Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Aktivita č.6: Poznáváme chemii Prezentace č. 24 Autor: Lenka Poláková

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Aktivita č.6: Poznáváme chemii Prezentace č. 24 Autor: Lenka Poláková"— Transkript prezentace:

1 Aktivita č.6: Poznáváme chemii Prezentace č. 24 Autor: Lenka Poláková
©Gymnázium Hranice, Zborovská 293 Projekt: Svět práce v každodenním životě Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.26/ Soli, neutralizace Aktivita č.6: Poznáváme chemii Prezentace č. 24 Autor: Lenka Poláková

2 Soli Soli jsou chemické sloučeniny, které jsou složeny z kationtů kovů (popř. amonného kationtu NH4+) a aniontů kyselin jedná se o velkou skupinu chem. sloučenin, z nichž nejznámější je kuchyňská sůl NaCl soli mají široké praktické využití (výroba kovů, chem. sloučenin, průmyslových hnojiv, stavebních materiálů …) většina solí: v přírodě se nachází v krystalové formě krystaly jsou složeny z iontů, mají tedy vysoké teploty tání a varu látky jsou křehké v pevném stavu nevedou el. proud, el. proud vedou v tavenině nebo v roztoku díky volně pohyblivým iontům

3 Názvosloví solí vzorec soli: A+B- název soli: podstatné jméno
přídavné jméno odvozeno od aniontu kyseliny odvozeno od kationtu a) od bezkyslíkatých kyselin, koncovka –id Cl- chlorid, S2- sulfid př. AlCl3 chlorid hlinitý, Na2S sulfid sodný b) od kyslíkatých kyselin, koncovka –an koncovka odpovídá oxidačnímu číslu atomu kyselinotvorného prvku SO42- síran koncovka příd. jména určuje náboj i oxidační číslo kationtu

4 Anionty odvozené od kyslíkatých kyselin
Oxid. číslo atomu kyselinotvorného prvku Koncovka přídavného jména u kyseliny Koncovka podst. jména v názvu soli Příklad – vzorec kyseliny/ vzorec aniontu Podstatné jméno v názvu soli I -ná -nan HClO / ClO- chlornan II -natá -natan III -itá -itan HNO2 / NO2- dusitan IV -ičitá -ičitan H2CO3 / CO32- uhličitan V -ičná -ičnan HNO3 / NO3- dusičnan -ečná -ečnan H3PO4 / PO43- fosforečnan VI -ová -an H2SO4 / SO42- síran VII -istá -istan HMnO4 / MnO4- manganistan

5 Psaní vzorce soli Nezapomeň, že opět platí: Součet oxidačních čísel všech atomů prvků ve vzorci soli je roven 0!! Ve vzorci soli je součet nábojů kationtů a aniontů roven 0!! Psaní vzorce soli: dusičnan vápenatý podle názvu soli si zapíšeme vzorce kationtu a aniontu, pak upravíme počet těchto iontů ve vzorci tak, aby součet oxid. čísel atomů prvků ve vzorci byl 0 vápenatý Ca2+ dusičnan NO3- vzorec Ca2+ NO3- → CaII(NVO )2 → Ca(NO3)2 Př. síran sodný Na+ SO42- → Na SVIO → Na2SO4

6 Psaní vzorce soli chlorečnan draselný K+ ClO3- → KClO3 (od kys. chlorečné HClO3, chlorečnan ClO3-) křemičitan hořečnatý Mg2+ SiO32- → MgSiO3 (od kys. křemičité H2SiO3, křemičitan SiO32-) Napište vzorce solí: uhličitan zinečnatý siřičitan lithný sulfid barnatý chlorid železitý dusičnan draselný ZnCO3 Li2SO3 BaS FeCl3 KNO3

7 Tvorba názvu soli určíme aniont kyseliny (jeho název je podstatným jménem v názvu soli) určíme kationt ve vzorci soli (název kationtu je přídavným jménem v názvu soli) Li2CO3 Li2+ CO aniont CO uhličitan kationt Li lithný → uhličitan lithný CaSO3 Ca2+ SO32- SO32- odvozeno od H2SO3 tj. kys. siřičitá SO32- siřičitan → siřičitan vápenatý Al(NO2)3 Al3+ NO2- NO2- odvozeno od HNO2 tj. kys. dusitá → dusitan hlinitý Ca3(PO4)2 Ca PO43- PO43- odvozeno od H3PO4 kys. fosforečná → fosforečnan vápenatý

