Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Racionalismus Název školy

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Racionalismus Název školy"— Transkript prezentace:

1 Racionalismus www.zlinskedumy.cz Název školy
Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu Rozvoj žákovských kompetencí pro 21. století Název šablony III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název DUM Racionalismus Označení DUM VY-32-INOVACE-06_1_13 Autor Mgr. Eva Adamíková Datum Vzdělávací oblast Člověk ve společnosti Vzdělávací obor Občanský a společenskovědní základ Tematický okruh Dějiny světové filozofie Ročník 3. ročník gymnázia

2 Racionalismus

3 Co se dozvíte? o jedné z cest poznávání tohoto světa,
jak se díval na svět francouzský matematik a filozof R. Descartes, budete umět vysvětlit větu „Cogito ergo sum“, kdo z racionalistů patří mezi zakladatelé kombinatoriky, seznámíte se s jediným nizozemským filozofem

4 Ve středověku se ustálily dvě roviny poznání:
Smyslové – empirismus Rozumové – racionalismus Rozumové poznání Pojem – jablko, červený Soud – kombinace pojmů Úsudek – specifický soubor soudů, z nichž je odhalen nový závěr, souvislosti:

5 Jablko je ovoce – ovoce je zdravé – jablko je zdravé
Metoda usuzování, která pracuje s rozumovými fakty se nazývá dedukce Od předem přijatého faktu, axiomu postupujeme k jeho zvláštním projevům Deduktivně postupuje hlavně logika a matematika

6 Jestliže zdrojem poznání je vrozená schopnost rozumu, hovoříme o racionalismu
Novověký názor, podle něhož je příroda a skutečnost rozumovou konstrukcí

7 René Descartes (1596 – 1650) Obrázek 1.

8 Francouzský filozof, matematik, fyzik
Polatinštěné jméno Cartesius Procestoval Evropu Na pozvání švédské královny Kristiny odchází do Švédska Kritik scholastiky „Cogito, ergo sum“ V jistotě vlastního myšlení a vlastní existence našel nejvyšší filozofický princip – první pravdu, která je nepochybná

9 Metoda Dílo „Rozprava o metodě“ Spolehlivé poznání je určitá procedura, cesta – metoda Postup ke konkrétním východiskům

10 Dualismus Zabývá se také ontologií Reálná tělesa mají rozprostraněnost – hmotná substance Cogito – myšlení je nerozprostraněné – myslící substance /Zkusme umístit myšlenku/

11 Bůh Cogito je nedokonalé Zároveň vím, že existuje něco dokonalejšího než jsem sám Jak může něco nedokonalého myslet na něco dokonalejšího. Jistě ne vlastní zásluhou

12 Musí zde být něco dokonalejšího – kdo mě obdařil schopností mít pojem dokonalosti navzdory nedokonalého, jež mě zatěžuje – Bůh Dává mi svět nahlédnout, i když ne dokonale poznat

13 Subjekt Poprvé se setkáváme s pojmem subjekt Označení něčeho individuálního Subjektivismus – problém pravdy je problémem popisu subjektivních stavů mysli Objektivismus – poznání je schopno uchopit vnější realitu a dostat se k povaze věcí Subjekt – násilí rozumu – racionalismus Vědění je pochopeno jako MOC, ZBRAŇ, NÁSTROJ k porobení veškeré skutečnosti

14 Matematika a geometrie
Zakladatel analytické geometrie Kartézská soustava souřadnic

15 Baruch (Benedikt) Spinoza (1632 – 1677)
Obrázek 2.

16 Nizozemský filozof Narozen v Amsterodamu Židovského původu Obžalován z kacířství, proklet, zatracen kletbami Vyloučen z židovské obce Katolická církev ho také nepřijala Žil osamocen, skromně, jen v korespondenci s významnými osobnostmi

