Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Inovace bez legrace CZ.1.07/1.1.12/01.0070 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.. SLOŽKY ZDRAVÍ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Inovace bez legrace CZ.1.07/1.1.12/01.0070 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.. SLOŽKY ZDRAVÍ."— Transkript prezentace:

1

2 Inovace bez legrace CZ.1.07/1.1.12/01.0070 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.. SLOŽKY ZDRAVÍ 1

3 Lidský život Lidský život nemůže být bez vlastního úsilí člověka nemůže být bez vlastního úsilí člověka tím,čím má být. tím,čím má být. Člověku je život darován, Člověku je život darován, ale on sám musí rozhodnout, ale on sám musí rozhodnout, jak jej naplní, jak jej naplní, a jen na něm a na několika jeho nejbližších záleží, zda a jak záleží, zda a jak se mu to podaří. se mu to podaří. 2

4 PŘÍSLOVÍ,CITÁTY O ZDRAVÍ Latinské přísloví „Zdraví je dobro, o němž nevíme, dokud ho neztratíme“ „Zdraví je dobro, o němž nevíme, dokud ho neztratíme“. Lev Nikolajevič Tolstoj „Znám pouze dvě skutečná životní neštěstí - výčitky „Znám pouze dvě skutečná životní neštěstí - výčitky svědomí a nemoc“. svědomí a nemoc“. Fjodor Michajlovič Dostojevskij „Lásku, vlídnost a bratrský soucit potřebuje nemocný někdy více než všechny léky“. „Lásku, vlídnost a bratrský soucit potřebuje nemocný někdy více než všechny léky“. Dušan Radovič „Že jsme byli šťastni, pochopíme,až když se nám stane nějaké neštěstí. Hodnotu a důležitost zdraví objevíme, až když onemocníme. My dovedeme buď po štěstí toužit, anebo na ně vzpomínat“. „Že jsme byli šťastni, pochopíme,až když se nám stane nějaké neštěstí. Hodnotu a důležitost zdraví objevíme, až když onemocníme. My dovedeme buď po štěstí toužit, anebo na ně vzpomínat“. 3

5 . A N O 4

6 . N E 5

7 Motivační otázky ZAMYSLI SE NAD NÍŽE UVEDENÝMI TVRZENÍMI O ZDRAVÍ. ODPOVÍDEJ KARTIČKOU ANO / NE 1)ZDRAVÍ JE HLAVNĚ V MLÁDÍ NAPROSTOU SAMOZŘEJMOSTÍ, PROTO NENÍ TŘEBA VĚNOVAT MU POZORNOST. 2)NA ZDRAVÍ JE TŘEBA POHLÍŽET JAKO NA VZÁCNÝ DAR, O KTERÝ JE TŘEBA PEČOVAT. 3)PROBLÉMY MÉHO ZDRAVÍ JSOU VÝLUČNĚ ZÁLEŽITOSTÍ LÉKAŘŮ A NEMOCNIC. 4)PÉČE O ZDRAVÍ JE VĚCÍ KAŽDÉHO Z NÁS, NEBOŤ JE OVLIVNĚNO PŘEDEVŠÍM TÍM, JAKÝM ZPŮSOBEM A V JAKÉM PROSTŘEDÍ ŽIJEME. 5)LÉKAŘ JE ODPOVĚDNÝ ZA MÉ ZDRAVÍ, NECHŤ UKÁŽE, CO UMÍ. 6)KAŽDÝ JE OSOBNĚ ZODPOVĚDNÝ ZA SVÉ ZDRAVÍ, LÉKAŘ JE JEN NAŠÍM POMOCNÍKEM, ODBORNÝM PORADCEM. 6

