Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Soli, neutralizace Aktivita č.6: Poznáváme chemii Prezentace č. 24 Autor: Lenka Poláková 1 Projekt: Svět práce v každodenním životě Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.26/02.0007.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Soli, neutralizace Aktivita č.6: Poznáváme chemii Prezentace č. 24 Autor: Lenka Poláková 1 Projekt: Svět práce v každodenním životě Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.26/02.0007."— Transkript prezentace:

1 Soli, neutralizace Aktivita č.6: Poznáváme chemii Prezentace č. 24 Autor: Lenka Poláková 1 Projekt: Svět práce v každodenním životě Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.26/02.0007 ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293

2 Soli Soli jsou chemické sloučeniny, které jsou složeny z kationtů kovů (popř. amonného kationtu NH 4 + ) a aniontů kyselin jedná se o velkou skupinu chem. sloučenin, z nichž nejznámější je kuchyňská sůl NaCl soli mají široké praktické využití (výroba kovů, chem. sloučenin, průmyslových hnojiv, stavebních materiálů …) většina solí: – v přírodě se nachází v krystalové formě – krystaly jsou složeny z iontů, mají tedy vysoké teploty tání a varu – látky jsou křehké – v pevném stavu nevedou el. proud, el. proud vedou v tavenině nebo v roztoku díky volně pohyblivým iontům 2

3 Názvosloví solí vzorec soli: A + B - název soli: 3 podstatné jménopřídavné jméno odvozeno od aniontu kyselinyodvozeno od kationtu a) od bezkyslíkatých kyselin, koncovka –id Cl - chlorid, S 2- sulfid př. AlCl 3 chlorid hlinitý, Na 2 S sulfid sodný b) od kyslíkatých kyselin, koncovka –an koncovka odpovídá oxidačnímu číslu atomu kyselinotvorného prvku SO 4 2- síran koncovka příd. jména určuje náboj i oxidační číslo kationtu

4 Anionty odvozené od kyslíkatých kyselin 4 Oxid. číslo atomu kyselinotvorného prvku Koncovka přídavného jména u kyseliny Koncovka podst. jména v názvu soli Příklad – vzorec kyseliny/ vzorec aniontu Podstatné jméno v názvu soli I-ná-nanHClO / ClO - chlornan II-natá-natan III-itá-itanHNO 2 / NO 2 - dusitan IV-ičitá-ičitanH 2 CO 3 / CO 3 2- uhličitan V-ičná-ičnanHNO 3 / NO 3 - dusičnan -ečná-ečnanH 3 PO 4 / PO 4 3- fosforečnan VI-ová-anH 2 SO 4 / SO 4 2- síran VII-istá-istanHMnO 4 / MnO 4 - manganistan

5 Psaní vzorce soli Nezapomeň, že opět platí: Součet oxidačních čísel všech atomů prvků ve vzorci soli je roven 0!! Ve vzorci soli je součet nábojů kationtů a aniontů roven 0!! Psaní vzorce soli: dusičnan vápenatý podle názvu soli si zapíšeme vzorce kationtu a aniontu, pak upravíme počet těchto iontů ve vzorci tak, aby součet oxid. čísel atomů prvků ve vzorci byl 0 vápenatý Ca 2+ dusičnan NO 3 - vzorec Ca 2+ NO 3 - → Ca II (N V O ) 2 → Ca(NO 3 ) 2 Př. síran sodný Na + SO 4 2- → Na S VI O → Na 2 SO 4 5

6 Psaní vzorce soli chlorečnan draselný K + ClO 3 - → KClO 3 (od kys. chlorečné HClO 3, chlorečnan ClO 3 - ) křemičitan hořečnatý Mg 2+ SiO 3 2- → MgSiO 3 (od kys. křemičité H 2 SiO 3, křemičitan SiO 3 2- ) Napište vzorce solí: uhličitan zinečnatý siřičitan lithný sulfid barnatý chlorid železitý dusičnan draselný 6 ZnCO 3 Li 2 SO 3 BaS FeCl 3 KNO 3

7 Tvorba názvu soli -určíme aniont kyseliny (jeho název je podstatným jménem v názvu soli) -určíme kationt ve vzorci soli (název kationtu je přídavným jménem v názvu soli) Li 2 CO 3 Li 2 + CO 3 2- aniont CO 3 2- uhličitan kationt Li + lithný → uhličitan lithný CaSO 3 Ca 2+ SO 3 2- SO 3 2- odvozeno od H 2 SO 3 tj. kys. siřičitá SO 3 2- siřičitan → siřičitan vápenatý Al(NO 2 ) 3 Al 3+ NO 2 - NO 2 - odvozeno od HNO 2 tj. kys. dusitá → dusitan hlinitý Ca 3 (PO 4 ) 2 Ca PO 4 3- PO 4 3- odvozeno od H 3 PO 4 kys. fosforečná → fosforečnan vápenatý 7

