Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zpracovala: Chaloupková Kotková Hlavatá Hrabáková

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zpracovala: Chaloupková Kotková Hlavatá Hrabáková"— Transkript prezentace:

1 Zpracovala: Chaloupková Kotková Hlavatá Hrabáková
Interní a chirurgická ošetřovatelská péče o pacienta s onemocněním ledvin a moč.cest Zpracovala: Chaloupková Kotková Hlavatá Hrabáková

2 Pacient *1925 (82let) Pacient byl přivezen RZP , přijat pro dušnost, zpočátku byl hospitalizován na JIP, dne přeložen na standartní interní oddělení FF: TK- 130/80, P- 76´, D- 20, TT- 36,5°C výška-180 cm, hmotnost-65 kg, BMI- 20 Dg. Plicní edém ICHS, chronická kardiální insuficience ateroskleróza mitrální regurgitace

3 DM 2.typu na dietě chronická renální insuficience hyperplazie prostaty sekundární anemie při renál.insuficienci psoriasa Léky- Augmentin, Nitrofurantoin, Clexane 0,6, ANP, Dilatrend, Agen, Furosemid, Helicid 20, Mucosolvan 4ml

4 Nález při vyš.biolog.materiálu- Morgannella morganni
Pseudomonas aeruginosa OL- TK po 1hod., P+V tekutin po 4hod. dechová cvičení a cvičení končetin inhalace O2 kysl.brýlemi 3l/min inhalace Atrovent + Mucosolvan

5 Ošetřovatelské domény
1. Podpora zdraví- pac.se nyní cítí lépe, stěžuje si na občasnou dušnost, dříve kouřil 10-20cig.denně, nyní asi rok nekouří, pije kávu, alkohol příležitostně 2. Výživa- pac.má naordinovanou dietu č. 9/1, strava mu chutná, na dotaz zda „má dietu“, odpověděl záporně, „doma ani v nemocnici prý žádnou dietu nedodržuje“, má zubní protézu (horní i dolní), má suchou kůži, sleduje se u něj P+V tekutin, vypije 2,5 l denně

6 3. Vylučování a výměna- pac
3. Vylučování a výměna- pac.má PMK, odvádí, v moči makroskopická hematurie, pac.neudává žádné obtíže, PMK má i doma, výměnu 1*měsíčně provádí jeho praktický lékař, stolice pravidelná (ob den), vyprazdňuje se na WC, pac.udává námahovou dušnost, někdy i klidovou 4. Aktivita-odpočinek – pac.si asi 3-4 měsíce stěžuje na únavu, spí dobře, chodí o holi, „cítí nestabilitu při chůzi, bojí se pádu“, hygienickou péči provádí u umyvadla

7 5. Vnímání-poznávání – pacient je komunikativní, nosí brýle na čtení, je nedoslýchavý, na otázky odpovídá neadekvátně např.na otázku, zda se léčí s chronickým onem. a užívá léky, odpověděl negativně 6. Vnímání sebe sama- pac.je spokojený 7. Vztahy- pac.je ženatý, manželka ho nenavštěvuje, je prý nyní také hospitalizovaná, v nemocnici ho navštěvuje syn 8. Sexualita- pacient je ženatý

8 9. Zvládání zátěže- pac.nedokáže určit, jak zvládá stres
10. Životní principy- pac.nemá žádné přesvědčení 11. Bezpečnost-ochrana- pacient chodí o holi, „cítí nestabilitu při chůzi, bojí se pádu“, má zavedený PŽK, bez známek infekce

9 12. Komfort- pac.se cítí spokojený
13. 0

10 Ošetřovatelské problémy
Dušnost Únava Nedoslýchavost Akutní zmatenost Riziko pádu Riziko infekce

11 Ošetřovatelské diagnózy
00032 Neefektivní dýchání z důvodu onem. projevující se dušností KC: pac.zná léčbu oxygenoterapií do 1hod. DC: u pac.dojde ke zlepšení dýchání v max.možné míře do týdne VK: pac.dodržuje léčebný režim ihned pac.leží ve Fowlerově poloze do 1hod. pac.užívá naordinavané léky(inhalace s Atroventem + Mucosolvanem, kyslík)do 1hod.

