Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nejsnazší cesta k dotacím Dotační možnosti, jak v dnešní době přistupovat k dotacím, praktické rady Richard Lev Ředitel odboru podpory podnikání a inovací.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nejsnazší cesta k dotacím Dotační možnosti, jak v dnešní době přistupovat k dotacím, praktické rady Richard Lev Ředitel odboru podpory podnikání a inovací."— Transkript prezentace:

1 Nejsnazší cesta k dotacím Dotační možnosti, jak v dnešní době přistupovat k dotacím, praktické rady Richard Lev Ředitel odboru podpory podnikání a inovací e-mail: lev@raven.cz Mob: +420 731 192 877lev@raven.cz

2 2Kapitola/Slide RAVEN EU Advisory, a.s.  Součást finanční skupiny České spořitelny  Nabízíme komplexní péči o klienta v oblasti dotací EU  Pomůžeme Vám jak si najít, získat a udržet dotaci  Konzultace záměrů, příprava projektů  Výběrová řízení, dotační management

3 3Kapitola/Slide Jak přistoupit k žádosti o dotaci  Proč žádat v letech 2009 a 2010  Bude uvolněna převážná část finanční alokace na roky 07 – 13  Šance na získání dotace je vyšší než kdy v budoucnu bude  Kdy o dotace žádat  Plánovat investice dopředu (rok 2011 - 2012)  Smysluplný podnikatelský záměr  Představa o zajištění financování projektu (pouze u Školicích středisek, Nemovitosti)  Jak žádat  Rozhodnutí: sám či poradenská agentura? – šance na (ne)úspěch  Výběr vhodného dotačního programu  Získání dostatečného množství informací

4 4Kapitola/Slide Kalendář vybraných výzev OPPI

5 5Kapitola/Slide Základní informace k vybraným Výzvám  Program Rozvoj  Nákup nových strojů pouze ve strukturálně postižených regionech

6 6Kapitola/Slide Základní informace k vybraným Výzvám Mám funkční prototyp Zahajuji sériovou výrobu Spolupráce s VŠ Dotace na nové stroje nutné k zahájení sériové výroby unikátního produktu, stavební úpravy, licence, nákup know –how, transfer technologie Inovace Výstup (prototyp) Patent, užitný vzor, průmyslový vzor etc. Dotace na patentového zástupce, překlady, správní poplatky Patent Výzkum, vývoj Výrobek není vyráběn Spolupráce s VŠ Dotace na testovací stroje, vybavení laboratoře, vědeckovýzkumní zaměstnanci Potenciál

7 7Kapitola/Slide Nutné kroky k získání dotace – časová osa  Získání elektronického podpisu pro statutárního zástupce společnosti (alt. Plná moc)  Časová náročnost – jedno odpoledne  Cena 180 – 560 Kč  Založení MASTER účtu v aplikaci e Account  založení – cca 30 minut, aktivace max 5 pracovních dnů  Podání registrační žádosti  Vypracování – cca týden  Doba ke schválení jeden týden až měsíc  Možno začít s realizací projektu  Podání plné žádosti (včetně Studie proveditelnosti a dalších příloh)  Doba vypracování - dle typu programu 2 – 3 měsíce  Době ke schválení 3 – 12 měsíců dle typu programu  Rozhodnutí o získání / nezískání dotace  Ukončení projektu, žádost o platbu

8 8Kapitola/Slide Úspěšnost projektů podaných v prvních Výzvách: REUA – PPI  Program Rozvoj:  Úspěšnost k dnešnímu dni: 42%  Program Marketing:  Procentuální úspěšnost 88,5%  Program Inovace  Úspěšnost k dnešnímu dni: 78%  Program ICT v podnicích  Úspěšnost k dnešnímu dni: 100% CZECHINVEST – CELÉ OPPI  Program Rozvoj:  Celková úspěšnost: cca 21,5%  Program Marketing:  Celková úspěšnost: 38%  Program Inovace  Celková úspěšnost: cca 50%  Program ICT v podnicích  Celková úspěšnost 60%

9 9Kapitola/Slide Jak pracovat s dotací – varianta 1) projekt chci na 100% bez ohledu na výsledek žádosti o dotaci  Podání Žádosti v co nejbližším možném termínu  Způsobilé výdaje až po schválení Registrační žádosti  Hlavně nepodepisovat žádné smlouvy o dodávkách bez řádně provedeného výběrového řízení  Po schválení RŽ možno začít s realizací projektu  Zajištění finančního krytí projektu  Vyčkat na schválení a proplacení dotace (hlavně trpělivost)

