Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Code of Honor Ondřej Zindulka

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Code of Honor Ondřej Zindulka"— Transkript prezentace:

1 Code of Honor Ondřej Zindulka http://mat.fsv.cvut.cz/zindulka zindulka@mat.fsv.cvut.cz

2 Etický kodex Na akademické půdě neubližujeme ostatním neubližujeme ostatním nekrademe nekrademe nepodvádíme nepodvádíme nebereme drogy nebereme drogy nediskriminujeme nediskriminujeme atd. atd.

3 Kodex čestného chování kodifikuje podvod a sankce za podvod kodifikuje podvod a sankce za podvod podvod = chování, jehož účelem je získat neoprávněnou výhodu při hodnocení studijních výsledků podvod = chování, jehož účelem je získat neoprávněnou výhodu při hodnocení studijních výsledků

4 Potřebujeme kodex cti? Je to podvod? tahák a jiné opisování, spolupráce tahák a jiné opisování, spolupráce opsání domácího úkolu opsání domácího úkolu stažení domácího úkolu z Internetu stažení domácího úkolu z Internetu „omluvenka“ od doktora „omluvenka“ od doktora nátlak na učitele: „ztratím kvůli vám 5 let života“ nátlak na učitele: „ztratím kvůli vám 5 let života“

5 Z diskuse na síti: Z diskuse na síti: Ale když si vybereš dobrý předmět, tak tam ani chodit nemusíš a seminární práci si můžeš stáhnout na netu, protože nějaké téma vždycky najdeš. Člen disciplinární komise: Člen disciplinární komise: Když vám řekne, že to nebude v životě potřebovat, co mu na to máte říct? Můj kolega: Můj kolega: Opisovalo se, opisuje se a vždycky se opisovat bude.

6 Student: Student: Když má učitel nerozumné požadavky, je tahák nutností. Student: Student: Když je něco veřejně na síti, není nic špatného to okopírovat Obecně přijímaný názor (celou akad. obcí): Obecně přijímaný názor (celou akad. obcí): Podvádění je legitimní metoda boje o dobrou známku 90% studentů připouští, že užívá taháky 90% studentů připouští, že užívá taháky

7 Za poslední rok se ani jednou nesešla kvůli podvodu disciplinární komise Za poslední rok se ani jednou nesešla kvůli podvodu disciplinární komise V žádné normě (VŠ zákon, statut ČVUT, studijní řád, disciplinární řád) není podvodu věnováno ani jediné slovo V žádné normě (VŠ zákon, statut ČVUT, studijní řád, disciplinární řád) není podvodu věnováno ani jediné slovo

8 Účinek etická norma etická norma nástroj k vymáhání nástroj k vymáhání apel apel snižuje míru podvádění o 35 ̵ 50% snižuje míru podvádění o 35 ̵ 50% chrání princip rovnosti chrání princip rovnosti

9 Součásti Preambule Preambule Soubor definic nečestného chování Soubor definic nečestného chování Sankce Sankce akademické akademické disciplinární disciplinární Disciplinární řád a disciplinární komise Disciplinární řád a disciplinární komise

10 Kontext a uspořádání Někdy podřízen obecnějšímu etickému kodexu (Code of Student Conduct) Někdy podřízen obecnějšímu etickému kodexu (Code of Student Conduct) nebo do něj vřazen nebo do něj vřazen Jeden nebo více dokumentů Jeden nebo více dokumentů Extra lege Extra lege Někdy ukládá povinnosti učitelům Někdy ukládá povinnosti učitelům Schvaluje: studentská komora nebo senát Schvaluje: studentská komora nebo senát

11 Preambule závazek k čestnému chování závazek k čestnému chování stručná stručná odkazuje na vysoký mravní standard akademie jako její charakteristický atribut odkazuje na vysoký mravní standard akademie jako její charakteristický atribut Příklad: Since the University is an academic community, its fundamental purpose is the pursuit of knowledge. Essential to the success of this educational mission is a commitment to the principles of academic integrity. Every member of the University community is responsible for upholding the highest standards of honesty at all times. Students, as members of the community, are also responsible for adhering to the principles and spirit of the following Code of Academic Integrity. Příklad: Since the University is an academic community, its fundamental purpose is the pursuit of knowledge. Essential to the success of this educational mission is a commitment to the principles of academic integrity. Every member of the University community is responsible for upholding the highest standards of honesty at all times. Students, as members of the community, are also responsible for adhering to the principles and spirit of the following Code of Academic Integrity.

12 Definice podvodu podvádění u zkoušky podvádění u zkoušky plagiarismus plagiarismus fabrikace dat fabrikace dat několikanásobné použití práce několikanásobné použití práce falšování falšování napomáhání k podvodu napomáhání k podvodu získávání neoprávněných výhod získávání neoprávněných výhod lež lež nátlak nátlak

13 Sankce akademické akademické snížení známky snížení známky propadnutí propadnutí záznam záznam disciplinární disciplinární důtky důtky suspendování suspendování podmínečné vyloučení podmínečné vyloučení vyloučení vyloučení

14 Disciplinární řád procedury procedury odvolání odvolání konstrukce komise konstrukce komise

15 Návrh Sestavit jediný dokument podle výše uvedeného modelu (cca 2 strany) Sestavit jediný dokument podle výše uvedeného modelu (cca 2 strany) Revidovat disciplinární řád Revidovat disciplinární řád Vložit jádro preambule do inauguračního slibu Vložit jádro preambule do inauguračního slibu Vyvíjet tlak na učitele, aby Vyvíjet tlak na učitele, aby informovali studenty o kodexu informovali studenty o kodexu požadovali při každé práci čestné prohlášení požadovali při každé práci čestné prohlášení nebyli líní vést boj proti podvádění nebyli líní vést boj proti podvádění

16 Informace Center of Academic Integrity – mj. odkazy na universitní kodexy: www.academicintegrity.org Center of Academic Integrity – mj. odkazy na universitní kodexy: www.academicintegrity.org Diskuse o podvádění: Diskuse o podvádění: mat.fsv.cvut.cz/zindulka/ discussion mat.fsv.cvut.cz/zindulka mat.fsv.cvut.cz/zindulka mat.fsv.cvut.cz/zindulka zindulka@mat.fsv.cvut.cz


Stáhnout ppt "Code of Honor Ondřej Zindulka"

Podobné prezentace


Reklamy Google