8 Motivační otázky ZAMYSLI SE NAD NÍŽE UVEDENÝMI TVRZENÍMI O ZDRAVÍ. ODPOVÍDEJ KARTIČKOU ANO / NE 7) SMYSLEM NAŠEHO ŽIVOTA JE PÉČE O ZDRAVÍ. 8) V RÁMCI CELÉHO NAŠEHO ŽIVOTA MÁ ZDRAVÍ SVOU VELKOU CENU. CENU. 9) KAŽDÁ NEMOC MÁ JEDINOU PŘÍČINU. 10) NA VZNIKU VĚTŠINY NEMOCÍ SE PODÍLÍ CELÁ ŘADA ČINITELŮ. 11) URČITÁ NEMOC ZASAHUJE JEN JEDEN ORGÁN V TĚLE. 12) NEMOC OVLIVŇUJE NE JEDEN ORGÁN, ALE ČASTO I ŘADU DALŠÍCH, TAKÉ DUŠEVNÍ STAV PACIENTA, PŘÍPADNĚ JEHO DALŠÍCH, TAKÉ DUŠEVNÍ STAV PACIENTA, PŘÍPADNĚ JEHO SOUŽITÍ S OSTATNÍMI LIDMI. SOUŽITÍ S OSTATNÍMI LIDMI. 7

9 CO ZNAMENÁ BÝT ZDRÁV NEPŘÍTOMNOST NEMOCI TĚLESNÉ (FYZICKÉ) DUŠEVNÍ POHODA DOBRÉ VZTAHY S OSTATNÍMI LIDMI 8

10 SLOŽKY ZDRAVÍ. 9

11 TĚLESNÉ (FYZICKÉ) ZDRAVÍ NEPŘÍTOMNOST NEMOCI NEPŘÍTOMNOST ÚRAZU 10

12 DUŠEVNÍ ZDRAVÍ NEPŘÍTOMNOST DUŠEVNÍ (PSYCHICKÉ) NEMOCI SCHIZOFRENIE, DEPRESE, ANOREXIE, BULIMIE, NESPAVOST,… 11

13 OSOBNÍ ZDRAVÍ UMĚT SI STANOVIT OSOBNÍ CÍLE, JEJICHŽ USKUTEČNĚNÍ JEJICHŽ USKUTEČNĚNÍ MI PŘINESE MI PŘINESE SPOKOJENOST SPOKOJENOST CÍLE KRÁTKODOBÉ, CÍLE DLOUHODOBÉ, CÍLE KRÁTKODOBÉ, CÍLE DLOUHODOBÉ, PROSTŘEDÍ V NĚMŽ ŽIJI, NADÁNÍ, ZÁJMY, SCHOPNOSTI,… PROSTŘEDÍ V NĚMŽ ŽIJI, NADÁNÍ, ZÁJMY, SCHOPNOSTI,… 12

14 CITOVÉ ZDRAVÍ UMĚT UMĚT VNÍMAT A ZVLÁDAT VNÍMAT A ZVLÁDAT SVÉ CITY SVÉ CITY TEMPERAMENT ČLOVĚKA,… 13

15 DUCHOVNÍ ZDRAVÍ UMĚT SI STANOVIT HODNOTY A SMYSL A SMYSL VLASTNÍHO ŽIVOTA VLASTNÍHO ŽIVOTA ŽEBŘÍČEK HODNOT,… 14

16 SOCIÁLNÍ ZDRAVÍ DOVEDNOST DOVEDNOST VYCHÁZET DOBŘE S LIDMI DOBRÉ A ŠPATNÉ LIDSKÉ VLASTNOSTI, CHARAKTER, DOBRÉ A ŠPATNÉ LIDSKÉ VLASTNOSTI, CHARAKTER, MORÁLKA, MRAVNÍ HODNOTY, SLUŠNÉ CHOVÁNÍ,KOMUNIKACE,… 15

17 Hippokrates: „ Přirozená léčivá síla „ Přirozená léčivá síla uvnitř každého z nás uvnitř každého z nás je nejdůležitější silou v procesu uzdravování“. je nejdůležitější silou v procesu uzdravování“. 16

