Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obsah Strana Zaměření kapitoly

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obsah Strana Zaměření kapitoly"— Transkript prezentace:

1 Obsah Strana Zaměření kapitoly Přiřazení IP adresy pro programovací zařízení / PC Dostupná zařízení v portálovém pohledu ………… Dostupná zařízení v projektovém pohledu ..……… Stažení “upload“ aktuální konfigurace do programovacího zařízení (1): Přidání nespecifikovaného CPU ….. 7 Stažení “upload“ aktuální konfigurace do programovacího zařízení (2): Detekce dostupných zařízení …….... 8 Stažení “upload“ aktuální konfigurace do programovacího zařízení (3): Vyčtení aktuální konfigurace …….... 9 Požadovaná konfigurace… Otevření editoru zařízení a sítí… ...…… Rozvržení editoru zařízení a sítí .....………… Katalog hardware …… Uložiště nezapojených modulů ..…….…… Vlastnosti PLC: Rozhraní PROFINET .....……………….……..… Vlastnosti PLC: Digitální vstupy ……………………… Vlastnosti PLC: Digitální výstupy ………… Vlastnosti PLC: Analogové vstupy ………… Vlastnosti PLC: Vysoko rychlostní čítače (HSC) ....……………… Vlastnosti PLC: Spouštěcí mód.....…… Vlastnosti PLC: Čas..………………………… Vlastnosti PLC: Ochrana...…… …22 Vlastnosti PLC: Systémová a taktovací paměť ….………….…… Vkládání / odstranění / změny modulů ..………………………… Signální deska … Propojení zařízení v síťovém pohledu Připojení a odpojení ....…………………………… Kompilace hardwarové konfigurace ……………………

2 Přiřazení IP adresy pro programovací zařízení / PC
Připojení k lokální síti Síťová připojení IP adresa Pomocí nástroje pro síťová spojení "Network Connections" můžete pro programovací zařízení / PC nastavit vlastnosti protokolu sítě Internet (TCP/IP) a IP adresu. Ovládací panely

3 Dostupná zařízení v portálovém pohledu
Portálový pohled: Tato metoda nabízí rychlý přístup (např. pro servisní účely) pokud na Dostupná programovacím zařízení neexistují žádná offline projektová data pro cílové zařízení systémy. V portálovém pohledu jsou zobrazeny všechny dostupné programovatelné moduly (CPU, FM a CP), a to i pokud se nachází v jiných podsítích. Přiřazení dodatečné Jakmile kliknete na tlačítko zobrazení v projektovém stromu "Show in project tree" IP adresy pro přístup k modulu, který se nachází v jiné podsíti než PG, výzva v dialogovém zařízení PG okně se vás zeptá, jestli má být pro PG přiřazena dodatečná IP adresa. Pokud výzvu potvrdíte, je přiřazena dodatečná IP adresa, která leží ve stejné podsíti jako adresa CPU. Poté jsou dostupné všechny online funkce.

4 Dostupná zařízení v projektovém pohledu
Projektový pohled: Pokud se PG a cílový systém (např. CPU) nacházejí ve stejné podsíti, ve funkci Dostupná dostupných zařízení "Accessible devices" jsou dostupné různé online funkce. zařízení Programové bloky mohou být otevírány přímo online nebo vyčteny z diagnostického zásobníku.

5 Zvolení nespecifikovaného CPU
Stažení “upload“ aktuální konfigurace do programovacího zařízení (1): Přidání nespecifikovaného CPU Aktuální Konfigurace pro existující hardware a nastavení parametrů jsou vyčteny z CPU konfigurace a uloženy v projektu. 1. Zvolte nespecifikované CPU z katalogu jako nové zařízení. 2. Klikněte na tlačítko přidání "Add". Zvolení nespecifikovaného CPU

6 Detekujte dostupná zařízení
Stažení “upload“ aktuální konfigurace do programovacího zařízení (2): Detekce dostupných zařízení Zařízení není specifikováno -> Prosím použijte katalog hardware ke specifikaci CPU -> nebo detekujte konfiguraci připojeného zařízení Detekujte dostupná zařízení Accessible devices in target subnet: Device Device type Type Address PLC_1 CPU1214C DC/DC/DC TCP/IP HMI_1 SIMATIC-HMI TCP/IP Load Aktuální Pro načtení aktuální konfigurace musíte nejprve vložit nespecifikované CPU. konfigurace Je zobrazen alarm: Zařízení není specifikováno “The device is not specified“ -> Použijte hardwarový katalog pro specifikaci CPU nebo -> Detekujte konfiguraci dostupných zařízení. Detekce “Detect“ Klikněte myší na slovo "detect" a otevře se nové okno, ve kterém jsou zobrazeny všechny dostupné zařízení. Najděte zařízení, které chcete vložit do vaší konfigurace a klikněte na tlačítko natažení "Load" button. Konfigurace je detekována a vložena do vašeho projektu. Zvolte dostupná zařízení Add

7 Stažení “upload“ aktuální konfigurace do programovacího zařízení (3): Vyčtení aktuální konfigurace
Aktuální Aktuální konfigurace zvoleného zařízení je vyčtena a vložena do projektu. konfigurace Poznámka Tohle není kompletní natažení “upload“, nastavení parametrů modulů je ztraceno.

