Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Střední odborné učiliště stavební, odborné učiliště a učiliště

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Střední odborné učiliště stavební, odborné učiliště a učiliště"— Transkript prezentace:

1 Střední odborné učiliště stavební, odborné učiliště a učiliště
Sabinovo náměstí 16 Karlovy Vary Vladimíra Vinterová odborná učitelka uvádí pro TP1 tuto výukovou prezentaci : 3.1 Dřevoobráběcí stroje

2 3 Výrobní zařízení na výrobu nábytku
Výrobní zařízení pro výrobu nábytku jsou součástí skupiny strojů a zařízení pro mechanické zpracování dřeva. Do této skupiny patří stroje a zařízení, které mechanickým způsobem zpracovávají dřevo, přičemž mění jeho tvar a rozměry. Zařazují se sem i stroje na povrchovou úpravu dřeva a další speciální stroje. Stroje a zařízení pro mechanické zpracovaní dřeva rozdělujeme na : dřevodělící a dřevořezné, dřevotvarovací, spojovací a montážní, nanášecí zařízeni pro povrchovou úpravu, zařízení pro kondicionování a impregnaci, speciální stroje a výrobní linky, ostatní stroje a zařízení pro mechanické zpracování.

3 3.1 Dřevoobráběcí stroje 3.1.1 Rozdělení dřevoobráběcích strojů
Do podskupiny dřevoobráběcích a převořených strojů patří velká část strojů a zařízení na třískové obrábění, které se běžně nazývají dřevoobráběcí stroje. Jsou to : 1. pily, 2. frézky a hoblovky, 3. vrtačky a dlabačky, 4. soustruhy, 5. brusky, 6. kombinované stroje, 7. ostatní stroje. Dřevoobráběcí stroje jsou určeny k provádění změn tvaru, rozměrů a jakosti povrchu dřeva řezným nástrojem.

4 3.1.2 Pily Pásové pily Pásová pila je stroj, který rozděluje dřevěný materiál nekonečným pilovým pásem, pohybujícím se jedním směrem rovnoměrnou rychlostí. Materiál se vede do řezu ručně nebo posuvným zařízením. Pásové pily se rozdělují na kmenové, rozmítací a truhlářské. Ve výrobě nábytku a stavebně truhlářské výrobě se požívají truhlářské pásové pily.

5 Pásové pily Pásová pila typ DRSC-80 1 - pásovnice 2 - pilový pás,
3, 10 – vodítka pilového pásu, 4 – řezaný dílec, 5 – stůl, 6, 8 – řemenice, 7 – řemen, 9 - elektromotor

6 Pásové pily Truhlářská pásová pila je uvedena na obrázku 11 (viděli jsme ji na předcházející straně). Tato pásová pila se používá na podélné a příčné řezání dřevěných materiálů. Skládá se ze stojanu, sklonitelného stolu, horní a spodní pásovnice, hřídele chráněné krytem a z elektromotoru. Horní pásovnice je uložena na suportu ovládaném kolečkem, který se výškově přestavuje (ve směru b) a současně napíná pilový pás. Horní pásovnice je sklonitelná (ve směru v) pomocí speciálního zařízení a umožňuje seřídit pilový pás tak, abe se jeho zuby nedotýkaly pružného obložení pásovnice a neznehodnocoval se jejich rozvod.

7 Pásové pily Spodní pásovnice je uložena na hřídeli spolu s řemenicí pro přenos hnací síly od elektromotoru. Pilový pás se nad obráběným dílcem vede ve vodítku, které je výškově a do stran přestavitelné. Pilový pás je chráněn kryty. Některé hlavní technické údaje pily typ DRSC-80: Průměr pásovnice (mm) 800 Otáčky pásovnic (min-1) 720 Maximální výška řezu (mm) 450 Výkon elektromotoru (kW) 10 Hmotnost stroje (t) ,75

8 Kotoučové pily Kotoučová pila je stroj, který rozděluje dřevěný materiál pilovým kotoučem, otáčejícím se v jednom směru rovnoměrnou rychlostí. Materiál se buď vede do řezu ručně nebo posuvným zařízením, nebo zůstává v klidu a do řezu je veden pilový kotouč. Kotoučové pily rozdělujeme na : rozřezávací, přeřezávací, formátovací. Vícelistá kotoučová rozřezávací pila typ PKSN 20 je uvedena na obrázku 12 (na následujících dvou stranách)

9 Kotoučové pily A – schéma stroje 1 – přítlačná skříň,
2 – přítlačný váleček, 3 – přítlačné kladky, 4 – pilový kotouč 5 – přítlačný válec, 6 – horní zpětné záchyty, 7 – rozřezávaný materiál, 8 – spodní zpětné záchyty, 9 – podávací pás, 10 – hlavní elektromotor, 11 – převodovka a elektromotor podávacího pásu, 12 - stůl

10 Kotoučové pily B – celkový pohled na stroj 1 – přítlačná skříň,
12 – stůl, 13 – ovládací panel, 14 – páka pro ovládání horních zpětných záchytů, 15 – páka pro ovládání vodícího pravítka, 16 – vodící pravítko, 17 – ochranné boční stěny, 18 – elektrická skříň se stojanem, 19 – páka pro ovládání spodních zpětných záchytů, 20 – lože.

