Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Velká Morava Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T.G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Velká Morava Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T.G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí."— Transkript prezentace:

1 Velká Morava Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T.G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí

2 830 - sjednocení dvou knížectví: nitranského +moravského;sjednotitelMojmír Velkomoravská říše = nejstarší raně středověký západoslovanský stát

3 Pribina odešel do Panonie v Uhrách, zde vládl jako údělný kníže Franků. Mojmír I. přijal v Pasově křest a podřídil se franské svrchovanosti.

4 Rastislav - synovec Mojmíra - snaha vymanit se z vlivu východofranské říše - požádal papeže o zřízení samostatného biskupství (papež nevyhověl) - žádost byzantského císaře Michala III. o vyslání křesťanské mise - 863 příchod misionářů ze Soluně Konstantina a Metoděje na Moravu

5 Konstantin a Metoděj úkol: podporovat křesťanství; vytvořit podmínky pro vznik samostatné církevní diecéze Staroslověnština - první slovanský bohoslužebný jazyk Hlaholice- písmo

6 Hlaholice

7 -do slovanského jazyka přeložili část Bible -museli požádat římského papeže o schválení staroslověnštiny jako bohoslužebného jazyka odchod do Říma - Konstantin v Římě onemocněl, vstoupil do řádu jako Cyril a zde zemřel -Metoděj se stal prvním arcibiskupem nové diecéze moravsko-panonské -na cestě zpět byl v Bavorsku zajat a téměř 3 roky vězněn, protože na Moravě došlo k mocenské změně Konstantin a Metoděj

8 Arcibiskup Metoděj křtí českého knížete Bořivoje a jeho manželku Ludmilu

9 Svatopluk - svrhl svého strýce Rastislava, vydal ho Frankům(R. uvězněn a oslepen) - uvězněn byl i Svatopluk, po vypuknutí povstání Moravanů proti Frankům poslán s franským vojskem na Moravu přeběhl k Moravanům a Franky porazil - stal se mocným vládcem - největší územní rozmach říše, podmanil si Čechy (kníže Bořivoj), Slezsko, Lužici a Panonii - jeho sídlem byl Veligrad (dodnes neznámé hradiště zřejmě na jižní Moravě)

10 Velkomoravský bojovník v kroužkové košili

11 Pověst o Svatoplukovi „Dokud budete svorní, nepřátelé vás nepřemohou.“

12 Mojmír II. - oslabení státu(odtrhli se Češi, Slezané i Lužice) - vnitřní rozbroje - vpád Maďarů - 906-7 – rozpad říše - centrum budování státu se přesunulo do Čech

13 Kultura Velké Moravy - silný vliv Byzance - rozvoj pokročilé kamenné architektury - mezi velká hradiště patřily Mikulčice (s knížecím palácem, 12 kostely, paláci), Staré Město u Uherského Hradiště (kostely, přes 100 řemeslných dílen, obchodní centrum), Modrá (kostel), Pohansko u Břeclavi, Nitra, Děvín u Bratislavy

14 Přibližná podoba jednoho z největších hradišť - Pohansko u Břeclavi Uprostřed hradiště se pravděpodobně nacházel ještě zvlášť opevněný knížecí dvorec

15 Velkomoravské kostely

16 Kostel svaté Margity Antiochijské v Kopčanech - nejstarší stojící církevní stavba ve střední Evropě Pravděpodobná původní podoba

17 Rekonstrukce kostela sv. Jana v Modré u Velehradu

18 Velkomoravská obydlí Zemnice, polozemnice Roubené domky

19 Velkomoravský zlatý gombík s celým povrchem pokrytým granulací a zlatá náušnice Rozvoj uměleckých řemesel – šperkařství technika granulace

20 Nákončí s orantem = žehnající kněz Gombíky

21 Relikviář ve tvaru knihy Nákončí opasku ve tvaru knihy Přezka Nákončí s drahokamy

22

23 - výroba na ručním hrnčířském kruhu - základní keramický tvar = jednoduchý bezuchý hrnec - na keramice typická výzdoba raného středověku = vlnice Keramika:

24 Písemnictví Proglas = veršovaná předmluva k evangeliu Zákon sudnyj ljudem = první psaný právní předpis na našem území Život Konstantinův a Metodějův = životopisy věrozvěstů Morava

25 1. jedno z nejznámějších moravských hradišť 2. žehnající kněz 3. český kníže pokřtěný Metodějem 4. byzantský císař, který vyslal na Moravu věrozvěsty 5. ozdobné zakončení opasku 6. opevněné sídlo využívající přirozené terénní ochrany 7. nejstarší známá písemná památka na našem území 8. panovník, za jehož vlády došlo k největšímu územnímu rozmachu VM 9. technika používaná k výrobě šperků 10. typická výzdoba keramiky

26 Seznam použitých pramenů: http://www.ucebnice-dejepisu.ic.cz/ http://www.dejepisvkostce.estranky.cz/clanky/stredovek/velkomoravska-rise-velka-morava.html http://p-numismatika.cz/images/kapitola_6/mo_02.jpg http://history-if.blog.cz/0910/velkomoravska-rise http://hismap.wz.cz/evropa/velkamorava.JPG http://www.slovane.cz/view.php?cisloclanku=2008040018 www.palba.cz/viewtopic.php?p=70232 http://historiecr.webnode.cz/pocatky-velke-moravy/ http://ao-institut.cz/texty/zivotopisy-ceskych-svetcu/01-konstantin-cyril.html http://www.staremesto.uh.cz/index.php?session=0&action=read&click=open&article=1190620351 http://archeology.cz/?p=419 https://pf.ujep.cz/~velimskyt/Dejiny_umeni/Dejum07/vm023.JPG http://www.slovane.cz/pic/keramika/vm-keramika4.jpg http://cea.livinghistory.cz/ Velká Morava Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T.G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí


Stáhnout ppt "Velká Morava Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T.G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí."

Podobné prezentace


Reklamy Google