8 Požadovaná konfigurace
Přidaní zařízení Existuje více způsobů jak přidat CPU do hardwarové konfigurace: • Příkazem pro přidání nového zařízení "Add new device" v projektovém stromu. • Dvojitým kliknutím na zařízení v hardwarovém katalogu. • Přetažením “Drag-and-drop“ z hardwarového katalogu v síťovém pohledu. • Příkazem pro přidání zařízení "Add > Device" z panelu menu v síťovém pohledu. • Zkopírováním "Copy" a vložením "Paste" v kontextovém menu zařízení v hardwarovém katalogu. Vhodný rám je vytvořen automaticky spolu s novým zařízením. Zvolené zařízení je zapojeno do prvního přípustného slotu v rámu. Nezávisle na zvolené metodě je přidané zařízení automaticky viditelné v pohledu zařízení, síťovém pohledu zařízení a síťovém editoru.

9 Otevření editoru zařízení a sítí
Editor zařízení Editor zařízení a sítí otevřete z projektového stromu. Editor zařízení a sítí je integrované vývojové prostředí pro konfiguraci a přiřazení parametrů zařízení a modulů. Nabízí maximální podporu při realizaci automatizačního projektu.

10 Rozvržení editoru zařízení a sítí
Komponenty Editor zařízení a sítí se skládá z následujících komponent: • Pohled zařízení nebo síťový pohled   • Inspektorové okno • Hardwarový katalog Hardwarový a síťový editor se skládá z pohledu zařízení a síťového pohledu. Mezi těmito dvěma komponentami můžete přepnout kdykoliv v závislosti na tom, jestli chcete konfigurovat jednotlivá zařízení a moduly nebo celé sítě a konfigurace zařízení. Inspektorové okno obsahuje informace o aktuálně zvoleném objektu. Zde můžete také měnit nastavení zvoleného objektu. Zařízení a moduly, které potřebujete pro váš automatizační systém, přetáhněte z hardwarového katalogu do pohledu zařízení nebo síťového pohledu. Funkce Inspektorové okno zobrazuje různé typy informací: • Vlastnosti • Informace • Diagnostika Pro zobrazení příslušných informací a parametrů klikněte na požadovanou oblast. Ta nejdůležitější pro konfiguraci automatizačního systému je oblast vlastností "Properties". Tato oblast je zobrazena jako výchozí. Levé pole inspektorového okna se používá pro navigaci mezi oblastmi. Informace a parametry jsou zde uspořádány do skupin. Pokud kliknete na symbol šipky nalevo od názvu skupiny, můžete rozbalit skupinu, pokud jsou dostupné podskupiny. Pokud zvolíte skupinu nebo podskupinu, příslušné informace a parametry se zobrazí v pravém poli inspektorového a mohou být také editovány.

11 Zadejte hledaný termín
Katalog hardware Zadejte hledaný termín Filtrovací funkce Katalog Pole katalogu "Catalog" obsahuje ve stromové struktuře různé hardwarové komponenty. Zařízení a moduly, které potřebujete, přetáhněte z hardwarového katalogu do grafické pracovní oblasti pohledu zařízení nebo síťového pohledu. Hledání Panel katalogu "Catalog" s vyhledávacími a filtrovacími funkcemi vám umožňuje snadně vyhledávat příslušné hardwarové komponenty. Filtr Hardwarový katalog obsahuje filtrovací funkci. Pokud je filtrovací funkce deaktivována, jsou v hardwarovém katalogu zobrazeny všechny dostupné objekty. Pro zobrazení jen těch objektů, které můžete použít v aktuálním kontextu, aktivujte zatrhávací políčko "Filter". Pokud jste filtr aktivovali, jsou zobrazeny pouze následující objekty: • V síťovém pohledu jsou zobrazeny pouze ty objekty, které mohou být zasíťovány. • V pohledu zařízení jsou zobrazeny všechny moduly, které jsou částí kontextu aktuálního zařízení. Pokud přepnete mezi síťovým pohledem a pohledem zařízení, pohled filtrovaných objektů je přizpůsoben aktuálnímu kontextu. Informace Informační panel "Information" obsahuje detailní informace o objektu zvoleného z katalogu: • Schematický diagram • Název • Číslo verze • Objednací číslo • Krátký popis Informace

12 Uložiště nezapojených modulů
Otevření / zavření katalogu Uložiště nezapo- Moduly, které např. mají být přiřazeny zařízení pomocí kopírovací akce, ale pro jených modulů které příslušný rám neobsahuje volný kompatibilní slot, jsou automaticky přesunuty do uložiště pro nezapojené moduly. Moduly jsou umístěny v uložišti pro nezapojené moduly v následujících situacích: • Pokud je modul zkopírován nebo přesunut uvnitř projektového stromu. • Pokud je modul přesunut do zařízení v síťovém pohledu, ale kompatibilní slot v rámu není volný. • V pohledu zařízení, pokud by měl být modul do rámu vložen ze schránky, ale kompatibilní slot v rámu není volný. • V pohledu zařízení, když je modul přímo přesunut do uložiště z rámu nebo hardwarového katalogu. Pravidla Pro moduly v uložišti platí následující pravidla: • Moduly jsou umístěny v projektovém stromě pod příslušným zařízením ve složce lokálních modulů "Local modules". • Moduly si uchovávají dříve vytvořené nastavení a parametry. • Moduly nejsou brány v potaz při nahrávání do cílového systému. Kontrola konzistence proto není pro moduly v uložišti pro nezapojené moduly vykonávána.