11 Kotoučové pily Stroj je určen pro hromadné rozřezávání prken a fošen několika pilovými kotouči na lišty a hranolky. Základ stroje tvoří stojan, který je sešroubován s ložem. Na horní ploše je stůl. Na pravé straně mezi ložem a stojanem jsou uložena ozubená kola pro pohon podávacího řetězu. Prostor pod řetězem je spojen se sacím nástavcem, vyvedeným na zadní stranu stroje. V přední části jsou spodní záchyty, které zachytávají řezané dílce vržené zpět. K přední straně stojanu je připevněna elektroskříň a rameno, které nese horní záchyty a ovládací prvky. Na levé straně je připevněna přítlačná skříň a na pravé straně pod plechovým krytem je umístěn pohon pilové hřídele do hlavního motoru. Na zadní straně je připevněn variátor, který pohání článkový podávací pás.

12 Kotoučové pily Stůl je opatřen přestavitelným vodícím pravítkem pro přímé vedení rozřezávaného materiálu. V přítlačné skříni jsou uloženy odpružené přítlačné kladky a válce, přitlačující řezaný materiál na podávací pás. Skříň se výškově seřizuje podle tloušťky řezaného materiálu. Hlavní technické údaje stroje : průměr pilových kotoučů (mm) 160 až 350 maximální výška řezu (mm) minimální délka řezaného materiálu (mm) rychlost posuvu (m min-1) 8 až 48 výkon hlavního elektromotoru (kW) 18,5 hmotnost stroje (t) 2,5

13 Kotoučové pily Ramenová zkracovací (přeřezávací) pila typ KPH-A je uvedena na obr. 13 (viděli jsme je na předcházející stránce). Stroj se skládá ze stojanu, stolu, elektromotoru s pilovým kotoučem a vozíku, pohybujícího se po ramenu pomocí hydraulického válce. Chod vozíku je v krajních polohách omezen elektrickými koncovými vypínači. Na levé straně válečkového stolu jsou přestavitelné zarážky. Posuv pilového kotouče je hydraulický. Stroj obsluhuje pouze jeden pracovník. Přísun a odsun materiálu je stojní. Potřebná délka přířezů se nastavuje přestavitelnými zarážkami, které se ovládají na dálku hydraulicky. Rameno s pilovým kotoučem je možno přestavovat na výšku. Vozík lze uvést do chodu jen tehdy, když je v chodu motor pilového kotouče.

14 Kotoučové pily A – schéma stroje B – celkový pohled na stroj
1 – vozík, 2 – hydraulický válec 3 – rameno, 4 – elektromotor, 5 – pilový kotouč, 6 – stolový váleček, 7 – řezaný materiál, 8 – zarážka, 9 – vodící pravítko, 10 – sloup, 11 – ovládací panel, 12 – stojan. B – celkový pohled na stroj

15 Kotoučové pily Pilový kotouč je chráněn krytem. Piliny se odstraňují odsávací hadicí, která se napojuje na odsávací zařízení dílny. Hlavní technické údaje stroje : Průměr pilového kotouče (mm) 400 max.tloušťka a šířka (mm) 100 x 500 přeřezávaného materiálu Posuv pilového kotouče (m min-1) 2 až 20 Výkon elektromotoru (kW) 3,2 Hmotnost stroje (t) 1,0

16 3.1.3 Frézky Frézky jsou stroje, které obrábějí (frézují) dřevo otáčejícím se nástrojem, jímž je nožová hřídel, kotoučová nebo stopková fréza. Frézky se dělí na : srovnávací (srovnávačky), tloušťkovací (tloušťkovačky), tvarovací (tvarovačkly) – čtyřstranné frézky (čtyřstranky) svislé spodní a horní, kopírovací, čepovací, ozubovací.

17 Srovnávačky Srovnávačka nebo též rovinná srovnávací frézka je stroj, který srovnává (frézuje) plochy dřevěného materiálu vodorovnou nožovou hřídelí, otáčející se jedním směrem rovnoměrnou rychlostí.Materiál je veden do řezu ručně nebo posuvným zařízením. Srovnávačka je určena především k srovnávání základní plochy a boků desek nebo hranolků a k srovnávání ploch a boků do pravého úhlu. Srovnávačka typ DCHJA-63 je na obrázku 14 ( na následující straně).

