Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Náklady. Náklady podniku v účetním pojetí peněžně vyjádřená spotřeba výrobních faktorů, tj. práce, půdy a kapitálu účelně vynaložených na tvorbu výnosů.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Náklady. Náklady podniku v účetním pojetí peněžně vyjádřená spotřeba výrobních faktorů, tj. práce, půdy a kapitálu účelně vynaložených na tvorbu výnosů."— Transkript prezentace:

1 Náklady

2 Náklady podniku v účetním pojetí peněžně vyjádřená spotřeba výrobních faktorů, tj. práce, půdy a kapitálu účelně vynaložených na tvorbu výnosů –peněžení podoba – na rozdíl od naturální vliv inflace,kurzu atd. –spotřeba – při nákupu výdaj, při spotřebě náklad –účelnost – nezahrnovat zbytečné náklady (např. zmetky) Snaha o co nejpřesnější znalost nákladů – východisko správného rozhodování zahrnovat ve správné výši vše, co do nich patří (např. ocenění ekologických škod, nákladů na živou práci) vyloučit co do nich nepatří (pokuty, zmetky …)

3 Klasifikace (třídění) nákladů a)Účelové – podle místa vzniku a odpovědnosti výrobní – hlavní, pomocná, vedlejší a přidružená výroba nevýrobní – odbyt, správa, zásobování sledování v hospodářských střediscích (profit centra) porovnáním vnitropodnikových výnosů a nákladů, nebo jen nákladová střediska b)Druhové spotřeba surovin, materiálu, energií … odpisy mzdové a ostatní osobní náklady (mzdy, soc. a zdravotní pojištění…) finanční (pojistné, placené úroky, poplatky aj.) náklady na externí služby (opravy, nájemné, cestovné apod.)

4 c)Podle přiřaditelnosti ke konkrétnímu výrobku přímé – lze přiřadit (přímé mzdy, materiál, ostatní přímé náklady – technol. palivo, příspěvky na soc. zabezpečení … ) nepřímé (režijní) – nelze nebo nehospodárné – výrobní režie – režijní mzdy, odpisy správní režie – odpisy adm. budov, poštovné, mzdy administrativy odbytové náklady – skladování, prodej, propagace, expedice Jedná se o základ pro kalkulace výrobku

5 Všeobecný kalkulační vzorec 1.Přímý materiál 2.Přímé mzdy 3.Ostatní přímé náklady 4.Výrobní (provozní) režie (% k …) Vlastní náklady výroby – položky 1 až 4 5.Správní režie (% k …) Vlastní náklady výkonu – položky 1 až 5 6.Odbytové náklady Úplné vlastní náklady výkonu – položky 1 až 6 7.Zisk (ztráta) Cena výkonu

6 Druhy kalkulací: a) Předběžné  Operativní – dle současných norem  Plánované – dle očekávaných změn  Propočtové pro nové výrobky a postupy b) Výsledné – porovnání předběžných a skutečných nákladů Problém: Jak rozvrhovat režijní náklady + příčinná závislost na základně + podstatný podíl ve struktuře nákladů + stálost a snadná zjistitelnost Doporučované základny - naturální ukazatelé (kg, hl, normohodiny …) - více rozvrhových základen (např. podle hmotnosti a výrobního času) - diferencované sazby (podle druhů strojů) - přímé mzdy, popř. celkové přímé náklady

7 d) Podle závislosti na změnách objemu výroby fixní (měnící se skokem) – odpisy, nájemné, leasing, nezávisí na objemu výroby (FN) variabilní – mění se a to proporcionálně, podproporcionálně nebo nadproporcionálně (jednicové mzdy, materiál, … ) (VN resp. b)

8 Průběh fixních a variabilních nákladů N (Kč) FN O nadproporcionální n.proporcionální n. celkové n. CN = FN + b.q fixní n. podproporcionální n. q 11 q 12 q 13 q 21 q 22 q (ks)

9 Metody stanovení nákladových funkcí Typické průběhy nákladových funkcí pro: Proporcionální náklady y = a + bx popř., ( N = FN + bq) Nadproporcionální y = a + bx +cx 2 Podproporcionální y = a + bx – cx 2, kde: y …. Celkové náklady (N) x …. Objem produkce (q resp. Q) a …. Odhad fixních nákladů (FN) b, c.. Variabilní náklady na jednotku produkce Použitelné metody Klasifikační analýza – podle logického uvážení jejich charakteru Metoda dvou období