13 Vlastnosti PLC: Rozhraní PROFINET
Zvolení existující podsítě Nastavení nové podsítě Komunikace Základem pro jakýkoliv typ komunikace je vždy předem nakonfigurovaná síť. Síťová konfigurace zajišťuje předpoklady pro komunikaci, jinými slovy: • Všechna zařízení v síti mají jedinečnou adresu; • Zařízení provádějí komunikace s konzistentními přenosovými vlastnostmi. Síťová konfigurace Při konfiguraci sítí jsou nezbytné následující kroky: • Připojit zařízení do podsítě • Specifikovat vlastnosti/parametry pro každou podsíť • Specifikovat vlastnosti zařízení pro každý zasíťovaný modul • Nahrát konfigurační data do zařízení pro nastavení vlastností rozhraní, které jste nastavili v síťové konfiguraci • Zdokumentovat síťovou konfiguraci IP adresa IP adresa se skládá ze síťové adresy a adresy zařízení. Maska podsítě Maska podsítě určuje, která část IP adresy je použita • Jako síťová adresa a • Jako adresa zařízení

14 Vlastnosti PLC: Digitální vstupy
Procesní přerušení (událost) Přiřazení události přerušení Vlastnosti Poté, co jste zapojili hardwarové komponenty do vašeho rámu, můžete editovat jejich předvolené vlastnosti, např. parametry nebo adresy, a to v síťovém pohledu nebo pohledu zařízení. Vstupní filtry Pro S můžete zvolit vstupní filtr, který definuje časovou prodlevu pro fyzické vstupy (nastavitelnou mezi 0.2 ms a 12.8 ms). Tato prodleva se používá pro odfiltrování šumu na drátech vstupů, který může způsobit neočekávané změny stavů signálů na vstupech. Procesní přerušení Za použití procesních přerušení můžete rychle reagovat na náběžné nebo sestupové hrany specifických vstupních signálů. Událost Specifikujete který blok OB bude zavolán pro příslušnou událost. Procesní bloky OB mají vyšší prioritu než OB1. Zachycení pulzu S obsahuje funkci pro zachytávání pulzů "Pulse catch", a to pro jednotlivé nebo pro všechny integrované digitální vstupy. Funkci pro zachycení pulzu můžete použít pro zachycení pulzů, které jsou kratší, než je čas cyklu. Pokud je funkce pro zachycení pulzu pro vstup aktivována, změna signálu na vstupu bude uchována až do aktualizace stavu vstupu v příštím cyklu. Tím je zajištěno, že pulz, který je dostupný pouze na krátký okamžik, je zachycen a uchován až do doby, kdy S čte vstupy. Zachytávání pulzů: Lze detekovat pulzy, které jsou kratší než čas cyklu

15 Vlastnosti PLC: Digitální výstupy
Reakce na CPU Stop V tabulce digitálních vstupů můžete specifikovat, že digitální výstupy budou po přechodu módu z RUN do STOP nastaveny do bezpečných stavů; nebo, že budou nastaveny do výstupních stavů, které byly na výstupech před přechodem do módu STOP. Zachování hodnoty Zachování poslední hodnoty “Keep last value“: Tuto položku menu zvolte, když potřebujete v důsledku přechodu módu z RUN do STOP zmrazit všechny digitální vstupy v jejich předchozím stavu. Substituce hodnoty Použít substituci hodnoty “Use a substitute value“: Tuto položku menu zvolte, když potřebujete v důsledku přechodu módu z RUN do STOP nastavit všechny digitální vstupy do definovaného stavu. Substituovat můžete hodnotu 1 nebo 0. Procesní obraz CPU při aktualizaci procesních obrazů provádí výměnu dat mezi modulem a oblastí procesního obrazu automaticky. Pokud má program přistupovat k modulu přímo, a ne přes procesní obraz, musíte doplnit I/O adresu o ":P". V tomto případě se jedná např. o časově kritický program, ve kterém musí být výstupy ovlivněny i během průběhu cyklu. Startovní adresa Startovní a koncová adresa definuje, kde v procesním obrazu se mají uložit potřebná data.

16 Vlastnosti PLC: Analogové vstupy
Čas konverze Fixní měřící rozsah 0 až 10 V Povolení diagnostického přerušení (OB82) Vyhlazení Průměrná hodnota je z aktuální analogové hodnoty generována každé 4, 16 nebo “Smoothing“ 32 cyklů. Diagnostické Pokud nastane chyba, modul vyvolá v CPU diagnostické přerušení. Příslušná přerušení chybová informace je poté vložena do diagnostického zásobníku a CPU okamžitě vykoná program v organizačním bloku diagnostického přerušení OB 82. Uživatel pak může naprogramovat požadovanou reakci na nastalou chybu. Chyby, které mohou být detekovány analogovým modulem, záleží na typu modulu. Příklady chyb: • Nesprávná data parametru • Zkrat (pouze u analogových modulů) • Přerušení kabelu • Nepřítomnost napájecího napětí Vstupní adresy V poli vstupních adres můžete specifikovat, jestli se mají analogové hodnoty cyklicky ukládat do procesního obrazu. Pokud musí program přistupovat k potřebným datům přímo, a ne přes procesní obraz, musíte doplnit I/O adresu o ":P".