18 Srovnávačky Srovnávačka typ DCHJA-63 1 – zadní stůl,
2 – vodicí pravítko, 3 – nožová hřídel, 4 – srovnávaný materiál, 5 – přední stůl, 6, 11 – pákový mechanizmus s výstředníky, 7 – klínová řemenice, 8 – nožová hrotnice, 9 – klínový řemen, 10 - elektromotor

19 Srovnávačky Stroj se skládá ze stojanu, ve kterém je umístěn elektromotor, nožový hřídel, přední a zadní stůl s vodícím pravítkem a s krytem nožové hřídele. Výška předního a zadního stolu se seřizuje pákou a výstředníky. Pro správné srovnání plochy obráběného dílce je důležité, aby nožová hrotnice byla na stejné úrovni s horní plochou zadního stolu. Nožová hřídel je uložena ve valivých ložiskách a je poháněna elektromotorem a klínovými řemeny. Stoly jsou uloženy v bočním vedení stojanu. Třísky se od nožové hřídele odvádějí po plechovém skluzu, umístěném na stojanu, do odsávacího potrubí.

20 Srovnávačky Hlavní technické údaje stroje :
Největší šířka srovnávaného materiálu (mm) 630 Nožová hřídel - průměr (mm) 12 - počet nožů - otáčky (min-1) 6 000 Výkon elektromotoru (kW) 4 Hmotnost stroje (t) ,75

21 Tloušťkovačky Tloušťkovačka je stroj, kterým se frézuje (tloušťkuje) srovnaný materiál na přesnou tloušťku vodorovnou nožovou hřídelí. Hřídel má dva nebo více nožů. Nožová hřídel se otáčí rovnoměrnou rychlostí proti směru posouvaného materiálu. Materiál se posouvá do řezu posuvnými válci stroje. Tloušťkovačky mohou být jednostranné ( s jednou nožovou hřídelí). Dvoustranné ( se dvěma nožovými hřídelemi) nebo speciální. Tloušťkovačka typ SR6-8 je uvedena na obr. 15 (na následující straně).

22 Tloušťkovačky Tloušťkovačka typ SRG-8 A- schéma stroje 1 – stůl,
2 – stolový válec, 3 – zadní posuvný válec, 4, 6 – přítlačné patky, 5 – nožová hřídel, 7 – přední posuvný válec (rýhovaný, dělený), 8 – zpětné úchyty, 9 – obráběný materiál, 10 – variátor, 11 – řetězové převody, 12 – klínové řemenice, elektromotor

23 Tloušťkovačky B – pohled na stroj 1 – stůl, 14 – stojan,
15 – kolečko pro výškové přestavení stolu, 16 – ovládací panel, 17 – odsávací nástavec, 18 – páka pro zvedání zpětných záchytů, 19 – páka pro zajištění stolu, 20 – páka pro výškové nastavení stolových válců, 21, 22 – páky pro nastavení posuvu

24 Tloušťkovačky Stroj je určen k tloušťkování desek, hranolků a lišt na přesnou tloušťku. Stojan stroje se skládá ze dvou bočnic spojených pevným příčníkem. V prostoru mezi bočnicemi je stůl, přestavitelný šroubovými vřeteny mechanicky nebo ručním kolem podle milimetrové stupnice. V seřízené poloze se stůl zajišťuje ruční pákou. Nožová hřídel má dva nože a je poháněna elektromotorem a klínovými řemeny. Materiál posouvají dva horní posouvací válce. Přední je rýhovaný a dělený, zadní je hladký. Před předním posouvacím válcem jsou umístěny zpětné záchyty, které zabraňují vymrštění materiálu ze stroje.

25 Tloušťkovačky Těsně u nožové hřídele je přední přítlačná patka, která vykonává i funkci lamače třísek. Stolové válce jsou volnoběžné a snižují tření dřeva po stole. Posuv stroje je odvozen od elektromotoru a variátoru a lze jej plynule měnit. Hlavní technické údaje stroje : pracovní šířka stroje (mm) 630 největší tloušťka materiálu (mm) 200 nožová hřídel - průměr (mm) 125 - otáčky (m min-1) 5 000 rychlost posuvu (m min-1) 8 – 24 celkový výkon elektromotoru (kW) 9 hmotnost stroje (t) 1,7

26 Tvarovačky Tvarovačka je stroj, kterým se frézuje dřevěný materiál na přesný tvar ze čtyř stran čtyřmi nebo i více nožovými hřídelemi. Nožové hřídele se otáčejí rovnoměrnou rychlostí proti směru posouvaného materiálu. Materiál se do řezu posouvá posuvnými válci, kotouči nebo řetězem. Tvarovačky se vyrábějí s různým počtem nožových hřídelí (od čtyř do osmi); jejich uspořádání za sebou bývá různé. Tvarovačka typ FP 160 je uvedena na obr. 16 ( na následující straně). žové

