Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Www.zlinskedumy.cz ŠkolaStřední průmyslová škola Zlín Název projektu, reg. č.Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávací.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Www.zlinskedumy.cz ŠkolaStřední průmyslová škola Zlín Název projektu, reg. č.Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávací."— Transkript prezentace:

1 www.zlinskedumy.cz ŠkolaStřední průmyslová škola Zlín Název projektu, reg. č.Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávací oblastSpolečenskovědní vzdělání Vzdělávací oborNauka o společnosti Tematický okruhPsychologie TémaPsychologie Tematická oblastPsychologie NázevKognitivní procesy AutorPaedDr. Ivan Konečný Vytvořeno, pro obor, ročníkŘíjen 2012,STR, STA, ELE, LYE, LYT 3.ročník AnotacePřehled poznávacích procesů u člověka Přínos/cílové kompetenceSeznámení se se složitostí lidského poznávacího procesu VY_32_INOVACE_54_10

2 Poznávání jako psychický proces nám slouží: ke správné orientaci v okolním světě ke správné orientaci v okolním světě k poznávání světa i sebe sama k poznávání světa i sebe sama Z psychologického hlediska je to složitý proces ! Který se dělí: a) smyslové poznání: přímé, bezprostřední, jehož výsledkem je názorný obraz skutečnosti (počitky, vjemy, představy) názorný obraz skutečnosti (počitky, vjemy, představy) b) rozumové poznávání: zprostředkované na základě logicky odvozených vztahů mezi jevy odvozených vztahů mezi jevy Výsledkem rozumového poznání jsou – pojmy, soudy. Výsledkem rozumového poznání jsou – pojmy, soudy. Objektem poznávání je okolní svět nebo sám člověk (sebereflexe). (sebereflexe). Kognitivní procesy Kognitivní procesy - (poznávací procesy)

3 a) Smyslové poznávání Smysly: nám umožňují základní informace o bezprostředním okolí, nám umožňují základní informace o bezprostředním okolí, o našem těle v podobě počitků o našem těle v podobě počitků Analyzátory : řídí příjem a zpracování zakódované informace řídí příjem a zpracování zakódované informace poškození vede ke zkreslení (barvoslepost) nebo znemožnění poškození vede ke zkreslení (barvoslepost) nebo znemožnění (úplná slepota) (úplná slepota) Smyslové poznávání: Počitky Počitky Vjemy Vjemy Představy Představy Fantasie Fantasie Sny Sny Halucinace Halucinace

4  Počitek: správná činnost analyzátoru Tím poznáváme: teplotu jídla, nápoje, lázně, vzduchu, zvuky, barvy, polohu a pohyb vlastního těla. barvy, polohu a pohyb vlastního těla. Existují rozdíly v intenzitě (čivosti) Existují rozdíly v intenzitě (čivosti) zajíc lépe slyší a hůře vidí (život závisí na sluchu) zajíc lépe slyší a hůře vidí (život závisí na sluchu) rozdíly mezi jedinci jednoho druhu (člověk) rozdíly mezi jedinci jednoho druhu (člověk) schopnost rozlišit velice blízké podněty (zaměstnání – schopnost rozlišit velice blízké podněty (zaměstnání – hudebník, degustér apod.) hudebník, degustér apod.) Poškození smyslů - trvalé Poškození smyslů - trvalé - způsobené vrozenou vadou (gen. zatížení) - způsobené vrozenou vadou (gen. zatížení) - získanou vadou (zatěžování) - získanou vadou (zatěžování) Smysly je možno tříbit – rozvíjet. Smysly je možno tříbit – rozvíjet.

5  Vjem Vjem – je celistvější informace o určitém předmětu nebo jevu. Vjem – je celistvější informace o určitém předmětu nebo jevu. (podílí se více smyslů – projíždějící auto – zrak – sluch – čich) (podílí se více smyslů – projíždějící auto – zrak – sluch – čich) Selekce informací podle důležitosti! (auto na přechodu – přecházení vozovky) přecházení vozovky) Zaměřenost vnímání – výstředně oblečená dívka a šedé okolí. (pozorování) (pozorování) Minulá zkušenost opravuje nepřesnosti našich vjemů. (Empírie) V procesu vnímání může docházet k nepřesnostem, ale i k určitým V procesu vnímání může docházet k nepřesnostem, ale i k určitým smyslovým klamům. smyslovým klamům. Dva předměty se nám mohou zdát na určitém pozadí rozlišné, ač jsou Dva předměty se nám mohou zdát na určitém pozadí rozlišné, ač jsou ve skutečností stejné! ve skutečností stejné! Je možno realizovat v běžném životě: svislé pruhy zeštíhlují postavu svislé pruhy zeštíhlují postavu vodorovné zesilují vodorovné zesilují zesilování zvuku – nahradí přibližování – rozhlas zesilování zvuku – nahradí přibližování – rozhlas

6  Představy Představy – jsou vjemy zanechávající stopy v psychice. Pamětní stopy se mohou v určité souvislosti znovu vybavit Pamětní stopy se mohou v určité souvislosti znovu vybavit jako myšlenkové konstrukce. jako myšlenkové konstrukce. Představy vznikají v mozkovém centru, můžeme si je silou vůle Představy vznikají v mozkovém centru, můžeme si je silou vůle vyvolat. vyvolat. Stále se doplňují a unikají nám ! Stále se doplňují a unikají nám ! (škola – vybavte si dva kamarády ze ZŠ (škola – vybavte si dva kamarády ze ZŠ – vybavte si svého nynějšího nejbližšího kamaráda) – vybavte si svého nynějšího nejbližšího kamaráda) Představy bývají méně živé a konkrétní, než vjemy. Představy bývají méně živé a konkrétní, než vjemy.