17 Brousil optická skla, čímž si přivodil
předčasnou smrt (tuberkulóza z prachu) I po smrti vysmíván Vytvořil velkolepé dílo Představitel panteismu – ztotožnění Boha s přírodou, Bůh – čili příroda

18 Základem přírody je jednotná substance, která je příčinou sebe sama
Substance má nekonečně mnoho atributů, které mají své individuální konečné projevy – mody Nám jsou přístupny dva atributy: Rozprostraněnost – klid a pohyb (nejdůležitější) Myšlení – rozvažování a vůle

19 Dílo „Etika“ Proti emocím, afektům Rozlišuje tři druhy poznání: Smyslové Rozumové Intuitivní (bezprostřední vhled do problémů) „Svoboda je poznaná nutnost“

20 Gottfried Wilhelm Leibniz (1646 – 1716)
Obrázek 3.

21 Německý vědec, právník, diplomat, filozof
Narozen v Lipsku Pojmy a operace lze označit znaky (abeceda myšlenek) a jejich vzájemné kombinování Objevitel integrálního kalkulu Zakladatel moderní logiky V teorii poznání rozlišil dva druhy pravd: Pravdy rozumu – pro než je příznačná logická nutnost

22 Náhodné pravdy faktů – nedokazatelné a neodvoditelné
Učení o monádách Podstatou světa a všech věcí jsou monády – jakési atomy duchovní povahy nedělitelné, vnitřně aktivní, proměnlivé, vzájemně nezávislé. Nemohou být vymezeny kvalitativně a nemohou být měřitelné

23 V monádách je uložena „předzjednaná harmonie“
Bůh vybral ten nejlepší z možných světů Zabýval se problémem theodicei Když je harmonie základem světa, proč existuje utrpení a špatnost? ZLO vyplývá z konečnosti, z nedokonalosti světa a člověka Leibniz říká, že součet zla je menší než součet dobra

24 Z jeho podnětu byla založena v roce 1700 v Berlíně Akademie věd První použil termín pluralismus (odtud také politický pluralismus) ars combinatorie - neuskutečněný projekt tzv. univerzálního jazyka ars iucandi – metodický postup navrhovaný Leibnizem, který měl určit pravdivost či nepravdivost určitého výroku

25 Otázky: Co znamená Descartovo cogito? Co dnes vyčítáme Descartovi?
Vysvětli Descartův dualismus. Popiš Leibnizovu monádu. Který pojem G. W. Leibnize dnes patří k základům demokracie? Spinoza byl nejen matematik, ale také autor obsáhlého díla z… - dokážete doplnit?

26 Odpovědi Cogito znamená lidský rozum, lidské přemýšlení a zároveň pochybování. Descartovi vyčítáme přecenění lidského rozumu…(události 1. pol. 20. stol. v Evropě) Descartes rozlišuje hmotnou a nehmotnou substanci. Leibnizova monáda je „atom s duchovní podstatou“.

27 G. W. Leibniz jako první v dějinách použil označení pro mnohost a různost – pluralismus.
B. Spinoza napsal dílo Etika.

28 Zdroje: ANZENBACHER, Arno. Úvod do filozofie. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1990, ISBN BLECHA, Ivan a kol. Filozofický slovník. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 1998, ISBN BLECHA, Ivan. Filozofie. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2002, ISBN STÖRIG, Hans Joachim. Malé dějiny filozofie. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2000, ISBN

29 TRETERA, Ivo. Nástin dějin evropského myšlení
TRETERA, Ivo. Nástin dějin evropského myšlení. Praha: COWI, Praha 4, V jehličí 1, 1996, ISBN Obrázek 1.: FRANS HALS. [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: Obrázek 2.: AUTOR NEUVEDEN. [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: Obrázek 3.: JOHANN FRIEDRICH WENTZEL D. Ä.. [online]. [cit ]. Dostupný na WWW:


Stáhnout ppt "Racionalismus Název školy"

Podobné prezentace


Reklamy Google