Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Činnosti tiskových mluvčích v rámci media relations Mgr. Bc. Radka Burketová 1.1.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Činnosti tiskových mluvčích v rámci media relations Mgr. Bc. Radka Burketová 1.1."— Transkript prezentace:

1 Činnosti tiskových mluvčích v rámci media relations Mgr. Bc. Radka Burketová radka.burketova@seznam.cz 1.1.

2 1. PR: soubor činností a nástrojů sloužících ke komunikaci organizace s veřejností, nejčastěji prostřednictvím (za účasti) médií 2. Tiskový mluvčí je osoba odpovědná za komunikaci organizace s veřejností prostřednictvím médii; zpravidla 1. je členem vrcholového vedení; 2. vystupuje jménem firmy v médiích; 3. vydává tisková prohlášení; 4. svolává a řídí akce pro novináře; 5. zpravidla řídí podpůrný tým (tiskové oddělení); 6. odpovídá za veškerou vnější komunikaci organizace. 2.2. Definice

3 Široká (obecná) Relevantní – o jejíž názor máme zájem Specifická (jednotící prvek) Odborná Informovaná (a neinformovaná) Aktivní (v určité otázce) Názor veřejnosti ovlivňují Neviditelní opinion leadři Konformismus ( bezzásadová schopnost se přizpůsobit ) Viditelní opinion leadři (mluvčí) 3.3. Veřejnost

4 Definice: –projev názoru či vůle společnosti v konkrétní věci Projev: –průzkumy, volby, společenské a sociální pohyby Teze k poznání veřejného mínění: –Je důsledkem veřejné komunikace, jejího obsahu, formy a kvantity. –Není souhrnem osobních názorů jednotlivců, je samostatnou, novou kvalitou. –Masmédia – nejviditelnější nositel a tvůrce. –Je nestálé, různorodé, obsahuje předsudky, xenofobii a emoce. –Syntetickým ukazatelem je reputace, image, mediální obraz. 4.4. Veřejné mínění

5 1.Profese, jejíž hlavní (nejvíce viditelnou) náplní činnosti je komunikovat s tiskem a jejíž bezprostředním produktem je publicita organizace v médiích. 2.Různé názvy: „mluvčí“ „ředitel tiskové správy“ „ředitel tiskového oddělení“ „ředitel vnějších vztahů“, „public affairs director“ atd. 5.5. Tiskový mluvčí

6 Dle frekvence vystoupení – Tiskový mluvčí – Nejvyšší představitel – Odborníci Dle závažnosti – Nejvyšší představitel – Odborníci – Tiskový mluvčí 6.6. Kdo veřejně vystupuje

7 Nastavení kapacit vnější komunikace závisí na: velikosti organizace, jejím postavení (společenském, tržním, ideovém), schopnostech členů vedení a komunikátorů, situaci, tradici, zkušenostech a plánech. 7.7. Organizační uspořádání

8 Tiskový mluvčí může být: – Plnokrevný: tiskový mluvčí řídí veškerou vnější komunikaci a je podporován týmem; – Polokrevný: organizace má mluvčího, který má v rámci vedení v kompetenci i další agendu (CEO, CC); pak je v čele podpůrného týmu „skrytý“ tiskový tajemník; – Bezkrevný: titul tiskového mluvčí má subalterní úředník, jehož náplním práce je pouze přenos informací z organizace do tisku a zpět; – Transfůzní: na vnější komunikaci je najata externí agentura. 8.8. Varianty uspořádání

9 Koncepční přístup a sjednocení veškeré vnější komunikace. Intenzivní kontakty s médii realizované úzkým okruhem vlastních zaměstnanců. Flexibilita, inovativnost, osobitost. Dobrý servis pro novináře. Personifikace, autorita, afinita ( vzájemný vztah, blízkost). 9.9. Podmínky dlouhodobého úspěchu

10 Rozhodování bez respektování důsledků v komunikaci. Vydávání nekompetentních, protichůdných nebo rozporných informací (vnitřní konflikt). Profesionální chyby v komunikaci. Omezování komunikace, nesledování médií, podceňování nebo přeceňování jejich stanovisek. 10. Rizikové faktory

11 Obecné: –přesně, lapidárně, výstižně (bez zbytečných podrobností) a plynule formulovat sdělení –vystupovat veřejně před posluchači, mikrofonem a kamerou –pohotově reagovat na vzniklou situaci –být motivovaný, sebevědomý, empatický, nápaditý Odborné: –být dostatečně odborně fundovaný v problematice své organizace –zkušenosti a nápaditost v oboru PR V oblasti médií: –znalý mediální krajiny, principů práce a technologií v médiích –schopný hodnotit význam a důsledky zveřejněných informací, jejich atraktivnost pro média 11. Nutné schopnosti tiskových mluvčích