17 Vlastnosti PLC: Vysoko rychlostní čítače (HSC)
Aktivovat čítač Čítací módy: - Čítaní - Frekvence Úvod Vysoko-rychlostní čítače (High Speed Counters) se typicky používají jako ovládací prvky pro čítací mechanizmy, ve kterých je hřídel rotující konstantní rychlostí vybavena inkrementálním hřídelovým enkodérem. Inkrementální hřídelový enkodér zajišťuje, že během jedné rotace je obdržen specifický počet otáček a také resetovací pulz. Generátor(y) taktu a resetovací pulz inkrementálního hřídelového enkodéru napájejí vstupy vysoko-rychlostní čítače. Princip funkce Čítač je nastaven tak, že pokud je aktuální hodnota čítače rovna přednastavené hodnotě, nebo čítač je resetován, nastane přerušení. Přerušení nastávají v mnohem menší frekvenci než čítá vysoko-rychlostní čítač, a tak přesné řízení vysokorychlostních operací může být implementováno s minimálním příslušným efektem na celkový čas cyklu automatizačního systému. Přerušení můžete přiřadit specifickým přerušovacím programům tak, že každá nová předvolba může být pro jednoduchou aktivaci stavu natažena do samostatného přerušovacího programu. Typy čítačů Všechny čítače shodného typu fungují stejným způsobem, ale všechny vysoko-rychlostní čítače nepodporují všechny čítací módy. Existují čtyři základní typy čítačů: • Jednofázový čítač s interním řízením směru čítaní (nahoru/dolů) • Jednofázový čítač s externím řízením směru čítaní (nahoru/dolů) • Dvoufázový čítač se 2 taktovacími vstupy • A/B čítač Každý vysoko-rychlostní čítač může být použit s nebo bez resetovacího vstupu. Pokud je resetovací vstup aktivován, resetuje aktuální hodnotu. Aktuální hodnota zůstává vyresetovaná až do deaktivace resetovacího vstupu. Operační fáze: - Jedna fáze - Dvě fáze - A/B Quadrature 1X - A/B Quadrature 4X

18 Vlastnosti PLC: Spouštěcí mód
Restart Při restartu (teplý restart) jsou smazány všechny neremanentní bitové paměti a neremanentní obsahy bloků DB jsou vyresetovány do startovních hodnot uložených v nahrávací paměti. Remanentní bitové paměti a obsahy bloků DB jsou uchovány. Vykonávání programu započne první restartovacím blokem OB. Položka menu V následujícím případech můžete vykonat "Restart (teplý restart)" přes položku menu z programovacího zařízení: • CPU je v módu STOP. • Po resetu paměti. • Po natažení konzistentního programu a konzistentní hardwarové konfigurace do CPU v módu "STOP". Při zapnutí napájení Při zapnutí napájení "Power On" je spuštěn "Restart (teplý restart), a to pokud jste spouštěcí odezvu dle následujícího: • Spouštěcí mód RUN "Warm restart - RUN" (nezávisle na operačním módu CPU před vypnutím napájení). • Předchozí spouštěcí mód "Warm restart - Operating mode before POWER OFF" (v závislosti na operačním módu CPU před vypnutím napájení) Teplý restart: Neremanentní paměťové oblasti jsou smazány nebo přepsány spouštěcími hodnotami

19 Změna mezi letním a zimním časem
Vlastnosti PLC: Čas Časové pásmo Obecně Všechny jednotky S CPU jsou vybaveny interními hodinami. Vyrovnávací paměť zajišťuje, že správný systémový čas je při přerušení napájecího napětí podržen až 10 dní. Formát času Hodiny vždy zobrazují čas dne s přesností na 1 milisekundu a datum včetně dne v týdnu. Brán v úvahu je i letní/zimní čas. Změna mezi letním a zimním časem

20 Vlastnosti PLC: Ochrana
Úrovně zabezpečení Volit můžete mezi následujícími úrovněmi zabezpečení: • Bez ochrany “No protection“: odpovídá předvolenému chování. Nemůžete zadat heslo. Vždy je povolen přístup pro čtení i zápis. • Ochrana před zápisem “Write protection“: Přístup pouze pro čtení. Nemůžete změnit žádná data v CPU nebo nahrát žádný blok nebo konfigurace. PLC tag-y, které jsou identifikovány jako HMI-související, a diagnostická data jsou z ochrany před zápisem vyňaty. • Ochrana před čtením/zápisem “Read/write protection“: Není povolen přístup pro čtení i zápis. Pod dostupnými zařízeními "Accessible devices" v projektovém stromu může být zobrazen pouze typ CPU a identifikační data. Pod dostupnými zařízeními "Accessible devices" není možné bez zadání hesla zobrazit online informace nebo bloky. Následující objekty jsou z ochrany před čtením/zápisem vyloučeny: • PLC tag-y, které jsou identifikovány jako HMI-související • Vlastnosti HMI objektů, které mohou být monitorovány • Diagnostická data Předtím, než je online funkce vykonána, je zkontrolováno nezbytné oprávnění a, pokud je nezbytné, je uživatel vyzván k zadání hesla (až do délky 30 znaků). Varování: Heslo je uloženo v CPU v zakódovaném tvaru a nemůže být odstraněno.

