Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

DUM - Digitální Učební Materiál

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "DUM - Digitální Učební Materiál"— Transkript prezentace:

1 DUM - Digitální Učební Materiál
Název školy : Střední odborná škola obchodní s.r.o. Broumovská Liberec 6 IČO: REDIZO: ____________________________________________________________________ Vzdělávací oblast : Český jazyk a literatura Název a číslo DUMu : Jan Ámos Komenský – představitel českého exilového baroka VY_32_INOVACE_D1_05 Anotace : Interaktivní výklad:Jan Ámos Komenský – život a dílo. Třída a datum ověření: D5, Autor : Mgr. Ludmila Muchová Registrační číslo : CZ.1.07/1.5.00/

2 přestavitel českého exilového baroka
Jan Ámos Komenský přestavitel českého exilového baroka

3 Jan Ámos Komenský: 1592-1670 (28. 3. – Den učitelů)
Latinsky Comenius, učitel národů, zakladatel moderní pedagogiky vedle Jana Husa další významná osobnost českých dějin představitel emigrantské literatury po násilné habsburské rekatolizaci v pobělohorském období u nás Obr. č. 1 – Jan Ámos Komenský narodil se zřejmě v Nivnici na Moravě, velmi brzy osiřel, vyrůstal u příbuzných a do školy nastoupil až ve svých 16 letech vzhledem ke svému nadání učivo brzy dohonil, dosáhl dokonce vysokého vzdělání, pracoval jako učitel, později biskupem Jednoty bratrské (posledním) r.1611 jej jednota bratrská poslala na vysokou školu do německého Hebronu, poslední rok studia strávil na univerzitě v Heidelbergu

4 - r.1621 narychlo uprchl z Fulneku před španělskými vojáky, ztrácí část svých rukopisů
- následně mu umírá žena a děti při morové epidemii - vlast opustil v roce 1628 (po vydání Obnoveného zřízení zemského) - podílel se na reformách některých evropských školství (Anglie, Švédsko, Holandsko, Uhry), usadil se na čas v Prusku – doufal, že se bude moci vrátit domů - po přestěhování do Lešna mu zemřela druhá žena; při požáru Lešna přišel o veškerý svůj majetek a část svých rukopisů (slovník Poklad českého jazyka, na kterém pracoval přes 30 let) - Polsko se stalo katolickou zemí a tak Komenský odjíždí do Amsterodamu, kde mu byla udělena čestná profesura na vyšším gymnáziu (Atheneum) - V Holandsku bylo dovršeno jeho dílo i projekty z předchozích období - dosáhl uznání, ale domů se nikdy vrátit nesměl - umírá v Naardenu v Holandsku jako těžce zkoušený stařec

5 Dílo Labyrint světa a ráj srdce:r.1623, dílo napsané před odchodem z vlasti, ostře kritizuje tehdejší společnost, satirická alegorie světa znázorňující autorovu pouť světem (Poutník = sám autor – si jde prohlédnout svět, aby si zvolil vhodné zaměstnání, na cestě ho doprovází Všezvěd Všudybud = zosobněná lidská zvídavost, který mu radí, aby byl se vším spokojen, aby nic nekritizoval, protože jen tak se vyhne nepříjemnostem; druhým průvodcem je Mámení = alegorie zvyku přijímat bez uvažování cizí názory; nasazují poutníkovi brýle mámení, které zkreslují pohled na svět, poutník si je ale nasazuje tak, aby viděl správně; město je bludiště, hemžící se lidmi spěchajícími za svým zaměstnáním – ukazuje se ale, že každé je podvod a klam: lidé nosí masky, podvádějí, jsou ovládáni touho po bezstarostném životě, snadném zisku a moci; i hrad královské Moudrosti odhaluje lež a pokrytectví; v zoufalství chce poutník prchnout ze světa, na výzvu boží se ale uzavírá v ráji svého srdce = v samotě a náboženském rozjímání) Názorný a srozumitelný jazyk, složitá souvětí (tzv. humanistická perioda), knihy Labyrint světa a ráj srdce vliv latiny, bohatý jazyk – synonyma…

6 Dílo Cesta světla: spis, světlo=vzdělání, tma=nevědomost
Hlubina bezpečnosti: myšlenka, že čím víc se člověk vzdaluje od středu jistoty, Boha, tím víc propadá zmatkům a točí se v bludném kruhu Truchlivý: alegorický spis, hledání východiska ze zmatků a nejistot doby

7 Dílo Listové do nebe: skládá se z pěti fiktivních dopisů, dopis Kristu od chudých. Zamýšlí se nad jejich situací, utěšuje je a napomíná bohaté. Kšaft umírající matky, Jednoty bratrské: alegorická forma závěti určená k posílení ostatních příslušníků Jednoty bratrské, která byla odsouzena k zániku.

