Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MICROSOFT WORD 2003 Informatika – 7. ročník Základní škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem Efektivní výuka pro rozvoj potenciálu žáka projekt v.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MICROSOFT WORD 2003 Informatika – 7. ročník Základní škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem Efektivní výuka pro rozvoj potenciálu žáka projekt v."— Transkript prezentace:

1 MICROSOFT WORD 2003 Informatika – 7. ročník Základní škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem Efektivní výuka pro rozvoj potenciálu žáka projekt v rámci Operačního programu VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

2 Obsah – 1. část  Psaní dokumentu (4) Psaní dokumentu Ukončení řádku, stránky Ukončení řádku Skryté značky Tvrdá mezera Výměna písmen – velká, malá Výměna písmen Iniciála Automatické opravy  Přesouvání a kopírování textu (14) Přesouvání a kopírování textu Kopírování formátu Vícenásobné kopie  Vzhled stránky (18) Vzhled stránky  Záhlaví a zápatí (20) Záhlaví a zápatí  Číslování stránek (21) Číslování stránek  Zobrazení dokumentu (23) Zobrazení dokumentu  Tabulátory (26) Tabulátory Druhy zarážek (28) Druhy zarážek Nastavení zarážek (29) Nastavení zarážek Zrušení zarážek

3 Obsah – 2. část  Formát odstavce (30) Formát odstavce Zarovnání odstavce Odsazení v odstavci Mezery mezi odstavci Řádkování  Číslování a odrážky (40) Číslování a odrážky Číslování Odrážky  Ohraničení a stínování (52) Ohraničení a stínování Ohraničení Stínování Zrušení  Tabulky (61) Tabulky Pohyb po tabulce Označování políček Změna velikosti buněk Vkládání a odstranění buněk Vkládání a odstranění  Vkládání symbolů a spec. znaků (71) Vkládání symbolů  Vkládání grafických objektů Vkládání grafických objektů Automatické tvary (73) Automatické tvary Textové pole (74) Textové pole

4 Opakování: psaní textu, formát písma a odstavce  opište text podle předlohy  upravte podle pokynů do podoby vzoru uprava_textu_cv ÚKOL ? řešení uprava_textu_cv text připravený v souboru uprava_textu_cv

5 Psaní dokumentu povídka soubor povídka  Ukončení řádku automaticky ručně – neukončí se odstavec  SHIFT + ENTER  Ukončení stránky automaticky tvrdý konec (zalomení)  CTRL + ENTER  Vložit → Konec …. Konec stránky rok soubor rok

6 rok Procvičení – soubor rok Vzor Čtvrtletí leden, únor, březen duben, květen, červen červenec, srpen, září říjen, listopad, prosinec soubor rok rok  otevřete soubor rok  upravte na podobu vzoru  nesmíte smazat jediný znak  soubor zavřete bez uložení ÚKOL

7  Formátovací značky (skryté znaky) 1. Nástroje → Možnosti - karta Zobrazení 2. Ikona Zobrazit nebo skrýt  Označení místa pro psaní textu zadání po klepnutí  2 x L T v místě, kde chceme začít psát  Tvrdá mezera SHIFT + CTRL + mezerník procvičení povídka soubor povídka

8  napište  13 30 hod., m 2, H 2 O, CO 2, dm 3.  8. 1. 2011, v Rožmitále p. Tř., 1. ročník Procvičení  horní a dolní index: Formát  Písmo  tvrdé mezery: SHIFT+ CTRL+ mezerník ÚKOL ? řešení

9  Výměna malých písmen za velké Formát → Velká písmena  Iniciála Formát →Iniciála… Soubor Zrus2

10 typ písmabarvu písma  v 1. odstavci změňte typ písma a barvu písma (např. Times New Roman, barva červená) velikost15,5  v 2. odstavci změňte velikost písma na 15,5 styl  ve 3. odstavci změňte styl (např. kurzívu) doplňtedůmvel. 16, tučně, podtrženě  doplňte nadpis dům – vel. 16, tučně, podtrženě změňtemaláza velká  změňte malá písmena v nadpisu za velká - DŮM 1. písmenopřes 3 řádky  1. písmeno v 1. odstavci zvětšete přes 3 řádky  Formát – Iniciála  soubor uložte dum Formátování napsaného textu v souboru dum Soubor dum ÚKOL ? řešení dům

11 dum Soubor dum soubor uložte Soubor dSoubor dum

12 Automatické opravy  Word provádí opravy určitého textu automaticky (bez našeho vědomí)  pokud nechceme opravit slovo automaticky, můžeme vrátit zpět ikona Možnosti automat. oprav objeví se po přemístění kurzoru na

