Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

DRAMATICKÁ TVORBA KARLA ČAPKA

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "DRAMATICKÁ TVORBA KARLA ČAPKA"— Transkript prezentace:

1 DRAMATICKÁ TVORBA KARLA ČAPKA
Název školy Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu Rozvoj žákovských kompetencí pro 21. století Název šablony III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název DUM Dramatická tvorba Karla Čapka Označení DUM VY_32_INOVACE_01_2_02 Autor Mgr. Radek Šipula Datum Vzdělávací oblast Člověk a umění Vzdělávací obor Jazyk český Tematický okruh Divadlo Ročník 3. ročník, septima

2 KAREL ČAPEK: Karel ČAPEK byl vynikající český prozaik, dramatik, publicista i autor řady cestopisů v počátcích své literární tvorby spolupracoval se svým bratrem, později se však umělecké cesty obou bratří rozdělily bratr Josef se stal uznávaným malířem, vedle toho však zůstal věrný i literatuře (psal prózu i básně) když se bratři autorsky osamostatnili, podílel se Josef na scénografii a kostýmním ztvárnění několika bratrových představení Karel ČAPEK zemřel na Vánoce 1938 (video smrt K. ČAPKA - 2:40) 1]

3 SPOLEČNÁ TVORBA BRATŘÍ ČAPKŮ:
Josef a Karel ČAPKOVI společně napsali tři divadelní hry jejich společná dramata vyjadřovala především obavy z hrozící zkázy lidských hodnot 2] SPOLEČNÉ DÍLO: LÁSKY HRA OSUDNÁ ZE ŽIVOTA HMYZU ADAM STVOŘITEL

4 ROZDĚLENÍ TVORBY KARLA ČAPKA:
dílo Karla ČAPKA je velmi obsáhlé, a tak bývá z praktických důvodů děleno do TŘÍ tematických OKRUHŮ: 1. HLEDÁNÍ PRAVDY, která u něj není absolutní 2. UTOPICKÉ náměty 3. PROTEST proti FAŠISMU a NÁSILÍ všechny tyto tři proudy mají jedno společné: je to hluboký humanismus, který prostupoval vším, co ČAPEK dělal

5 PŘEHLED DRAMATICKÉ TVORBY K. ČAPKA:
LÁSKY HRA OSUDNÁ (napsáno 1910, vydáno 1922), napsáno spolu s bratrem JOSEFEM LOUPEŽNÍK (1920, zfilmováno v roce 1931) RUR (1920) ZE ŽIVOTA HMYZU (1921), napsáno s bratrem JOSEFEM VĚC MAKROPULOS (1922, zhudebněno L. JANÁČKEM) ADAM STVOŘITEL (1927), napsáno s bratrem JOSEFEM BÍLÁ NEMOC (1937, zfilmováno H. HAASEM roku 1937) MATKA (1938)

6 UTOPICKÉ NÁMĚTY: řadíme sem utopické romány a dramata, ve kterých Karel ČAPEK kritizuje společenské problémy moderní společnosti a současně vyjadřuje OBAVU ze ZNEUŽITÍ TECHNIKY největšího věhlasu dosáhla jeho díla psaná z dohadu „CO BY SE STALO, KDYBY . . .“ kdyby se podařilo vyrobit umělého člověka (drama RUR, 1920) kdyby se člověk napil nápoje nesmrtelnosti (drama VĚC MAKROPULOS, 1922) kdyby se člověku podařilo beze zbytku spálit hmotu (román TOVÁRNA NA ABSOLUTNO) kdyby se z ní podařilo uvolnit její ničivou sílu (román KRAKATIT, 1924)

7 RUR (1920) ] alegorické drama o předehře a 3 dějstvích, které je dokladem ČAPKOVY nedůvěry k převratným vynálezům či zásahům do přírody a života lidí tato hra patří k autorovým  nejúspěšnějším (premiéra se uskutečnila v lednu 1921) zpracovává originální téma, které přesně odpovídalo moderní době vznikla jako protest proti přetechnizované civilizaci, autor v ní vyjadřuje obavu o další osud lidstva hra je obecně platnou výstrahou před jakýmkoli druhem závislosti (lidé se postupně stali na robotech závislí, protože je roboti nahradili ve všech činnostech)

8 OTÁZKA: V dramatu RUR poprvé zaznělo SLOVO, které obohatilo SLOVNÍ ZÁSOBU řady jazyků, víte, které slovo máme na mysli?

