Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výběrový seminář „Reminiscence“Hana Čížková. VALIDACE Cílová skupina: velmi staří lidé s demencí (Alzheimerova typu) (old old seniors with dementia) Vznik.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výběrový seminář „Reminiscence“Hana Čížková. VALIDACE Cílová skupina: velmi staří lidé s demencí (Alzheimerova typu) (old old seniors with dementia) Vznik."— Transkript prezentace:

1 Výběrový seminář „Reminiscence“Hana Čížková

2 VALIDACE Cílová skupina: velmi staří lidé s demencí (Alzheimerova typu) (old old seniors with dementia) Vznik validační teorie: 1963 - 1980: NAOMI FEIL

3 NAOMI FEIL l * 1932 v Mnichově l Vyrůstala v domově pro seniory v Clevelandu (Ohio, USA), kde pracovali její rodiče l Studium sociální práce na Columbia University v New Yorku l Po studiu: práce se seniory v ústavních zařízeních (1963-1980) nespokojenost s dosavadní praxí v práci se seniory s demencí - formuluje validační teorii l 1982 - první kniha Validation : the Fail Method (revidována 1992) l 1993 - druhá kniha: The Validation Breakthrough (revidována 2002) l Dnes: výkonná ředitelka Validation Training Institute ; přednáší v Americe, Evropě, pořádá workshopy

4

5 ISADORE ROSE - záznam z dokumentace 4 Březen 1962 - zapsán do centra denní péče : Je mírně zmatený, kontinentní. Tvrdí, že mu sestra krade penzi. Personál instruován, aby prováděl s klientem orientaci v realitě. 4 Květen 1962 : Obviňuje ředitele centra, že ho týrá a zamyká v podkroví. Vypadá podrážděně a nadává personálu. Personál ujišťuje klienta, že mu nikdo nechce ublížit. Orientace v realitě se u klienta patrně míjí účinkem. 4 Duben 1963 : Podstupuje operaci prostaty. Operace je úspěšná, přesto obviňuje doktora z toho, že ho vykastroval. Po operaci je více zmatený a nadává personálu. 4 Květen 1963 : Psychiatrické vyšetření diagnostikuje schizofrenii s halucinacemi a senilní demenci. Doporučena změna přístupu personálu při nevhodném chování klienta - personál dostává instrukci ignorovat klienta, když začne být agresivní. 4 Srpen 1963 : Změna přístupu nepomáhá. Když je klient ignorován, uchyluje se k fyzickým projevům hrubosti. Personál denní péči nezvládá. 4 Březen 1969 : Přijat do sanatoria. Většinou inkontinentní, což svádí na správce. 4 Duben 1969 : Sociální pracovnice se neúspěšně snaží o navázání kontaktu a zjistit příčiny jeho chování. Klient ji ignoruje, odvrací hlavu a čmárá si do právnického bloku, který stále nosí u sebe. 4 Říjen 1970 : Odmítá mluvit, nechává zavřené oči. Rukopis se značně zhoršuje. 4 Březen 1971 : Přes den upoután na vozíku. Stereotypní chování. Krmen lžící. 4 Prosinec 1971 : Přemístěn na intenzivní péči. Krmen, vyprazdňován a překládán. 4 Leden 1973 : Isadore Rose zemřel.

6 PARADIGMA ZÁKLADNÍ POSTOJ TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRAKTICKÉ TECHNIKY VALIDACE

7 VALIDACE jako PARADIGMA „validate“ = potvrdit, uznat platným CO? Velmi staří lidé s demencí (old old seniors)

8 VALIDACE jako PARADIGMA „validate“ = potvrdit, uznat platným - CO? Velmi staří lidé s demencí (old old seniors) dezorientace v čase, prostoru, lidech emoce náladovost agresivita pasivita atd.....  projevům seniora s demencí někdy nerozumíme, ale věříme, že mají smysl (mají své důvody a cíl), tj. přijímáme je jako HODNOTNÉ A PLATNÉ

9 VALIDACE – TEORETICKÁ VÝCHODISKA Teorie - vytváří zázemí, pomáhá pochopit a porozumět Erik Erikson: 8 věků člověka – vývojová psychologie Carl Rogers: PCA – na osobu zaměřený přístup Carl Gustav Jung F.G. Schetler ; G.S. Boyd Sigmund Freud Jean Piaget Charles Wells Adrian Vewoerdt … NAOMI FEIL - TEORIE VALIDACE

10 NĚKTERÁ TEORETICKÁ VÝCHODISKA Carl Rogers: Lidé jsou schopni užívat pro uzdravení své vnitřní zdroje. Carl Gustav Jung: Z kočky, které si nikdo nevšímá, se stane tygr. F.G. Schetler ; G.S. Boyd: Rané emocionálně zabarvené vzpomínky přetrvávají do vysokého věku. Sigmund Freud: Lidé používají symboly na uspokojení svých potřeb. Jean Piaget: V kognitivním vývoji se objevují nejprve pohyby a pak teprve řeč. Charles Wells: Mnoho seniorů zůstává orientována i přes fyziologické změny na mozku.

