Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Odpady na Českobudějovicku Veronika Stupková. Odpad je movitá věc, které se člověk zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit. Odpad je movitá.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Odpady na Českobudějovicku Veronika Stupková. Odpad je movitá věc, které se člověk zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit. Odpad je movitá."— Transkript prezentace:

1 Odpady na Českobudějovicku Veronika Stupková

2 Odpad je movitá věc, které se člověk zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit. Odpad je movitá věc, které se člověk zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit. (zákon č. 106/2005 Sb. o odpadech) Skládka je speciálně určené místo ke skladování odpadu. Skládka je speciálně určené místo ke skladování odpadu. Nelegálně založená skládka se označuje jako černá skládka. Za založení černé skládky hrozí různé druhy postihu. Nelegálně založená skládka se označuje jako černá skládka. Za založení černé skládky hrozí různé druhy postihu.

3 Černé skládky vznikají nedodržováním zákona o odpadech vznikají nedodržováním zákona o odpadech ohrožují zdraví obyvatel ohrožují zdraví obyvatel možný únik škodlivých, jedovatých látek do ovzduší, půdy i vody → poškození ekosystému, znečištění zdrojů pitné vody možný únik škodlivých, jedovatých látek do ovzduší, půdy i vody → poškození ekosystému, znečištění zdrojů pitné vody výskyt hlodavců - přenáší různá infekční onemocnění výskyt hlodavců - přenáší různá infekční onemocnění někdy může hrozit i nebezpečí vznícení a požáru okolních hořlavých objektů (budov, lesa) někdy může hrozit i nebezpečí vznícení a požáru okolních hořlavých objektů (budov, lesa)

4 pohodlnější způsob, nejsnadnější pohodlnější způsob, nejsnadnější stále jich přibývá stále jich přibývá za odpad odpovídá majitel pozemku, kde se černá skládka nachází za odpad odpovídá majitel pozemku, kde se černá skládka nachází pokuty: pokuty: 100 000,- (vlastník pozemku) 100 000,- (vlastník pozemku) 50 000,- (založení černé skládky, FO) 50 000,- (založení černé skládky, FO) 500 000,- (založení, PO) 500 000,- (založení, PO) jsou likvidovány dobrovolníky (myslivci, hasiči, skauti, neziskové organizace),nebo za veřejné peníze ze státního rozpočtu jsou likvidovány dobrovolníky (myslivci, hasiči, skauti, neziskové organizace),nebo za veřejné peníze ze státního rozpočtu za odvoz odpadu z černých skládek ročně město utratí několik (set) tisíc korun za odvoz odpadu z černých skládek ročně město utratí několik (set) tisíc korun

5

6 Černé skládky v ČB stále jich přibývá stále jich přibývá lidem hrozí pokuta,ale riziko, že ji dostanou je velmi malé lidem hrozí pokuta,ale riziko, že ji dostanou je velmi malé r. 2005 - 100 skládek (81 tun odpadu) →300.000,- r. 2005 - 100 skládek (81 tun odpadu) →300.000,- r.2006 - 230 skládek (200 tun odpadu) →400.000,- r.2006 - 230 skládek (200 tun odpadu) →400.000,- nejhorší situace: sídliště Máj, Vltava, Pražské předměstí nejhorší situace: sídliště Máj, Vltava, Pražské předměstí

7 Svoz domovního odpadu ČB odvoz - A.S.A. České Budějovice s.r.o odvoz - A.S.A. České Budějovice s.r.o sběrné nádoby MEVA - 110 litrů sběrné nádoby MEVA - 110 litrů sběrné kontejnery – 1 100 litrů sběrné kontejnery – 1 100 litrů 6 svozových vozidel 6 svozových vozidel skládka Lišov (kapacita 450 000 tun), nebo skládka Růžov u Ledenic skládka Lišov (kapacita 450 000 tun), nebo skládka Růžov u Ledenic separovaný sběr zajišťuje cca 25 soukromých firem separovaný sběr zajišťuje cca 25 soukromých firem léky a lékarenský odpad odebírají všechny lékárny ve městě léky a lékarenský odpad odebírají všechny lékárny ve městě

8 Skládky Lišov a Růžov

9 Skládka Lišov

10

11 Poplatky (obce kolem ČB)

12 Poplatky (osoba/rok) ČB → 500,- ČB → 500,- Borek → 450,- Borek → 450,- Dobrá Voda → 500,- Dobrá Voda → 500,- Staré Hodějovice → 0,- Staré Hodějovice → 0,- Roudné → 400,- Roudné → 400,- Boršov → 480,- Boršov → 480,- Litvínovice → 450,- (trvalý pobyt) Litvínovice → 450,- (trvalý pobyt) 500,- (vlastník nemov.) 500,- (vlastník nemov.)

