Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MODÁLNÍ SLOVESO WILL Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Bc. Martin Krčmař. Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MODÁLNÍ SLOVESO WILL Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Bc. Martin Krčmař. Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná."— Transkript prezentace:

1 MODÁLNÍ SLOVESO WILL Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Bc. Martin Krčmař. Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace. Materiál byl vytvořen v rámci projektu OP VK 1.5 – EU peníze středním školám, registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0879. říjen 2013VY_32_INOVACE_AGJ_140106

2 Modální sloveso will Najděte a vyznačte slovesa. Jim is 19 years old. Jim was 18 last year. Jim will be 20 next year. I will help you every day, mum. When I grow up, I won´t smoke. A:I have a terrible headache! B:Oh, I will bring you an aspirin. Shall I open the window? I think I will fail my exams. I think she won´t get married. I don´t think she´ll get married.

3 Modální sloveso will Jim is 19 years old. Jim was 18 last year. Jim will be 20 next year. I will help you every day, mum. When I grow up, I won´t smoke. A:I have a terrible headache! B:Oh, I will bring you an aspirin. Shall I open the window? I think I will fail my exams. I think she won´t get married. I don´t think she´ll get married.

4 Větu vyjadřující budoucnost s modálním slovesem will tvoříme pomocí will + základní tvar slovesa. Tvar je stejný pro všechny osoby. Věta kladná: Věta záporná: Otázka: Krátká odpověď: I/You/He/She/It/We/They willgo to London. I/You/He/She/It/We/Theywon´tgo to London. Will I/you/he/she/it/ we/they go to London? Yes, I will.No, I won´t.Yes, he will.No, he won´t. Modální sloveso will

5 Stažené tvary I´ll/I won´t I will go. = I´ll go. I will not go.= I won´t go. Stažený tvar I´ll můžeme použít po zájmenech (I, she, you, they atd.) a po výrazu there. He´ll be 17 years old next month. There´ll be many people. Stažený tvar nepoužíváme v krátkých odpovědích po jménech osob a podst. jménech. My sister will be home tomorrow evening. The pub will be closed on Sunday.

6 POUŽITÍ Modální sloveso „will + infinitiv bez to“ používáme, když mluvíme o následujících věcech: Použití: 1)Prostý fakt v budoucnosti 2)Slib, nabídka 3)Náhlé rozhodnutí 4)Předpověď budoucnosti Příklady: I will be 20 next year. The world population will grow. We will help you. I won´t smoke. Tom phoned. - OK, I will phone him back. I think she will pass the exam.

7 1) will – prostý fakt v budoucnosti Úkol – Přiřaďte k sobě vhodné části vět. In the future: Robots and computers willbecome rare in the future. NASA willgrow in the future. Clean water willbe much more intelligent in the future. The tropical rainforest in Brazil willbe more expensive. The world population willbe much smaller in 20 years. Food and housing willbuild a base on the Moon by 2060.

8 1) will – prostý fakt v budoucnosti Řešení: In the future: Robots and computers willbe much more intelligent in the future. NASA willbuild a base on the Moon by 2060. Clean water willbecome rare in the future. The tropical rainforest in Brazil willbe much smaller in 20 years. The world population willgrow in the future. Food and housing willbe more expensive.

9 2) will – slib, nabídka Modální sloveso „will + infinitiv bez to“ můžeme použít, když slibujeme nebo nabízíme, že něco uděláme. Úkol : Doplňte tvary I will/I won´t a plnovýznamového slovesa z nabídky. carrytelleatsendshowsitquit How do you use this camera?Give it to me and _I´ll show_you. Smoking is very bad for you.You are right, _________. My case is very heavy.No problem, __________ it for you. I don´t want this apple.Well, I´m hungry. __________ it. Enjoy your holiday.Thank you, ________you a postcard. It´s a secret!OK, ___________ anybody. Do you want a chair?No, it´s okay, __________on the floor.

10 2) will – slib, nabídka Modální sloveso „will + infinitiv bez to“ můžeme použít, když slibujeme nebo nabízíme, že něco uděláme. Řešení: carrytelleatsendshowsitquit How do you use this camera?Give it to me and _I´ll show_you. Smoking is very bad for you.You are right, _I´ll quit__. My case is very heavy.No problem, __I´ll carry___ it for you. I don´t want this apple.Well, I´m hungry. __I´ll eat__ it. Enjoy your holiday.Thank you, _I´ll send_you a postcard. It´s a secret!OK, _I won´t tell_ anybody. Do you want a chair?No, it´s okay, _I´ll sit_on the floor.