27 Tvarovačky Čtyřstranná tvarovací frézka typ FP 160 A
A – schéma uspořádání pracovních vřeten 1, 2 – univerzální frézovací vřetena, 3 – horní vodorovné frézovací vřeteno, 4 – druhé pravé svislé vřeteno, 5 levé svislé vřeteno, 6 – druhé spodní vodorovné vřeteno, 7 – první pravé svislé vřeteno, 8 – přítlačný kotouč, 9 – první spodní vodorovné vřeteno, 10 – obráběný materiál, 11 – vkládací stůl s vodícím pravítkem, U – směr posuvu

28 Tvarovačky Stroj je určen především pro hromadnou a sériovou výrobu lišt, hranolků a vlysů pro rámy, okenní křídla, dveřní profily apod. Skládá se ze stojanu s pracovními vřeteny (frézovacími jednotkami), z posouvacího zařízení a elektrického rozvaděče. Frézovací jednotky s elektromotory a nožovými hlavami nebo frézami jsou buď pevně uloženy ve stojanu, nebo v suportech. V přední části stojanu je výškově přestavitelný stůl s bočním naváděcím pravítkem. Stůl i pravítko se seřizují na odběr třísky pákovými mechanismy.

29 Tvarovačky B – pohled na stroj : 12 – suport pracovního vřetena,
13 – trámec posuvného zařízení, 14 – ochranný kryt, 15 – průhledný kryt, 16 – převodovky posuvného zařízení, 17 – vodící sloup, 18 – elektromotor pro výškové přestavení trámce, 19 – stojan, 20 – elektrický rozvaděč s ovládacím panelem, 21 – vkládací stůl s vodícím pravítkem

30 Tvarovačky Po celé délce stojanu jsou uloženy frézovací jednotky :
první spodní vodorovné vřeteno je osazeno dvěma úzkými frézovacími hlavicemi, které jsou od sebe odděleny distančním kroužkem; hlavice na spodní ploše obráběného dílce vyfrézují polodrážky, a tím vytvoří v dílci vodicí péro, kterým je dílce veden v drážce vodicí lišty, druhé pravé svislé vřeteno frézuje do pravého úhlu pravý bok dílce, třetí spodní vodorovné vřeteno odfrézuje vodicí péro a zarovná plochu obráběného dílce, čtvrté levé svislé vřeteno srovnává nebo profiluje levý bok dílce,

31 Tvarovačky páté pravé svislé vřeteno může být osazeno rovněž tvarovacími nástroji pro konečné obrobení pravého boku dílce, šesté levé horní vodorovné vřeteno je určeno k obrobení dílce na přesnou tloušťku. Hlavní částí posouvacího zařízení je nosný trámec, který je ručně i strojově přestavitelný. K trámci jsou zespoda připevněny konzoly s odpruženými výkyvnými posouvacími kotouči, které jsou poháněny řetězovými a kuželovými převody od převodovky. Elektrický rozvaděč je místěn na přední boční části stroje a v jeho horní části je ovládací panel s tlačítky.

32 Tvarovačky Hlavní technické údaje stroje : Největší rozměry
obráběných dílců (mm) 160 x 120 Počet pracovních vřeten 6 ( 8 ) Počet otáček vřeten (min-1) Rychlost posuvu (m min-1) 8 až 36 Celkový výkon elektromotorů (kW) 30 (36) Hmotnost stroje (t) 4,5

33 Svislé spodní frézky Svislá spodní frézka nebo též spodní frézka je stroj, který frézuje dřevěný materiál frézou (kotoučovou, frézovací hlavou apod.) upnutou na svislém vřetenu, které je uloženo ve spodní části stroje pod pracovním stolem. Fréza se otáčí jedním směrem rovnoměrnou rychlostí, Materiál je veden do řezu ručně nebo posuvným zařízením ve směru kolmém k ose otáčení nástroje. Spodní frézky rozdělujeme na jednovřetenové a dvouvtřetenové, s ručním nebo mechanickým posuvem. K mechanickému posuvu se používá válečkový posun nebo řetězka a šablona.

34 Svislé spodní frézky Spodní frézka typ FVS je uvedena na obr. 17 (na následující straně). Stroj je určen pro frézování boků desek, hranolků a lišt. Na stroji lze frézovat profilové, rovné i zakřivené dílce, jakož i čepovat. Stroj se skládá ze stojanu, ve kterém jsou uloženy poháněcí mechanismy (elektromotor, řemenový převod, vřeteník) a ovládací mechanismy (ruční kolo, ozubené soukolí, šroub suportu a suport. Vřeteník je uložen v kuličkových ložiskách ve výškově přestavitelném suportu, který se pohybuje ve vedení přední části stojanu. Vřeteník se přestavuje šroubovým soukolím pomocí ručního kola. Frézovací trn je uložen v kuželovém otvoru vřeteníku a je upevněn maticí. Na trn se maticí upevňuje fréza.