9 SLOVO ROBOT: drama RUR Karla ČAPKA proslavilo po celém světě a slovo ROBOT (nápad Josefa ČAPKA) bylo zařazeno do slovníků mnoha jazyků Karel ČAPEK o tom do LIDOVÝCH NOVIN napsal: „Zmínka profesora CHUDOBY o tom, jak se podle svědectví Oxfordského slovníku ujalo slovo ROBOT a jeho odvozeniny v angličtině, mne upomíná na starý dluh. To slovo totiž nevymyslel autor hry RUR, nýbrž toliko je uvedl v život. Bylo to tak: v jedné nestřežené chvíli napadla řečeného autora látka na tu hru. I běžel s tím za tepla na svého bratra Josefa, malíře, který zrovna stál u štafle a maloval po plátně, až to šustělo. „Ty, Josef, začal autor,“ já bych měl myšlenku na hru.“ „Jakou?“ bručel malíř (opravdu bručel, neboť držel v ústech štětec). Autor mu to řekl tak stručně, jak to šlo. „Tak to napiš,“ děl malíř, aniž vyndal štětec z úst a přestal natírat plátno. Bylo to až urážlivě lhostejné. „Ale já nevím,“ řekl autor, „jak mám ty umělé dělníky nazvat. Řekl bych jim LABOŘI, ale připadá mně to nějak papírové.“ „Tak jim řekni ROBOTI,“ mumlal malíř se štětcem v ústech a maloval dál. A bylo to. Tím způsobem se tedy zrodilo slovo robot, budiž tímto přiřčeno svému skutečnému původci.

10 HLAVNÍ POSTAVY DRAMATU RUR:
HARRY DOMIN, centrální ředitel ROSSUMOVÝCH UNIVERSÁLNÍCH ROBOTŮ inženýr FABRY, generální technický ředitel RUR doktor GALL, přednosta fyziologického a výzkumného oddělení RUR doktor HALLEMEIER, přednosta Ústavu pro psychologii a výchovu robotů konzul BUSMAN, generální komerční ředitel RUR stavitel ALQUIST, šéf staveb RUR HELENA GLORYOVÁ NÁNA, její chůva roboti MARIUS, RADIUS, DAMON, PRIMUS, robotka HELENA, ROBOTSKÝ SLUHA a další ROBOTI

11 OBSAH - PŘEDEHRA: HELENA GLORYOVÁ přijíždí na ostrov do továrny na výrobu robotů a jménem tzv. LIGY HUMANITY požaduje jejich „zlidštění„, tedy vybavení citem (roboti mají sice neobyčejný intelekt, nadlidské schopnostmi, sílu, od lidí jsou na první pohled k nerozeznání, chybí jim však duše, tedy rozum a city) HARRY DOMIN, centrální ředitel ROSSUMOVÝCH UNIVERSÁLNÍCH ROBOTŮ, ji zasvěcuje do historie závodů HELENA je zmatená, neboť všechny roboty, kteří okolo pracují, považuje za lidi, a když je představena ředitelům továrny, myslí si naopak, že jsou roboti, a vyzývá je, aby se se svým postavením vůči lidem nesmířili HELENIN rozhovor s generálním ředitelem DOMINEM končí jeho nabídkou k sňatku

12 OBSAH - 1. DĚJSTVÍ: chystá se oslava 10. výročí příchodu HELENY na ostrov mezi muži z vedení podniku panuje stísněná nálada, neboť spojení s pevninou bylo přerušeno muži se snaží špatné zprávy před HELENOU utajit všichni pro ni mají dárek, HELENA však z různých náznaků vytuší, že něco není v pořádku jednou z indicií je i to, že od svého manžela dostala k výročí loď, není to však loď výletní, ale bitevní když muži odejdou, baví se HELENA s chůvou, která roboty nesnáší v týden starých novinách navíc objevují zprávu, že se úplně přestali rodit lidé HELENA bere ROSSUMOVY plány na výrobu robotů a pálí je v krbu muži se mezitím vrací a jejich nálada se výrazně změnila k lepšímu na ostrov totiž dorazila zpráva, že tam od pevniny míří loď z mužů padá veškeré napětí a dodatečně HELENĚ sdělují, že na pevnině došlo ke vzpouře robotů a že museli úplně přerušit výrobu, ale loď je podle nich jasným důkazem, že se věci vrací do normálu brzy se však ukáže, že na lodi nejsou lidé ani pošta, ale jen letáky, které vyzývají roboty k převzetí moci nad továrnou a k likvidaci všech lidí na ostrově dějství končí zvukem sirény, která vyzývá roboty k útoku

