Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Činnosti tiskových mluvčích v rámci media relations

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Činnosti tiskových mluvčích v rámci media relations"— Transkript prezentace:

1 Činnosti tiskových mluvčích v rámci media relations
Mgr. Bc. Radka Burketová

2 PR: soubor činností a nástrojů sloužících ke komunikaci organizace s veřejností, nejčastěji prostřednictvím (za účasti) médií Tiskový mluvčí je osoba odpovědná za komunikaci organizace s veřejností prostřednictvím médii; zpravidla je členem vrcholového vedení; vystupuje jménem firmy v médiích; vydává tisková prohlášení; svolává a řídí akce pro novináře; zpravidla řídí podpůrný tým (tiskové oddělení); odpovídá za veškerou vnější komunikaci organizace. Definice

3 Veřejnost Široká (obecná) Relevantní – o jejíž názor máme zájem
Specifická (jednotící prvek) Odborná Informovaná (a neinformovaná) Aktivní (v určité otázce) Názor veřejnosti ovlivňují Neviditelní opinion leadři Konformismus (bezzásadová schopnost se přizpůsobit ) Viditelní opinion leadři (mluvčí)

4 Veřejné mínění Definice:
projev názoru či vůle společnosti v konkrétní věci Projev: průzkumy, volby, společenské a sociální pohyby Teze k poznání veřejného mínění: Je důsledkem veřejné komunikace, jejího obsahu, formy a kvantity. Není souhrnem osobních názorů jednotlivců, je samostatnou, novou kvalitou. Masmédia – nejviditelnější nositel a tvůrce. Je nestálé, různorodé, obsahuje předsudky, xenofobii a emoce. Syntetickým ukazatelem je reputace, image, mediální obraz .

5 Tiskový mluvčí Profese, jejíž hlavní (nejvíce viditelnou) náplní činnosti je komunikovat s tiskem a jejíž bezprostředním produktem je publicita organizace v médiích. Různé názvy: „mluvčí“ „ředitel tiskové správy“ „ředitel tiskového oddělení“ „ředitel vnějších vztahů“, „public affairs director“ atd.

6 Kdo veřejně vystupuje Dle frekvence vystoupení Dle závažnosti
Tiskový mluvčí Nejvyšší představitel Odborníci Dle závažnosti

7 Organizační uspořádání
Nastavení kapacit vnější komunikace závisí na: velikosti organizace, jejím postavení (společenském, tržním, ideovém), schopnostech členů vedení a komunikátorů, situaci, tradici, zkušenostech a plánech.

8 Varianty uspořádání Tiskový mluvčí může být:
Plnokrevný: tiskový mluvčí řídí veškerou vnější komunikaci a je podporován týmem; Polokrevný: organizace má mluvčího, který má v rámci vedení v kompetenci i další agendu (CEO, CC); pak je v čele podpůrného týmu „skrytý“ tiskový tajemník; Bezkrevný: titul tiskového mluvčí má subalterní úředník, jehož náplním práce je pouze přenos informací z organizace do tisku a zpět; Transfůzní: na vnější komunikaci je najata externí agentura.

9 Podmínky dlouhodobého úspěchu
Koncepční přístup a sjednocení veškeré vnější komunikace. Intenzivní kontakty s médii realizované úzkým okruhem vlastních zaměstnanců. Flexibilita, inovativnost, osobitost. Dobrý servis pro novináře. Personifikace, autorita, afinita (vzájemný vztah, blízkost).

10 Rizikové faktory Rozhodování bez respektování důsledků v komunikaci.
Vydávání nekompetentních, protichůdných nebo rozporných informací (vnitřní konflikt). Profesionální chyby v komunikaci. Omezování komunikace, nesledování médií, podceňování nebo přeceňování jejich stanovisek.

11 Nutné schopnosti tiskových mluvčích
Obecné: přesně, lapidárně, výstižně (bez zbytečných podrobností) a plynule formulovat sdělení vystupovat veřejně před posluchači, mikrofonem a kamerou pohotově reagovat na vzniklou situaci být motivovaný, sebevědomý, empatický, nápaditý Odborné: být dostatečně odborně fundovaný v problematice své organizace zkušenosti a nápaditost v oboru PR V oblasti médií: znalý mediální krajiny, principů práce a technologií v médiích schopný hodnotit význam a důsledky zveřejněných informací, jejich atraktivnost pro média