35 Svislé spodní frézky Spodní frézka typ FVS A – schéma stroje
1 – fréza, 2 – stůl, 3 – matice vřetena, 4 – vřeteno, 5 – rameno, 6 – šroub suportu, 7 – elektromotor, 8 – řemenový převod

36 Svislé spodní frézky B – pohled na stroj : 2 – stůl, 5 – rameno,
9 – suport, 10 – otočná konzola, 11 – čepovací vozík, 12 – upínka, 13 – lapač třísek (kryt), 14 – vodící pravítko, 15 – kolečko pro výškové nastavování vřetena, 16 – ovládací panel, 17 – stojan.

37 Svislé spodní frézky Na stojanu je uložen pracovní stůl, na který lze umístit buď vodící pravítko a přírubu pro válečkový posouvač, nebo opěrnou konzolu s ramenem pro uložení prodloužené části horního frézovacího vřetena při použití čepovacích nástrojů. Pro čepovací vozík je stroj opatřen otočnou konzolou a vedením. Čepovací vozík je vybaven výstředníkovou upínkou a pravítkem. Při frézování se boky dílce vedou podél vodícího pravítka a posouvají se ručně nebo válečkovým posouvačem. Při čepování se dílce upnou upínkou na čepovací vozík a spolu s ním se ručně posouvají do řezu.

38 Svislé spodní frézky Hlavní technické údaje stroje :
Výšková přestavitelnost (mm) 120 vřetena Počet otáček vřetena (mm-1) Výkon elektromotoru (kW) 3 až 4 Hmotnost (t) 0,65

39 Svislé horní frézky Svislá horní frézka nebo též horní frézka je stroj, který frézuje dřevěný materiál frézami upnutými na svislém vřetenu, uloženém v horní části stroje nad jeho pracovní plochou. Fréza se otáčí jedním směrem rovnoměrnou rychlostí. Obráběné dílce jsou upnuty na šablonách volně posouvaných na pevných stolech nebo na šablonách pevně upnutých k otočným stolům. Svislé frézky s vřetenem nad stolem mohou být univerzální, kopírovací, modelářské a speciální. Horní frézka typ UR je uvedena na obr. 18 (na následující straně). Stroj se používá k frézování podle šablony vedené vodícím kolíkem. Na stroji lze frézovat vnější i vnitřní tvary dílců, rovné drážky i polodrážky a lze na něm též vrtat otvory do ploch dílců.

40 Svislé horní frézky Horní frézka typ UR A – schéma stroje
1 – šroub narážky suportu, 2 – vedení suportu, 3 – suport, 4 – otočná deska, 5 – elektromotor, 6 – vřeteno, 7 – obráběný dílec, 8 – šablona, 9 – vodící kolík, 10 – stůl, 11 – suport stolu, 12 – kolečko pro výškové nastavení stolu, 13 – nožní páka

41 Svislé horní frézky Horní frézka typ UR B – pohled na stroj :
1- šroub narážky suportu 2 – vedení suportu, 5 – elektromotor, 10 – stůl, 12 – kolečko pro výškové nastavení stolu, 13 – nožní páka, 14 – kryt vřetena, 15 – vypínač, 16 – stojan.

42 Svislé horní frézky Stroj se skládá ze stojanu, frézovací jednotky, pracovního stolu, ovládacího nástroje a měniče kmitočtů. Ve spodní časti stojanu je uložen výškově přestavitelný Pracovní stůl s vodicím kolíkem. Kolík je upevněn v pouzdru a ovládá se (vysouvá a zasouvá) rukojetí umístěné pod stolem. V horní části je prizmatické vedení opatřené posuvně uloženým suportem s frézovací jednotkou, která se skládá z elektromotoru a vřetena pro upnutí frézy. Elektromotor je uložen na otočné desce. Frézovací jednotka je do řezu posouvána nožním pákovým mechanismem. Její pracovní zdvih se nastavuje zarážkou. Frézovací jednotku lze na otočné desce pootočit na požadovaný úhel. Vysokých otáček vřetena se dosahuje měničem kmitočtu.

43 Svislé horní frézky Hlavní technické údaje stroje :
Největší zdvih frézovací jednotky (min) 280 Počet otáček elektromotoru (min-1) nebo Výkon elektromotoru (kW) 2,2 Hmotnost stroje (t)

44 Kopírovací frézky Kopírovací frézky nebo též kopírovačky jsou stroje, které frézují dřevěný materiál frézou (kotoučovou, frézovací hlavou, válcovou nožovou tvarovací hlavou apod.), upnutou na vodorovném nebo svislém vřetenu. Fréza se vede do řezu kopírovacím diskem nebo kolíkem, který kopíruje model výrobku. Otáčí se jedním směrem rovnoměrnou rychlostí a posunuje se s kopírovacím diskem. Obráběný materiál se pohybuje (otáčí nebo posouvá) souhlasně s kopírovaným modelem.

