Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VY_32_INOVACE_A2 - 12 Úvod do petrologie - HORNINY AUTOR : Mgr. Iveta Bartošová VYTVOŘENO : leden 2012 STRUČNÁ ANOTACE : Zápis vyučovací hodiny Časová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VY_32_INOVACE_A2 - 12 Úvod do petrologie - HORNINY AUTOR : Mgr. Iveta Bartošová VYTVOŘENO : leden 2012 STRUČNÁ ANOTACE : Zápis vyučovací hodiny Časová."— Transkript prezentace:

1 VY_32_INOVACE_A2 - 12 Úvod do petrologie - HORNINY AUTOR : Mgr. Iveta Bartošová VYTVOŘENO : leden 2012 STRUČNÁ ANOTACE : Zápis vyučovací hodiny Časová náročnost : 1 vyučovací hodina v součinnosti elektronickou verzí učebnice FRAUS Přírodopis 9 Tento materiál byl vytvořen jako učební dokument projektu inovace výuky v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

2 HORNINY

3  věda petrologie  neústrojné, různorodé přírodniny  směs několika minerálů

4  například: žula = křemen + živec + slída (biotit)

5 čedič = augit + sodnovápenaté živce (plagioklas)

6 VÝJIMKA  = horniny tvořené pouze jedním minerálem  vápenec CaCO 3, křemenec SiO 2

7 DĚLENÍ PODLE VZNIKU  1. VYVŘELÉ(magmatické)  tuhnutím magmatu = hmota, která tvoří zemský plášť, obsahuje křemičitany a oxidy

8  2.USAZENÉ(sedimentární)  vznikají sedimentací úlomků hornin hlavně na mořském dně  tvoří vrstvy => souvrství  podloží – starší usazeniny  nadloží – mladé usazeniny  tloušťka vrstvy = mocnost

9  3. PŘEMĚNĚNÉ(metamorfované)  způsobuje zvýšená teplota a tlak  z původních vyvřelých, usazených nebo jinak již přeměněných hornin

