Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mezinárodní paralympijský výbor

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mezinárodní paralympijský výbor"— Transkript prezentace:

1 Mezinárodní paralympijský výbor
Mezinárodní paralympijské hnutí na cestě od charity a rehabilitace k vrcholovému sportu a profesionalitě Mgr. David Šnajdr

2 Osnova referátu IPC - pojmosloví Činnost (1989 – 2014) Změny Shrnutí
- definice - historie - složení (členská základna, struktura) Činnost (1989 – 2014) Změny - ve správě a řízení sportů IPC - přechodné období Shrnutí - zápory - klady

3 Paralympijské pojmosloví
Paralympijský (paralelně s olympijským) Deaflympijský (deaf – neslyšící) Klasifikace – odborné a objektivní stanovení druhu a stupně postižení a zařazení do příslušné kategorie (klasifikátor) Klasifikace zdravotní (určení handicapu) a funkční (určení výkonnostního potenciálu, různé handicapy v rámci jedné kategorie) Minimální handicap Klasifikační protesty

4 IPC – International Paralympic Committee
IDC – International Deaflympic Committee IOSD – mezinárodní sportovní organizace podle druhu postižení - IWAS (Mezinárodní sportovní federace vozíčkářů a amputářů) - CP-ISRA (Mezinárodní sportovní federace spastiků) - IBSA (Mezinárodní sportovní federace nevidomých) - INAS-FID (Mezinárodní sportovní federace mentálně handicapovaných)

5 NPC – National Paralympic Committee
IPC Sport – sport pod správou IPC IF – mezinárodní sportovní federace (nepostižených nebo mimo správu IPC) IPC Governing Board (Výkonný výbor IPC) IPC Management Team (Řídící tým IPC) IPC Sports Forum (sportovní fórum, dříve valná hromada paralympijského sportu) Multidisability event (multivadová soutěž)

6 IPC je celosvětovou střešní organizací pro paralympijské hnutí
Motto IPC: Umožnit paralympijským sportovcům dosáhnout sportovní výjimečnosti, přinášet světu inspiraci a nadšení IPC je celosvětovou střešní organizací pro paralympijské hnutí - letní a zimní paralympijské hry ( sportů), od 2016 další dva sporty (celkem tedy 27 sportů + tance na vozíku) - partner pro jednání s IOC, vládami, nebo IF apod. - marketing, PR - sportovní federace pro 9 sportů (koordinace multivadových mistrovství světa, administrativa, informace apod.) - přímá správa 9 sportů, 13 sportů prostřednictvím IFs a 6 v rámci IOSDs - šíří osvětu, odborné vzdělávání a olympijské/ paralympijské myšlenky

7 Počátky organizovaného sportu handicapovaných koncem 19. st
Počátky organizovaného sportu handicapovaných koncem 19.st. (neslyšící, Anglie) větší rozmach sportu 20. léta 20. století (smyslové vady – neslyšící, nevidomí) - tělesně postižení ve 40. letech v Anglii (neurochirurg L. Guttmann, Stoke Mandeville), sport jako rehabilitace, 1948 první národní hry vozíčkářů (paralelně s OH v Londýně), 1952 první mezinárodní stokemandevillské hry (paralelně s OH v Helsinkách), zatím stále jen vozíčkáři paralelně s olympiádou = paralympijské hry

8 Další vývoj nadnárodně koordinován
1960 první letní paralympijské hry (Řím), 400 účastníků z 23 zemí - založení Mezinárodní pracovní skupiny pro studium potřeb handicapovaných sportovců 1964 IOSD (16 členských zemí), koordinace her 1976 první zimní paralympijské hry (Örnsköldsvik, SWE) 1976 založení CP-ISRA 1980 založení IBSA

9 Založení IPC září 1989 založen IPC (Düsseldorf)
1982 založen Mezinárodní koordinační výbor pro handicapované sportovce (ICC) - členskými organizacemi CPISRA, IBSA, ISMWSF (vozíčkáři), ISOD (amputáři) 1986 ICC doplněn o CISS (neslyšící) a INAS-FID (mentálně handicapovaní) září 1989 založen IPC (Düsseldorf) CISS pod společným vedením nezůstal (deaflympijské hry nadále samostatně)

