Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Československý červený kříž Čadilová Kateřina. ČSČK Humanitární občanské sdružení. Působí po celém světě v oblasti humanitární, sociální a zdravotní.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Československý červený kříž Čadilová Kateřina. ČSČK Humanitární občanské sdružení. Působí po celém světě v oblasti humanitární, sociální a zdravotní."— Transkript prezentace:

1 Československý červený kříž Čadilová Kateřina

2 ČSČK Humanitární občanské sdružení. Působí po celém světě v oblasti humanitární, sociální a zdravotní. Je pomocnou organizací vojenské zdravotní služby. V současné době má 91 040 členů.

3 Poslání ČSČK Posláním ČSČK je zejména předcházet a umírňovat utrpení, chránit zdraví, život a úctu k lidské bytosti, podporovat vzájemné porozumění, přátelství a mír mezi národy bez rozdílů národnostních, rasových, náboženských, třídních a politických a usilovat o naplňování základních principů hnutí ČK.

4 Vznik ČSČK Kořeny již před 130 lety – „Vlastenecký pomocný spolek pro Království české“, z roku 1868. Oficiální datum založení – 6.února 1919. Předsedkyně Dr. Alice Masaryková – od roku 1919 do roku 1938.

5 Roku 1919 schválení stanov Ministerstvem vnitra. Přistoupení ČSR k Ženevské a Haagské konvenci. 1.12.1919 – uznání Mezinárodním výborem. 1920 – člen Ligy společností ČK a Červeného půlměsíce.

6 Meziválečné období Nahrazování nedostatků Státní zdr.správy. Zprostředkování styku rodin se zajatci. Pomoc uprchlíkům. Asanační a profylaktické akce proti epidemiím. Budování zdr. ústavů – poradny, útulky, jesle. Rozvoj zdr. osvěty, pomoc při živelných pohromách a hospodářské krizi.

7 Okupace 5.srpna 1940 – ČSČK rozpuštěn, zabaven majetek. Řada členů zatčena, vězněna a popravena. Ostatní se zapojili do odboje. Záchrana vězňů z transportů a pochodů smrti. Pomoc v oblastech bombardování. Likvidace epidemie skvrnitého tyfu v Terezíně. Pomoc při Květnovém povstání v Praze.

8 Činnost po 2. světové válce Pokračování v tradicích z první republiky. Obnovení přípravy ošetřovatelek, samaritánů a dopravní zdravotní služby. Pátrací služba ČSČK. Akce na školách – „Dětem více kalorií“, „Mládež sobě a republice.“

9 Únorový politický převrat 1948 – ztráta samostatnosti a nezávislosti. Odklon od principů ČK v rámci přežití. Začlenění do Národní fronty, dorost násilně do Pionýrské organizace a ČSM. Stát převzal péči o zdraví lidu, ČSČK úspěšně doplňoval:

10 - dobrovolné dárcovství krve - vytvoření stanic první pomoci - školení mladých zdravotníků a dobrovolných sester - pomoc při celostátním očkování proti obrně - pořádání táborů pro slabé děti - organizace Vodní záchranné služby

11 Sametová revoluce a vznik ČČK 1989 – návrat k samostatnosti a nezávislosti. Návrat části majetku. 1991 – zvláštní složka Mládež ČSČK. Rozdělení státu – zánik ČSČK a vznik ČČK.

12 ČČK: - dárcovství krve, výuka první pomoci -ozdravné pobyty pro postižené děti - klimaktické pobyty z ekologicky ohrožených oblastí ČR - střediska soc.služby, geriatrická centra, soc.domy

13 - Pátrací služba ČK - humanitární služby do zahraničí - kolektivní členové – Vodní záchranná služba ČČK, Horská služba ČR, Sdružení záchranných brigád kynologů

14 Sestry v sociální službě

15 Vedle Mezinárodního ČK ustavena Liga Červených křížů, jako světová unie se sociálně-zdravotním cílem. Založení roku 1919 v Cannes. Nejdůležitější otázka – ošetřovatelství. Založen ošetřovatelský odbor.

16 1922 –připojen poradní sbor zástupkyň ošetřovatelského stavu. Úkol Ligy ČK: - povznesení úrovně ošetřovatelství - podpora odborného školení ošetřovatelek

17 1920 – pokyny k pořádání kurzů pro sestry: - nesmí být kopiemi ošetřovatelek bývalého Rakouska - odborné vzdělání a všeobecné vzdělání - mravní charakter, inteligence - tělesná a duševní síla - kurz – 3 měsíce, teorie i praxe

18 Učební program Nauka o obsluhování nemocných. Nauka o asepsi, antisepsi a dezinfekci. Nauka o zlomeninách a výmknutích. Nauka o povšechné hygieně. Nauka o první pomoci. Nauka o nemocech vnitřních. Bakteriologie.

19 Zakončení kurzu – vysvědčení. Umožněn další doplňující výcvik. Při organizaci pomáhala americká mise zdravotníků. Dobrovolná soc.péče se začínala rozvíjet – České srdce, Armáda spásy, Katolická charita.

20 Dále existovaly Komise pro péči o mládež, Péče o dítě, ČSL Matek a kojenců. Rozvoj sociálního ošetřovatelství. 1918 – jednoletá ženská Vyšší sociální škola v Praze, později dvouletá, a přijímali i chlapce.

21 Absolventi pracovali – v péči o mládež, v poradnách, v úřadovnách ČSČK, jako tajemníci humanitních spolků, výchovných ústavů. Po válce vyšší odborné a mravní nároky na ošetřovatelku.

22 V poradnách vedoucí pracovníci diplomované sestry – absolventy dalšího studia pro sociální péči. Jejich práce: evidence nemocných, záznamy o návštěvách, o výdeji léků, o přijmu režijního poplatku, organizace práci stanice.

23 Sestra v poradně: uvědomovala matky o lékařských prohlídkách dětí, návštěvy v rodinách, rozhovory s učiteli, asistence lékaři při vyšetřování, prohlížení dětí, zjišťovala poměry v rodině, poznatky předávala lékaři. Veškerou činností sester prolínala zdravotní výchova.


Stáhnout ppt "Československý červený kříž Čadilová Kateřina. ČSČK Humanitární občanské sdružení. Působí po celém světě v oblasti humanitární, sociální a zdravotní."

Podobné prezentace


Reklamy Google