10 Předpoklady použití metody dvou období –2 období s nestejným objemem výroby, bez mimořádných výkyvů –nedošlo ke změně fixních nákladů = všechny změny nákladů variabilní charakter Příklad: q (ks) N (Kč) 1. 100 5000,- 2. 150 6000,-  q 50  N 1000,- var. náklady 1 kusu = 20 FN = 5000 – (100 x 20) = 3000,- CN = 3000 + 20q 1000 50

11 Využití znalostí fixních variabilních nákladů pro: - stanovení relativní úspory FN U = FN x (k – 1), kde k … koeficient růstu objemu výroby - zjištění volných fixních nákladů - optimalizace výrobních kapacit, výrobního programu - stanovení průběhu nákladových funkcí - stanovení bodu zvratu

12 N,T(Kč) FN bod zvratu Ztráta Tržby (T = p. q) Celk. nákl. (CN = FN + b.q)Zisk T = N p.q = FN + b.q p.q - b.q = FN q = (příspěvek na úhradu FN, Z resp. hrubé rozpětí) FN (+Z) p - b q Bod zvratu

13 Hrubé rozpětí versus příspěvek na úhradu FN + Z cena výrobku celkové náklady zisk režie přímé náklady variabilní režie zisk fixní režie variabilní náklady PŘÍSPĚVEK NA ÚHRADU fixních nákladů a zisku přímé náklady HRUBÉ ROZPĚTÍ

14 Varianty propočtu bodu zvratu Základní tvar q = možno řešit i pro  Minimální prodejní cenu  Maximální variabilní náklady 1 kusu  Maximální využití fixních nákladů  Efektivnost racionalizačních opatření Propočet pro různorodý výrobní program Q = h …… podíl variabilních nákladů na 1 Kč tržeb FN + Z p - b FN + Z 1 - h

15 Další nákladové kategorie -celkové náklady(CN) -  náklady na 1 výr., haléřový ukaz. nákl. < 1 -celkové přírůstkové náklady N = CN 1 - CN 0 -  přírůstkové náklady - marginální (mezní) náklady  o 1 jednotku CN q CN Q (Kč)  N  q

16 Vztahy mezi kategoriemi nákladů Objem výroby kusů Celkové náklady Kč Fixní náklady Kč Variabilní náklady Kč Průměrné nákl. na 1 kus Kč Marginální náklady Kč 0200 --- 12092009209,009 221720017108,508 32242002474,707 42302003057,506 52382003847,608 62482004841,3310

17 Nákladové kategorie

18 Manažerské pojetí nákladů 1.pracuje s relevantními veškerými náklady, tj. jak skutečně placenými (explicitními), tak s náklady ušlé příležitosti (implicitní, resp. oportunitní, resp. alternativní) 2.při rozhodování respektuje přírůstkové náklady (celkové, průměrné nebo marginální). Zbývající náklady jsou ztracené (utopené) náklady 3.krátkodobě rozlišuje fixní a variabilní náklady, dlouhodobě pouze variabilní 4.kromě kalkulování úplných nákladů využívá i kalkulování s neúplnými náklady (Direct costing), neboť:  nedokonalé rozvrhování režijních nákladů zkresluje přínos výrobku pro zisk a rentabilitu  zpravidla neznáme počty prodaných výrobků  zužují se manažerské rozhodovací možnosti

19 Direct costing lze využít mj. pro:  zjištění přínosů jednotlivých výrobků pro rentabilitu  optimalizaci výrobního programu  rozhodnutí nakoupit či sám vyrobit  rozhodnutí najmout nebo postavit  zařazování či vyřazování výrobních kapacit  mechanizaci procesů  zjištění minimální hranice ceny

20 Náklady (příklady) Příklad 1: Příklad 2: Podnik dosáhl v prvním období objemu výroby (v kusech) 30 000 při celkových nákladech 60 00,- Kč. Ve druhém období činily náklady 81 000,- Kč a objem výroby 45 000 ks. Úkol: Odhadněte nákladovou funkci a propočtěte celkové náklady při výrobě 5000 ks. Příklad 3: Vyjděte z nákladové funkce z příkladu 1 a stanovte: a) Bod zvratu v kusech, je – li cena 1 kusu 5,- Kč b) Jaké množství výrobků musí podnik vyrobit, aby dosáhl zisk ve výši 43 200,- Kč. Nákladová funkce má tvar: N = 66 mil. Kč + 0,264 Q Vypočítat objem výroby, který umožní dosáhnout zisk 42 mil. Kč. Řešení: (66 + 42) : (1 – 0,264) = 146 739 130,- Kč


Stáhnout ppt "Náklady. Náklady podniku v účetním pojetí peněžně vyjádřená spotřeba výrobních faktorů, tj. práce, půdy a kapitálu účelně vynaložených na tvorbu výnosů."

Podobné prezentace


Reklamy Google