10 IPC sdružuje sportovce čtyř hlavních skupin postižení: IBSA, IWAS, INAS-FID, CP-ISRA
IPC celkem 207 členů - 184 národních paralympijských výborů (ČPV podzim 2011 – zima 2012 pozastaveno členství) - pět kontinentálních/ regionálních výborů (Asie, Amerika, Evropa, Oceanie, Afrika) - 14 sportovních federací (IFs) - čtyři IOSDs

11 IPC zastřešuje 28 sportů (23 letních, pět zimních)
24 z těchto sportů je shodných s olympijskými Čtyři jsou ryze paralympijské (boccia, goalball, powerlifting & rugby vozíčkářů) 27 sportů je paralympijských (22 letních a pět zimních), jeden sport (tanec na vozíku) v programu paralympiád není.

12 14 letních a 11 zimních paralympiád
Sídla IPC: Düsseldorf – Bruggy – Bonn (90. léta ve znamení stěhování) Původně „trpěný přívažek“ OH a IOC Počínaje Soulem 1988 paralympiády v místě a „čase“ olympiád (v Sydney, Aténách, Pekingu sportovců z více než 140 zemí) V Pekingu 2008 už startovalo více zemí (146) než v na OH v Mnichově 1972 Londýn 2012 účast 164 zemí

13 Smlouvou mezi IOC a IPC z roku 2000 povinnost pořadatele pořádat OH i PH - jeden organizační výbor, striktní pořadatelské podmínky, školený personál, bezbariérovost, jednotná medializace - smlouva do roku 2016 (Londýn 2012, Sochi 2014, Rio de Janeiro 2016, Pyeong Chang 2018), jedná se o prodloužení do 2020

14 Vlivné organizace dle skupin postižení (ISMWSF + ISOD, INAS-FID, CP-ISRA, IBSA)
90. léta ve znamení vlivu sportovních organizací podle druhu postižení Jednání s IDC (neslyšící) o přidružení k IPC Silnější vazba sportů na IPC (VH sportovních sekcí, semináře a workshopy) Příliš mnoho kategorií, disciplín, délka trvání soutěží, roztříštěnost, nízká atraktivita Do roku 1997 „amaterismus“ vedení IPC, od r profesionalizace administrativy Příspěvky, dary a granty

15 Struktura paralympijských sportů
Sporty IPC (9): sjezdové lyžování, atletika, biatlon, běh na lyžích, sledge hokej, vzpírání, střelba, plavání, tance na vozíku Sporty IOSD (6): boccia, fotbal-7(CP), fotbal-5(ZP), goalbal, judo, šerm na vozíku Sporty IF (11): lukostřelba, cyklistika, jezdectví, veslování, jachting, stolní tenis, volejbal, basket vozíčkářů, curling vozíčkářů, tenis na vozíku, rugby na vozíku - v Rio 2016 další (2) sporty (kanoe a triatlon)

16 Iniciativa IPC pro správu a řízení sportů (2005)
Trend osamostatnění sportů (přidružení k federacím nepostižených), plán dokončení do r.2016 Standardizace činnosti sportů pod IPC (5R – rules, results, records, rankings, regulations) IPC si ponechá „pouze“ paralympiády (po vzoru IOC) Profesionalizace administrativy IPC (více než 50 zaměstnanců ze 17 zemí) Vedení sportů ne voleno delegáty, nýbrž jmenováno výkonným výborem IPC Profesionální Řídící tým IPC (přímé vedení sportů) Centralizace řízení IPC

