Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Příchod trojkombinace do léčby chronické hepatitidy C.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Příchod trojkombinace do léčby chronické hepatitidy C."— Transkript prezentace:

1 Příchod trojkombinace do léčby chronické hepatitidy C

2 HCV charakteristika  Flaviviridae  RNA  3000- AK  6 známých genotypů a >80 subtypů  Denní produkce: 10 trillionů virionů  Cesta přenosu: tělní tekutiny  Inkubační doba: 15-50 dní  Chronicita: 80 % 1. Purcell R. NIH Consensus Conference on Hepatitis C. 1997 2. Neumann A, et al. Science 1998; 282: 1034. Lauer G & Walker B. N Engl J Med 2001; 345: 41 3. Rosenberg S. J Mol Biol 2001; 313: 4515. Hoofnagle J. NIH Consensus Conference on Hepatitis C. 1997

3 HCV struktura Envelope RNA genome Nucleocapsid (core) protein

4 HCV struktura  RNA: délka řetězce 10 000 nukleotidů  Nucleocapsid: proteinový obal RNA (ochrana)  Obal: lipidy + proteiny (E1 a E2)

5 HCV struktura  HCV genom: jednoduchý řetězec RNA  kóduje polyprotein (3 000 AK)  Polyprotein se rozpadá na menší strukturální a nestrukturální (regulační) proteiny  Strukturální: protein nucleocapsidu, 2 proteiny obalu  Regulační: NS2, NS3, NS4A, NS4B, NS5A, NS5B

6 Regulační proteiny  NS2, NS3, NS4A, NS4B, NS5A, NS5B  Hrají důležitou roli při replikaci a kompletaci viru  Další roli hrají ve složitém procesu při kterém virus modifikuje intracelulární prostředí, aby ovlivnil normální imunitní odpověď na virovou infekci  Inhibice NS3/4A proteázy sníží replikaci viru  Schopnost DAA redukovat replikaci viru ovlivněna rozvojem mutací viru, které jsou příčinou rezistence na DAA

7 Regulační proteiny (nestrukturální)  Regulační proteiny: proteáza, helikáza a polymeráza  Cílem pro vývoj nových preparátů (znemožňují replikaci viru)  Inhibitory proteáz, které blokují replikaci viru  DAA (Direct-Acting-Antivirals): BOCEPREVIR (MSD) TELAPREVIR (Jansen)

8 DAA  Schopnost redukovat virovou replikací  Schopnost viru vytvářet velmi rychle mutace (obrana proti normální imunitní reakci organismu, zvyšuje přetrvávající infekci)  Rezistence vůči DAA, monoterapie je málo účinná  Kombinace DAA s pegylovaným intereferonem a ribavirinem snižuje pravděpodobnost opětovné infekce a dochází ke zvýšení SVR

9 Současná léčba  Dosavadní terapie: duální, pegylovaný interferon + ribavirin (SVR 60 %)  Nejnovější doporučení: triple therapy - kombinace pegylovaného interferonu /ribavirinu + DAA tato; kombinace významně zvyšuje SVR

10 Boceprevir: hlavní studie  Flamm et al: Pegasys/ribavirin; G1selhání léčby  RESPOND-2: PegIntron/ribavirin; G1selhání léčby  SPRINT-2: PegIntron/ribavirin; G1naivní pacienti  Bližší informace o designu a výsledcích výše uvedených studií lze nalézt na www.clinicaloptions.com/Boston2010 www.clinicaloptions.com/Boston2010

11 Telaprevir: hlavní studie  REALIZE: Pegasys/ribavirin; G1selhání léčby  ADVANCE: Pegasys/ribavirin, G1naivní pacienti  ILLUMINATE: Pegasys/ribavirin; G1naivní pacienti  Bližší informace o designu a výsledcích výše uvedených studií lze nalézt na www.clinicaloptions.com/Boston2010 www.clinicaloptions.com/Boston2010

12 VICTRELIS  Boceprevir: serinový NS3/4A inhibitor proteáz (AK serin je aktivní složkou proteinového řetězce)  Reversibilní vazba na enzym vytváří komplex, který blokuje jeho aktivitu  VICTRELIS schválen USA a EU  Indikace: léčba naivních a léčených pacientů s HCV infekcí, G 1 v kombinaci s pegylovaným interferonem a ribavirinem  Cesta podání: perorálně  Léková forma: kapsle 200 mg,  Dávkování: 3 x denně 800 mg (12 kapslí)

13 INCIVEC  Telaprevir: serinový NS3/4A inhibitor proteáz  Reversibilní vazba na enzym vytváří komplex, který blokuje jeho aktivitu  INCIVEC schválen USA a EU  Léčba naivních i již léčených pacientů s HCV infekcí, genotyp 1 v kombinaci s pegylovaným interferonem a ribavirinem  Cesta podání: perorálně  Léková forma: kapsle 375 mg  Dávkování: 750mg denně (á 8 hodin) 6 kapslí

14 Boceprevir: shrnutí  Boceprevir zvyšuje SVR počty u G1 non-respondérů a relapsů  Anemie, neutropenie, průjem, nauzea a rash byly v rameni s boceprevirem častější V rameni s boceprevirem bylo víc předčasných ukončení a modifikací dávek kvůli nežádoucím příhodám Flamm S, et al. 46 th EASL 2011 (poster 1366)

