Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PROGNÓZA DOPRAVY 1. Účel a cíle prognózy dopravy navrhovaná stavba či opatření musí vyhovovat i mnoho let po uvedení do provozu dopravní prognóza stanovuje.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PROGNÓZA DOPRAVY 1. Účel a cíle prognózy dopravy navrhovaná stavba či opatření musí vyhovovat i mnoho let po uvedení do provozu dopravní prognóza stanovuje."— Transkript prezentace:

1 PROGNÓZA DOPRAVY 1. Účel a cíle prognózy dopravy navrhovaná stavba či opatření musí vyhovovat i mnoho let po uvedení do provozu dopravní prognóza stanovuje výhledové údaje o dopravě zajímá nás výhledová intenzita

2 2. Prognóza extrapolací dosavadních dat využívají se dlouhodobé záznamy z průzkumů a sčítání (např. CSD) data se seřazují do časových řad nejjednodušší je prostá extrapolace příklad:   krátkodobá prognóza růstu počtu obyvatel, počtu vozidel, stupně automobilizace

3 3. Čtyři fáze prognózy dopravy 1. 1.Určení objemu výhledových přemisťovacích vztahů 2. 2.Rozdělení přemisťovacích vztahů 3. 3.Dělba přepravní práce 4. 4.Přidělení dopravy na komunikační síť

4 Určení objemu výhledových přemisťovacích vztahů (vznik přemisťovacích vztahů) rozdělení území stanovení objemu dopravy bez ohledu na zdroj a cíl jednotka: cest/den (= jednosměrné přemístění osoby (nákladu) ze zdroje do cíle) metody   regresní analýza,   hybnost obyvatel

5 d4d4 1 2 3 4 5 6 d i – objem dopravy (cest/den) O – počet obyvatel oblasti P – počet pracovních příležitostí v oblasti OP

6 Metoda regresní analýzy y = b 1  x 1 + b 2  x 2 + …..b n  x n + k y – závisle proměnná, tj. objem dopravy x 1, x 2,…..x n – nezávisle proměnné, tj. počet pracovních příležitostí a počet obyvatel b 1, b 2,…..b n – regresní koeficienty k – regresní konstanta

7 Rozdělení přemisťovacích vztahů stanovení mezioblastních vztahů stanovení mezioblastních vztahů matice mezioblastních vztahů matice mezioblastních vztahů matematické modely matematické modely  analogické metody  syntetické metody

8 1 2 3 4 5 6 D ij – počet přemisťovacích vztahů (cest/den) OP D 45 předpoklad: D ij = D ji a D ii = 0

9 Analogické metody D ij v = D ij s ּ f /k/ D ij v – mezioblastní vztah výhledový mezi oblastmi i a j D ij s - mezioblastní vztah současný mezi oblastmi i a j f/k/ - funkce koeficientu růstu

10 Nejčastěji užívané analogické metody metoda jednotného součinitele růstu metoda jednotného součinitele růstu metoda průměrných součinitelů růstu metoda průměrných součinitelů růstu metoda detroitská metoda detroitská metoda Fratarova metoda Fratarova

11 Syntetické metody užije se matematický model výchozím údajem je objem budoucí dopravy Obecně : D ij v = D i v ּ P ij D ij v - mezioblastní vztah výhledový mezi oblastmi i a j D i v – výhledový objem dopravy v oblasti i P ij – pravděpodobnost, že cesty vzniklé v oblasti i budou končit v oblasti j

12 Dělba přepravní práce Určují se podíly z celkových objemů dopravy na jednotlivé druhy dopravy (osobní, nákladní) a dopravní prostředky (individuální, MHD, pěšky). Většinou se používá procentuální podíl nebo koeficienty odvozené ze současného stavu s přihlédnutím k vývoji (např. stupeň automobilizace)

13 1 2 3 4 5 6 D ij – počet přemisťovacích vztahů (cest/den) přidělený na druh dopravy (IAD x MHD) OP D ij – MHD D ij – IAD

14 Přidělení dopravy na komunikační síť metoda nejkratší cesty = metoda „vše nebo nic“ metoda nejkratší cesty = metoda „vše nebo nic“ metoda přidělení na více tras metoda přidělení na více tras metoda omezené kapacity metoda omezené kapacity

15 Prognóza intenzit automobilové dopravy (TP 225) 1. Metodou jednotného součinitele růstu (předpokládá stejnoměrný růst intenzit dopravy na všech komunikacích stejného typu, kdy na komunikaci se neočekávají podstatné změny) 2. Matematickým modelem zatížení dopravní sítě (zohledňuje nerovnoměrný rozvoj území, pro zpracování se používá specializovaný software, vychází ze 4 fázové prognózy)


Stáhnout ppt "PROGNÓZA DOPRAVY 1. Účel a cíle prognózy dopravy navrhovaná stavba či opatření musí vyhovovat i mnoho let po uvedení do provozu dopravní prognóza stanovuje."

Podobné prezentace


Reklamy Google