17 Struktura IPC Čtyři rady Sportovců (M. Sidková, M.Němec)
VH Čtyři rady Sportovců (M. Sidková, M.Němec) organizací dle druhu postižení kontinentů sportů Výkonný výbor Výkonný ředitel President - Sportovní ředitel Řídící tým Administrativa Nejvíce postižených 12 výborů Pro vzdělání Rozvojový Klasifikační Antidoping Pro paral. hry Finanční Etický Pro výjimky ze zakázaných látek Zastoupení žen Sportovně-vědní Právní

18 „Emancipace sportů“ Přechod pod mezinárodní federace nepostižených
Právní a metodická asistence IPC při „přechodu“ sportů k nepostiženým 5R (rules, results, rankings, records, regulations) – dorovnání různého stupně vývoje daného sportu Udržení vysokého počtu soutěží – zlepšení jejich úrovně Od charity k profesionálnímu sportu - snižování počtu medailových sad - slučování nebo kombinace kategorií (revize klasifikací) - přepočty výsledků (koeficienty) Zkvalitnění, zviditelnění, tradice, atraktivita, prezentace

19 Přechodné období Řada dosavadních činovníků zaskočena „Iniciativou IPC“ Mnohdy nesouhlas s direktivním řízením IPC sportů Větší nároky na pořadatelství MS a dalších akcí Rozpor v záměru Řídícího týmu IPC pořádat PH a zároveň v nutnosti řídit paralympijské sporty V NPCs stále spíše dobrovolníci (částečné úvazky, externisté) „nestíhají“ profesionálům IPC Náročná agenda organizačně, odborně, jazykově, časově i finančně Nevyjasněnost kompetencí mezi regiony (EPC) a IPC Odklon MP sportovců od společných paralympiád (Global Games 2004, 2009) – problematická klasifikace

20 Rizika probíhajících změn
Plošná výměna činovníků v čele řady sportů Komplikace s pořadatelstvím oficiálních akcí (zrušení MS v lyžování 2007, komplikace při MS v atletice 2006, zpoždění příprav MS v lukostřelbě 2007; nebo ME 2009, MS 2010 a ME 2012 ve střelbě aj.) Selekce na mediálně zajímavé a nezajímavé kategorie a skupiny handicapů Slučování skupin a druhů postižení! (necitlivě) Ohrožení žen a sportovců v nejvíce postižených skupinách („malá“ atraktivita, zdlouhavost, vysoká odbornost pro řízení, pořádání, rozhodování…) „Diktát“ IOC a IPC

21 Disproporce - Peking (2008) sportovců z 146 zemí, ale více než polovina z nich pouze z 11 států - Vancouver (2010) 500 sportovců (44 zemí) v 64 medailových disciplínách (méně než osm závodníků v disciplíně), Sochi (2014) 547/ 45/ 72 (ještě méně) - disciplíny do paralympijského programu podle záznamů v dlouhodobých tabulkách a žebříčcích a např. v atletice absence velkého množství disciplín nebo kategorií (do života se zavádějí další změny v kategoriích)

22 Pozitiva změn Emancipace IPC a paralympismu jako celku
Mediální i marketingový produkt (nejen dary nebo granty) Nadace AGITOS (od r. 2012) – oddělení paralympijského fundraisingu od činnosti IPC Paralympiády největším zdrojem příjmů IPC (50 procent) IPC iniciuje své sponzory, aby podporovali i NPCs Prezentace (hymna, internetový televizní kanál, loga, logotypy, hesla, publikace, práce s massmedii, ceny, archiv) Od osvěty (20.st.) k výzkumu a vzdělávání (21.st.) Rozvojové a vzdělávací projekty (všechny stupně školství)

23 Satisfakce Ceny (Laureus), ankety (např. sportovec měsíce), Síň slávy
Profesionalizace, specializace, motivace, růst výkonnosti Vzniká prostor jak pro sportovce, tak i činovníky a odborníky „jít do toho naplno“, realizovat se, prosadit a uživit se Nárůst hodnoty medailí a výsledků Paralympiády a paralympismus se stávají prestižní záležitostí (druhá největší multisportovní akce na světě)


Stáhnout ppt "Mezinárodní paralympijský výbor"

Podobné prezentace


Reklamy Google