45 Kopírovací frézky Kopírovací frézky se dělí na příčné kopírovačky pro obvodové kopírování bez podélného posuvu dílce nebo nástroje a na kopírovačky s podélným posuvem. Oba druhy mohou být souosé nebo nesouosé s rozdílnou velikostí modelu a obrobku. Dále rozeznáváme příčné kopírovačky na vnitřní kopírování a kopírovačky podélné. Principy některých používaných kopírovaček jsou uvedeny na obr. 19 (na následující straně). Kopírovačky jsou stroje na frézování oblých těles pravidelného i nepravidelného tvaru (průřezu) tvarovaných noh židlí, křesel a stolů, dřevěných úchytek na nábytek, cívek, kopyt, plošných řezbářských profilů, pažeb apod.

46 Kopírovací frézky Příčně kopírovačky bez podélného posuvu obrobku (obr. 19 A) se používají na výrobu dílců se dvěma symetrickými podélnými plochami. Posuv je ruční nebo automatický. Kopírovací frézky A – příčná kopírovačka bez podélného posuvu 1 – kopírovací disk, 2 – doraz, 3 válcová nožová hlava, 4 – obrobek, 5 – válcová nožová hlava tvarovaná, 6, 7, - elektromotory

47 Kopírovací frézky Souosé příčné kopírovačky s podélným posuvem obrobku (obr. 19B) jsou vhodné pro výrobu malých dílců jejich výhodou je jednoduchost. Model i obrobek jsou upnuty na jedné ose. Kopírovací frézky B – příčná kopírovačka s podélným posuvem 1 – kopírovací disk, 4 – obrobek, 8 - variátor s elektromotorem, 9 – model, 10 – fréza, 11 - elektromotor

48 Kopírovací frézky Kopírovací frézky
C – nesouosá s podélným posuvem obrobku 1 – kopírovací disk, 2 – doraz, 9 – model, 10 – fréza, 12 – suport pro podélný posuv, 13 – suport s frézami a elektromotorem, 14 – ozubená kola pro synchronní otáčení obrobku a modelu.

49 Kopírovací frézky Nesouosé příčné kopírovačky s podélným posuvem obrobku (obrázek 19 C – viděli jsme na předcházející straně) se používají k frézování složitějších tvarů obrobků, kterých může být obráběno současně i více najednou. Podélné kopírovačky se s výhodou používají na obrobení delších dílců bez příčné křivosti a s větším poloměrem podélného zakřivení. Na strojích lze kopírovat najednou i více obrobků.

50 Čepovací frézky Čepovací frézky nebo též čepovačky se používají na zhotovení čepů a dlabů buď pilovými kotouči, nebo kombinací pilových kotoučů a čepovacích fréz. Nástroje se otáčejí proti směru obráběných dílců. Dílce se nejdříve upnou na stole čepovacího vozíku (ručně) a potom se vedou do řezu nebo se nejdříve uloží na podávací řetěz za posuvné opěrky (mechanicky) a potom se vedou do řezu. Čepovací frézky jsou buď jednostranné frézovací a pilové, anebo dvoustranné frézovací. Jednostranné čepovačky mají ruční nebo mechanický posuv. Dvoustranné čepovačky jsou vždy s mechanickým posuvem.

51 Čepovací frézky Jednostranná čepovačka typ ZSMV-5 je uvedena na obr. 20 (na následující straně). Stroj je určen pro zhotovení čepů a dlabů na rámových vlysech. Skládá se ze stojanu, na němž jsou na přestavitelných suportech uloženy jednotlivé pracovní jednotky. Každá pracovní jednotka se skládá z elektromotoru, obráběcího nástroje a jeho krytu. Ve vstupní části stroje je krátící pilová jednotka pro zařezání čepu z jedné strany. Za pilovými jednotkami jsou horní a spodní čepovací jednotky pro frézování čepů a další čepovací jednotka pro frézování dlabů.

52 Čepovací frézky Obráběcí jednotku lze přestavovat svisle, vodorovně a pod úhlem. Jednotky jsou opatřeny kryty, které lze napojit na odsávací potrubí pro odvod odpadu. V přední části stroje je vedení pro čepovací vozík. Obráběné hranolky se ukládají na čepovací vozík, shora se upnou upínkou a spolu s vozíkem se ručně vedou do řezu.

53 Čepovací frézky Jednostranná čepovačka A – schéma stroje
1 – čepovací vozík, 2 – krátící pilový kotouč, 3 – zařezávací pilový kotouč, 4, 5, 6 – diskové čepovací frézy

54 Čepovací frézky Jednostranná čepovačka B – pohled na stroj :
7 – suport, 8 – elektromotor, zařezávací pilové jednotky, 9 – kryt, 10 – kolečko pro výškové nastavení čepovacích jednotek, 11, 12 – elektromotory, 13 – upínka, 14 – čepovací vozík 15 – ovládací panel, 16 – elektromotor krátící pilové jednotky, 17 – vedení vozíku, 18 – stojan.