13  Nástroje → Možnosti automat. oprav... karta Automat. opravy

14 Přesouvání a kopírování textu 1. Označit text 2. Přesun nebo kopírování do schránky  Úpravy → Vyjmout (Kopírovat)  CTRL + X (CTRL + C)  ikona Vyjmout (Kopírovat)  Pt – Vyjmout (Kopírovat) 3. Nastavit kurzor na cíl 4. Vložit ze schránky  Úpravy → Vložit  CTRL+ V  ikona Vložit  Pt - Vložit

15 lepeni  otevřete soubor lepeni  seřaďte ve správném pořadí (použijte přesouvání) napište pozvánku  napište pozvánku na schůzku žákovského parlamentu  nakopírujte alespoň 5 krát pod sebe, oddělte mezerami  uložte pod názvem pozvánka Procvičení soubor lepeni Lepeni ÚKOL ? řešení lepení, pozvánka

16 Řešení Řešení soubor lepeni LepeniPozPozvánka a soubor schůzka

17 Vícenásobné kopie Úpravy → Schránka sady Office Soubor Pokusny

18 Vzhled stránky  karta Okraje okraje levý, pravý, horní, dolní  také na pravítku orientace papíru  na výšku  na šířku  karta Papír velikost stránky (A4, A5,…)  karta Rozložení svislé zarovnání textu  Nahoře, Uprostřed, Do bloku, Dolů Soubor → Vzhled stránky soubor rsoubor ryby

19 Procvičení - vzhled stránky ryby  otevřete soubor ryby  změňte okraje stránky na 2 cm, vraťte zpět na 2,5 cm  změňte orientaci papíru (z výšky na šířku)  za 2. odstavcem vložte konec stránky  zarovnejte text na stránce svisle Dolů  vraťte zpět svislé zarovnání Nahoře  zrušte konec stránky za 2. odstavcem soubor rsoubor ryby ÚKOL

20 Záhlaví a zápatí  3 pozice levá, střední, pravá přechází se TAB Zobrazit → Záhlaví a zápatí  text, který chceme opakovat na každé stránce dokumentu, např.: číslo stránky datum logo přepínání mezi záhlavím a zápatím soubor rsoubor ryby

21 Číslování stránek 1. Záhlaví nebo zápatí 2. Vložit → Čísla stránek … soubor rsoubor ryby

22 Procvičení – záhlaví a zápatí ryby Procvičení – záhlaví a zápatí soubor ryby  vložte do záhlaví vlevo adresu školy a vpravo dnešní datum  do zápatí na střed číslo stránky a vpravo čas soubor rsoubor ryby

23 Zobrazení dokumentu Umožňuje se dívat na dokument různými způsoby: Normální zobrazení  není vhodné při formát. textu Rozvržení při tisku  nejvhodnější Rozvržení webové stránky  delší řádky, pro internet Osnova  pro práci na delších dokumentech Další zobrazení  Velikost zobrazení - Lupa – v %  Celostránkové zobrazení - Celá obrazovka soubor rsoubor ryby

24  Zobrazit →  Normálně  Rozvržení webové stránky  Rozvržení při tisku  Osnova  Rozvržení pro čtení  Lupa  Celá obrazovka soubor rsoubor ryby

25 Procvičení - soubor ryby ryby  soubor ryby  prohlédněte v zobrazení dokumentu – Rozvržení při tisku  prohlédněte soubor v Náhledu  smažte záhlaví a zápatí  očíslujte stránky – čísla vložit nahoru na střed, na 1. stránce bez čísla soubor rsoubor ryby ÚKOL

26 Tabulátory  zarážky, které stanoví místo, ke kterému se zarovná text  k psaní údajů do sloupců  výchozí nastavení 1,25 cm od sebe – použití u odstavců  TAB - přesune kurzor na další tabulač. zarážku  Druhy zarážek levá pravá  desetinná  na střed

27  psaní podle pravidelně nastavených tabelač. zarážek Tabulatory  nastavte 3 tabelační zarážky (zarovnání zleva) a napište seznam do 3 sloupců ÚKOL 1 ÚKOL 2

28  Každá zarážka způsobí jiné zarovnání textu, který v místě zarážky píšeme Tabulatory  nastavte tabelační zarážky podle vzoru a napište ÚKOL

29 Nastavení a zrušení tabulátorů  Nastavení zarážek Formát → Tabulátory Na pravítku – myší  Zrušení zarážek CTRL + Q ……. v odstavci na pravítku – odtáhnout myší z pravítka pryč tlač. Vymazat v DO Tabulátory Tabulatory

30 Formátování odstavce  označíme odstavec, který chceme měnit 1.Menu: Formát → Odstavec – karta Odsazení a mezery 2.Panel nástrojů Formát  zarovnání odstavce: Vlevo, Na střed, Vpravo, Do bloku 3.MN – Pt do odstavce – volba Odstavec 4.Klávesové zkratky