12 Činnosti v média relations (MR)
1. Než začneme: organizace tiskového útvaru a jeho řízení/vedení tvorba komunikačních strategií 2. Formulace písemných sdělení 3. Styk s novináři (aktivní, pasivní) 4. Osobní kontakty 5. Vystupování v médiích 6. Zpětná vazba

13 3 zlaté principy MR rozhodování mezi špatným a ještě horším řešením,
My máme odpovědnost, novináři to jen komentují: rozhodování mezi špatným a ještě horším řešením, novináři mohou komentovat, ale nemohou rozhodovat, nenesou odpovědnost, organizace má své cíle, vedení o nich rozhoduje a hledá k nim cestu. vedoucí manažeři mají za úkol rozhodovat a přijatá rozhodnutí obhajovat. Význam médií nelze podceňovat, ale ani přeceňovat, podléhat jejich názorům a tlakům. Komunikace je hra, ale má svá pravidla: selekce informací a práce s nimi podle pravidel! Nic není staršího, než včerejší noviny: úloha ideologie v politice a v ekonomice

14 Media relations I. – než začneme
Organizace tiskového útvaru úměrně potřebám a cílům, interní předpisy, vymezení pravomocí a odpovědností, systém komunikace uvnitř organizace. Tvorba komunikačních strategií hodnocení výchozí situace, stanovení reálných cílů, výběr vhodných realizačních kroků, vyhodnocení reality a korekce záměrů.

15 Činnosti v média relations II.
Formulace písemných sdělení Tiskové podklady: srozumitelný, stručný a jasný popis určité skutečnosti, která může být využita v médiích. Tiskové zprávy: oficiální sdělení jménem organizace – zásady formulace. Články a komentáře. Projevy, podklady vystoupení.

16 Činnosti v média relations III.
Setkání s novináři: Tiskové konference vhodné k vysvětlení, ukázkám, představení osob, přístupné všem médiím, svolání prostřednictvím veřejných služeb (ČTK), tisková zpráva po skončení Press foyer: pravidelné setkání s novináři ve stanovený čas Další formy: snídaně, brífink, press trip

17 Činnosti v média relations IV.
Osobní kontakty odborné semináře pro novináře společenské a sportovní události neformální kontakty a setkání Vystupování v médiích vystupování před kamerou projev v rozhlase internet – chat, tisková konference Zpětná vazba monitoring médií a jak s ním nakládat i nepříjemné zprávy mají svou hodnotu předvídání: přijímaná rozhodnutí by organizace měla zvažovat i z hlediska dopadu na veřejné mínění (očekávatelné reakce médií)

18 Co novináři milují aktuality, nové události a skutečnosti – včasné a přesné informace přitažlivost mají konflikty, rozpory a příběhy stručnost, výstižnost, civilnost (novináři vždy věci zjednodušují – nebojte se toho!) významnost, zajímavost, šikovné podání, exklusivitu ohled na technické potřeby, uzávěrky

19 Co novináři nenávidí Mnoho slov, žádná fakta.
My jsme jedničky a kdo je víc! Polopravdy a nepravdy, netransparentnost. Poučování, mentorování, odmítání diskuse. Dohody s vydavateli a šéfredaktory. Negativní PR.

20 Trpělivost přináší zlato
Smiřme se s tím, že novináři (někteří) Chodí pozdě, nevhodně oblečení, ptají se jednoduše a nemají v hlavě jen nás. Nemají rádi dlouhé proslovy, nepadají před autoritami na zadek ani do rozpaků, nejraději mluví s nejvyššími. Neplní všechny své sliby, nerozhodují o všem. Mají rádi stručné písemné podklady. Nemají rádi PR slovník, superlativy. Uvítají pohoštění, ale pozor na dárky – těch běžných mají už plno! Milují exkluzivitu. Většinou umí anglicky, ale je lepší se zeptat. Nemají povinnost autorizace ani zveřejnění. Vyžadují osobní a profesionální respekt a mají vůči nám silné zbraně. Chybují – ale to lze napravit.

21 Zlaté zásady na závěr Co se do médií jednou dostalo, už se nedá vzít zpět! Ponechat chybné informace bez opravy znamená je potvrdit a setkat se s nimi opět, v nejméně vhodnou chvíli. TM má řídit komunikaci, jeho úkolem není se proslavit; nemusí být ani oblíbený, ani populární, na to jsou tu jiní!


Stáhnout ppt "Činnosti tiskových mluvčích v rámci media relations"

Podobné prezentace


Reklamy Google