Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dobrodru ž ství za č alo a my jsme se poprvé podívali na hotel Mosta ř, kde jsme m ě li bydlet celé t ř i dny.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dobrodru ž ství za č alo a my jsme se poprvé podívali na hotel Mosta ř, kde jsme m ě li bydlet celé t ř i dny."— Transkript prezentace:

1

2 Dobrodru ž ství za č alo a my jsme se poprvé podívali na hotel Mosta ř, kde jsme m ě li bydlet celé t ř i dny.

3

4  Druhým rokem ka ž dá šestá t ř ída jezdí na adapta č ní kurz- soust ř ed ě ní. Letos to vyšlo na nás, a proto jsme za č ali plánovat. Koukání na internet, hledání místa pobytu, p ř íprava zábavy na ve č er.  Nadešel den, kdy nám paní u č itelka ř ekla, ž e u ž máme vybráno. Naším cílem byla Lu č ina, penzion Mosta ř.  U ž v Sedlištích za č aly p ř ípravy. Neustálé p ř esv ě d č ování, ž e nám nic nechybí, hledání informací o TGM a balení oble č ení, kterého bylo tolik, ž e se kufry rozpadaly ve švech.

5  Najednou p ř išel ten o č ekávaný den a my jsme u ž č ekali na to, a ž odbije sedmá hodina.  Naše dobrodru ž ství za č alo na pokojích, následoval ob ě d a odpolední klid., p ř i kterém rozhodn ě klid nebyl.  Vytvá ř ení projekt ů, hraní her a ú ž asné procházky do neznáma.

6  Z oken jsme vid ě li Ž ermanickou p ř ehradu.To ž e jsme nem ě li plavky nám nevadilo. Dá se p ř eci plavat i v tri č ku a d ž ínách, nebo ne?

7  Odpoledne jsme na terase luštili k ř í ž ovky, osmism ě rky týkající se našeho prvního prezidenta Č eskoslovenska – Masaryka.  Ka ž dá skupinka si vytvo ř ila vlastní projekt.

8 Bowling,tato zábava byla asi nejlepší část našeho pobytu. I ti,kteří se toho nechtěli zúčastnit byli nadšeni.

9 Druhý den jsme putovali k žermanické hrázi. Měli jsme domluvenou velice zajímavou přednášku, z které jsme se doopravdy velice poučili. Pan Václav Rára nás po celých prostorech provedl a nezapomněl se zmínit ani o té nejmenší věci...

10

11 Jeden z našich úkolů na soustředění bylo trénování první pomoci.No považte,i mumie může mít zlomenou ruku...

12 Předposlední den byl plný zábavy,tance a zpěvu... A netančili jen žáci hýbali se samozřejmě i učitelé...

13


Stáhnout ppt "Dobrodru ž ství za č alo a my jsme se poprvé podívali na hotel Mosta ř, kde jsme m ě li bydlet celé t ř i dny."

Podobné prezentace


Reklamy Google