10 10Kapitola/Slide Jak pracovat s dotací – varianta 2) projekt nechci realizovat bez dotace  Podání Registrační žádosti v termínu stanoveném Výzvou  Podání plné žádosti včetně všech příloh  Představa o zajištění finančního krytí projektu  Vyčkat na schválení dotace (hlavně trpělivost)  Rozhodnutí o (ne)získání dotace  Zahájení (ne)realizace projektu  Proplacení dotace

11 11Kapitola/Slide Jak pracovat s dotací – varianta 3) část projektu chci každopádně, část projektu jen s dotací  Podání Registrační žádosti  Počkat na schválení Registrační žádosti  Po provedení Výběrových řízení realizujeme první část projektu  Podání plné žádosti včetně všech příloh  Zajištění finančního krytí projektu  Vyčkat na schválení dotace (hlavně trpělivost)  Rozhodnutí o (ne)získání dotace  (Ne)Realizace druhé části projektu  Proplacení dotace

12 12Kapitola/Slide Modelový příklad – Žádost do programu ROZVOJ  Záměr: chci pořídit CNC soustruh a frézu  Příjem Registračních žádostí do programu: 15.4.2009  Časové hledisko- varianta 1 a 2

13 13Kapitola/Slide Rozhodnutí o realizaci projektu Varianta 1 Varianta 2

14 14Kapitola/Slide Chyby při založení Master účtu  Pozdní zakládání Master účtu  Nepřesnosti údajů  Název společnosti přesně dle OR  Včetně mezer, malá velká písmena  www.justice.cz  Chybějící údaje  Nutno vyplnit všechny CZ – NACE (dříve OKEČ)  Doplnit všechny statutární zástupce  http://dw.czso.cz/rswj/dotaz.jsp

15 15Kapitola/Slide Registrační žádost projektu  Jasná představa o celkovém objemu finančních prostředků – lehce nadhodnotit  Termíny zahájení a ukončení  Způsobilé výdaje až po SCHVÁLENÍ registrační žádosti  Finanční zdraví žadatele Nejčastější chyby  Podhodnocený rozpočet  Příliš obecný popis projektu – konkretizovat v souladu s programem  Nedoplněna korespondenční adresa  Špatně vyplněné CZ-NACE

16 16Kapitola/Slide Výběrová řízení  Pro položky nad 500 tis. Kč bez DPH  POZOR na rozdělování položek!!  Rezervovat dostatečný čas (cca 50 dní)  Věnovat pozornost formálním náležitostem (časové lhůty, místo vyvěšení (obchodní věstník), náležitosti zadávací dokumentace)  Správné nastavení výběrových kritérií  Cena, kvalita provedení, servisní požadavky, délka záruky  Aktivně oslovovat potenciální dodavatele  Žádost o výjimku  eAccount  Doložit správnost VŘ – zadávací dokumentace, nabídky …  Lhůta 20 dní

17 17Kapitola/Slide Realizace projektu  Řádně evidovat všechny platby  Analytické účetnictví  Publicita projektu  Včasné podávání monitorovacích zpráv  2 – 4 ročně dle konkrétního programu  Po ukončení závěrečná zpráva + žádost o platbu  2 – 5 let monitorovací zprávy 1x ročně  Dodržet závazné ukazatele! (viz. Plná žádost)  Dodržet monitorovací ukazatele (viz. Plná žádost)  V případě nedodržení může být krácena dotace  V případě změn v harmonogramu  POZOR na datum ukončení projektu

18 18Kapitola/Slide Kam dlouhodobě zaměřovat projekty, důležité aspekty získání dotací  Vědecko – výzkumná činnost.  Spolupráce s VŠ a VaV institucemi  Získávání vlastní patentů a jejich zavádění do praxe  Investice do vzdělávání zaměstnanců  Strukturálně postižené regiony

19 Nejsnazší cesta k dotacím Přeji hodně úspěchů! Richard Lev Ředitel odboru Podpory podnikání a inovací e-mail: lev@raven.cz Mob: +420 731 192 877lev@raven.cz


Stáhnout ppt "Nejsnazší cesta k dotacím Dotační možnosti, jak v dnešní době přistupovat k dotacím, praktické rady Richard Lev Ředitel odboru podpory podnikání a inovací."

Podobné prezentace


Reklamy Google