11 8 VÝVOJOVÝCH STADIÍ ERIKA ERIKSONA 1. základní důvěra x základní nedůvěře (svět je dobrý, důvěryhodný …) 2. sebedůvěra, autonomie a vůle x zahanbení, studu a pochybám ( dělám správnou věc ve správný čas …) 3. iniciativa, ochota riskovat x pocitům viny, rozvíjí se svědomí (podívej jak jsem šikovný …) 4. poznávání světa, získávání kompetence, snaživost x lhostejnosti a pocitu méněcennosti 5. nalezení identity a věrnosti, převzetí role svého pohlaví x difúznosti rolí při zařazování do společnosti a strachu ze zavržení (potřeba vzepřít se, odpoutat a nalézt sám sebe …) 6. intimita, sblížení, láska x izolaci, samotářství (jsem schopný se odevzdat …) 7. sociální zralost, plodnost, vyvrcholení života, produktivita a péče o druhé x stagnaci, prázdnotě, chudosti vztahů (můžu být užitečný, jsem k něčemu …) 8. moudrost, sebeúcta, integrita „já“ x zoufalství, zahořklosti, depresi

12 LIDSKÝ PŘÍBĚH Z HLEDISKA VÝVOJOVÉ PSYCHOLOGIE è Důvěra ve svět a dobro è důvěra v sebe sama è budování a upevňování identity è možnost intimity, è možnost odevzdání se, podvolení ve vztazích i situacích (nevadí, že to není tak, jak jsem si naplánoval/představoval) - otevřenost pro alternativy è Integrace celého života - BYLO TO DOBRÉ...

13 Senioři, kteří úspěšně plnili vývojové úkoly, tj.: 4 čelili ve svém životě výzvám i rozčarování 4 čelili každodenním problémům s pocitem naděje 4 odpustili sobě i druhým chyby a neúspěchy 4 když nemohli naplnit své cíle, učinili kompromisy 4 nepřestali si sami sebe vážit navzdory neúspěchům a chybám 4 přestáli tělesné i společenské ztráty 4 uchovali si chuť do života 4 nelpějí na minulosti, ale rádi vzpomínají 4 navázali nové vztahy 4 jsou smíření se svými blízkými a připraveni na smrt è NEPOTŘEBUJÍ VALIDACI - ZHODNOCUJÍ SAMI SEBE jsou orientovaní v realitě nebo pokojní přes pokračující demenci

14 LIDSKÝ PŘÍBĚH Z HLEDISKA VÝVOJOVÉ PSYCHOLOGIE Co když je na životní cestě něco špatně? …VÝVOJOVÉ ÚKOLY NEMIZÍ, ALE ČEKAJÍ NA VHODNOU PŘÍLEŽITOST

15 STÁŘÍ: poslední šance pro vyřešení vývojových úkolů Senior: hluboká lidská potřeba VYŘEŠIT vývojové úkoly a zemřít v pokoji – JAK? Demence nastupuje dříve než u seniorů, kteří mají „vyřešeno“(demence jako obranný mechanismus proti realitě stárnutí a ztrátě motivace) Demence umožňuje tzv.„PRANÍ ŠPINAVÉHO PRÁDLA“ 1. Oslabení racionální složky  možnost pro nástup potlačovaných emocí (zlost, vzdor, hanba, vina, láska...) 2. Oslabení smyslů a fyzických možností  možnost pro tzv. VNITŘNÍ ZRAK Senior s demencí: emoce, prožívání vlastní (ne)reality  PROJEVY ŘEŠENÍ VÝVOJOVÝCH ÚKOLŮ

16 STÁŘÍ: poslední šance pro vyřešení vývojových úkolů NAOMI FEIL: formulace vývojového stadia ve vysokém věku u seniora s demencí: VYŘEŠENÍ vývojové úkoly se ve stavu demence podařily dořešit a senior může pokojně zemřít x VEGETACE vývojové úkoly se nepodařily dořešit  senior upadá do stále větší deprese a následně do stavu vegetace

