Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dvouprvkové sloučeniny ANORGANICKÁ CHEMIE VY_32_INOVACE_17 - DVOUPRVKOVÉ SLOUČENINY.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dvouprvkové sloučeniny ANORGANICKÁ CHEMIE VY_32_INOVACE_17 - DVOUPRVKOVÉ SLOUČENINY."— Transkript prezentace:

1 Dvouprvkové sloučeniny ANORGANICKÁ CHEMIE VY_32_INOVACE_17 - DVOUPRVKOVÉ SLOUČENINY

2 Dvouprvkové sloučeniny- dělení: OXIDY – sloučeniny kyslíku s dalším prvkem SULFIDY – sloučeniny síry s kovovým prvkem HALOGENIDY – sloučeniny halogenů s dalším prvkem DVOUPRVKOVÉ SLOUČENINY - Jsou sloučeniny které se skládají ze dvou prvků. - Mezi nejvýznamnější skupiny patří oxidy, sulfidy a halogenidy. - Koncovka u těchto látek je – id. VY_32_INOVACE_17 - DVOUPRVKOVÉ SLOUČENINY

3 NÁZVOSLOVÍ DVOUPRVKOVÝCH SLOUČENIN NÁZEV SLOUČENINY SE SKLÁDÁ Z: PODSTATNÉHO JMÉNA hlavního prvku + PŘÍDAVNÉHO JMÉNA druhého prvku zakončeného příslušným oxidační číslem VY_32_INOVACE_17 - DVOUPRVKOVÉ SLOUČENINY PŘÍKLADY: OXID VÁPENATÝ, OXID HLINITÝ, OXID DUSNÝ; SULFID ŽELEZITÝ, SULFID OSMIČELÝ, SULFID TITANIČITÝ; CHLORID SODNÝ, BROMID UHLIČITÝ, JODID FOSFOREČNÝ.

4 VY_32_INOVACE_17 - DVOUPRVKOVÉ SLOUČENINY OXIDAČNÍ ČÍSLO OXIDAČNÍ ČÍSLO (mocenství prvku, oxidační stupeň)  Je jedním z významných informací o stavu prvku.  udává stupeň oxidace atomu ve sloučenině či molekule.  Jde o součet + a – nábojů.  Oxidační číslo dosahuje velikosti od 0 do +- 8. OPAKOVÁNÍ: U atomu znázorňujeme s pomocí horních a dolních indexů různé údaje o stavu atomu. UKAŽ NA X, pod který index patří: -n-nukleové číslo, -a-atomové číslo, -p-protonové číslo -o-oxidační číslo? Vysvětli tyto pojmy! X ? ? ? ? NUKLEOVÉ ČÍSLO PROTONOVÉ ČÍSLO ATOMOVÉ ČÍSLO OXIDAČNÍ ČÍSLO

5 VY_32_INOVACE_17 - DVOUPRVKOVÉ SLOUČENINY Oxidační číslo atomu prvku sloučeného s kyslíkem, nebo se sírou. Zakončení přídavného jména názvu oxidu, nebo sulfidu. Poměr počtu atomů prvku sloučených v oxidu, nebo sulfidu. I-ný2:1 II-natý1:1 III-itý2:3 IVičitý1:2 V-ičný -ečný2:5 VI-ový1:3 VII-istý2:7 VIII-ičelý1:4 OXIDAČNÍ ČÍSLO – oxidy a sulfidy - tabulka

6 Oxidy  OXIDY jsou dvouprvkové sloučeniny kyslíku a dalšího prvku.  Atomy kyslíku mají oxidační číslo –II.  V českém jazyce se pro pojmenování oxidů používá unikátní chemické názvosloví, autorem je E. Votoček.  Tvoří se: Podstatné jméno oxid v oxid. čísle -2 Přídavné jméno od síry v příslušném oxid. čísle - ičitý Oxid siřičitý -II O -II O Oxid dusnatý +II N +II N VY_32_INOVACE_17 - DVOUPRVKOVÉ SLOUČENINY OXIDY S +IV O -II

7 Oxid siřičitý  SO 2  Je to bezbarvá, plynná, ostře zapáchající látka, dráždí ke kašli a je jedovatá!  Vznik: hořením síry ve vzduchu (jde zejména o méně kvalitní hnědé uhlí, ale i naftu)  Využití: při výrobě celulózy a papíru ze dřeva  Oxid siřičitý se průmyslově připravuje především spalováním síry S + O 2 → SO 2 VY_32_INOVACE_17 - DVOUPRVKOVÉ SLOUČENINY OXIDY

8 Oxid uhličitý  CO 2  Plynná, nedýchatelná, bezbarvá látka  Je přirozenou součástí vzduchu  Vznik: vzniká při dýchání organismů a při hoření uhlíkatých látek.  Využití: v chladicích zařízení k výrobě sody a osvěžujících nápojů.  Vzniká reakcí uhlíku s kyslíkem (spalováním): C + O 2 → CO 2 VY_32_INOVACE_17 - DVOUPRVKOVÉ SLOUČENINY OXIDY