21 Vlastnosti PLC: Systémová a taktovací paměť
Taktovací paměť Taktovací paměť je paměť, která periodicky mění svůj binární stav jednotlivých bitů podle dané frekvence viz. obrázek výše. Přiřazením parametrů taktovací paměti rozhodnete který paměťový byte CPU bude sloužit jako taktovací paměť. Čas cyklu Čas cyklu je čas, který operační systém potřebuje pro vykonání cyklického programu a všech programových sekcí, které přeruší tento cyklus. Vykonávání programu může být přerušeno: • Diagnostickým přerušením • Přerušením času dne “Time-of-day“ • Procesním přerušením, atd. Čas cyklu proto není pro každý cyklus stejný. Operační systém monitoruje runtime cyklického programu pro překročení konfigurovatelného horního limitu, tj. maximálního času cyklu. Tento hlídací “watchdog“ časovač můžete restartovat v libovolném místě vašeho programu zavoláním instrukce RE_TRIGR. Pokud cyklický program překročí maximální čas cyklu, operační systém zkusí aktivovat časový chybový blok OB (např. OB 280). Pokud ten neexistuje, CPU přejde do režimu "STOP". Nehledě na monitorování runtime proti maximálnímu času cyklu, je také možné garantovat minimální čas cyklu. V tomto případě operační systém zpozdí spuštění nového cyklu, dokud není dosažen minimální čas cyklu. Během této prodlevy jsou zpracovávány nové události a utility operačního systému. Pokud je maximální čas cyklu překročen podruhé, např. během vykonávání časového chybového bloku OB (2 x chyba MaxCycleTime), CPU přejde do režimu STOP. Poznámka Taktovací paměti běží asynchronně k cyklu CPU, tj. stav taktovací paměti může být změněn i několikrát během dlouhotrvajícího cyklu. Zvolený paměťový byte nemůže být použit pro dočasné uložení dat.

22 Vkládání / odstranění / změny modulů
Vložení Přetažením “drag-and-drop“ můžete také vložit modulu(y) mezi již dříve zapojené moduly. Abyste tak učinili, klikněte na modul a přetáhněte jej nad a mezi již zapojené moduly. Objeví se kurzor. Jakmile uvolníte tlačítko myši, všechny moduly zapojené napravo od kurzoru jsou přesunuty o jeden slot doprava. Přebývající moduly jsou přesunuty do uložiště nezapojených modulů. Nový modul je zapojen na místě uvolněného slotu. Smazání Hardwarové komponenty můžete smazat v pohledu zařízení nebo síťovém pohledu. Smazané hardwarové komponenty jsou odstraněny ze systému a přiřazené adresy jsou opětovně uvolněny. Pravidla: • Moduly zapojené do rámu a v uložišti nezapojených modulů mohou být smazány. • Jednotky CPU a rámy se zapojenými objekty nelze smazat individuálně, ale pouze v síťovém pohledu spolu se všemi zapojenými hardwarovými komponentami (smazání kompletní stanice). Postup Pro smazání hardwarové komponenty postupujte dle následujícího: 1. Zvolte hardwarové komponenty, které chcete smazat. • Pohled zařízení: Zvolte rám nebo modul v rámech nebo v uložišti nezapojených modulů. • Síťový pohled: Zvolte stanice nebo příslušnou hardwarovou komponentu ze síťového pohledu. 2. Z kontextového menu zvolte pro smazání "Delete" nebo stiskněte kláv. <Del>. Pokud je položka menu "Delete" zobrazena šedě, vaše zvolení obsahuje nejméně jednu komponentu, kterou nelze smazat. Výměna Hardwarové komponenty můžete vyměnit. Tímto způsobem můžete nahradit nespecifické jednotky CPU dostupnými CPU z hardwarového katalogu. Pravidla: Vyměněny mohou být pouze ty hardwarové komponenty, které jsou zamýšleny jako náhrady a jsou kompatibilní s ostatními. Přetažením “drag-and-drop“ můžete také vložit modulu(y) mezi již dříve zapojené moduly.