10  http://www.google.cz/imgres?q=%C5%BEula&start=18&num=10&hl=cs&rlz=1C2GGGE_csCZ461CZ461&biw=1366&bih=667&tbm=isc h&tbnid=ygKUt2y9RCZ3LM:&imgrefurl=http://www.oskole.sk/%3Fid_cat%3D15%26clanok%3D9977&docid=6rC7c_eSgaAm8M&imgur l=http://www.oskole.sk/userfiles/image/zaida/prirodoveda/august/Pr%2525C3%2525ADrodoveda%2525208%252520- %252520Hlbinn%2525C3%2525A9%252520vyvret%2525C3%2525A9%252520horniny_html_14a0c706.png&w=800&h=556&ei=vpQdT_nX FMKI4gTL4piEDQ&zoom=1&iact=hc&vpx=349&vpy=318&dur=207&hovh=187&hovw=269&tx=116&ty=134&sig=10019889752673120343 2&sqi=2&page=2&tbnh=147&tbnw=201&ndsp=24&ved=1t:429,r:13,s:18 http://www.google.cz/imgres?q=%C5%BEula&start=18&num=10&hl=cs&rlz=1C2GGGE_csCZ461CZ461&biw=1366&bih=667&tbm=isc h&tbnid=ygKUt2y9RCZ3LM:&imgrefurl=http://www.oskole.sk/%3Fid_cat%3D15%26clanok%3D9977&docid=6rC7c_eSgaAm8M&imgur l=http://www.oskole.sk/userfiles/image/zaida/prirodoveda/august/Pr%2525C3%2525ADrodoveda%2525208%252520- %252520Hlbinn%2525C3%2525A9%252520vyvret%2525C3%2525A9%252520horniny_html_14a0c706.png&w=800&h=556&ei=vpQdT_nX FMKI4gTL4piEDQ&zoom=1&iact=hc&vpx=349&vpy=318&dur=207&hovh=187&hovw=269&tx=116&ty=134&sig=10019889752673120343 2&sqi=2&page=2&tbnh=147&tbnw=201&ndsp=24&ved=1t:429,r:13,s:18  http://www.google.cz/imgres?q=%C4%8Dedi%C4%8D&num=10&hl=cs&rlz=1C2GGGE_csCZ461CZ461&biw=1366&bih=667&tbm=isc h&tbnid=zU1qenMyn- 9K6M:&imgrefurl=http://vyuka.zsjarose.cz/index.php%3Faction%3Dlesson_detail%26id%3D100&docid=7Osx0VdPUgHZdM&imgurl=ht tp://vyuka.zsjarose.cz/data/swic/lessons/977.jpg&w=421&h=316&ei=oZMdT6_fJ4WE4gSWop3eDQ&zoom=1&iact=hc&vpx=368&vpy =279&dur=1851&hovh=194&hovw=259&tx=169&ty=108&sig=100198897526731203432&sqi=2&page=1&tbnh=133&tbnw=177&start=0 &ndsp=18&ved=1t:429,r:7,s:0 http://www.google.cz/imgres?q=%C4%8Dedi%C4%8D&num=10&hl=cs&rlz=1C2GGGE_csCZ461CZ461&biw=1366&bih=667&tbm=isc h&tbnid=zU1qenMyn- 9K6M:&imgrefurl=http://vyuka.zsjarose.cz/index.php%3Faction%3Dlesson_detail%26id%3D100&docid=7Osx0VdPUgHZdM&imgurl=ht tp://vyuka.zsjarose.cz/data/swic/lessons/977.jpg&w=421&h=316&ei=oZMdT6_fJ4WE4gSWop3eDQ&zoom=1&iact=hc&vpx=368&vpy =279&dur=1851&hovh=194&hovw=259&tx=169&ty=108&sig=100198897526731203432&sqi=2&page=1&tbnh=133&tbnw=177&start=0 &ndsp=18&ved=1t:429,r:7,s:0  http://www.google.cz/imgres?q=plagioklas&num=10&hl=cs&rlz=1C2GGGE_csCZ461CZ461&biw=1366&bih=667&tbm=isch&tbnid=A T0CqQwARCtKvM:&imgrefurl=http://no.wikipedia.org/wiki/Plagioklas&docid=p_qESk76p7rL8M&imgurl=http://upload.wikimedia.or g/wikipedia/commons/thumb/3/34/PlagioclaseFeldsparUSGOV.jpg/220px- PlagioclaseFeldsparUSGOV.jpg&w=220&h=203&ei=4pIdT9rGEoKI4gTzyqDHDQ&zoom=1&iact=hc&vpx=208&vpy=171&dur=31&hovh =162&hovw=176&tx=100&ty=76&sig=100198897526731203432&sqi=2&page=1&tbnh=145&tbnw=151&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r: 0,s:0 http://www.google.cz/imgres?q=plagioklas&num=10&hl=cs&rlz=1C2GGGE_csCZ461CZ461&biw=1366&bih=667&tbm=isch&tbnid=A T0CqQwARCtKvM:&imgrefurl=http://no.wikipedia.org/wiki/Plagioklas&docid=p_qESk76p7rL8M&imgurl=http://upload.wikimedia.or g/wikipedia/commons/thumb/3/34/PlagioclaseFeldsparUSGOV.jpg/220px- PlagioclaseFeldsparUSGOV.jpg&w=220&h=203&ei=4pIdT9rGEoKI4gTzyqDHDQ&zoom=1&iact=hc&vpx=208&vpy=171&dur=31&hovh =162&hovw=176&tx=100&ty=76&sig=100198897526731203432&sqi=2&page=1&tbnh=145&tbnw=151&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r: 0,s:0  http://www.google.cz/imgres?q=v%C3%A1penec&num=10&hl=cs&rlz=1C2GGGE_csCZ461CZ461&biw=1366&bih=667&tbm=isch&t bnid=tzSn-3vjwU-rYM:&imgrefurl=http://geologie.vsb.cz/loziska/loziska/nerudy/v%25C3%25A1penec.html&docid=dM8gKSLt- OSP7M&imgurl=http://geologie.vsb.cz/loziska/loziska/nerudy/v%2525C3%2525A1penec%25252003_resize.JPG&w=600&h=450&ei=- pEdT- axM_PO4QTK1_TWDQ&zoom=1&iact=hc&vpx=389&vpy=154&dur=4172&hovh=194&hovw=259&tx=160&ty=126&sig=10019889752673 1203432&sqi=2&page=1&tbnh=144&tbnw=188&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:1,s:0 http://www.google.cz/imgres?q=v%C3%A1penec&num=10&hl=cs&rlz=1C2GGGE_csCZ461CZ461&biw=1366&bih=667&tbm=isch&t bnid=tzSn-3vjwU-rYM:&imgrefurl=http://geologie.vsb.cz/loziska/loziska/nerudy/v%25C3%25A1penec.html&docid=dM8gKSLt- OSP7M&imgurl=http://geologie.vsb.cz/loziska/loziska/nerudy/v%2525C3%2525A1penec%25252003_resize.JPG&w=600&h=450&ei=- pEdT- axM_PO4QTK1_TWDQ&zoom=1&iact=hc&vpx=389&vpy=154&dur=4172&hovh=194&hovw=259&tx=160&ty=126&sig=10019889752673 1203432&sqi=2&page=1&tbnh=144&tbnw=188&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:1,s:0  http://www.google.cz/imgres?q=k%C5%99emenec&hl=cs&rlz=1C2GGGE_csCZ461CZ461&biw=1366&bih=667&tbm=isch&tbnid=Ry7 s4gOhTdvktM:&imgrefurl=http://cs.wikipedia.org/wiki/Kvarcit&docid=AKUDh_4Ivj5CFM&imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipe dia/commons/thumb/b/be/Quartzite_2_jpg.jpg/220px- Quartzite_2_jpg.jpg&w=220&h=188&ei=dZIdT4LVCfLZ4QT4wtGTDQ&zoom=1&iact=hc&vpx=226&vpy=177&dur=194&hovh=150&hov w=176&tx=90&ty=86&sig=100198897526731203432&page=1&tbnh=146&tbnw=175&start=0&ndsp=16&ved=1t:429,r:0,s:0 http://www.google.cz/imgres?q=k%C5%99emenec&hl=cs&rlz=1C2GGGE_csCZ461CZ461&biw=1366&bih=667&tbm=isch&tbnid=Ry7 s4gOhTdvktM:&imgrefurl=http://cs.wikipedia.org/wiki/Kvarcit&docid=AKUDh_4Ivj5CFM&imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipe dia/commons/thumb/b/be/Quartzite_2_jpg.jpg/220px- Quartzite_2_jpg.jpg&w=220&h=188&ei=dZIdT4LVCfLZ4QT4wtGTDQ&zoom=1&iact=hc&vpx=226&vpy=177&dur=194&hovh=150&hov w=176&tx=90&ty=86&sig=100198897526731203432&page=1&tbnh=146&tbnw=175&start=0&ndsp=16&ved=1t:429,r:0,s:0


Stáhnout ppt "VY_32_INOVACE_A2 - 12 Úvod do petrologie - HORNINY AUTOR : Mgr. Iveta Bartošová VYTVOŘENO : leden 2012 STRUČNÁ ANOTACE : Zápis vyučovací hodiny Časová."

Podobné prezentace


Reklamy Google