31 Formát → Odstavec – karta Odsazení a mezery Zarovnání Odsazení Mezery Řádkování

32 Procvičení zarovnání  otevřete soubor zarovnání  nakopírujte text bez nadpisu  zjistěte, kolik je odstavců  zarovnání odstavců  nadpis – na střed  1. odstavec zprava  2. odstavec zleva  3. odstavec do bloku  4. odstavec na střed  jednotlivé odstavce oddělte mezerami soubor Zarovnání-řešeníZarovnání-řešení ÚKOL řešení

33 ? zpět

34 Odsazení v odstavci můžeme nastavit v DO nebo na pravítku odstavec bez odsazení odsazení 1. řádku předsazení 1. řádku odsazení zleva odsazení zprava kombinace odsazení 1.řádku a odsazení všech řádků zleva Soubor odsazeni_s_ukazkou

35 Odsazení v odstavci předsazení 1. řádku odsazení 1. řádku odsazení zprava odsazení zleva bez odsazení odsazení zleva a odsazení 1. řádku Soubor odsazeni_s_ukazkou úkol

36 Procvičení odsazeni  otevřete soubor odsazeni  nakopírujte text 6 krát pod sebe  odsaďte jednotlivé odstavce podle vzoru  soubor uložte ÚKOL Soubor odsazeni_s_ukazkou vzor

37 Mezery mezi odstavci Odstavec bez mezer Větné členy  přísudek  podmět  předmět  přívlastek  příslovečné určení  doplněk Odstavec s mezerami Větné členy  přísudek  podmět  předmět  přívlastek  příslovečné určení  doplněk Formát → Odstavec Mezery před a za (sčítají se)

38  Řádkování vzdálenost mezi řádky  Kopírování formátu odstavce Ikona Kopírovat formát

39 Procvičení  otevřete soubor povídka  zarovnejte celý text (bez nadpisu) do bloku  nastavte mezery mezi odstavci na 6 bodů  změňte řádkování v některých odstavcích povídka soubor povídka ÚKOL

40 Číslování a odrážky Seznam oodstavec s údaji, které na sebe navazují mmůžeme označit číslováním (řadou čísel) nebo řadou písmen uuživatel může zvolit způsob číslování – typ řady a první číslo nebo písmeno Odrážky oodstavec může mít na začátku prvního řádku libovolnou značku, vybranou z mapy znaků

41 Parametry seznamů a odrážek vvzdálenost odrážky od levého okraje stránky vvzdálenost textu od odrážky oodsazení druhého a dalších řádků

42 Číslování - ukázka

43 Odrážky - ukázka

44 Nastavení odrážek 1.Formát (nebo Pt na odstavec) → Odrážky a číslování - karta Odrážky mmůžeme nastavit i jiné možnosti – - tlačítko Vlastní 2.Ikona Odrážky – ty, co byly naposledy vybrané

45 1.Formát (nebo Pt na odstavec) → Odrážky a číslování - karta Číslování  můžeme nastavit i jiné možnosti – - tlačítko Vlastní 2.Ikona Číslování – to, co bylo naposledy vybrané Nastavení číslování

46 Postup nnastavíme číslování (odrážky) a píšeme nnapíšeme odstavce, označíme a zapneme číslování (odrážky) ppředepíšeme 1. značku, pokračujeme automaticky ÚKOL vyzkoušejte všechny 3 způsoby číslování (odrážek) soubor odrazky_vetne-cleny

47 uprava_textu_cv  otevřete soubor uprava_textu_cv  očíslujte podle vzoru řešení - uprava_textu_cv ÚKOL

48 pomocí číslování a odrážek napište text podle ukázky soubor cislov-odrazky_ukazka ÚKOL

49 Odrážky a číslování - víceúrovňové ukázky

50 Odrážky a číslování - víceúrovňové Formát (nebo Pt do odstavce)→ Odrážky a číslování - karta Víceúrovňové můžeme nastavit i jiné možnosti – tlačítko Vlastní

51 pomocí číslování a odrážek napište text podle ukázky soubor cislov-odrazky_ukazka ÚKOL

52 Ohraničení a stínování 1. Formát → Ohraničení a stínování – karta Ohraničení karta Stínování 2.Ikony VVnější ohraničení ZZvýraznění

53 Ohraničení odstavce = rámeček kolem textu volíme styl, tloušťku, barvu čáry čáry lze na každé straně odstavce zvolit různé vybrané strany odstavce mohou být bez čáry

54 Ohraničení - ukázky

55 Formát → Ohraničení a stínování vybrat Žádné Zrušení ohraničení Ikona - vybrat bez ohraničení

56 Stínování odstavce = podbarvení označené oblasti (odstavce, textu) Zrušení stínování: Výplň → Bez výplně  nejdříve označíme text (odstavec)  vybereme barvu  Použít na: Odstavec Text Formát → Ohraničení a stínování → karta Stínování