55 Čepovací frézky Hlavní technické údaje stroje :
Největší rozměr vlysů (mm) 200 x 80 Největší délka čepu (mm) 100 Počet obráběcích jednotek 5 Celkový elektrický výkon (kW) 10

56 Ozubovačky Ozubovačky jsou stroje na zhotovování hřebenových, klínových nebo rybinových spojů čepovacími, úhlovými a rybinovacími frézami, které se otáčejí jedním směrem rovnoměrnou rychlostí. Při obrábění se do řezu pohybují buď nástroje, nebo obráběné dílce. Ozubovačky se dělí na : jednovřetenové na rybinové spoje – rybinovačky (svislé nebo vodorovné), vícevřetenové na rybinové spoje – rybinovačky, Jednostranné a dvoustranné na hřebenové spoje, Jednostranné nebo dvoustranné frézovací nebo pilové na klínové spoje, Sdružené ozubovačky.

57 Ozubovačky Jednostranná ozubovačka na hřebenové spoje typ ŠPA-40 je uvedena na obr. 21 (na následující straně). Stroj je určen na zhotovování přímých hřebenových spojů (čepů a dlabů) na konci desek nebo hranolků na rámy, zásuvky apod. Skládá se ze stojanu, v jehož horní části je uložena pracovní hřídel poháněná elektromotorem a převodem s klínovými řemeny. V přední části stroje je pracovní stůl, pohybující se vratným pohybem od hydraulického válce. Na jeho horní desce se upevňují obráběné dílce dvěma hydraulickými upínkami. Na vřetenu je uložen upínací trn s čepovacími frézami. Upínací trn se osadí frézami vně stroje a nasune a upne se na vřeteno. Stroj je zepředu opatřen ochranným krytem, který se samočinně při frézování otevírá.

58 Ozubovačky Jednostranná ozubovačka A – schéma stroje 1 – elektromotor,
2 – fréza, 3 – suport, 4 – upínka, 5 – hydraulický válec, 6 – stůl, 7 – obráběný dílec, 8 – opěrná konzola vřetena, 9 – vřeteno, 10 – upínací trn, 11 – distanční vložka, 12 – klínová řemenice

59 Ozubovačky Jednostranná ozubovačka B – pohled na stroj : 3 – suport,
4 – upínka, 5 – hydraulický válec, 6 – stůl, 8 – opěrná konzola vřetena, 13 – stojan, 14 – elektromotor hydraulického čerpadla, 15 – vedení suportu, 16 – ovládací tlačítka, 17 – ochranný kryt, 18 - opěrka

60 Ozubovačky Stůl s upnutými dílci se do řezu posouvá směrem nahoru. Do pohybu se uvádí tlačítkem. Po vyfrézování se stůl samočinně vrací do spodní polohy, dílce se uvolní a pracovní cyklus se opakuje. Hlavní technické údaje stroje : Max.rozměry obráběného dílce (mm) x400x120 Max.délka čepu (mm) 50 Max.šířka čepu (mm) 20 Max.počet fréz Počet otáček hřídele (min-1) 3000 Celkový elektrický výkon (kW) 10 Hmotnost stroje (t) 1,0

61 3.1.4 Soustruhy Soustruhy jsou stroje určené na obrábění dřeva soustružením (obrobením dílce do kruhového průřezu). Upnutý obráběný dílec se otáčí jedním směrem rovnoměrnou rychlostí, nástroj je proti materiálu veden ručně nebo mechanicky. Soustruhy se dělí na hrotové, lícní a speciální. Mezi speciální soustruhy patří sdružené, poloautomaty a automaty.

62 Hrotové soustruhy Hrotové soustruhy mohou být s ruční podpěrou, s ruční podpěrou a lícní deskou, s dělícím přístrojem (kolářské), s příčnými suporty a kopírovací. Hrotový soustruh s lícní deskou typ HD 150 je uveden na obr. 22 (na následující straně). Stroj se skládá ze stojanu, v jehož horní části je vedení pro koník, podpěru, případně křížový suport. Křížový suport je určen k upnutí soustružnických nožů a k jejich příčnému a podélnému posouvání do řezu. Ruční podpěra slouží k podpírání nožů při ručním soustružení. Koník a vřeteno s upínacím sklíčidlem jsou určeny k upnutí obráběného dílce. Vřeteno pohání elektromotor přes stupňovitou řemenici, uloženou v levém stojanu. Na lícní desku lze upnout i disk pro broušení. Stroj je opatřen brzdou pro rychlé zastavení vřetena.

