Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Jana Homolková ANOTACE Prezentace je určena k výkladu tématu „Měření fyzikálních veličin.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Jana Homolková ANOTACE Prezentace je určena k výkladu tématu „Měření fyzikálních veličin."— Transkript prezentace:

1 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Jana Homolková ANOTACE Prezentace je určena k výkladu tématu „Měření fyzikálních veličin – Hustota“, je doplněna obrázky k tématu a obsahuje vzorové příklady pro výpočet hustoty, otázky a úkoly k procvičení daného tématu. Druh učebního materiáluDUM Očekávané výstupy Žák je seznámen s pojmem – hustota, jednotka hustoty. Umí použít vztah pro výpočet hustoty a počítá hustotu látky. V rámci procvičení učiva odpovídá na otázky a počítá hustotu látky. Pro koho je materiál určen Žáci 6. ročníku ZŠ Autor Ing. Jana Homolková Datum vzniku 9. 3. 2013 Vzdělávací oblast Člověk a příroda Měření fyzikálních veličin – Hustota Fyzika, 6. ročník VY_32_INOVACE_156, 8. sada, F

2 MĚŘENÍ FYZIKÁLNÍCH VELIČIN Hustota Fyzika – 6. ročník Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Jana Homolková.

3 Hustota látky Hustota látky je určena hmotností 1 cm 3 této látky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Jana Homolková. 1 cm

4 Určení hustoty Hustota = hmotnost tělesa : objem tělesa Hustotu označujeme řeckým písmenem  (ró)  = m : V nebo  = m … hmotnost tělesa V … objem tělesa Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Jana Homolková. mVmV

5 Jednotky hustoty gram na centimetr krychlovýg/cm 3 kilogram na metr krychlovýkg/m 3 Vztahy mezi jednotkami: 1 g/cm 3 = 1 000 kg/m 3 1 kg/m 3 = 0,001 g/cm 3 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Jana Homolková.

6 Výpočet hustoty látky Vzorový příklad Zadání: Křemenný oblázek má objem 5,2 cm 3 a hmotnost 13,52 g. Určete hustotu křemene. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Jana Homolková. Postup: -pozorně si přečteme zadání -vypíšeme si známé veličiny -napíšeme veličinu, kterou chceme vypočítat -zkontrolujeme jednotky známých veličin, pokud je třeba převedeme je na základní veličiny! -napíšeme si vzorec pro výpočet -do vzorce dosadíme číselné hodnoty a provedeme výpočet -uvedeme výsledek, nezapomeneme napsat jednotku! -napíšeme odpověď

7 Výpočet hustoty látky Vlastní výpočet: m = 13,52 g V = 5,2 cm 3  = ?  = m : V  = 13,52 : 5,2  = 2,6 g/cm 3 = 2600 kg/m 3 Hustota křemene je 2600 kg/m 3. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Jana Homolková.

8 Určení hmotnosti tělesa výpočtem Stejnorodé těleso – těleso z téže látky, nejsou v něm dutiny Hmotnost tělesa určíme, když násobíme hustotu látky, ze které je těleso, objemem tohoto tělesa. Hmotnost tělesa = hustota. Objem tělesa m = . V

9 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Jana Homolková. Výpočet hmotnosti látky Vzorový příklad Zadání: Stříbrný náramek má objem 2 cm 3. Hustota stříbra je 10,5 g/cm 3. Jakou hmotnost má náramek? Postup: - dodržujeme stejné zásady jako při výpočtu hustoty

10 Výpočet hmotnosti látky Vlastní výpočet: V = 2 cm 3  = 10,5 g/cm 3 m = ? m =  × V m = 10,5 × 2 m = 21 g Náramek má hmotnost 21 g. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Jana Homolková.

11 Převeď jednotky hustoty měď 8,96 g/cm 3 = kg/m 3 zlato 19, 3 g/cm 3 =kg/m 3 železo 7870 kg/m 3 =g/cm 3 voda 998 kg/m 3 =g/cm 3 korek 0,25 g/cm 3 =kg/m 3 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Jana Homolková.

12 Otázky k procvičení učiva 1.Jaká je značka fyzikální veličiny hustota látky? 2.Jak se nazývá jednotka hustoty látky a jaká je značka této jednotky? 3.Co znamená, že ocel má hustotu 7,8 g/cm 3 ? 4.Které těleso je stejnorodé? 5.Jaké veličiny potřebuješ znát pro výpočet hustoty? Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Jana Homolková.

13 Použité zdroje [2013-02-25] http://office.microsoft.com/cs-cz/images/?CTT=97http://office.microsoft.com/cs-cz/images/?CTT=97 Literatura: KOLÁŘOVÁ, R., BOHUNĚK, J. Fyzika pro 6. ročník základní školy. 2. upravené vyd. Praha : Prometheus, 2004. ISBN 80-7196-246-5. s. 86 - 95 PEŠKA, M., Sbírka úloh z fyziky – fyzikální veličiny, hustota. Kabinet fyziky ŠÚ Brno-venkov, 1993. s. 45 - 50 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Jana Homolková.


Stáhnout ppt "Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Jana Homolková ANOTACE Prezentace je určena k výkladu tématu „Měření fyzikálních veličin."

Podobné prezentace


Reklamy Google