8 Názvosloví hydrogensolí Hydrogensoli jsou soli, jejichž anionty obsahují některé odštěpitelné kationty vodíku kyseliny název hydrogensoli – předpona hydrogen- před podstatné jméno názvu soli pro upřesnění počtu atomů vodíku v aniontu použijeme předpony di-, tri- 8 Kyselina Aniont hydrogensoli Název hydrogensoli H 2 SO 4 HSO 4 - hyrogensíran H 2 CO 3 HCO 3 - hydrogenuhličitan H 3 PO 4 H 2 PO 4 - dihydrogenfosforečnan HPO 4 2- hydrogenfosforečnan

9 Názvosloví hydrogensolí hydrogensíran vápenatý Ca(HSO 4 ) 2 dihydrogenfosforečnan draselný KH 2 PO 4 hydrogensulfid hořečnatý Mg(HS) 2 Na 2 HPO 4 hydrogenfosforečnan sodný LiHS hydrogensulfid lithný Hydráty solí jsou soli tvořící krystaly, ve kterých jsou vázány molekuly vody - počet molekul vody v molekule hydrátu vyjádříme číslovkou, k ní připojíme hydrát + název soli 1 mono, 2 di, 3 tri, 4 tetra, 5 penta, 6 hexa, 7 hepta, 8 okta, 9 nona, 10 deka př. CuSO 4 ∙5H 2 O pentahydrát síranu měďnatého známý jako modrá skalice 9

10 Neutralizace Neutralizace je reakce kyselin s hydroxidy, při které vzniká sůl a voda -podstatou je reakce vodíkových kationtů H + s hydroxidovými anionty OH -, při které vzniká voda a uvolňuje se teplo H + + OH - → H 2 O + teplo -kyselé roztoky neutralizujeme zásaditými a opačně -využití: zpracování surovin, výroba chem. látek (solí), úprava odpadních vod, v chem. laboratoři, první pomoc – při polití kyselinou neutralizujeme mýdlem nebo 1% roztokem sody, při polití hydroxidem použijeme zředěný ocet nebo 1% roztok kyseliny citronové -reakce HCl a KOH HCl + KOH → H 2 O + KCl -reakce H 2 SO 4 a Ca(OH) 2 :H 2 SO 4 + Ca(OH) 2 → CaSO 4 + 2 H 2 O 10

11 Příprava solí neutralizace (z kyseliny a hydroxidu) – vzniká sůl a voda připravit Na 2 SO 4 H 2 SO 4 + 2 NaOH → Na 2 SO 4 + 2 H 2 O rozpouštění kovu v kyselině – vzniká sůl a vodík připravit Na 2 SO 4 2 Na + H 2 SO 4 → Na 2 SO 4 + H 2 reakce kovu s nekovem - připravit CuCl 2 Cu + Cl 2 → CuCl 2 kyselinotvorný oxid s hydroxidem – vzniká sůl a voda připravit Na 2 CO 3 CO 2 + 2 NaOH → Na 2 CO 3 + H 2 O zásadotvorný oxid s kyselinou – vzniká sůl a voda připravit CaSO 4 CaO + H 2 SO 4 → CaSO 4 + H 2 O oxid kovu s oxidem nekovu – připravit CaCO 3 CaO + CO 2 → CaCO 3 srážení (příprava nerozpustných solí) – připravit AgI AgNO 3 + KI → AgI + KNO 3 11

12 Reakce solí -Reakce H 2 SO 4 a KOH H 2 SO 4 + KOH → K 2 SO 4 + H 2 O Vyčíslete: -Doplňte produkty a reakci vyčíslete. Jedná se o neutralizaci? Mg(OH) 2 + HBr → -Připravte neutralizací dusičnan vápenatý -Napište dvě různé možnosti přípravy chloridu vápenatého 12 MgBr 2 + 2 H 2 O je to neutralizace2 Ca(NO 3 ) 2 Ca(OH) 2 + 2 HNO 3 → Ca(NO 3 ) 2 + 2 H 2 O H 2 SO 4 + 2 KOH → K 2 SO 4 + 2 H 2 O např. 2 HCl + Ca(OH) 2 → CaCl 2 + 2 H 2 O Ca + Cl 2 → CaCl 2 Ca + 2 HCl → CaCl 2 + H 2 CaO + 2 HCl → CaCl 2 + H 2 O

13 Zdroje Knihy: Beneš Pavel, Pumpr Václav, Banýr Jiří. Základy chemie 1 - učebnice. Praha : Fortuna, 2005. ISBN 80-7168-720-0. 13 ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293


Stáhnout ppt "Soli, neutralizace Aktivita č.6: Poznáváme chemii Prezentace č. 24 Autor: Lenka Poláková 1 Projekt: Svět práce v každodenním životě Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.26/02.0007."

Podobné prezentace


Reklamy Google