57 Stínování a zvýraznění - ukázky

58 Zvýraznění textu vvybereme barvu zvýrazňovače LLt držíme a táhneme v textu Zrušení barvy zvýraznění: Ikona Zvýraznění  není Ukončení zvýraznění (vypnutí režimu): Lt na ikonu

59 Procvičení  Otevřete soubor FOTBAL a upravte ho do podoby vzoru  zarovnejte text do bloku  ohraničte 1. odstavec plnou čarou  ohraničte nadpis  zdůrazněte část textu zleva dvojitou barevnou čarou  oddělte čarou poslední odstavec  zvýrazněte stínováním část textu soubor ZarovnejZarovnej ÚKOL vzor

60 zpět

61 Tabulky umožňují přehledně uspořádat sady údajů text, čísla, popř. obrázek vkládáme do buňky buňka = průsečík řádků a sloupců buňku lze označit, formátovat, kopírovat 1. Tabulka → Vložit→ Tabulka 2. Ikona Vložit tabulku

62 Pohyb po tabulce mmyš – Lt do buňky TTab - na následující buňky na řádce SShift + Tab – na předcházející buňky na řádce ↓↓↑(→) – po řádcích (o políčko doprava, doleva) AALT + HOME (END) – na 1. buňku (poslední) na řádku AALT + Page Up (Page Dn) – na 1. buňku (poslední) ve sloupci tvorba tabulky

63 Ukázky tabulek tabulka_vzor

64 tvorba tabulky  šířka tabulky přes celou šířku stránky  sloupce stejně široké  uložte dokument s názvem Tabulka vytvoření tabulky: Výdaje financí ÚKOL

65 Označování políček tabulky  buňky táhneme L T myši SHIFT + kurzor. šipky  řádek 1 x L T před řádkem pokud táhneme označíme více řádků  sloupec L T nad sloupcem pokud táhneme, označíme více sloupců TTabulka → Vybrat tvorba tabulky

66 VVkládání ENTER – nový odstavec v buňce CTRL+ Tab – přechod na vlastní tabulátor v buňce ZZměna šířky sloupce na pravítku nebo na rozhraní (↔) táhneme L T (+ CTRL nebo SHIFT) ZZměna výšky řádků na svislém pravítku nebo na rozhraní ( ↕ ) táhneme L T

67 VVložení řádků (sloupců) označit řádku (sloupec) Tabulka → Vložit – Řádky nad nebo pod Sloupce nalevo nebo napravo OOdstranění řádků, sloupců, buňky označit nebo umístit kurzor Tabulka → Odstranit → Řádky Sloupce Buňky

68 OOdstranění celé tabulky Tabulka → Odstranit → Tabulka AAutomatický formát tabulky Tabulka → Automatický formát tabulky

69 ÚKOL  tabulka – Výdaje financí  upravte do podoby vzoru

70 tabulka_cv  otevřete soubor tabulka_cv5 ze složky Ke kopírování  upravte podle pokynů do podoby vzoru cv_5 ÚKOL

71 Vkládání symbolů a spec. znaků Vložit → Symbol – karta Symboly a Speciální znaky α ≤ ≠   α ≤ ≠              ¶ ä Σ α β γ δ ¶ ä Σ α β γ δ ε Я Ω ♀ ♂ ♪ ♫ε Я Ω ♀ ♂ ♪ ♫

72 Vkládání obrázků a grafických objektů 1.Kopírováním pomocí schránky  nakopírovat obrázek do schránky (CTRL + C)  vložit obrázek do dokumentu (CTRL + V) 2.Vložením  Klipartu  obrázku z externího zdroje - Ze souboru  WordArtu  Automatického tvaru  Textového pole  Diagramu

73 Automatické tvary  Panel nástrojů Kreslení tvary, čary, křivky, bubliny, obdélníky, …

74 Textové pole  Vložit → Textové pole  Ikona na panelu Kreslení

75 Formát textového pole  Formát → Textové pole...  MN: Pt → Formát textového pole

76 Word – Informatika (VP – Informatika) 6. – 8. ročník ZŠ Použitý software: držitel licence - ZŠ J. J. Ryby v Rožmitále p.Tř.  Windows XP Professional  MS Office  Zoner - České kliparty učebnice - Word pro školy Autor: Mgr. Bohumila Zajíčková ZŠ J. J. Ryby v Rožmitále p.Tř. (www.zsrozmital.cz)www.zsrozmital.cz


Stáhnout ppt "MICROSOFT WORD 2003 Informatika – 7. ročník Základní škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem Efektivní výuka pro rozvoj potenciálu žáka projekt v."

Podobné prezentace


Reklamy Google