Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vyhodnocení výskytu kůrovce a nalezení rizikových ploch s využitím DMT a dalších datových zdrojů Vyhodnocení výskytu kůrovce a nalezení rizikových ploch.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vyhodnocení výskytu kůrovce a nalezení rizikových ploch s využitím DMT a dalších datových zdrojů Vyhodnocení výskytu kůrovce a nalezení rizikových ploch."— Transkript prezentace:

1 Vyhodnocení výskytu kůrovce a nalezení rizikových ploch s využitím DMT a dalších datových zdrojů Vyhodnocení výskytu kůrovce a nalezení rizikových ploch s využitím DMT a dalších datových zdrojů Zpracovává: Čermák Michal, G562 Obor: Geoinformaika Vedoucí: Ing. Jan Stankovič Ph.D. Zadavatel: Úřad kraje Vysočina Diplomová práce

2 Cíle práce Zjistit možnosti určení ohrožených ploch z dostupných dat Vymezit faktory mající vliv na výskyt kůrovce Rozdělit faktory na nejvýznamnější a vedlejší Nalézt závislost na určitých faktorech a zjistit možnosti uřčení ohrožených ploch

3 Úkoly Studium kůrovce Získat potřebná data Určit a zpracovat faktory mající vliv na výskyt kůrovce Prozkoumat možnosti a provést analýzy

4 Kůrovec Kůrovci – řád brouci, čeleď kůrovcovití Nejvýznamnější - Lýkožrout smrkový Kalamitní škůdce Dospělec je válcovitý, 4-5,5 mm dlouhý, černohnědý, lesklý Napadá smrk, především oslabený, prokousává tunely, klade vajíčka, zabijí smrk

5 Data z Úřadu kraje Vysočina Území správního obvodu Náměšť nad Oslavou DMT Ortofoto snímky Porostní mapa Výpis těžby kůrovcového dříví

6 DMTOrtofoto Grid Rozlišení 20m tiff Rozlišení 2.5m

7 Výpis těžby kůrovcového dříví Dokument Word Vytěžené kůrovcové dříví JPRL - ID porostů

8 Porostní mapa Rastr *.tiff JPRL Věk porostů Bílá holina Žlutá0-20 let Červená let Zelená41-60 let Modrá61-80 let Hnědá let Černá let Fialová let Tm.Zelená >141 let

9 Programové prostředky ArcGis 9 ArcView GIS 3.2 MS Office Word 2003

10 Ovlivňující faktory Narušení stability – Přírodní vlivy – polomy, vývraty… – Zásah člověka – otevřením porostní stěny Teplota, intenzita slunečního záření a sucho – Srážky, hladina podzemní vody – Expozice – Nadmořská výška – Sklon svahu Stáří porostu Imise Struktura porostu, predátoři, parazité, nemoci… Ing. Miroslav Bačovský (Lesy ČR s.p.)

11 Srážky, podzemní voda, imise ČHMÚ Brno Malé území Malý počet monitorujících stanic Nelze vytvořit rastr s dostatečným rozlišením Struktura porostu Stejnověké a stejnorodé porosty Data nejsou k dispozici

12 Orientace svahu Jižní svahy – Vyšší teplota – Sucho DMT - Aspekt Hodnoty dle ing. Zumra Počet odchycených jedinců Orientaceváhy S1 SV3 V17 JV23 J21 JZ15 Z13 SZ5

13 Nadmořská výška Přirozená nadm. výška smrku nad 1000 m V nižších polohách je větší teplota DMT- Nadmořská výška Po 50 m Hodnoty dle ing. Zumra – Podle průměrného počtu vajíček v matečných chodbách a vylíhlých brouků – Nejvyšší hodnoty v 500 m n.m. n.m.v[m]váhy

14 Úhel sklonu svahu Vliv na ozáření expozic Koeficient relativní ozářenosti DMT - K Expozice0-5°5-10°10-15°15-20°20-25°25-30°30-40°40-50° J1,051,111,171,221,261,311,341,37 JV, JZ1,041,11,161,21,241,261,281,3 V, Z1,021,061,091,111,12 1,11,07 SV, SZ11,021,0110,990,970,920,84 S0,9910,980,960,930,870,810,75

15 Stáří dřeviny let Mladší – tenká kůra a lýko Starší – rozbrázděná borka, která klade větší odpor Porostní mapa - Věk let= 1 Jiný věk = 0

16 Těžba Polygonová vrstva Vytvořena na základě záznamů těžby Plochy nad 1m 3 vytěženého dříví 417 polygonů Obsahuje – JPRL – Těženo (m 3 )

17 Konstanty A a B – významnost faktorů Testování výsledků Nejlepší výsledky A=1, B = 1.9 Určení ohrožených porostů

18

19 Ohrožení všemi druhy kůrovců Bez úvahy věku Případ 100% lesa

20 Další doporučená data Větší území – Mapa srážek – Monitoring sucha – Hladina podzemní vody – Imisní mapa Dohoda s vlastníkem – Lesní hospodářská kniha

21 Literatura Skuhravý Václav: Lýkožrout smrkový –škůdce horských lesů, Lesnická Práce, 1999 Zumr Václav: Lýkožrout smrkový - biologie, prevence a metody boje, Matice Lesnická, 1995 Forst a kol.: Ochrana lesů a přírodního prostředí, SZN 1985 Zahradník, P.: Ochrana Smrčin proti kůrovcům, Lesnická práce 2004 Křístek, J.: Škůdci primární a sekundární, Lesnická práce 5/97 Mrkva, R.: Management agresivních druhů kůrovců na zvláště chráněných územích, Lesnická práce 1998 Mrkva, R.: Kdo je lýkožrout smrkový?, Veronica, 6/1996 Škodliví činitelé v lesích Česka 2003/2004, sborník referátů ze semináře, Kostelec nad Černými lesy,

22 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Vyhodnocení výskytu kůrovce a nalezení rizikových ploch s využitím DMT a dalších datových zdrojů Vyhodnocení výskytu kůrovce a nalezení rizikových ploch."

Podobné prezentace


Reklamy Google