) Pro Normální rozdělení N(0,1):

9 Náhodná čísla a náhodné veličiny Náhodné číslo: R(0,1) Náhodná veličina: R(10;150) N(200;5) EXP(10) … získáme transformací náhodných čísel

10 Generátory náhodných čísel 1.Tabulky náhodných čísel 2.Mechanické (kostka, mince, losovací zařízení) 3.Fyzikální či chemické (radioaktivní rozpad prvků, šum, …) 4. Aritmetické = výpočet  získáme pseudonáhodná čísla - nejpoužívanější pro počítačovou simulaci

11 1. Tabulky náhodných čísel Pro výpočty malého rozsahu Po převedení do elektronické podoby z nich může počítač načíst náhodná čísla Příklad: 44 48 87 57 84 79 95 32 47 26 35 19 50 14 75 73 87 30 96 19 86 59 32 00 81 73 70 91 92 67 34 75 58 76 73 83 31 55 63 53 66 64 55 20 53 67 76 03 19 46 61 57 86 93 35 27 28 29 68 00 47 47 98 96 Nevýhoda: i rozsáhlé tabulky jsou pro reálnou simulaci malé

12 2. Mechanické generátory Nejznámější mezi „generátory“ Kostka, mince, losování, otočné kruhy, … Speciální zařízení pro losování (SAZKA) Nevýhoda: pro počítačovou simulaci nepoužitelné (pomalé)

13 3. Fyzikální a chemické generátory Využití fyzikálních či chemických pochodů a principů, které mají náhodný charakter –Např. interval mezi dopadem částic, šumové generátory využívající vlastností polovodičového přechodu, radioaktivní rozpad atomů, špičky v síti, intervaly mezi stiskem kláves Výhoda: jsou náhodné (TRNG), vhodné pro kryptografické aplikace Nevýhoda: nelze opakovat za stejných podmínek, jsou pomalejší

14 4. Aritmetické generátory (pseudonáhodná čísla) 1.Metoda středu kvadrátu (von Neumannova metoda prostředních řádů druhé mocniny) 2.Lineární kongruenční generátory A)Aditivní (Fibonacciův) x n+1 = x n + x n-k (mod m) B)Multiplikativní (Lehmerův) x n+1 = ax n (mod m) C) Smíšený x n+1 = ax n + c (mod m)

15 Vliv nastavení konstant x, c, a, m na periodu P (P ≤ m)

16 Vliv nastaveni konstant x, c, a, m na periodu P (P ≤ m)

17

18 Konkrétní generátory 1)Firemní generátor TEXAS INSTRUMENTS (pro kapesní kalkulačky) x n+1 = 24298x n + 9991 (mod 199017) 2)Generátor firmy IBM x n+1 = 65539x n (mod 2 31 ) 3)Millerův a Prenticeův generátor x n = x n-2 + x n-3 (mod 3137) 4)Downhamův a Robertsův generátor x n+1 = 8192x n (mod 67099547)

19 Příklad – jak z reálných čísel dostat grafy Otočný kruh : Otočíme-li kruhem např. 10x, dostaneme 10 různých hodnot od 0 do 1 (nulu můžeme dostat, jedničku ne)

20 Příklad – jak z reálných čísel dostat grafy Aby bylo možné nakreslit histogram, je nutné rozdělit interval 0-1 na podintervaly – např. 0-0,25; 0,25-0,5; 0,5-0,75; 0,75-1.

21 Příklad – jak z reálných čísel dostat grafy


Stáhnout ppt "Náhoda, generátory náhodných čísel Simulační modely ekonomických procesů 4EK4122.přednáška."

Podobné prezentace


Reklamy Google