8 Názvosloví hydrogensolí
Hydrogensoli jsou soli, jejichž anionty obsahují některé odštěpitelné kationty vodíku kyseliny název hydrogensoli – předpona hydrogen- před podstatné jméno názvu soli pro upřesnění počtu atomů vodíku v aniontu použijeme předpony di-, tri- Kyselina Aniont hydrogensoli Název hydrogensoli H2SO4 HSO4- hyrogensíran H2CO3 HCO3- hydrogenuhličitan H3PO4 H2PO4- dihydrogenfosforečnan HPO42- hydrogenfosforečnan

9 Názvosloví hydrogensolí
hydrogensíran vápenatý Ca(HSO4)2 dihydrogenfosforečnan draselný KH2PO4 hydrogensulfid hořečnatý Mg(HS)2 Na2HPO4 hydrogenfosforečnan sodný LiHS hydrogensulfid lithný Hydráty solí jsou soli tvořící krystaly, ve kterých jsou vázány molekuly vody - počet molekul vody v molekule hydrátu vyjádříme číslovkou, k ní připojíme hydrát + název soli 1 mono, 2 di, 3 tri, 4 tetra, 5 penta, 6 hexa, 7 hepta, 8 okta, 9 nona, 10 deka př. CuSO4∙5H2O pentahydrát síranu měďnatého známý jako modrá skalice

10 Neutralizace Neutralizace je reakce kyselin s hydroxidy, při které vzniká sůl a voda podstatou je reakce vodíkových kationtů H+ s hydroxidovými anionty OH-, při které vzniká voda a uvolňuje se teplo H+ + OH- → H2O + teplo kyselé roztoky neutralizujeme zásaditými a opačně využití: zpracování surovin, výroba chem. látek (solí), úprava odpadních vod, v chem. laboratoři, první pomoc – při polití kyselinou neutralizujeme mýdlem nebo 1% roztokem sody, při polití hydroxidem použijeme zředěný ocet nebo 1% roztok kyseliny citronové reakce HCl a KOH HCl + KOH → H2O + KCl reakce H2SO4 a Ca(OH)2:H2SO4 + Ca(OH)2 → CaSO4 + 2 H2O

11 Příprava solí neutralizace (z kyseliny a hydroxidu) – vzniká sůl a voda připravit Na2SO4 H2SO4 + 2 NaOH → Na2SO H2O rozpouštění kovu v kyselině – vzniká sůl a vodík připravit Na2SO Na + H2SO4 → Na2SO4 + H2 reakce kovu s nekovem - připravit CuCl2 Cu + Cl2 → CuCl2 kyselinotvorný oxid s hydroxidem – vzniká sůl a voda připravit Na2CO CO2 + 2 NaOH → Na2CO3 + H2O zásadotvorný oxid s kyselinou – vzniká sůl a voda připravit CaSO CaO + H2SO4 → CaSO4 + H2O oxid kovu s oxidem nekovu – připravit CaCO3 CaO + CO2 → CaCO3 srážení (příprava nerozpustných solí) – připravit AgI AgNO3 + KI → AgI + KNO3

12 Reakce solí Reakce H2SO4 a KOH H2SO4 + KOH → K2SO4 + H2O Vyčíslete:
Doplňte produkty a reakci vyčíslete. Jedná se o neutralizaci? Mg(OH)2 + HBr → Připravte neutralizací dusičnan vápenatý Napište dvě různé možnosti přípravy chloridu vápenatého H2SO4 + 2 KOH → K2SO4 + 2 H2O 2 MgBr2 + 2 H2O je to neutralizace Ca(NO3)2 Ca(OH)2 + 2 HNO3 → Ca(NO3)2+ 2 H2O např. 2 HCl + Ca(OH)2 → CaCl2 + 2 H2O Ca + Cl2 → CaCl2 Ca + 2 HCl → CaCl2 + H2 CaO + 2 HCl → CaCl2 + H2O

13 Zdroje ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293
Knihy: Beneš Pavel, Pumpr Václav, Banýr Jiří. Základy chemie 1 - učebnice. Praha : Fortuna, ISBN


Stáhnout ppt "Aktivita č.6: Poznáváme chemii Prezentace č. 24 Autor: Lenka Poláková"

Podobné prezentace


Reklamy Google