23 Signální deska Úvod Signální desky vám umožňují zvýšit počet integrovaných vstupů a výstupů přímo na jednotce CPU. Signální desky naleznete v hardwarovém katalogu spolu s ostatními komponentami. Signální desky nezapojujete do rámu jako ostatní moduly, ale přímo do specifické slotu na jednotce CPU. Pro použití signálních desek platí následující pravidla: • Každé CPU může přijmout pouze jednu signální desku. • Signální deska může být zapojena, pouze pokud je slot v CPU volný. Signální deska může být zapojena do CPU různými následujícími způsoby: • Pokud je slot v CPU volný, dvojitě klikněte na signální desku v hardwarovém katalogu. • Přetáhněte modul z hardwarového katalogu do volného slotu v CPU. • Pomocí kontextového menu signální desky v hardwarovém katalogu zkopírujte "Copy" a vložte "Paste". Požadavek • Nacházíte se v pohledu zařízení. • Hardwarový katalog je otevřený. • Jednotka CPU má volný slot pro signální desku. Signální desky mohou být použity pro zvýšení počtu vstupů a výstupů přímo na jednotce CPU.

24 Propojení zařízení v síťovém pohledu
Volba rozhraní Možnosti V grafickém síťovém pohledu vidíte přehled podsítí celého systému v projektu. Tabulkový síťový přehled je také užitečný, speciálně pro komplikované projekty. V závislosti na spouštěcí situaci existují různé způsoby provedení konfigurace pro zasíťování rozhraní ke komponentám schopných komunikace. • Ještě neexistuje podsíť vhodná pro typ rozhraní. • Podsíť, pomocí které chcete zasíťovat komponentu, už existuje. Podsíť Pro vytvoření podsítě a její připojení k rozhraní pokračujte dle následujících kroků: 1. Zvolte rozhraní CPU. 2. V kontextovém menu rozhraní zvolte vytvoření podsítě "Create subnet". Zvolené rozhraní je propojeno s novou podsítí příslušného typu podsítě. Adresní parametry rozhraní jsou automaticky konzistentně nastaveny.

25 Připojení a odpojení Volba rozhraní Symbol uzamčení Symbol spojení
Spojení Pro spojení rozhraní s podsítí, která byla právě vytvořena, pokračujte následovně: 1. Umístěte kurzor nad rozhraní, které má být spojeno, nebo na existující podsíť. 2. Klikněte levým tlačítkem myši a podržte jej dole. 3. Pohněte kurzorem myši. Kurzor myši napodobí tvar symbolu spojení pro naznačení módu zasíťování "Networking". Ve stejný okamžik kurzor ukazuje symbol zámku, který zmizí jen pokud je kurzor přesunut k platnému cíli. 4. Nyní přesuňte kurzor k existující podsíti nebo rozhraní, které má být zasíťováno. 5. Uvolněte levé tlačítko myši. Událost Rozhraní a zvolená podsíť jsou nyní spojeny. Adresní parametry rozhraní jsou automaticky konzistentně nastaveny. Odpojení Pro zrušení síťového spojení rozhraní postupujte následovně: 1. Zvolte zasíťované rozhraní. 2. V kontextovém menu rozhraní zvolte smazání "Delete". Síťového spojení je smazáno, adresy rozhraní jsou však nezměněny. Konfigurovaná spojení jsou ponechána, ale jsou kvůli nedostupnosti spojení v tabulce spojení označeny červeně. Specifikovaná spojení zůstávají specifikována. Symbol uzamčení Symbol spojení

26 Kompilace hardwarové konfigurace
Volba PLC Varování a chyby v informační oblasti Kompilace Kompilují se pouze hardwarová projektová data. To zahrnuje např. konfigurační data zařízení, sítí a spojení.

27 Nahrání hardwarové konfigurace do zařízení (1)
Nahrání “Download“ Pro nahrání hardwarové konfigurace do zařízení postupujte dle následujícího: 1. V kontextovém menu zařízení, v projektovém stromu, zvolte položku "Download to device > hardware configuration". • Pokud jste před tím neustavili online spojení, otevře se automaticky rozšířený dialog natažení "Extended loading". 2. V dialogu "Extended loading" zvolte ze seznamu PG/PC rozhraní "PG/PC interface for loading" rozhraní vašeho programovacího zařízení/PC. 3. Z tabulky dostupných zařízení v cílové podsíti "Accessible devices in target subnet" zvolte vaše zařízení a potvrďte kliknutím na natažení "Load". Nahrání do zařízení V závislosti na zvoleném příkazu bude nahráno následující: • “All“: Hardwarová konfigurace a všechny softwarové bloky • “Hardware configuration“: Pouze hardwarová konfigurace • “Software“: Pouze modifikované softwarové bloky • “Software (rebuild all)“: Nahrány jsou všechny softwarové bloky Kontextové menu stanice Dostupné uzly

28 Nahrání hardwarové konfigurace do zařízení (2)
Před nahráním Po nahrání Před nahráním Před nahráním “download“ je CPU přepnuto do režimu STOP. Je nahrána hardwarová konfigurace a otevře se dialog výsledků "Results". Tento dialog zobrazuje status a akce po nahrání. 4. Dialog výsledků nahrání "Load results" uzavřete tlačítkem ukončení "Finish". Výsledek Konfigurace konfigurovaného hardware v programovacím zařízení / PC a na zařízení jsou identické. Zprávy pod položkou menu "Info > General" v inspektorovém okně oznamují, zda byl proces nahrání úspěšný.