13 Sběrné dvory provozuje fa A.S.A. ČB s.r.o provozuje fa A.S.A. ČB s.r.o Dolní 1 Dolní 1 Švábův Hrádek (areál bývalé skládky) Švábův Hrádek (areál bývalé skládky) 18 let, trvalé bydliště v ČB, FO 18 let, trvalé bydliště v ČB, FO fungují bezplatně fungují bezplatně všechny druhy odpadu,i nebezpečný (barvy, laky, pesticidy, autobat., lednice) všechny druhy odpadu,i nebezpečný (barvy, laky, pesticidy, autobat., lednice) větší množství – souhlas Magistrátu (odbor správy veřejných statků) větší množství – souhlas Magistrátu (odbor správy veřejných statků) mobilní sběrné dvory mobilní sběrné dvory

14 Sběrné dvory

15 Provozní doba sběrných dvorů: letní období (1.5 - 30.9) po - pá 8 – 20 so 8 – 12 hod ne 14 – 19 hod zimní období (1.10 - 30.4) po - pá 8 – 18 hod so 8 – 12 hod ne 14,30 – 18 hod

16 Třídění odpadu je sběr jednotlivých druhů odpadů (papír, skol, plasty, bioodpad) odděleně od ostatních. je sběr jednotlivých druhů odpadů (papír, skol, plasty, bioodpad) odděleně od ostatních. lze jej posléze opětovně recyklovat lze jej posléze opětovně recyklovat probíhá ve speciálních kontejnerech označených sběrnou surovinou (plast, papír, sklo…) probíhá ve speciálních kontejnerech označených sběrnou surovinou (plast, papír, sklo…)

17

18 Komunální odpad je veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob je veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob za nakládání s KO na území obce odpovídá obec za nakládání s KO na území obce odpovídá obec činnost občanů (domovní, velkoobjemový odpad, z odpadních košů) činnost občanů (domovní, velkoobjemový odpad, z odpadních košů) čistota obce (uliční smetí) čistota obce (uliční smetí) nakládání s KO upravuje vyhláška č.7/2001 → novelizace vyhláškami 1/2004 a 17/2004 (18.5.2005) nakládání s KO upravuje vyhláška č.7/2001 → novelizace vyhláškami 1/2004 a 17/2004 (18.5.2005)

19 Vyhláška upravuje třídění KO (odpad využitelný, stavební, zbytkový, nebezpečný, rostlinného původu) třídění KO (odpad využitelný, stavební, zbytkový, nebezpečný, rostlinného původu) nakládání s nebezpečným a komunálním odpadem nakládání s nebezpečným a komunálním odpadem povinnosti FO- co jsou povinni dodržovat, naopak co je jim zakázáno povinnosti FO- co jsou povinni dodržovat, naopak co je jim zakázáno nakládání se stavebními odpady nakládání se stavebními odpady nakládání s autovraky nakládání s autovraky

20 Plán odpadového hospodářství ČB musí mít zpracována každá obec musí mít zpracována každá obec zpracován: červen 2005, na dobu 5 let (do roku 2010) zpracován: červen 2005, na dobu 5 let (do roku 2010) Účelem je hlavně předcházení vzniku odpadů, omezování množství odpadů Účelem je hlavně předcházení vzniku odpadů, omezování množství odpadů Cílem je navrhnout efektivní systém nakládání s odpady,který upřednostní jejich opětovné využití před odstraněním Cílem je navrhnout efektivní systém nakládání s odpady,který upřednostní jejich opětovné využití před odstraněním

21 Produkce odpadů v ČB celkem - 25 093,3 tun odpadu KO - 17 437 tun (největší podíl) KO - 17 437 tun (největší podíl) papír, sklo, plasty - 1 150 tun (nárůst) papír, sklo, plasty - 1 150 tun (nárůst) nebezpečný odpad - 281 tun nebezpečný odpad - 281 tun biologicky rozložitelný odpad - 242 tun biologicky rozložitelný odpad - 242 tun stavební odpad - 3 417 tun stavební odpad - 3 417 tun

22 Problém - skládka v Lišově provoz měl být ukončen ke konci roku 2007 (20 m odpadků) provoz měl být ukončen ke konci roku 2007 (20 m odpadků) rekultivace stále nezačala rekultivace stále nezačala provozovatelé plánují prodloužení o 4 roky provozovatelé plánují prodloužení o 4 roky výstavba rozšíření skládky je plánovaná na místě staré skládky (ekologická zátěž) výstavba rozšíření skládky je plánovaná na místě staré skládky (ekologická zátěž) lidé skládku nechtějí lidé skládku nechtějí pro obec je to finančně výhodné pro obec je to finančně výhodné rozhodnutí o rozšíření skládky zatím nebylo vydáno rozhodnutí o rozšíření skládky zatím nebylo vydáno

23 časté požáry (špatný provozní řád) časté požáry (špatný provozní řád) znečišťování ovzduší znečišťování ovzduší únik zapáchajících plynů únik zapáchajících plynů ohrožení ŽP ohrožení ŽP nedodržování technologických postupů nedodržování technologických postupů

24 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Odpady na Českobudějovicku Veronika Stupková. Odpad je movitá věc, které se člověk zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit. Odpad je movitá."

Podobné prezentace


Reklamy Google