12 intervence Edukuj pac.o oxygenoterapii do 1hod.
Sleduj u pac.projevy cyanózy a dalších známek špatného prokrvení průběžně Sleduj subj. a obj.obtíže pac. průběžně Edukuj pac.o léčbě pomocí inhalací a důležitosti užívání naordinovaných léků do 1hod. Plň ordinace lékaře ihned Edukuj pac.o poloze zlepšující dýchání(Fowlerova)do 1hod.

13 00093 Únava z důvodu onem. projevující se verbalizací, ospalostí
KC: pac.zná příčiny únavy do 1hod. DC: pac. se cítí odpočatý do 5 dnů VK: pac.verbalizuje zlepšení svých obtíží do 4 dnů pac.užívá kyslík při zhoršení obtíží dle potřeby pac.dodržuje léčebný režim ihned

14 intervence Edukuj pacienta o příčinách jeho obtíží do 1 hod.
Sleduj subj. a obj.obtíže pac.průběžně Podávej pac.kyslík dle potřeby Plň ordinace lékaře ihned

15 00128 Akutní zmatenost z důvodu stáří, nedostatku informací projevující se neadekvátními odpovědi na otázky KC: pac.zná léčebný režim do 1hod. DC: pac.se orientuje v realitě, zná svůj zdrav.stav do 2 dnů VK: pac.odpovídá adekvátně na otázky do 2 dnů pac.opakuje sdělené informace při dotazu sestry pac.klade otázky, aktivně se zajímá o informace do 1 dne

16 intervence Edukuj pac.o léčebném režimu do 1 hod.
Mluv s pacientem pomalu, zřetelně, nahlas vždy Opakuj pac. průběžně informace, sleduj zpětnou vazbu při každém kontaktu Zajisti pac.rozhovor s lékařem dle potřeby Sleduj subj. a psychic.obtíže pac.průběžně Nech pac.prostor na jeho dotazy

17 00122 Porucha smyslového vnímání (sluchu) z důvodu stáří projevující se nedoslýchavostí
KC: pac.rozumí sděleným informacím ihned DC: pac.je schopen adekvátně komunikovat do 1hod. VK: pac. používá signaliz.zařízení dle potřeby pac.verbalizuje porozumění informacím do 1 hod. pac.používá senzor.protetic.pomůcky do 1hod.

18 intervence Mluv s pac.pomalu, srozumitelně, dostatečně hlasitě vždy
Opakuj informace průběžně Sleduj pac. a vyslechni vyjádření pac.obtíží průběžně Poskytni pac.zpětnou vazbu dle potřeby Vysvětli pac.předem všechny postupy/úkony, průběžně vše opakuj Veď pac.k užívání senzoric.protetic.pomůcek průběžně Dej pac.k ruce signalizační zařízení do 1 hod.

19 00016 Porušené vyprazdňování moče z důvodu onem
00016 Porušené vyprazdňování moče z důvodu onem.projevující se nutností zavedení PMK, makroskopickou hematurií KC: pac.zná příčiny zavedení PMK do 1 hod. DC: pac.má fyziologic.moč do konce hospitalizace VK: pac.si sám sleduje příjem tekutin do 1 hod. pac.verbalizuje porozumění informacím do 1 hod. pac.dodržuje léčebný režim ihned

20 intervence Edukuj pac.o příčinách zavedení PMK do 1 hod.
Sleduj pac.mikci a příměsi v moči průběžně Plň ordinace lékaře ihned Veď pac.k dodržování hygienic.zásad průběžně Sleduj P+V tekutin dle OL Měň sběrný sáček dle potřeby Sleduj průchodnost PMK průběžně

21 00155 Riziko pádu z důvodu chůze o holi
KC: pac.zná zásady bezpečnosti do 1hod. DC: pac.se nezraní za dobu hospitalizace I: edukuj pac.o bezpečnosti do 1hod, poskytni pac.pomocná zařízení lůžka do 1hod. dbej na bezpečnost pac.průběžně dej pac. osobní věci do jeho těsné blízkosti do 1hod.

22 00004 Riziko infekce z důvodu zavedeného PŽK
KC: pac.zná známky infekce do 1hod. DC: u pac.nedojde ke vzniku infekce během hospitalizace I: edukuj pac. o známkách infekce do 1hod. ošetřuj asepticky PŽK vždy sleduj známky infekce průběžně


Stáhnout ppt "Zpracovala: Chaloupková Kotková Hlavatá Hrabáková"

Podobné prezentace


Reklamy Google