Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Digitální výukový materiál zpracovaný v rámci projektu „EU peníze školám“ Projekt:CZ.1.07/1.5.00/34.0386 „SŠHL Frýdlant.moderní školy“ Škola:Střední škola.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Digitální výukový materiál zpracovaný v rámci projektu „EU peníze školám“ Projekt:CZ.1.07/1.5.00/34.0386 „SŠHL Frýdlant.moderní školy“ Škola:Střední škola."— Transkript prezentace:

1 Digitální výukový materiál zpracovaný v rámci projektu „EU peníze školám“ Projekt:CZ.1.07/1.5.00/34.0386 „SŠHL Frýdlant.moderní školy“ Škola:Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant Bělíkova 1387, příspěvková organizace Šablona:III/2 Sada:VY_32_INOVACE_PO.2.20 Povinnosti při sběru a výkupu odpadů Vytvořeno:2.12.2013 Ověřeno: 5.12.2013Třída:EKO2

2 Povinnosti při sběru a výkupu odpadů Vzdělávací oblast:Enviromentální vzdělávání Předmět:Průmyslové odpady Ročník:2. Autor:Radomíra Hradilová Časový rozsah:1 vyučovací hodina Pomůcky:dataprojektor, notebook s připojením na internet, žákovské počítače s připojením na internet Klíčová slova:odpadové hospodářství, trvale udržitelný rozvoj, nakládání s odpady, plán hospodaření s odpady, sběr a výkup odpadů Anotace:Materiál je určen pro výuku předmětu průmyslové odpady. Seznamuje s povinnostmi při sběru a výkupu odpadů podle §18 zákona o odpadech a v souladu s principem trvale udržitelného rozvoje a obsahuje interaktivní prvky k aktivizaci žáků a procvičení učiva. Současně přispívá k orientaci žáků v příslušných zákonných normách a rozvíjí schopnost interpretovat informace.

3 Zákon o odpadech - část třetí Povinnosti při sběru a výkupu odpadů §18

4 Provozovatel zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů je povinen a)zařazovat odpady podle druhů a kategorií podle § 5 a 6 b)zajistit přednostní využití odpadů v souladu s § 9a c)ustanovit odpadového hospodáře za podmínek stanovených tímto zákonem podle § 15 d)sebrané nebo vykoupené odpady převádět do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí podle § 12 odst. 3 Povinnosti při sběru a výkupu odpadů Vyhledejte příslušné paragrafy v zákoně o odpadech a připomeňte si, co k danému problému zákon říká.

5 Provozovatel zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů je povinen a)zařazovat odpady podle druhů a kategorií podle § 5 a 6 b)zajistit přednostní využití odpadů v souladu s § 9a c)ustanovit odpadového hospodáře za podmínek stanovených tímto zákonem podle § 15 d)sebrané nebo vykoupené odpady převádět do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí podle § 12 odst. 3 Vyhledejte příslušné paragrafy v zákoně o odpadech a připomeňte si, co k danému problému zákon říká. Povinnosti při sběru a výkupu odpadů

6 Otázka: Co říká § 9a Zákona o odpadech o přednostním využívání odpadů? Zformulujte vlastní interpretaci. Prezentujte ve třídě.

7 Otázka: Co říká § 15 Zákona o odpadech o odpadovém hospodářství? Uveďte hlavní body. Prezentujte ve třídě.

8 Otázka: Co říká § 12 odst. 3 Zákona o odpadech o převzetí odpadů do vlastnictví? O které osoby se jedná? Prezentujte ve třídě.

9 Povinnosti při sběru a výkupu odpadů Provozovatel zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů je povinen a)provozovat zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů v souladu s jeho schváleným provozním řádem, b)zveřejňovat druhy sbíraných nebo vykupovaných odpadů a podmínky jejich sběru nebo výkupu a odebírat nebo vykupovat zveřejněné druhy sbíraných nebo vykupovaných odpadů za stanovených podmínek, c)ověřovat nebezpečné vlastnosti odpadů podle § 6 odst. 4 a nakládat s nimi podle jejich skutečných vlastností, d)sbírané nebo vykupované odpady soustřeďovat utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií, Vyhledejte příslušné paragrafy v zákoně o odpadech a připomeňte si, co k danému problému zákon říká.

10 Povinnosti při sběru a výkupu odpadů Provozovatel zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů je povinen a)provozovat zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů v souladu s jeho schváleným provozním řádem, b)zveřejňovat druhy sbíraných nebo vykupovaných odpadů a podmínky jejich sběru nebo výkupu a odebírat nebo vykupovat zveřejněné druhy sbíraných nebo vykupovaných odpadů za stanovených podmínek, c)ověřovat nebezpečné vlastnosti odpadů podle § 6 odst. 4 a nakládat s nimi podle jejich skutečných vlastností, d)sbírané nebo vykupované odpady soustřeďovat utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií, Vyhledejte příslušné paragrafy v zákoně o odpadech a připomeňte si, co k danému problému zákon říká.

11 Otázka: Co říká § 6 odst. 4 Zákona o odpadech o nebezpečných odpadech? Shrňte obsah této části zákona? Prezentujte ve třídě.

12 Povinnosti při sběru a výkupu odpadů Provozovatel zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů je povinen zabezpečit odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem, vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi, ohlašovat odpady a zasílat příslušnému správnímu úřadu další údaje v rozsahu stanoveném tímto zákonem a prováděcím právním předpisem včetně evidencí a ohlašování PCB a zařízení obsahujících PCB a podléhajících evidenci vymezených v § 26. Tuto evidenci archivovat po dobu stanovenou tímto zákonem nebo prováděcím právním předpisem, umožnit kontrolním orgánům přístup do objektů, prostorů a zařízení a na vyžádání předložit dokumentaci, poskytnout pravdivé a úplné informace související s nakládáním s odpady. Vyhledejte příslušné paragrafy v zákoně o odpadech a připomeňte si, co k danému problému zákon říká.

13 Povinnosti při sběru a výkupu odpadů Provozovatel zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů je povinen zabezpečit odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem, vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi, ohlašovat odpady a zasílat příslušnému správnímu úřadu další údaje v rozsahu stanoveném tímto zákonem a prováděcím právním předpisem včetně evidencí a ohlašování PCB a zařízení obsahujících PCB a podléhajících evidenci vymezených v § 26. Tuto evidenci archivovat po dobu stanovenou tímto zákonem nebo prováděcím právním předpisem, umožnit kontrolním orgánům přístup do objektů, prostorů a zařízení a na vyžádání předložit dokumentaci, poskytnout pravdivé a úplné informace související s nakládáním s odpady. Vyhledejte příslušné paragrafy v zákoně o odpadech a připomeňte si, co k danému problému zákon říká.

14 Otázka: Vysvětlete s pomocí § 26 Zákona o odpadech, co se skrývá pod zkratkou PCB? Prezentujte ve třídě.

15 Použité zdroje Zákony pro lidi: Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů. [online]. [cit. 2013-11- 24]. Dostupné z: http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-185 Pokud není uvedeno jinak, jsou použité objekty vlastní originální tvorbou autora. Materiál je určen pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu. Veškerá vlastní díla autora (fotografie, videa) lze bezplatně dále používat i šířit při uvedení autorova jména.


Stáhnout ppt "Digitální výukový materiál zpracovaný v rámci projektu „EU peníze školám“ Projekt:CZ.1.07/1.5.00/34.0386 „SŠHL Frýdlant.moderní školy“ Škola:Střední škola."

Podobné prezentace


Reklamy Google