12 1. Než začneme: –organizace tiskového útvaru a jeho řízení/vedení –tvorba komunikačních strategií 2. Formulace písemných sdělení 3. Styk s novináři (aktivní, pasivní) 4. Osobní kontakty 5. Vystupování v médiích 6. Zpětná vazba 12. Činnosti v média relations (MR)

13 My máme odpovědnost, novináři to jen komentují:  rozhodování mezi špatným a ještě horším řešením,  novináři mohou komentovat, ale nemohou rozhodovat, nenesou odpovědnost,  organizace má své cíle, vedení o nich rozhoduje a hledá k nim cestu.  vedoucí manažeři mají za úkol rozhodovat a přijatá rozhodnutí obhajovat. Význam médií nelze podceňovat, ale ani přeceňovat, podléhat jejich názorům a tlakům. Komunikace je hra, ale má svá pravidla:  selekce informací a práce s nimi podle pravidel! Nic není staršího, než včerejší noviny:  úloha ideologie v politice a v ekonomice 13. 3 zlaté principy MR

14 Organizace tiskového útvaru –úměrně potřebám a cílům, –interní předpisy, vymezení pravomocí a odpovědností, –systém komunikace uvnitř organizace. Tvorba komunikačních strategií –hodnocení výchozí situace, –stanovení reálných cílů, –výběr vhodných realizačních kroků, –vyhodnocení reality a korekce záměrů. 14. Media relations I. – než začneme

15 Formulace písemných sdělení –Tiskové podklady: srozumitelný, stručný a jasný popis určité skutečnosti, která může být využita v médiích. –Tiskové zprávy: oficiální sdělení jménem organizace – zásady formulace. –Články a komentáře. –Projevy, podklady vystoupení. 15. Činnosti v média relations II.

16 Setkání s novináři: Tiskové konference –vhodné k vysvětlení, ukázkám, představení osob, –přístupné všem médiím, –svolání prostřednictvím veřejných služeb (ČTK), –tisková zpráva po skončení Press foyer: pravidelné setkání s novináři ve stanovený čas Další formy: snídaně, brífink, press trip 16. Činnosti v média relations III.

17 1.Osobní kontakty  odborné semináře pro novináře  společenské a sportovní události  neformální kontakty a setkání 2.Vystupování v médiích  vystupování před kamerou  projev v rozhlase  internet – chat, tisková konference 3.Zpětná vazba  monitoring médií a jak s ním nakládat  i nepříjemné zprávy mají svou hodnotu  předvídání: přijímaná rozhodnutí by organizace měla zvažovat i z hlediska dopadu na veřejné mínění (očekávatelné reakce médií) 17. Činnosti v média relations IV.

18 aktuality, nové události a skutečnosti – včasné a přesné informace přitažlivost mají konflikty, rozpory a příběhy stručnost, výstižnost, civilnost (novináři vždy věci zjednodušují – nebojte se toho!) významnost, zajímavost, šikovné podání, exklusivitu ohled na technické potřeby, uzávěrky 18. Co novináři milují

19 Mnoho slov, žádná fakta. My jsme jedničky a kdo je víc! Polopravdy a nepravdy, netransparentnost. Poučování, mentorování, odmítání diskuse. Dohody s vydavateli a šéfredaktory. Negativní PR. 19. Co novináři nenávidí

20 Smiřme se s tím, že novináři (někteří) –Chodí pozdě, nevhodně oblečení, ptají se jednoduše a nemají v hlavě jen nás. –Nemají rádi dlouhé proslovy, nepadají před autoritami na zadek ani do rozpaků, nejraději mluví s nejvyššími. –Neplní všechny své sliby, nerozhodují o všem. –Mají rádi stručné písemné podklady. –Nemají rádi PR slovník, superlativy. –Uvítají pohoštění, ale pozor na dárky – těch běžných mají už plno! –Milují exkluzivitu. –Většinou umí anglicky, ale je lepší se zeptat. –Nemají povinnost autorizace ani zveřejnění. –Vyžadují osobní a profesionální respekt a mají vůči nám silné zbraně. –Chybují – ale to lze napravit. 20. Trpělivost přináší zlato

21 Co se do médií jednou dostalo, už se nedá vzít zpět! Ponechat chybné informace bez opravy znamená je potvrdit a setkat se s nimi opět, v nejméně vhodnou chvíli. TM má řídit komunikaci, jeho úkolem není se proslavit; nemusí být ani oblíbený, ani populární, na to jsou tu jiní! 21. Zlaté zásady na závěr


Stáhnout ppt "Činnosti tiskových mluvčích v rámci media relations Mgr. Bc. Radka Burketová 1.1."

Podobné prezentace


Reklamy Google