Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1.1. Empirické a teoretické přístupy k veřejnému mínění dr.Ján Mišovič, CSc

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1.1. Empirické a teoretické přístupy k veřejnému mínění dr.Ján Mišovič, CSc"— Transkript prezentace:

1 1.1. Empirické a teoretické přístupy k veřejnému mínění dr.Ján Mišovič, CSc misovic@volny.cz

2 2.2. r Empirické a teoretické přístupy k VM Úvodní charakteristika sociologických pohledů na VM Ke koncepcím zabývajícím se společenskou podmíněností vědomí Pohled empirie a teorie na VM

3 3.3. r Empirické a teoretické přístupy k VM Sociologie veřejného mínění Zahrnuje zkoumání jak teoretické, tak empirické Rozmach sociologie VM nastal v 20. století Projevy veřejného mínění vnímali autoři od 17.století

4 4.4. r Empirické a teoretické přístupy k VM V 17. stol. někteří autoři např. John Locke v Eseji o lidském poznání vnímali VM Jiní, např. Hobbes Thomas 1588- 1679 při posuzování projevů lidí zařazoval na stejnou úroveň všechny akty od důvěry až po úsudek.

5 5.5. r Empirické a teoretické přístupy k VM Koncepce zdůrazňující společenskou. podmíněnost vědomí Jedním z prvních K. Marx, potvrdil tezi o podmíněnosti vědomí materiálním životem jedince a společnosti. E. Durkheim stoupenec principu společenské podmíněnosti vědomí, zavedl pojem kolektivní vědomí. M. Weber- pod vlivem kultury se proměňují myšlenky

6 6.6. r Empirické a teoretické přístupy k VM Dilthey Wilhelm, zážitek, životní zkušenost pokládá za východisko lidského poznání. Světový názor představuje základ, na němž je postaveno vědomí společnosti. Manheim Karl zkoumal vztah poznání a společenského života, třídní struktury a ekonomických forem.Vyjádřil se k pojmu ideologie.

7 7.7. r Empirické a teoretické přístupy k VM C. W. Mills - ať je člověk cokoli, je především historickým a společenským činitelem. Petr Berger. Struktury společnosti se stávají strukturami našeho vědomí. Zygmund Baumam Od „zdravého rozumu“ prostředníctvím něhož řešíme každodenní záležitosti se odvíjí každodenní, běžné vědomí.

8 8.8. r Empirické a teoretické přístupy k VM K podrobnějšímu „odhalení“ hlavních rysů názorových projevů veřejnosti došlo až v souvislosti se zkoumáním mínění. Jednu z prvních koncepcí představil Ferdinad Tőnnies.,

9 9.9. r Empirické a teoretické přístupy k VM Francouz Tarde Gabriel zdůraznil rozdílné kvality v projevech lidí.Jeho teorie se staly blízké americkému behaviorismu.

10 10. r Empirické a teoretické přístupy k VM Empirismus v sociologii vedl k tomu, že veřejné mínění přestává být chápáno jako sociální proces odehrávající se ve skupinové interakci a je vnímáno jako měřitelná kvantita, která může být zaznamenána průzkumem.

11 11. r Empirické a teoretické přístupy k VM Herbert Blumer propagátor symbolického interakcionismu vychází z toho, že lidé jednají vůči objektům podle toho, jaký jím přikládají význam. Lidé jsou, nebo se stávají tím, co si o sobě myslí, nebo vypovídají.

12 12. r Empirické a teoretické přístupy k VM Spojitost VM a kultury Směr založilv 50. letech 20 století L.W Doob Pokračoval Jurgen Habermas.Uvažoval o oblasti kulturních samozřejmostí a vrstvy mínění řízené z vnějšku.

13 13. r Empirické a teoretické přístupy k VM Boris Grušin uvažuje o 2 základních vrstvách: jedné povrchové, druhé hloubkové vrstvě Rovněž politická informovanost se pokládala za zdroj vrstev

14 14. r Empirické a teoretické přístupy k VM Strukturovanost názorů pociťovali i další autoři.P. Berger vnímal souvislosti hodnot a názorů, Sartori. G. hovoří o názorových vlnách

15 15. r Empirické a teoretické přístupy k VM V pozadí formování struktury veřejného mínění stojí snaha jednotlivce sladit své postoje, harmonizovat je, upevnit je a uvést do rovnováhy, vnější informace promítnout do vnitřní skladby mínění. Lavine a Latane: VM je komplexním výsledkem dynamických procesů zahrnujících jak vědomí jednotlivce, tak sociální interakci a komunikaci.

16 16. r Empirické a teoretické přístupy k VM VM se rozumí projevy od názorů až po chování. Rovněž teoretici se různí. J.Wiatr : VM je organizované, veřejně projevované a masově sdělované mínění o otázce, která má veřejný význam, má v dané společnosti sporný charakter a diskutuje se o ní relativně svobodně.

17 17. r Empirické a teoretické přístupy k VM Teorie a koncepce veřejného mínění Modernistická teorie veřejného mínění – uvažuje s veřejným míněním v moderní společnosti, v rodících se nebo stabilizovaných demokratických systémech. Monistické pojetí veřejného mínění. Chápe veřejné mínění jako projev společné, obecné vůle.

18 r Empirické a teoretické přístupy k VM Primordialistická teorie veřejného mínění Uvažuje s existencí veřejného mínění ve společnosti od jejího vzniku, prvotně. Realistický přístup k veřejnému mínění- posuzuje veřejné mínění jako nadindividuální, reálně existující jev.

19 19. r Empirické a teoretické přístupy k VM Významní sociologové, kteří ovlivnili chápání veřejného mínění Peter Berger, Herbert Blumer, Le Bon Gustav, Bryce James, Karl Marx, Mills Charles Wrigh, Tarde Gabriel, Alexis de Tocqueville

20 20. r Empirické a teoretické přístupy k VM Významní sociologové, kteří ovlivnili teorii veřejného mínění Cantril Hadley, Gallup George, Grušin Boris Andrejevič,, Habermas Jürgen, Lazarsfeld Paul, Lippmann Walter, Noelle- Neumanová Elisabeth,Tönnies Ferdinand, Wiatr Jerzy


Stáhnout ppt "1.1. Empirické a teoretické přístupy k veřejnému mínění dr.Ján Mišovič, CSc"

Podobné prezentace


Reklamy Google