17 STÁŘÍ: poslední šance pro vyřešení vývojových úkolů VYŘEŠENÍ vývojové úkoly se ve stavu demence podařily dořešit a senior může pokojně zemřít X VEGETACE vývojové úkoly se nepodařily dořešit  senior upadá do stále větší deprese a následně do stavu vegetace VALIDAČNÍ PŘÍSTUP

18 ISADORE ROSE - záznam z dokumentace 4 Březen 1962 - zapsán do centra denní péče : Je mírně zmatený, kontinentní. Tvrdí, že mu sestra krade penzi. Personál instruován, aby prováděl s klientem orientaci v realitě. 4 Květen 1962 : Obviňuje ředitele centra, že ho týrá a zamyká v podkroví. Vypadá podrážděně a nadává personálu. Personál ujišťuje klienta, že mu nikdo nechce ublížit. Orientace v realitě se u klienta patrně míjí účinkem. 4 Duben 1963 : Podstupuje operaci prostaty. Operace je úspěšná, přesto obviňuje doktora z toho, že ho vykastroval. Po operaci je více zmatený a nadává personálu. 4 Květen 1963 : Psychiatrické vyšetření diagnostikuje schizofrenii s halucinacemi a senilní demenci. Doporučena změna přístupu personálu při nevhodném chování klienta - personál dostává instrukci ignorovat klienta, když začne být agresivní. 4 Srpen 1963 : Změna přístupu nepomáhá. Když je klient ignorován, uchyluje se k fyzickým projevům hrubosti. Personál denní péči nezvládá. 4 Březen 1969 : Přijat do sanatoria. Většinou inkontinentní, což svádí na správce. 4 Duben 1969 : Sociální pracovnice se neúspěšně snaží o navázání kontaktu a zjistit příčiny jeho chování. Klient ji ignoruje, odvrací hlavu a čmárá si do právnického bloku, který stále nosí u sebe. 4 Říjen 1970 : Odmítá mluvit, nechává zavřené oči. Rukopis se značně zhoršuje. 4 Březen 1971 : Přes den upoután na vozíku. Stereotypní chování. Krmen lžící. 4 Prosinec 1971 : Přemístěn na intenzivní péči. Krmen, vyprazdňován a překládán. 4 Leden 1973 : Isadore Rose zemřel.

19 ISADORE ROSE - co odborníci nevěděli... l Narozen ruským emigrantům do USA - neplánované dítě. l Otec ho nemiloval, myslel si, že je k ničemu. Zamykal ho za trest do podkroví. l Oženil se, toužil po dítěti, aby mu vynahradil to, co jemu nedal otec. Žena ho však opustila (tvrdila, že je impotentní). l Přestěhoval se k sestře. l Byl právníkem, ale poté, co prohrál svůj velký případ, rezignoval a věnoval se advokátské praxi spíše pasivně. l Doma upadl a byla mu zjištěna kostní choroba - obvinil sestru, že mu dává málo jíst. Začíná obviňovat sestru, že mu krade peníze. l Sestra volá na pomoc sociální pracovnici …..

20 ISADORE ROSE 4 Březen 1962 - zapsán do centra denní péče : Je mírně zmatený, kontinentní. Tvrdí, že mu sestra krade penzi. Personál instruován, aby prováděl s klientem orientaci v realitě. 4 Květen 1962 : Obviňuje ředitele centra, že ho týrá a zamyká v podkroví. Vypadá podrážděně a nadává personálu. Personál ujišťuje klienta, že mu nikdo nechce ublížit. Orientace v realitě se u klienta patrně míjí účinkem. 4 Duben 1963 : Podstupuje operaci prostaty. Operace je úspěšná, přesto obviňuje doktora z toho, že ho vykastroval. Po operaci je více zmatený a nadává personálu. 4 Květen 1963 : Psychiatrické vyšetření diagnostikuje schizofrenii s halucinacemi a senilní demenci. Doporučena změna přístupu personálu při nevhodném chování klienta - personál dostává instrukci ignorovat klienta, když začne být agresivní. 4 Srpen 1963 : Změna přístupu nepomáhá. Když je klient ignorován, uchyluje se k fyzickým projevům hrubosti. Personál denní péči nezvládá. 4 Březen 1969 : Přijat do sanatoria. Většinou inkontinentní, což svádí na správce. 4 Duben 1969 : Sociální pracovnice se neúspěšně snaží o navázání kontaktu a zjistit příčiny jeho chování. Klient ji ignoruje, odvrací hlavu a čmárá si do právnického bloku, který stále nosí u sebe. 4 Říjen 1970 : Odmítá mluvit, nechává zavřené oči. Rukopis se značně zhoršuje. 4 Březen 1971 : Přes den upoután na vozíku. Stereotypní chování. Krmen lžící. 4 Prosinec 1971 : Přemístěn na intenzivní péči. Krmen, vyprazdňován a překládán. 4 Leden 1973 : Isadore Rose zemřel.