29 Cvičení 1-1: Odstranění starých projektů
Úkol Smažte staré projekty S Postup 1. Spusťte aplikaci Windows Explorer. 2. Smažte všechny projekty v adresáři <Disková jednotka>:\S7-Courses\S Poznámka Projekty, které mají být smazány, musí být uzavřeny. Pravé tlačítko myši

30 Cvičení 1-2: Přiřazení IP adresy pro programovací zařízení
Připojení k lokální síti Síťová připojení Úkol Přiřaďte programovacímu zařízení IP adresu a masku podsítě jak je zobrazeno na obrázku výše. Ovládací panely

31 Cvičení 1-3: Odstranění položek neexistujících projektů
Úkol Smažte všechny položky ze seznamu posledně použitých projektů "Recently used projects", které odkazují na již neexistující projekty. Postup 1. Pomocí tlačítka zobrazeného nalevo spusťte aplikaci "STEP 7 Basic". 2. V portálovém pohledu klikněte na otevření existujícího projektu "Open existing project". 3. Zvolte projekty jeden po druhém a pokuste se je otevřít. 4. Pokud projekt neexistuje, zobrazí se dialogové okno jako na obrázku výše. Zde můžou být smazány odkazy na neexistující položky. Výsledek Seznam již dále neobsahuje žádné položky, které odkazují na neexistující projekty.

32 Cvičení 1-4: Reset CPU do továrního nastavení

33 Cvičení 1-5: Přiřazení IP adresy CPU
Pravé tlačítko myši

34 Cvičení 1-6: Vytvoření nového projektu
Úkol Vytvořte nový projekt s názvem "My_Project". Postup 1. V portálovém pohledu zvolte vytvoření nového projektu "Create new project". 2. Zadejte název projektu a cestu, jak je zobrazeno na obrázku výše a vytvořte "Create" projekt.

35 Cvičení 1-7: Přidání nového zařízení
Úkol Jako nové zařízení "new device" přidejte nespecifikované zařízení. Postup 1. Přepněte do projektového pohledu. 2. Pro přidání nového zařízení zvolte položku menu: "Add new device". 3. jako zařízení zvolte nespecifikované CPU a přiřaďte mu název.

36 Cvičení 1-8: Vyčtení aktuální konfigurace
Zařízení není specifikováno -> Prosím použijte katalog hardware ke specifikaci CPU -> nebo detekujte konfiguraci připojeného zařízení Úkol Vyčtěte aktuální konfiguraci a nastavení parametrů modulů z CPU a uložte jej do vašeho projektu v nespecifikované stanici "unspecific station". Postup 1. Přepněte do projektového pohledu. 2. Abyste se dostali k nespecifikovanému CPU, dvojitě klikněte na konfiguraci zařízení "Device configuration". Je zobrazena zpráva, viz. obrázek výše, která vám nabízí dvě možnosti specifikace zařízení: a) Použití hardwarového katalogu pro specifikaci CPU nebo b) Vyčtení konfigurace z dostupného CPU. 3. Zvolte volbu detekce hardwarové konfigurace dostupného zařízení "detect the hardware configuration of the connected device". 4. Ze seznamu dostupných zařízení v cílové podsíti "Accessible devices in target subnet", který se zobrazí, zvolte CPU a potvrďte kliknutím na natažení konfigurace "Load". Výsledek Konfigurace, která byla vyčtena, je zobrazena v pohledu zařízení.

37 Cvičení 1-9: Vlastnosti CPU: Adresace integrovaných vstupů a výstupů
Úkol Specifikujte adresy integrovaných digitálních vstupů a výstupů, jak je zobrazeno na obrázku výše. Postup 1. Přepněte do projektového pohledu. 2. Abyste se dostali k CPU, dvojitě klikněte na konfiguraci zařízení "Device configuration". 3. V pohledu zařízení "Device view" zvolte CPU. 4. Select the "Properties" tab in the inspector window and then select "DI14/DO10 -> IO addresses/HW identifier". 5. Enter the addresses shown in the screenshot.

38 Cvičení 1-10: Vlastnosti CPU: Parametrizace časového paměťového bytu
Úkol Ve vlastnostech CPU specifikujte jako taktovací paměťový byte paměťový byte 10. Postup 1. Přepněte do projektového pohledu. 2. Abyste se dostali k CPU, dvojitě klikněte na konfiguraci zařízení "Device configuration". 3. V pohledu zařízení "Device view" zvolte CPU. 4. V inspektorovém okně zvolte záložku vlastností "Properties" a poté zvolte systémovou a taktovací paměť "System and clock memory". 5. Aktivujte použití taktovacího paměťového bytu s adresou 10.

39 Cvičení 1-11: Parametrizace analogového modulu: Typ měření, rozsah napětí, uhlazení “smoothing“
Úkol Parametrizujte typ měření, rozsah napětí a vyhlazení signálů analogového modulu, jak je zobrazeno na obrázku výše. Postup 1. Přepněte do projektového pohledu. 2. V pohledu zařízení (viz. obrázek výše) zvolte analogový modul. 3. V inspektorovém okně zvolte záložku vlastností "Properties" a poté zvolte "AI4/AO2"  "Analog inputs". 4. Nastavte parametry zobrazené na obrázku výše. Není potřeba měnit žádné další parametry.