11 3) will – náhlé rozhodnutí „will + infinitiv bez to“ můžeme použít, když se rozhodneme náhle něco udělat. Neměli jsme to, co uděláme, předem naplánované, pouze reagujeme na nějaký nový podnět. Úkol: Jak byste zareagovali? Použijte sloveso will. Your grandma says:You say: I can´t find my glasses!Don´t worry, I´ll find them for you. I have a terrible headache.Oh, (bring an aspirin) Mum phoned while you were away.OK, (phone back) It´s very cold in this room.Really? (close the window) I´m very tired.Well, (make some coffee) My heart hurts really bad!Oh dear, (call an ambulance)

12 3) will – náhlé rozhodnutí „will + infinitiv bez to“ můžeme použít, když se rozhodneme náhle něco udělat. Neměli jsme to, co uděláme, předem naplánované, pouze reagujeme na nějaký nový podnět. Řešení: Your grandma says:You say: I can´t find my glasses!Don´t worry, I´ll find them for you. I have a terrible headache.Oh, I´ll bring you an aspirin. Mum phoned while you were away.OK, I´ll phone her back. It´s very cold in this room.Really? I´ll close the window. I´m very tired.Well, I´ll make some coffee. My heart hurts really bad!Oh dear, I´ll call an ambulance!

13 4) will – předpověď do budoucna „will + infinitiv bez to“ můžeme použít, když vyjadřujeme, co si myslíme, že se stane. Také se můžeme i na nějakou předpověď zeptat. Často will používáme s výrazy I think/I don´t think.. I think they won´t get married. I don´t think I will fail my final exams. Do you think we´ll get there on time? Will you live in this town all your life?

14 4) will – předpověď do budoucna „will + infinitiv bez to“ můžeme použít, když vyjadřujeme, co si myslíme, že se stane. Také se můžeme i na nějakou předpověď zeptat. Často will používáme s výrazy I think/I don´t think.. Úkol: Co si myslíte, že se stane? Použijte I think/I don´t think a slova z nabídky. I/win the loterry I think I will win the lottery. My friend/become a teacher My parents/like their presents The weather/be nice tomorrow you think/the next test/be difficult?

15 4) will – předpověď do budoucna „will + infinitiv bez to“ můžeme použít, když vyjadřujeme, co si myslíme, že se stane. Také se můžeme i na nějakou předpověď zeptat. Často will používáme s výrazy I think/I don´t think.. Řešení: I/win the lottery I think I will win the lottery. My friend/become a teacherI don´t think my friend will become a teacher. My parents/like their presentsI think my parents will like their presents. The weather/be nice tomorrowI don´t think the weather will be nice tomorrow. you think/the next test/be difficult?Do you think the next test will be difficult?

16 Závěrečné opakování Rozhodněte, zda věta vyjadřuje: budoucí fakt (F) slib (S) nabídku (N) náhlé rozhodnutí (R) předpověď „bez důkazů“ (P) I will always love you. _(S)_ I don´t think she´ll get married. ____ There will be 8 billion people on Earth in 2020. ____ I won´t eat junk food. ____ I´ll make you a sandwich if you want. ____ She´ll be in Paris on Monday. ____ If you drink coffee in the evening, you won´t sleep. ____ I ´ll carry your bags. ____ Look, that ´s a nice T-shirt! I´ll try it on. ____ Will people live on the Moon in the future? ____

17 ŘEŠENÍ Rozhodněte, zda věta vyjadřuje: budoucí fakt (F) slib (S) nabídku (N) náhlé rozhodnutí (R) předpověď „bez důkazů“ (P) I will always love you. _(S)_ I don´t think she´ll get married. _(P)_ There will be 8 billion people on Earth in 2020. _(F)_ I won´t eat junk food. _(S)_ I´ll make you a sandwich if you want. _(N)_ She´ll be in Paris on Monday. _(F)_ If you drink coffee in the evening, you won´t sleep. _(F)_ I ´ll carry your bags. _(N)_ Look, that ´s a nice T-shirt! I´ll try it on. _(R)_ Will people live on the Moon in the future? _(P)_

18 MATURITA SOLUTIONS Pre-Intermediate STUDENT´S BOOK. Oxford University Press, 2009. ISBN 9780194551656. MURPHY, Raymond. Essential Grammar in Use. London: Cambridge University Press, 2001. ISBN 3125336058 9783125336056. POUŽITÁ LITERATURA


Stáhnout ppt "MODÁLNÍ SLOVESO WILL Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Bc. Martin Krčmař. Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná."

Podobné prezentace


Reklamy Google