Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Diplomová práce Vyhodnocení výskytu kůrovce a nalezení rizikových ploch s využitím DMT a dalších datových zdrojů Vedoucí: Ing. Jan Stankovič Ph.D. Zadavatel:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Diplomová práce Vyhodnocení výskytu kůrovce a nalezení rizikových ploch s využitím DMT a dalších datových zdrojů Vedoucí: Ing. Jan Stankovič Ph.D. Zadavatel:"— Transkript prezentace:

1 Diplomová práce Vyhodnocení výskytu kůrovce a nalezení rizikových ploch s využitím DMT a dalších datových zdrojů Vedoucí: Ing. Jan Stankovič Ph.D. Zadavatel: Úřad kraje Vysočina Zpracovává: Čermák Michal, G562 Obor: Geoinformaika

2 Cíle práce Zjistit možnosti určení ohrožených ploch z dostupných dat
Vymezit faktory mající vliv na výskyt kůrovce Rozdělit faktory na nejvýznamnější a vedlejší Nalézt závislost na určitých faktorech a zjistit možnosti uřčení ohrožených ploch

3 Úkoly Studium kůrovce Získat potřebná data
Určit a zpracovat faktory mající vliv na výskyt kůrovce Prozkoumat možnosti a provést analýzy

4 Kůrovec Kůrovci – řád brouci, čeleď kůrovcovití
Nejvýznamnější - Lýkožrout smrkový Kalamitní škůdce Dospělec je válcovitý, 4-5,5 mm dlouhý, černohnědý, lesklý Napadá smrk, především oslabený, prokousává tunely, klade vajíčka, zabijí smrk

5 Data z Úřadu kraje Vysočina
Území správního obvodu Náměšť nad Oslavou DMT Ortofoto snímky Porostní mapa Výpis těžby kůrovcového dříví

6 DMT Grid Rozlišení 20m Ortofoto tiff Rozlišení 2.5m

7 Výpis těžby kůrovcového dříví
Dokument Word Vytěžené kůrovcové dříví JPRL - ID porostů

8 Porostní mapa Rastr *.tiff JPRL Věk porostů Bílá holina Žlutá 0-20 let
Červená let Zelená let Modrá let Hnědá let Černá let Fialová let Tm .Zelená >141 let

9 Programové prostředky
ArcGis 9 ArcView GIS 3.2 MS Office Word 2003

10 Ovlivňující faktory Narušení stability
Ing. Miroslav Bačovský (Lesy ČR s.p.) Narušení stability Přírodní vlivy – polomy, vývraty… Zásah člověka – otevřením porostní stěny Teplota, intenzita slunečního záření a sucho Srážky, hladina podzemní vody Expozice Nadmořská výška Sklon svahu Stáří porostu Imise Struktura porostu, predátoři, parazité, nemoci…

11 Srážky, podzemní voda, imise
ČHMÚ Brno Malé území Malý počet monitorujících stanic Nelze vytvořit rastr s dostatečným rozlišením Struktura porostu Stejnověké a stejnorodé porosty Data nejsou k dispozici

12 Orientace svahu Jižní svahy DMT - Aspekt Hodnoty dle ing. Zumra
Vyšší teplota Sucho DMT - Aspekt Hodnoty dle ing. Zumra Počet odchycených jedinců Orientace váhy S 1 SV 3 V 17 JV 23 J 21 JZ 15 Z 13 SZ 5

13 Nadmořská výška Přirozená nadm. výška smrku nad 1000 m
V nižších polohách je větší teplota DMT- Nadmořská výška Po 50 m Hodnoty dle ing. Zumra Podle průměrného počtu vajíček v matečných chodbách a vylíhlých brouků Nejvyšší hodnoty v 500 m n.m. n.m.v[m] váhy 26 30 34 38 41 53 62

14 Úhel sklonu svahu Vliv na ozáření expozic
Koeficient relativní ozářenosti DMT - K Expozice 0-5° 5-10° 10-15° 15-20° 20-25° 25-30° 30-40° 40-50° J 1,05 1,11 1,17 1,22 1,26 1,31 1,34 1,37 JV, JZ 1,04 1,1 1,16 1,2 1,24 1,28 1,3 V, Z 1,02 1,06 1,09 1,12 1,07 SV, SZ 1 1,01 0,99 0,97 0,92 0,84 S 0,98 0,96 0,93 0,87 0,81 0,75

15 Stáří dřeviny 60-100 let Mladší – tenká kůra a lýko
Starší – rozbrázděná borka, která klade větší odpor Porostní mapa - Věk let = 1 Jiný věk = 0

16 Těžba Polygonová vrstva Vytvořena na základě záznamů těžby
Plochy nad 1m3 vytěženého dříví 417 polygonů Obsahuje JPRL Těženo (m3)

17 Určení ohrožených porostů
Konstanty A a B – významnost faktorů Testování výsledků Nejlepší výsledky A=1, B = 1.9

18

19 Ohrožení všemi druhy kůrovců
Bez úvahy věku Případ 100% lesa

20 Další doporučená data Větší území Dohoda s vlastníkem Mapa srážek
Monitoring sucha Hladina podzemní vody Imisní mapa Dohoda s vlastníkem Lesní hospodářská kniha

21 Literatura Skuhravý Václav: Lýkožrout smrkový –škůdce horských lesů, Lesnická Práce, 1999 Zumr Václav: Lýkožrout smrkový - biologie, prevence a metody boje, Matice Lesnická, 1995 Forst a kol.: Ochrana lesů a přírodního prostředí, SZN 1985 Zahradník, P.: Ochrana Smrčin proti kůrovcům, Lesnická práce 2004 Křístek, J.: Škůdci primární a sekundární, Lesnická práce 5/97 Mrkva, R.: Management agresivních druhů kůrovců na zvláště chráněných územích, Lesnická práce 1998 Mrkva, R.: Kdo je lýkožrout smrkový?, Veronica, 6/1996 Škodliví činitelé v lesích Česka 2003/2004, sborník referátů ze semináře, Kostelec nad Černými lesy,

22 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Diplomová práce Vyhodnocení výskytu kůrovce a nalezení rizikových ploch s využitím DMT a dalších datových zdrojů Vedoucí: Ing. Jan Stankovič Ph.D. Zadavatel:"

Podobné prezentace


Reklamy Google