13 OBSAH - 2. DĚJSTVÍ: HARRY DOMIN, inženýr FABRY, doktor GALL, doktor HALLEMEIER, konzul BUSMAN, stavitel ALQUIST a HELENA se zabarikádovali v HELENINĚ salonu do mříží u vchodu dokonce zavedli elektřinu, aby se k nim roboti nemohli dostat muži mezi sebou řeší otázku, jak je možné, že se roboti, kteří byli vůči jakýmkoli výzvám k odporu vždy absolutně neteční, postavili proti lidem vychází najevo, že HELENA přesvědčila doktora GALLA, aby se pokusil některé robotí jedince vybavit něčím, čemu říkáme duše pánové řeší, jak se z obklíčení dostat doktor GALL si je jistý, že je roboti propustí výměnou za plány na výrobu robotů pánové hlasují, mají - li plány robotům za možnost odplout z ostrova vydat obchod padá, když se HELENA přiznává, že tajemství výroby spálila BUSMAN se rozhodne jít s roboty vyjednávat a chce jim nabídnout více než půl miliardy, která je v pokladně při vyjednávání se však dotkne mříže a zabije ho proud ostatní se poté brání střelbou, ale roboti je zabijí, ušetří jediného ALQUISTA, který po nich nestřílel

14 OBSAH - 3. DĚJSTVÍ: lidstvo je až na ALQUISTA úplně vyvražděno
roboti však nemají příliš velkou budoucnost, protože jejich životnost je let, potřebují tedy obnovit výrobu robotů, sami to však nedokážou, chtějí proto po ALQUISTOVI, aby jim pomohl v závěru hry objeví dvojice robotů HELENA a PRIMUS něco jako lidský cit lásky, strachu o toho druhého a ochotu obětovat se, svítá tak naděje, že se život láskou znovu obnoví na vzpouře robotů ukazuje ČAPEK nesmyslnost revolučního násilí a neschopnost předvídat následky radikálních a lidstvu nepřirozených činů

15 UKÁZKA: 3. ROBOT: Vydej nám odkaz lidí. ALQUIST: Není žádného.
DAMON: Pověz tajemství života. ALQUIST: Je ztraceno. RADIUS: Tys je znal. ALQUIST: Neznal. RADIUS: Bylo napsáno. ALQUIST: Je ztraceno. Je spáleno. Jsem poslední člověk, Roboti, a neznám, co znali jiní. Vy jste je zabili! RADIUS: Tebe jsme nechali žít. ALQUIST: Ano, žít! Ukrutníci, mne jste nechali žít! Miloval jsem lidi, a vás, Roboti, jsem nikdy nemiloval. Vidíte tyhle oči? Nepřestávají plakat; jedno oplakává lidi, a druhé vás, Roboti. RADIUS: Dělej pokusy. Hledej předpis života. DAMON: Dělej pokusy na živých Robotech. Najdi, jak se dělají! ALQUIST: Živá těla? Cože, já je mám zabíjet? Já, který jsem nikdy – Nemluv, Robote! Říkám ti přece, že jsem příliš stár. Vidíš, vidíš, jak se mi třesou prsty? Neudržím skalpel. Vidíš, jak mi slzí oči? Neviděl bych na vlastní ruce. Ne, ne, já nemohu! 3. ROBOT: Život zahyne.

16 VĚC MAKROPULOS (1922) hlavní hrdinkou tohoto dramatu je slavná zpěvačka EMILIA MARTY, jejíž otec - lékař na dvoře císaře RUDOLFA ll.- objevil elixír, který dokáže na 300 let uchovat mládí vyzkoušel ho na své dceři, kterou však po tolika letech, kdy prožila vše, co mohla, život omrzel proto se rozhodne své mládí podruhé neprodlužovat pergamen s receptem na dlouhověkost je proto spálen na motivy této hry složil operu Leoš JANÁČEK

17 PROTEST PROTI FAŠISMU A NÁSILÍ:
ČAPEK vizionářsky viděl řadu věcí, které se později skutečně staly v některých jeho dílech je patrná obava z nastupujícího FAŠISMU do této skupiny jeho děl můžeme zařadit především dramata BÍLÁ NEMOC, MATKA a román VÁLKA S MLOKY

