Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Teorie zpracování dat KONCEPTUÁLNÍ SCHÉMA. 2 Konceptuální datový model konceptuální schéma je výsledkem datové analýzy jazyk pro popis struktury databáze.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Teorie zpracování dat KONCEPTUÁLNÍ SCHÉMA. 2 Konceptuální datový model konceptuální schéma je výsledkem datové analýzy jazyk pro popis struktury databáze."— Transkript prezentace:

1 1 Teorie zpracování dat KONCEPTUÁLNÍ SCHÉMA

2 2 Konceptuální datový model konceptuální schéma je výsledkem datové analýzy jazyk pro popis struktury databáze na logické úrovni musí mu rozumět zadavatel, ale přesný, úplný a jednoznačný popisuje význam dat v databázi – entit, atributů, vztahů, IO zaznamenává interpretaci dat v databázi

3 3 Konceptuální datový model Prostředky pro zápis konceptuálního modelu 1. Entity-Relationship Diagram … ERD 2. Lineární textový zápis Tentity ( klíč, atrib1, atrib2,... ) TVZTAHU( Tentity1, Tentity2,... ) 3. Integritní omezení – graficky, v datovém slovníku, textem 4. Datový slovník 5. Výskytový diagram - pomocný

4 4 Konceptuální datový model 1. Entity-Relationship Diagram … ERD

5 5 Konceptuální datový model Integritní omezení (IO) jsou logická omezení na typy a hodnoty atributů, entit a vazeb tak, aby schéma konceptuální co nejlépe odpovídalo zobrazované realitě. IO týkající se atributů IO týkající se entit IO týkající se vlastností vztahů mezi entitami

6 6 Konceptuální datový model IO týkající se atributů 1. Datový slovník = tabulka obsahující pro každý typ entity identifikátor (název) atributu datový typ atributu, jeho doména, formát vnější reprezentace příznak, zda atribut patří ke klíči přípustnost NULL / zadání hodnoty je povinné formou poznámky další IO plynoucí z reality zda bude atribut indexován, UNIQUE, DUPLIC množina operací, které lze nad jeho hodnotami provádět význam atributu

7 7 Konceptuální datový model IO týkající se atributů 1. Datový slovník = tabulka obsahující pro každý typ entity identdat_typdelkaKEYNULL...IDXIOvýznam RCnum10AN*1 jmenochar30NNpříjm křest platnum6,2NA adresachar60NA*2... *1) tvar 1122334444, kde 11 =...

8 8 Konceptuální datový model IO týkající se atributů 2. Neatomické atributy Skupinové atributy, struktura jednoúrovňová - hierarchická Zam ( jméno, …, adresa, …) adresa (ulice, číslo, město, psč, stát) Vícehodnotové atributy, opakující se stejné položky Kniha (název, autor : multi, …) Zam (..., dítě (jméno, rod-cis) : multi,..., plat:multi )

9 9 Konceptuální datový model IO týkající se atributů 3. ISA hierarchie

10 10 Konceptuální datový model IO týkající se vlastností vztahů mezi entitami 4. Kardinalita vztahů binární 1:1, 1:N, M:N unární => binární jako 2 kopie tabulky 1:1, 1:N, M:N ternární 1:1:1, 1:M:1, 1:M:N, …, M:N:K... n- ární 1:1: … :1, …, M:N: … :O

11 11 Konceptuální datový model K1…K2… a1p1 a2p2 a3p3... Výskytový diagram pomocný při ujasňování kardinality vztahu a povinnosti členství ve vztahu

12 12 Konceptuální datový model 4. zobrazení kardinality binárních vztahů

13 13 Konceptuální datový model 4. Zobrazení kardinality n-árních vztahů

14 14 Konceptuální datový model 4. Realizace n-árních vztahů UČÍ (Předmět, Učitel, Třída)  Učí (čp, ču, čt) čpčučt p1p1u23A p1u23B p1u52B …

15 15 Konceptuální datový model IO týkající se vlastností vztahů mezi entitami 5. Povinnost členství ve vztahu povinné (obligatorní) nepovinné (fakultativní)

16 16 Konceptuální datový model IO týkající se vlastností vztahů mezi entitami 6. Slabé entitní typy Někdy nejsou entity rozlišitelné pomocí svých atributů, jsou rozlišitelné až pomocí toho, že jsou povinně ve vztahu k entitě jiného typu.

17 17 Konceptuální datový model 7. Dekompozice vztahu M:N

18 18 Konceptuální datový model  Výsledné konceptuální schéma struktury databáze lineární zápis seznamu typů entit a jejich atributů úplný grafický tvar ERD (2 úrovně) 1. konceptuální schéma modelující realitu 2. transformovaný ERD pro databázové schéma úplné tabulky atributů – datový slovník seznam dalších IO týkajících se entit a vztahů


Stáhnout ppt "1 Teorie zpracování dat KONCEPTUÁLNÍ SCHÉMA. 2 Konceptuální datový model konceptuální schéma je výsledkem datové analýzy jazyk pro popis struktury databáze."

Podobné prezentace


Reklamy Google