21 Kdo je Isadore Rose? Jak vnímá sám sebe? Co chce a potřebuje? Co pro něho může udělat pomáhající pracovník?

22 PSYCHOSOCIÁLNÍ POTŘEBY VE STÁŘÍ: l přijetí vlastního života, integrace l uchovávat si vědomí vlastní hodnoty l potřeba vztahu, porozumění (být milován) l... Pomoc při naplnění psychosociálních potřeb seniora s demencí  PRAKTICKÉ TECHNIKY VALIDACE

23 VALIDAČNÍ PROCES 1. Vytvoření atmosféry bezpečí, snížení medikace 2. Posilování důvěry a vzájemného vztahu. Pečující nehodnotí, snaží se proniknout do osobní reality seniora 3. Empatický vztah poskytuje prostor pro uvolnění emocí seniora, posiluje se motivace seniora pro verbální i neverbální komunikaci 4. Doprovázení seniora při řešení vývojových úkolů, podpora jeho sebehodnocení.

24 VALIDAČNÍ PROCES 1. Vytvoření atmosféry bezpečí, snížení medikace 2. Posilování důvěry a vzájemného vztahu. Pečující nehodnotí, snaží se proniknout do osobní reality seniora 3. Empatický vztah poskytuje prostor pro uvolnění emocí seniora, posiluje se motivace seniora pro verbální i neverbální komunikaci 4. Doprovázení seniora při řešení vývojových úkolů, podpora jeho sebehodnocení.

25 POROZUMĚNÍ OSOBNÍ REALITĚ SENIORA DIAGNOSTIKA + ZNALOST ŽIVOTNÍHO PŘÍBĚHU DIAGNOSTIKA: 4 STADIA PRŮBĚHU DEMENCE 4 Špatná orientace 4 Dezorientace v čase 4 Stereotypní pohyby 4 Vegetace Stadia doprovází zhorušující se tělesný stav a postupné stahování se do sebe Lidé mohou stadia střídat – vždy individuální posouzení – ale většinou se nacházejí v jednom stadiu.

26 1. STADIUM - ŠPATNÁ ORIENTACE Pojem času zachován, drží se přítomné reality Dodržuje pravidla a konvence Uvědomuje si vlastní dezorientaci a hrozí se jí. Napnuté svaly, rychlé přímé pohyby, vzpřímený sed, cílená chůze Tón hlasu pronikavý, obviňující a často plačtivý Dobrý oční kontakt Popírání pocitů Může provádět základní péči. Kladná reakce na známé role a osoby Vyhledává upomínky na druhé osoby Negativní reakce na ty, kdo jsou hůře orientovaní. Schopen číst a psát (není-li slepý). Humor bývá uchován.

27 2. STADIUM - DEZORIENTACE V ČASE Zapomíná fakta, jména a místa Narůstají obtíže s podstatnými jmény Nemá povědomí o čase na hodinách Sedí rovně, ale uvolněně; pomalé plynulé pohyby Uvědomuje si inkontinenci Hlas hluboký, zřídka pronikavý. Rád zpívá. Vidění je jasné, nezaostřené ; oči sklopené ; oční kontakt spouští rozpoznání. Do přítomné situace dosazuje vzpomínky a pocity z minulosti. Často nesprávně ukládá osobní věci ; vytváří si svá vlastní pravidla chování. Reaguje na laskavý tón a dotek ; usmívá se, když je pozdraven. Schopen číst, ale již nepíše čitelně ; vytváří si svá vlastní pravidla. Nechce hrát hry ; humor není patrný.

28 3. STADIUM - STEREOTYPNÍ POHYBY  Uzavírá se většině podnětů z okolního světa  Čas vnímá po svém.  Při sedu zhroucený vpřed ;  Pomalý a stálý nebo neklidný a přechází  Neuvědomuje si inkontinenci  Oči zavřené (tvář uzavřená, bez výrazu) ;  Otevřeně projevuje sexuální pocity.  Nevelký počet běžně užívaných slov  Neposlouchá ani nemluví s ostatními.  Bez motivace číst a psát.  Snadno propuká ve smích, často samovolně.