15 Telaprevir- bezpečnost  Podle dat ze studií ADVANCE a ILLUMINATE (nepředléčení) neměla anemie and redukce dávky ribavirinu vliv na SVR  EPO nebyl podáván, anemie řešena pouze redukcí nebo přerušením dávky ribavirinu  SVR 72-76% u pacientů s anémií, vs. 70-77% u pac. bez anémie

16 Telaprevir: shrnutí  Telaprevir musí být užíván v kombinaci s pegylovaným interferonem plus RBV kvůli redukci rezistence a minimalizaci šance průlomu a relapsu 1  Telaprevir zlepšuje počty SVR u G1 naivních pacientů a pacientů se selháním předchozí léčby 2–3  Zvýšený výskyt NÚ s telaprevirem, zejména pruritus, nauzea, rash, anemie a průjem 2,3  24-týdenní režim je dostatečný pro maximalizaci počtů SVR u některých naivních G1 pacientů 3  ‚Response-guided‘ léčba s telaprevirem přidaným k bazální terapii PEGASYS ® /RBV demonstruje celkově vysoké počty SVR (71.9%), s téměř 2/3 naivních G1 pacientů vhodných pro kratší trvání léčby 3 1. Kieffer T, et al. Hepatology 2007; 46: 631 2. Jacobson IM, et al. 61st AASLD 2010; Oral 211 3. Sherman KE, et al. 61st AASLD 2010; Oral LB-2

17 G1 pacientiDualTriple SVR počty Neléčení Selhání léčby* ~50% 1 ~10% 2 65% (BCP) 75% (TLP) 3 66% (BCP) 65% (TLP) 4 Trvání léčby Neléčení Selhání léčby* 24 – 48t (~15% 24t) 72t 24 - 48 t (47% - 65% 24t) 5 36- 48t 4 Klíčové body Trojkombinace zlepšuje léčebné výsledky a zkracuje trvání léčby při vyšší ceně a výskytu nových NÚ. Výhody trojkombinace u G1 pacienů * Selhání léčby 1. Průměr mezi všemi gemntotypy 2. Rozmezí 5% - 14% podle dat z EPIC a REPEAT 3. Studie fáze III pro BCP (SPRINT-2) a TLP (ADVANCE) 4. Nejsou head to head studie, BCP (RESPOND 2 zahrnuje relapsy a částečné respondéry) a TLP (REALIZE, zahrnuje relapsy,a částečné i nulové respondéry) 5. studie fáze III pro BCP (SPRINT-2) a TLP (ILLUMINATE)

18 Telaprevir (Incivo ®)Boceprevir (Victrelis ®) Neléčený 75%65% Selhání léčby 65% (včetně nulových respondérů)66% (kromě nulových respondérů) Hlavní sledované NÚ RashAnemie Předč ukonč léčby kvůli NÚ Neléč 7% Selhání léčby 5% Neléč 16% Selhání léčby 12% Dávka/den 1 750mg 3xD 2 800mg 3xD Pohodlí Bezpečnost Účinnosty zdroj: Pro BCP SPRINT-2 a RESPOND 2 a TLP ADVANCE, ILLUMINATE a REALIZE *podle schváleneho SPC bocepreviru v USA; cirrhotici a nuloví respondéři musí dostat 4-týdenní lead-in s Peg/RBV náseldně 44týdnů trojkombinace 1. Založeno na výzkumném programu. 2. probíhající studie pro TLP 2x denně 1.gen DAA–Telaprevir vs. Boceprevir

19 Budoucnost trojkombinační léčby  poslední době začíná mluvit čí dál tím více o několika dalších virostaticích. Používá se pro ně označení „druhá vlna", časem možná druhá generace. Jde především o molekulu s kódový označením TMC435 a BI201335.1  pro druhou vlnu je však charakteristické, že tyto preparáty jsou užívány výhradně v kombinaci s pegylovaným interferonem a ribavirinem.

20 96% z DAA jsou v klinických studiích vyvíjeny s Pegasysem ® 79 % 4% 17% PEGASYS PEGASYS + Peg-IFN alfa-2b Peg-IFN alfa-2b www.Clinicaltrials.gov (accessed 03/03/11)

21 Jak dlouho budou v České republice trvat jednání o úhradě těchto nových léků, lze zatím jen těžko odhadnout. Podobně složitá jednání budou i o indikačních kritériích pro trojkombinační léčbu. Jde zejména o to, zda bude tato léčba nejprve určena jen pacientům, u kterých klasická léčba PEG-IFN a ribavirinem nevedla k trvalé eliminaci infekce HCV, nebo bude dostupná i pro dosud neléčené (naivní) pacienty. U pacientů z obou uvedených skupin je sice trojkombinační léčba významně účinnější než kombinace PEG-IFN a ribavirinu, ale zásadní roli v rozhodovacím procesu bude hrát nárůst ekonomické náročnosti nové léčby oproti stávající. Závěr


Stáhnout ppt "Příchod trojkombinace do léčby chronické hepatitidy C."

Podobné prezentace


Reklamy Google