18 JEDINEC ÚKOL: (VIZ PRACOVNÍ LIST Jedinec a FAKTORY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ) DOKRESLI POSTAVIČKU ČLOVĚKA. DO PROSTORU KOLEM NÍ ZAPIŠ VLIVY (FAKTORY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ), KTERÉ MOHOU OHROZIT ZDRAVÍ ČLOVĚKA. VYZNAČ: ČERVENĚ TĚLESNÝ STAV ČERVENĚ co by poškozovalo především TĚLESNÝ STAV FIALOVĚ DUŠEVNÍ ZDRAVÍ FIALOVĚ čím je ohrožováno DUŠEVNÍ ZDRAVÍ ZELENĚ VZTAHY K OTATNÍM LIDEM ZELENĚ čím může být narušováno jeho rodinné soužití a VZTAHY K OTATNÍM LIDEM 17

19 Sébastien Brant : Sébastien Brant : „Blázen si pluje, vůbec nedbá, „Blázen si pluje, vůbec nedbá, že jeho plavbu stíhá kletba. že jeho plavbu stíhá kletba. Ač je až po krk ve vodě, Ač je až po krk ve vodě, dál věří dál věří šťastné náhodě.“ šťastné náhodě.“ 18

20 MOJE KYTIČKA ZDRAVÍ 19

21 Světový den zdraví Světová zdravotnická organizace WHO World Health Organisation- WHO je agentura Organizace spojených národů, byla založena Spojenými národy 7. dubna 1948. Tento den se na celém světě slaví jako Světový den zdraví Světový den zdraví. 20

22 WHO infekční nemoci. Její hlavní úloha je likvidovat nemoci, speciálně klíčové infekční nemoci. V rámci mezinárodního monitorování průběhu a šíření infekčních nemocí jako SARS, malárie a AIDS, relizuje též programy na likvidaci těchto nemocí, a to vývojem a distribucí vakcín. likvidace pravých neštovic Po letech likvidace pravých neštovic, WHO v roce 1979 prohlásila, že nemoc byla eliminována - první nemoc v historii lidstva, která byla vymýcena. dětskou obrnu WHO se blíží úspěchu ve vývoji vakcín proti nemocem, jako jsou malárie a schistosomóza (infekční nemoc způsobená motolicemi rodu Schistosoma) a plánuje eliminovat dětskou obrnu v nejbližších letech. 21

23 WHO Ústava WHO Ústava WHO definuje zdraví definuje zdraví jako stav kompletní jako stav kompletní fyzické, mentální a sociální pohody, fyzické, mentální a sociální pohody, a ne jenom jak absenci nemoci nebo vady a ne jenom jak absenci nemoci nebo vady 22

24 WHO WHO V rámci boje proti různým nemocem, WHO též provádí celosvětové kampaně, WHO též provádí celosvětové kampaně, např. na zvýšení konzumace zeleniny, např. na zvýšení konzumace zeleniny, nebo na snížení konzumace tabáku, nebo na snížení konzumace tabáku, a vede také výzkum a vede také výzkum například například zda zda elektromagnetické pole elektromagnetické pole kolem mobilních telefonů kolem mobilních telefonů má negativní vliv na zdraví. má negativní vliv na zdraví. 23

25 CENTRÁLA WHO ŽENEVA (ŠVÝCARSKO). 24

26 Autorka prezentace: JAROSLAVA SUCHÁ Obrázky vlastní Obrázky WHO:wikipedie ZDROJE: VALENTA,Milan. Občanská výchova pro 8. ročník.2. vydání.Vydavatelství a nakladatelství Práce,s.r.o..1998. ISBN 80-208-0459-5. DOSTÁLOVÁ,Radmila.ČÍTANKA K OBČANSKÉ VÝCHOVĚ PRO 2.STUPEŇ ZÁKLADNÍCH ŠKOL První vydání.Nakladatelství Fortuna, Praha.1992. ISBN 80-85298-61-9 MARÁDOVÁ, Eva.ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, Výchova ke zdraví.Pracovní sešit pro 6.-9. ročník základní školy První vydání.Nakladatelství Fortuna.2004.ISBN 80-7168-914-9. 25


Stáhnout ppt "Inovace bez legrace CZ.1.07/1.1.12/01.0070 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.. SLOŽKY ZDRAVÍ."

Podobné prezentace


Reklamy Google