40 Cvičení 1-12: Analogový modul: Parametrizace I/O adres
Úkol Parametrizujte I/O adresy analogového modulu, jak je zobrazeno na obrázku výše. Postup 1. Přepněte do projektového pohledu. 2. V pohledu zařízení (viz. obrázek výše) zvolte analogový modul. 3. V inspektorovém okně zvolte záložku vlastností "Properties" a poté zvolte "AI4/AO2"  "IO addresses...". 4. Zadejte adresy zobrazené v dialogovém okně, které se objeví.

41 Cvičení 1-13: Smíšený DI/DO modul: Parametrizace I/O adres
Úkol Parametrizujte I/O adresy smíšeného DI/DO modulu, jak je zobrazeno na obrázku výše. Postup 1. Přepněte do projektového pohledu. 2. V pohledu zařízení (viz. obrázek výše) zvolte DI/DO modul. 3. V inspektorovém okně zvolte záložku vlastností "Properties" a poté zvolte "DI8/DO8"  "IO addresses...". 4. Zadejte adresy zobrazené v dialogovém okně, které se objeví. Poznámka Model dopravníku je zadrátován do tohoto DI/DO modulu. Adresy všech snímačů a akčních členů modelu dopravníku se proto nacházejí v IB 8 / QB 8.

42 Pokud se chcete dozvědět více ...
Poznámka Následující strany poskytují pro referenci dodatečné informace.

43 Vlastnosti CPU: Generátory pulzů (PTO/PWM)
Aktivovat generátor pulzů Pulzní generátor Pulzní generátor je nastaven na pulzně-šířkovou modulaci PWM (Pulse Width Modulation) nebo na výstup sledu pulzů PTO (Pulse Train Output). PTO / PWM S je vybaven dvěma PTO / PWM generátory, které poskytují buď vysoko-rychlostní sled pulzů nebo šířkou pulzu modulovaný tvar signálu. Jeden generátor je přiřazen digitálnímu výstupu Q0.0, a další generátor je přiřazen digitálnímu výstupu output Q0.1. Jak PTO / PWM generátory tak procesní obraz používají výstupy Q0.0 a Q0.1. Pokud je PTO nebo PWM funkce aktivní na Q0.0 nebo Q0.1, PTO/PWM generátor řídí výstup a normální použití výstupu není možné. Výstupní tvar signálu nezávisí na stavu procesního obrazu, vynucené hodnotě výstupu “force“ nebo přímé výstupní operaci. Pokud není PTO / PWM generátor aktivní, výstup ovládá procesní obraz. Procesní obraz definuje počáteční a koncový stav výstupního tvaru signálu, tak že tvar signálu začíná a končí na vysoké či nízké úrovni. PTO PWM Čas cyklu Trvání pulzu Trvání pulzu Čas cyklu 50% VYP 50%ZAP 50%VYP 50%ZAP Čas cyklu Trvání pulzu Trvání pulzu

44 Paměťová adresa pro trvání pulzu
PWM Aktuální Konfigurace existujícího hardware a nastavení parametrů jsou vyčteny z CPU konfigurace a uloženy v projektu. 1. Jako nové zařízení zvolte z katalogu nespecifikované CPU. 2. Klikněte na tlačítko přidání "Add". Paměťová adresa pro trvání pulzu

45 CTRL_PWM 10 QW1000 Trvání pulzu
Trvání pulzu může být v runtime změněno prostřednictvím QW1000. Aktuální Pro vyčtení aktuální konfigurace musíte nejprve vložit nespecifikované CPU. Je konfigurace zobrazen alarm: Zařízení není specifikováno -> Použijte hardwarový katalog ke specifikaci CPU nebo -> Detekujte konfigurace dostupných zařízení. Detekce Klikněte myší na slovo detekce "detect" aby se otevřelo nové okno, ve kterém jsou zobrazeny všechna dostupná zařízení. Najděte zařízení, které chcete vložit do vaší konfigurace a klikněte na tlačítko nahrání "Load". Konfigurace je detekována a vložena do vašeho projektu. Trvání pulzu (10 setin) Čas cyklu (1000 ms)

46 Integrované funkce, HSC (1)
Aktuální Aktuální konfigurace zvoleného zařízení je vyčtena a vložena do projektu. konfigurace

47 Integrované funkce, HSC (2)
ID1000 5 Add device Existují různé způsoby pro přidání CPU do hardwarové konfigurace: • Příkazem přidání nového zařízení "Add new device" v projektovém stromu • Dvojitým kliknutím na objekt v hardwarovém katalogu • Přetažením z hardwarového katalogu v síťovém pohledu • Příkazem přidání zařízení "Add > Device" z lišty menu v síťovém pohledu • Zkopírováním "Copy" a vložením "Paste" v kontextovém menu zařízení v hardwarovém katalogu. Vhodný rám je vytvořen automaticky s novým zařízením. Zvolené zařízení je zapojeno prvního povoleného slotu v rámu. Bez ohledu na zvolenou metodu je přidané zařízení viditelné v pohledu zařízení, síťovém pohledu zařízení a síťovém editoru. I0.0


Stáhnout ppt "Obsah Strana Zaměření kapitoly"

Podobné prezentace


Reklamy Google