63 Hrotové soustruhy Hrotový soustruh s lícní deskou typ HD 150
A – schéma stroje : 1 – lícní deska, 2 – stupňovitá řemenice, 3 – plochý řemen, 4 – vřeteno s upínacím sklíčidlem, 5 – podpěra, 6 – elektromotor, 7 – koník, 8 – ruční kolečko pro upnutí dílce, 9 - vedení

64 Hrotové soustruhy Hrotový soustruh s lícní deskou typ HD 150
B – Pohled na stroj 1 – lícní deska, 4 – vřeteno s upínací sklíčidlem, 5 – podpěra, 7 – koník, 8 – ruční kolečko pro upnutí dílce, 9 – vedení, 10 – podpěrný stolek, 11 – páka pro přestavování otáček vřetene, 12 – páka pro zajištění vřetene, 13 – kryt elektromotoru, 14 – páka pro zajištění podpěry, 15 – páka pro zajištění hrotu koníka, 16 - stojan

65 Hrotové soustruhy Hlavní technické údaje stroje :
Největší vzdálenost hrotů (mm) 1500 Největší výška hrotů (mm) 200 Největší průměr soustružených dílců (mm) 700 Počet otáček (min-1) 300, 2000, 750, 1200 výkon elektromotoru (kW) 1,5 Hmotnost stroje (t) 0,37

66 3.1.4.2 Poloautomatické a automatické soustruhy
Na rozdíl od jednoduchých soustruhů (hrotových) se u těchto strojů některé základní činnosti, zejména upínání a uvolňování obrobku, posuv suportu a soustružnických nožů, vykonávají poloautomaticky nebo automaticky (samočinně). Automatické a poloautomatické soustruhy se dělí podle počtu vřeten na jednovřetenové a vícevřetenové. Konstrukce těchto soustruhů je složitější, mají křížové suporty s hydraulickým posuvem, s výměnnými šablonami, upínacími, vkládacími a řídícími prvky (elektrickými a hydraulickými). Stroje jsou opatřeny samostatným hydraulickým zařízením (nádrží, čerpadlem, rozvodem, válci).

67 Poloautomatické a automatické soustruhy
Činnost poloautomatického soustruhu je částečně automatizovaná, hlavně vedení křížových suportů spolu se soustružnickými noži podle pevné šablony. U automatických soustruhů je celý pracovní cyklus stroje samočinný (automatický). Po upnutí obrobku a uvedení vřetena do chodu začnou samočinně pracovat křížové suporty, které vedou soustružnické nože do řezů a zpět podle tvarů šablon. Po ukončení soustružení a vrácení suportů do výchozích poloh se stroj samočinně zastaví a po výměně obrobků se pracovní cyklus znovu samočinně opakuje.

68 Okružovačky Okružovačky jsou stroje na zhotovování válcových tyčí pomocí nožové hlavice, otáčející se jedním směrem rovnoměrnou rychlostí. Materiál se vede nožovou hlavicí ručně nebo posuvným zařízením. Okružovačky dělíme na vodorovné, svislé a zvláštní. Vodorovné okružovačky jsou s průchozí nožovou hlavou a čelné. Nejčastěji se používají průchozí okružovačky na válcové tyče. Příklad okružovačky na válcové tyče je uveden na obr. 23 (na následující straně).

69 Okružovačky Okružovačka na válcové tyče A – schéma stroje :
1 – odebírací válce pro kruhový průřez tyče, 2 – klínová řemenice, 3 – dutá hřídel, 4 – nožová hlava, 5 – obrobek, 6 – podávací válce pro hranolů 7 – elektromotor,

70 Okružovačky Okružovačka na válcové tyče B – Pohled na stroj :
4 – nožová hlava, 7 – elektromotor, 8 – držák tyčí, 9 – stojan, 10 – odsávací nástavec, 11 – kolečka pro seřizování podávacích a odebíracích válců, 12 – kryt vřeteníku, 13 – páka pro nastavení, 14 - vypínač

71 Okružovačky Stroj se skládá ze stojanu, vřeteníku, z podávacích a odebíracích válců, z nožové hlavy, elektromotoru a převodovky. V horní části stojanu je vřeteno a posouvací válce. Uvnitř stojanu je elektromotor a převodovka. Vřeteník tvoří dutá hřídel uložená na kuličkových ložiskách. Na předním konci vřeteníku je přišroubována nožová hlava. Otáčky vřeteníku jsou odvozeny od elektromotoru klínovými řemeny. Nožová hlava je chráněna krytem. Pohon posuvných válců je odvozen přes spojku od společné převodovky. Podávací válce jsou opatřeny zuby, které vylučují prokluzování obráběného materiálu.

72 Okružovačky Odebírací válce jsou výměnné a jejich poloměr je shodný s poloměrem obráběné tyče. Všechny válce jsou odpruženy, aby pevně přiléhaly k obráběnému materiálu a vyloučili jeho chvění při průchodem strojem. Hlavní technické údaje stroje WIGO 1032 A : Průměr válcových tyčí (mm) 5 až 50 Posuv (m.min-1) 8, 18, 30 Elektrický výkon (kW) 4,5 Hmotnost stroje (t) 0,37

73

74

75


Stáhnout ppt "Střední odborné učiliště stavební, odborné učiliště a učiliště"

Podobné prezentace


Reklamy Google