9 Sulfidy  Jsou to dvouprvkové sloučeniny síry s kovovým prvkem  Atomy síry mají oxidační číslo S −II.  „Sirník“ je starší název sulfidu. +III Pb +III Pb -II S -II S VY_32_INOVACE_17 - DVOUPRVKOVÉ SLOUČENINY SULFIDY SULFID OLOVITÝ

10 Sulfid sodný  Na 2 S  Je to bezbarvá pevná látka rozpustná ve vodě, ale technická je žlutě zabarvena  Průmyslově se vyrábí redukcí síranu sodného Na 2 SO 4 + 4 C → Na 2 S + 4 CO  Využití: v papírenství při extrakci celulózy VY_32_INOVACE_17 - DVOUPRVKOVÉ SLOUČENINY SULFIDY

11 Sulfid olovnatý  PbS  V přírodě se vyskytuje v podobě minerálu galenitu  je hnědočerná práškovitá látka, nerozpustná ve vodě  Využití: pražením při výrobě olova VY_32_INOVACE_17 - DVOUPRVKOVÉ SLOUČENINY SULFIDY

12 VY_32_INOVACE_17 - DVOUPRVKOVÉ SLOUČENINY Oxidační číslo atomu prvku sloučeného s halogenem. Zakončení přídavného jména názvu halogenu. Poměr počtu atomů prvku sloučených v halogenu. I-ný2:1 II-natý1:1 III-itý2:3 IVičitý1:2 V-ičný -ečný2:5 VI-ový1:3 VII-istý2:7 VIII-ičelý1:4 OXIDAČNÍ ČÍSLO – HALOGENIDY – tabulka

13 Halogenidy  fluor(F),chlor(Cl),brom(Br),jod(I) + přípona id.  Mají oxidační číslo –I.  Převážně jsou rozpustné ve vodě. +IV C +IV C -I Cl -I Cl +I K +I K -I F -I F VY_32_INOVACE_17 - DVOUPRVKOVÉ SLOUČENINY HALOGENIDY CHLORID UHLIČITÝFLUORID DRASELNÝ

14 Chlorid sodný  NaCl  bílá krystalická látka, rozpustná ve vodě  v přírodě se vyskytuje jako nerost sůl kamenná (halit)  získává se odpařováním mořské vody nebo těžbou  nezbytná složka potravy  Využití: k výrobě chloru, hydroxidu sodného, k odstraňování námrazy z vozovek VY_32_INOVACE_17 - DVOUPRVKOVÉ SLOUČENINY HALOGENIDY

15 Fluorit vápenatý  CaF 2  Bílá krystalická látka  V přírodě se vyskytuje jako fialový nebo zelenomodrý nerost kazivec  Využití: v hutnictví,optika a při výrobě fluorovodíku HF VY_32_INOVACE_17 - DVOUPRVKOVÉ SLOUČENINY HALOGENIDY

16 OPAKOVÁNÍ – Názvosloví dvouprvkových sloučenin  Oxid chloričitý - ClO 2  Oxid fosforitý - P 2 O 3  Sulfid stříbrný - Ag 2 S  Sulfid mědnatý - CuS  Bromid draselný - KBr  Chlorid chromitý - CrCl 3  Oxid sirnatý - SO  Sulfid vápenatý - CaS  Bromid sodný - NaBr  Oxid hořečnatý - MgO  Jodid hlinitý - AlI 3  Sulfid titnatý - TiS VY_32_INOVACE_17 - DVOUPRVKOVÉ SLOUČENINY

17

18 ZDROJE  http://cs.wikipedia.org/wiki/Sulfid_sodn%C3%BD#V.C3. BDroba http://cs.wikipedia.org/wiki/Sulfid_sodn%C3%BD#V.C3. BDroba  http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Sulfur-dioxide-3D- vdW.png http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Sulfur-dioxide-3D- vdW.png  http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Carbon-dioxide-3D- vdW.svg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Carbon-dioxide-3D- vdW.svg  http://cs.wikipedia.org/wiki/Sulfid_%C5%BEeleznat%C3 %BD http://cs.wikipedia.org/wiki/Sulfid_%C5%BEeleznat%C3 %BD  http://cs.wikipedia.org/wiki/Sulfid_olovnat%C3%BD http://cs.wikipedia.org/wiki/Sulfid_olovnat%C3%BD  http://www.google.com/imgres?q=galenit&num=10&hl= cs&gbv=2&biw=1280&bih=619&tbm=isch&tbnid=RmQp 5sDZVq_49M:&imgrefurl=http://www.mineraly.org/klubj m/muzeum/012/text.htm& http://www.google.com/imgres?q=galenit&num=10&hl= cs&gbv=2&biw=1280&bih=619&tbm=isch&tbnid=RmQp 5sDZVq_49M:&imgrefurl=http://www.mineraly.org/klubj m/muzeum/012/text.htm& VY_32_INOVACE_17 - DVOUPRVKOVÉ SLOUČENINY


Stáhnout ppt "Dvouprvkové sloučeniny ANORGANICKÁ CHEMIE VY_32_INOVACE_17 - DVOUPRVKOVÉ SLOUČENINY."

Podobné prezentace


Reklamy Google