29 4. STADIUM - VEGETACE  Nepoznává rodinu, návštěvy, staré přátele ani personál ;  Nemá pojem času.  Pohyby ochablé a je jich málo  Pohyby prsty  Žádná snaha ovládat inkontinenci  Oči obvykle zavřené.  Reaguje na tón a na dotek.  Žádná snadno zřejmá komunikace.

30

31 TECHNIKY VALIDACE  Nevyžadují speciální vzdělání, jen schopnost empatie a přijetí projevů seniora jako hodnotných  Různé techniky se hodí pro různá stadia demence (některé se dají použít v různých stadiích, některé jen v určitých stadiích)  Nejsou náročné na čas, dají se použít při běžné péči o seniory.

32 TECHNIKA 1: CENTROVÁNÍ  „vyčištění“ před validací  otevření se klientům aniž by při tom překážely vlastní emoce JAK?: zklidnění, zaměření na vlastní dech (vdech nosem, výdech ústy), zastavení vnitřního dialogu a pozornost soustředit na dýchání

33 TECHNIKY VALIDACE VERBÁLNÍ TECHNIKY  Otázky příslovečného určení (Kdo? Kdy? Kde? Co? Jak?)  Opakování klíčových slov – přeformulování  Použití polarity – otázky zaměřené na extrém  Představa opaku  Vzpomínání – jak podobnou situaci zvládnul dříve  Užívání nejednoznačných výrazů (tam, kde obsah není srozumitelný)

34 TECHNIKY VALIDACE NEVERBÁLNÍ TECHNIKY  Zrcadlení – pozorování a opakování pohybů, emocí, zvuků, …  Blízký a přímý oční kontakt  Zakotvené dotýkání  Používání hudby  Hlasové vyladění  Spojování chování s nesplněnými lidskými potřebami  Rozpoznání a užívání oblíbeného smyslu

35 PRINCIPY A HODNOTY VALIDACE  Všichni lidé jsou jedineční – individualita  Všichni lidé jsou hodnotní bez ohledu na to, jak moc jsou dezorientovaní  Chování dezorientovaných seniorů má své příčiny a důvody  Chování ve vysokém stáří není ovlivněno pouze fyzickými změnami v mozku, ale odráží kombinaci tělesných, společenských a psychických změn z celého života  Velmi staré seniory nelze nutit ke změně chování. Chování lze změnit pouze tehdy, chce-li ho změnit sám senior.  Velmi staří lidé musí být přijímáni bez posuzování.  Každá životní fáze přináší specifické úkoly. Jejich neúspěšné plnění může vést k psychickým problémům.  Když selhává aktuální paměť, rovnováha organismu vyvolává ranější vzpomínky. Když ochabuje zrak, nastupuje duševní oko. Když odejde sluch, přicházejí hlasy minulosti.  Bolestivé a vyjadřované pocity seniorů mohou být hojeny, pokud jsou akceptovány a validovány důvěryhodným posluchačem. V opačném případě nabudou na síle.  Empatie buduje důvěru, snižuje úzkost a obnovuje důstojnost.

36 NAOMI FEIL a GLADYS WILSON www.vfvalidation.org www.youtube.com/watch?v=CrZXz10FcVM

37 ZDROJE: FEIL, Naomi. The Validation Breakthrough: Simple Techniques for Communicating with People with 'Alzheimer's-Type Dementia‚. Baltimore: Health Professions Press, 1993. FEIL, Naomi. Průlom pomocí Validace : jednoduché techniky pro komunikaci s lidmi s demencí Alzheimerova typu. Překladatel neznámý. Samizdat. Validation [online]. 2012-. [cit. 2012-05-30]. Dostupný z www: http://www.vfvalidation.org/web.php?request=index. http://www.vfvalidation.org/web.php?request=index WIRTH, Mária. Alzheimerova choroba : validácia podle Naomi Feil [online]. 2010-. [cit. 2012-05-30]. Dostupný z www: http://www.alzheimer-validacia.sk/. http://www.alzheimer-validacia.sk/

38


Stáhnout ppt "Výběrový seminář „Reminiscence“Hana Čížková. VALIDACE Cílová skupina: velmi staří lidé s demencí (Alzheimerova typu) (old old seniors with dementia) Vznik."

Podobné prezentace


Reklamy Google