18 BÍLÁ NEMOC (1937) drama o třech dějstvích
varování před nebezpečím fašismu STRUČNÝ DĚJ: ve světě se šíří epidemie bílé nemoci (přízrak fašismu) příznakem je zvětšující se bílá skvrna doktor GALÉN, který objevil účinný lék, však odmítá léčit bohaté a chce donutit MARŠÁLA (hlavní strůjce připravované války), aby odvolal své válečné plány maršál to zpočátku rezolutně odmítá, ale nakonec sám onemocní a během nemoci si uvědomí, jak moc chce žít, rozhodne se tedy doktorovu podmínku splnit, ale je příliš pozdě, protože GALLÉNA mezitím ušlape zfanatizovaný dav volající po válce zobrazení konfliktu jedince a davu (hlavní role ve filmu i režie H. HAAS) PARADOX: GALÉN dosáhl svého, a přesto byl ušlapán těmi, za které bojoval video: MARŠÁL (2:56)

19 MATKA (1938) v tomto dramatu ČAPEK reaguje na konkrétní události po vypuknutí občanské války ve ŠPANĚLSKU hlavní hrdinkou je MATKA DOLORES celá hra je vlastně fiktivním rozhovorem této ženy s mrtvými muži své rodiny (a také mezi nimi samotnými) řeší se tu otázky cti, odvahy a hrdinství, MATKA je nositelkou ženského pohledu, její mrtví muži s ní rozmlouvají a vysvětlují jí, co znamená, když muž cítí, že něco prostě udělat musí v jednu chvíli si DOLORES povzdechne: jsem slepice, co vyseděla orly . . . její manžel byl vojákem a padl v koloniích syn ONDRA zemřel jako lékař bojující proti žluté zimnici syn JIŘÍ zahynul v letadle při pokusu o výškový rekord se zátěží dvojčata PETR a KORNEL padnou v bratrovražedném boji v občanské válce, každý na jiné straně

20 MATKA - DOKONČENÍ zůstává jediný syn TONI (citlivý, tichý, pozorný), který navíc rád píše básně poté, co země vykrvácela v občanské válce a je bez jakéhokoli upozornění napadena sousedními státy, rozhlas zoufale vyzývá všechny schopné muže, aby šli svou zem bránit matka vede o TONYHO spor s ostatními členy rodiny, chce ho uchránit před válkou, je totiž jediný, kdo jí zbyl v okamžiku, když v rádiu slyší, že jsou bombardovány školy a zabíjeny děti, podává synovi pušku a sama ho posílá do boje zajímavým způsobem jsou ve hře vyřešena místa, kdy zahyne další z mužské části rodiny, v té chvíli se totiž stane viditelným pro ostatní mrtvé když si muži vyjasňují své názory, používají slova jako hrdinství, čest a odvaha, je evidentní, že všem synům byl vzorem jejich otec, všichni odmalička chodili do jeho pracovny, právě tam se odehrávají tyto rozhovory mrtví muži pomalu přicházejí k názoru, že všichni udělali přesně to, co udělat prostě museli, na druhé straně si ale uvědomují, že život pro ně skončil dříve, než bylo nutné a svým způsobem živým závidí, není pro ně jednoduché být jen pouhými pozorovateli

21 NĚCO K ZAMYŠLENÍ: Uveďte DVA ZÁKLADNÍ TEMATICKÉ OKRUHY dramat Karla ČPAKA a každý z nich stručně charakterizujte. Uveďte NÁZVY alespoň DVOU ČAPKOVÝCH dramat.

22 ODPOVĚDI NA OTÁZKY: UTOPICKÉ náměty a PROTEST proti FAŠISMU a NÁSILÍ
R. U. R., VĚC MAKROPULOS, BÍLÁ NEMOC, MATKA . . .

23 ZDROJE A POUŽITÁ LITERATURA:
1] - NEUVEDEN. Karel-capek commons.wikimedia.org [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: 2] - NEUVEDEN. 768px-Karel_Josef_Capkovi_radio commons.wikimedia.org [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: 3] - NEUVEDEN. 380px-R.U.R._by_Karel_Čapek_1939 commons.wikimedia.org [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: CÍSAŘ Jan: Přehled dějin českého divadla 1. a 2. díl - od počátku do roku vydání. Praha: Akademie múzických umění, s. ISBN

24 ZDROJE A POUŽITÁ LITERATURA:
KOLEKTIV, MENCLOVÁ, Věra a VANĚK, Václav: Slovník českých spisovatelů. 2., rozšířené vydání. Praha: Libri, s. ISBN KARPATSKÝ, Dušan: Malý labyrint literatury. 4. vydání. Praha: Albatros, s. ISBN ČAPEK Karel: Bílá nemoc. Praha: Arthur s. ISBN ČAPEK Karel: R. U. R. Praha: Arthur s. ISBN ČAPEK Karel: Matka. 2. vydání. Praha: Arthur s. ISBN


Stáhnout ppt "DRAMATICKÁ TVORBA KARLA ČAPKA"

Podobné prezentace


Reklamy Google