8 Pedagogické práce Velká didaktika (Didaktica magna):r.1657, latinsky, základní pedagogická práce, přeložena do všech jazyků, vysloveny základní pedagogické zásady (škola se má stát dílnou lidskosti = každý člověk může díky výchově a vzdělání žít důstojný život; rozdělení škol do čtyř stupňů po šesti letech – do šesti let mateřská, vychovávají rodiče, pak povinná školní výuka od 6 do 12 let na národních školách, latinské školy – gymnázia do 18 let, po univerzitě povinná roční stáž v cizině, vzdělání pro chlapce i dívky, bohaté i chudé, důraz na zařazení sportu a praxe, ve výuce dodržovat zásady názornosti, srozumitelnosti, postupování od konkrétního k abstraktnímu, od jednoduchého ke složitému, zavedení přestávek) Svět v obrazech (Orbis pictus):r.1658, jazyková učebnice (původně latiny, později cizích jazyků vůbec), názorná (pomocí ilustrací)

9 Pedagogické práce Škola hrou (Schola ludus): r.1654, požadavek, aby výuka děti bavila, aby byla teorie spojená s praxí, odstranění mechanického zapamatovávání látky, užívání příkladů, názornost, vedle rozumu je třeba probouzet i cit a vůli, vzdělání zdarma, dostupné pro všechny Informatorium školy mateřské: r.1630, kniha věnovaná matkám a chůvám pro usnadnění výchovy předškolních dětí, důraz na hudební a slovesnou výchovu Brána jazyků otevřená (Janua linguarum resetata): učebnice latiny, průkopnická svou metodou názornosti

10 Encyklopedické práce snaha shrnout veškeré tehdejší vědění
Všeobecná porada o nápravě věcí lidských: přesvědčení, že vzdělání napraví společenské nesrovnalosti, pomůže k dorozumění mezi národy a k dosažení světového míru

11 Citáty „Věřím i já Bohu, že po přejití vichřic hněvu,…vláda věcí tvých k tobě se zase navrátí, ó lide český.“ „Nemilovat knihy znamená nemilovat moudrost. Nemilovat moudrost však znamená stávat se hlupákem.“ „Spanilý člověk neučený – co jiného než papoušek s krásným peřím.“

12 Obr. č. 1 – Jan Ámos Komenský Obr. č. 2 - Titulní strana prvního vydání knihy Labyrint světa a ráj srdce

13 Obr. č. 3 – Nejstarší dochovaný rukopis J.A. Komenského
Obr. č. 4 – Hrob J.A.Komenského v Naardenu

14 Seznam použitých zdrojů
SOCHROVÁ, Marie. Český jazyk a literatura. Praha:Fragment,2007,126s.ISBN POLÁŠKOVÁ, Taťána. Literatura: přehled středoškolského učiva, Třebíč:Petra Mrákotová, 2006,207s.ISBN X. HÁNOVÁ, Eva a kol.autorů,Odmaturuj z literatury1.Brno: Didaktis, 2004,208s.ISBN BAUER, Alois. Čeština na dlani. Olomouc: Rubico,2005,416s.ISBN Jan Amos Komenský. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. [cit ]. Dostupné z: Titulní strana prvního vydání knihy Labyrint světa a ráj srdce. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. [cit ]. Dostupné z: Nejstarší dochovaný rukopis J.A.Komenského. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. [cit ]. Dostupné z: Hrob J.A.Komenského v Naardenu. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. [cit ]. Dostupné z:


Stáhnout ppt "DUM - Digitální Učební Materiál"

Podobné prezentace


Reklamy Google