Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PROGNÓZA DOPRAVY 1. Účel a cíle prognózy dopravy

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PROGNÓZA DOPRAVY 1. Účel a cíle prognózy dopravy"— Transkript prezentace:

1 PROGNÓZA DOPRAVY 1. Účel a cíle prognózy dopravy
navrhovaná stavba či opatření musí vyhovovat i mnoho let po uvedení do provozu dopravní prognóza stanovuje výhledové údaje o dopravě zajímá nás výhledová intenzita

2 2. Prognóza extrapolací dosavadních dat
využívají se dlouhodobé záznamy z průzkumů a sčítání (např. CSD) data se seřazují do časových řad nejjednodušší je prostá extrapolace příklad: krátkodobá prognóza růstu počtu obyvatel, počtu vozidel, stupně automobilizace

3 3. Čtyři fáze prognózy dopravy
Určení objemu výhledových přemisťovacích vztahů Rozdělení přemisťovacích vztahů Dělba přepravní práce Přidělení dopravy na komunikační síť

4 Určení objemu výhledových přemisťovacích vztahů (vznik přemisťovacích vztahů)
rozdělení území stanovení objemu dopravy bez ohledu na zdroj a cíl jednotka: cest/den (= jednosměrné přemístění osoby (nákladu) ze zdroje do cíle) metody regresní analýza, hybnost obyvatel

5 di – objem dopravy (cest/den)
2 1 6 3 d4 5 O P 4 O – počet obyvatel oblasti P – počet pracovních příležitostí v oblasti

6 Metoda regresní analýzy
y = b1  x1 + b2  x2 + …..bn  xn + k y – závisle proměnná, tj. objem dopravy x1, x2,…..xn – nezávisle proměnné, tj. počet pracovních příležitostí a počet obyvatel b1, b2,…..bn – regresní koeficienty k – regresní konstanta

7 Rozdělení přemisťovacích vztahů
stanovení mezioblastních vztahů matice mezioblastních vztahů matematické modely analogické metody syntetické metody

8 Dij – počet přemisťovacích vztahů (cest/den)
2 1 6 3 D45 5 O P 4 předpoklad: Dij = Dji a Dii = 0

9 Analogické metody Dijv = Dijs ּ f /k/ Dijv – mezioblastní vztah výhledový mezi oblastmi i a j Dijs - mezioblastní vztah současný mezi oblastmi i a j  f/k/ - funkce koeficientu růstu

10 Nejčastěji užívané analogické metody
  metoda jednotného součinitele růstu   metoda průměrných součinitelů růstu   metoda detroitská metoda Fratarova

11 Syntetické metody užije se matematický model výchozím údajem je objem budoucí dopravy Obecně : Dijv = Div ּ Pij Dijv - mezioblastní vztah výhledový mezi oblastmi i a j Div – výhledový objem dopravy v oblasti i Pij – pravděpodobnost, že cesty vzniklé v oblasti i budou končit v oblasti j

12 Dělba přepravní práce Určují se podíly z celkových objemů dopravy na jednotlivé druhy dopravy (osobní, nákladní) a dopravní prostředky (individuální, MHD, pěšky). Většinou se používá procentuální podíl nebo koeficienty odvozené ze současného stavu s přihlédnutím k vývoji (např. stupeň automobilizace)

13 Dij – počet přemisťovacích vztahů (cest/den) přidělený na druh dopravy (IAD x MHD)
2 1 6 3 5 O P Dij – MHD Dij – IAD 4

14 Přidělení dopravy na komunikační síť
metoda nejkratší cesty = metoda „vše nebo nic“ metoda přidělení na více tras metoda omezené kapacity

15 Prognóza intenzit automobilové dopravy (TP 225)
1. Metodou jednotného součinitele růstu (předpokládá stejnoměrný růst intenzit dopravy na všech komunikacích stejného typu, kdy na komunikaci se neočekávají podstatné změny) 2. Matematickým modelem zatížení dopravní sítě (zohledňuje nerovnoměrný rozvoj území, pro zpracování se používá specializovaný software, vychází ze 4 fázové prognózy)


Stáhnout ppt "PROGNÓZA DOPRAVY 1. Účel a cíle prognózy dopravy"

Podobné prezentace


Reklamy Google