7  Fantazie Fantazie: jsou představy, jež vznikají psychickou činností. využitím obrazotvorností v myšlení člověka využitím obrazotvorností v myšlení člověka zcela nové představy zcela nové představy vnikají zvětšováním, či zmenšováním nebo prolínáním vnikají zvětšováním, či zmenšováním nebo prolínáním (obsahových prvků) (čert – syntéza = koza – člověk) (obsahových prvků) (čert – syntéza = koza – člověk) jsou nepostradatelným průvodcem našeho života ve všech oblastech jsou nepostradatelným průvodcem našeho života ve všech oblastech teoretické i praktické činnosti teoretické i praktické činnosti 1.Fantazie rekonstruující: slouží, abychom porozuměli jiným lidem a dovedli využívat výsledků jejich tvořivosti (podle notového záznamu, a dovedli využívat výsledků jejich tvořivosti (podle notového záznamu, znaků, kódů apod. ) znaků, kódů apod. ) 2. Fantazie konstruující (tvořivá): když sami něco vymýšlíme pro sebe nebo pro jiné (vaření, hudba, konstrukce strojů = perpetum mobile) sebe nebo pro jiné (vaření, hudba, konstrukce strojů = perpetum mobile)

8  Sny Kromě fantazijních představ, existují i sny, Kromě fantazijních představ, existují i sny, vznikají spontánně během nehlubokého spánku vznikají spontánně během nehlubokého spánku (zde se projevuje i nevědomá složka naší psychiky). (zde se projevuje i nevědomá složka naší psychiky). Bdělé snění: Bdělé snění: jsou ideální představy o blízké i vzdálené budoucnosti jsou ideální představy o blízké i vzdálené budoucnosti (dovolená, práce, přátelé, rodina...). (dovolená, práce, přátelé, rodina...).

9  Halucinace (přeludy) vznikají v nezvyklých stavech organismu vznikají v nezvyklých stavech organismu ( horečnaté stavy, otravy alkoholem nebo drogou = halucinogeny ) ( horečnaté stavy, otravy alkoholem nebo drogou = halucinogeny ) nebo jako duševní poruchy nebo jako duševní poruchy v těchto případech mohou být neskutečné představy v těchto případech mohou být neskutečné představy prožívány jako skutečné jevy! (hlasy nežijících, ap.) prožívány jako skutečné jevy! (hlasy nežijících, ap.)

10 b) Rozumové poznávání (myšlení a řeč) Fantazie – použijeme k úniku od problému, nebo jako nadhled v přípravné fázi řešení reálných problémů ve spojení s myšlením. v přípravné fázi řešení reálných problémů ve spojení s myšlením. Myšlení: je poznávací proces, který vychází ze smyslových a názorových procesů, zpětně je ovlivňuje, prohlubuje a dovršuje. a názorových procesů, zpětně je ovlivňuje, prohlubuje a dovršuje. Myšlení zobecňuje jevové skutečnosti a dospívá k podstatným Myšlení zobecňuje jevové skutečnosti a dospívá k podstatným a vnitřním souvislostem jevů a věcí. Podle úrovně a složitosti poznávacího procesu Dva stupně: A. nižší – myšlení předmětné (konkrétní) B. vyšší – myšlení abstraktní (teoretické) B. vyšší – myšlení abstraktní (teoretické)

11  Myšlení předmětné - konkrétní : zobecňuje obrazy, vznikající při vnímání a představování v našem vědomí zobecňuje obrazy, vznikající při vnímání a představování v našem vědomí vyskytuje se i u některých zvířat (šelmy, opice) vyskytuje se i u některých zvířat (šelmy, opice) u lidí: - rozbité okno = chlad v místnosti u lidí: - rozbité okno = chlad v místnosti - blesk = zahřmění v bouři - blesk = zahřmění v bouři

12  Myšlení abstraktní: toto myšlení je specificky lidské toto myšlení je specificky lidské nepostradatelná součást – řeč nepostradatelná součást – řeč řeč – základ pro komunikaci řeč – základ pro komunikaci Abstraktně myslet znamená: // přizpůsobovat se svému prostředí na základě překonávání složitých překážek a hledání podstaty a vztahů mezi nimi //

13 Myšlenkové operace: 1. Analýza – syntéza 2. Zobecňování 3. Třídění 4. Abstrakce 5. Konkretizace 6. Další myšlenková optická srovnávání Tyto operace se navzájem doplňují a vzájemně prolínají!

14 Pokus se odpovědět 1. 1. Co rozumíš pod pojmem kognitivní proces? 2. 2. Co je to počitek? 3. 3. Jaké dva stupně myšlení rozeznáváme? 4. 4. Kdy vznikají u člověka halucinace? 5. 5. Dokážeš popsat nějaký přelud, se kterým se běžně setkáváme?

15 Zdroje a prameny Gillernová,I - Malotínová, M.: Psychologie pro střední školy, Praha, SPN 1992 Hyhlík, F. – Nakonečný, M.: Malá encyklopedie současné psychologie, Praha, SPN 1973 Klapáč, M.: Psychologie v praxi, Praha, 1992 Novák, L.: Základy psychologie, S & M, Praha, 1992 Gillernová, I., Buriánek, J.: Základy psychologie, sociologie. Praha, Fortuna 1995 Hartl, P.: Psychologický slovník. Praha, Budka 1993 Janoušek, J., Hoskovec, J., Štikar, J.: Psychologický výkladový atlas. Praha, Karolinum – Academia 1993 Nakonečný, M.: Základy psychologie osobnosti. Prahy. Management press 1993


Stáhnout ppt "Www.zlinskedumy.cz ŠkolaStřední průmyslová škola Zlín Název projektu, reg. č.Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávací."

Podobné prezentace


Reklamy Google