Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MICROSOFT WORD 2003 Informatika – 7. ročník

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MICROSOFT WORD 2003 Informatika – 7. ročník"— Transkript prezentace:

1 MICROSOFT WORD 2003 Informatika – 7. ročník
Základní škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem Efektivní výuka pro rozvoj potenciálu žáka projekt v rámci Operačního programu VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST MICROSOFT WORD 2003 Informatika – 7. ročník

2 Obsah – 1. část Psaní dokumentu (4) Přesouvání a kopírování textu (14)
Ukončení řádku, stránky Skryté značky Tvrdá mezera Výměna písmen – velká, malá Iniciála Automatické opravy Přesouvání a kopírování textu (14) Kopírování formátu Vícenásobné kopie Vzhled stránky (18) Záhlaví a zápatí (20) Číslování stránek (21) Zobrazení dokumentu (23) Tabulátory (26) Druhy zarážek (28) Nastavení zarážek (29) Zrušení zarážek

3 Obsah – 2. část Tabulky (61) Formát odstavce (30)
Pohyb po tabulce Označování políček Změna velikosti buněk Vkládání a odstranění buněk Vkládání symbolů a spec. znaků (71) Vkládání grafických objektů Automatické tvary (73) Textové pole (74) Formát odstavce (30) Zarovnání odstavce Odsazení v odstavci Mezery mezi odstavci Řádkování Číslování a odrážky (40) Číslování Odrážky Ohraničení a stínování (52) Ohraničení Stínování Zrušení

4 Opakování: psaní textu, formát písma a odstavce
text připravený v souboru uprava_textu_cv ÚKOL opište text podle předlohy upravte podle pokynů do podoby vzoru ? řešení uprava_textu_cv

5 Psaní dokumentu Ukončení řádku Ukončení stránky automaticky
ručně – neukončí se odstavec SHIFT + ENTER Ukončení stránky tvrdý konec (zalomení) CTRL + ENTER Vložit → Konec …. Konec stránky soubor rok soubor povídka

6 Procvičení – soubor rok
otevřete soubor rok upravte na podobu vzoru nesmíte smazat jediný znak soubor zavřete bez uložení ÚKOL Vzor Čtvrtletí leden, únor, březen duben, květen, červen červenec, srpen, září říjen, listopad, prosinec soubor rok

7 Formátovací značky (skryté znaky)
Nástroje → Možnosti - karta Zobrazení Ikona Zobrazit nebo skrýt Označení místa pro psaní textu zadání po klepnutí 2 x LT v místě, kde chceme začít psát Tvrdá mezera SHIFT + CTRL + mezerník soubor povídka procvičení

8 ? Procvičení 1330 hod., m2, H2O, CO2 , dm3.
ÚKOL napište 1330 hod., m2, H2O, CO2 , dm3. 8. 1. 2011, v Rožmitále p. Tř., 1. ročník horní a dolní index: Formát  Písmo tvrdé mezery: SHIFT+ CTRL+ mezerník ? řešení

9 Výměna malých písmen za velké
Formát → Velká písmena Iniciála Formát →Iniciála… Soubor Zrus2

10 ? Formátování napsaného textu v souboru dum
ÚKOL v 1. odstavci změňte typ písma a barvu písma (např. Times New Roman, barva červená) v 2. odstavci změňte velikost písma na 15,5 ve 3. odstavci změňte styl (např. kurzívu) doplňte nadpis dům – vel. 16, tučně, podtrženě změňte malá písmena v nadpisu za velká - DŮM 1. písmeno v 1. odstavci zvětšete přes 3 řádky Formát – Iniciála soubor uložte ? řešení dům Soubor dum

11 Soubor dum soubor uložte Soubor dum

12 Automatické opravy Word provádí opravy určitého textu automaticky (bez našeho vědomí) pokud nechceme opravit slovo automaticky, můžeme vrátit zpět ikona Možnosti automat. oprav objeví se po přemístění kurzoru na

13 Nástroje → Možnosti automat. oprav...
karta Automat. opravy

14 Přesouvání a kopírování textu
Označit text Přesun nebo kopírování do schránky Úpravy → Vyjmout (Kopírovat) CTRL + X (CTRL + C) ikona Vyjmout (Kopírovat) Pt – Vyjmout (Kopírovat) Nastavit kurzor na cíl Vložit ze schránky Úpravy → Vložit CTRL+ V ikona Vložit Pt - Vložit

15 Procvičení soubor lepeni
ÚKOL otevřete soubor lepeni seřaďte ve správném pořadí (použijte přesouvání) napište pozvánku na schůzku žákovského parlamentu nakopírujte alespoň 5 krát pod sebe, oddělte mezerami uložte pod názvem pozvánka ? řešení lepení, pozvánka Lepeni

16 Řešení soubor lepeni a soubor schůzka Lepeni Pozvánka

17 Vícenásobné kopie Úpravy → Schránka sady Office Soubor Pokusny

18 Vzhled stránky Soubor → Vzhled stránky karta Okraje karta Papír
okraje levý, pravý, horní, dolní také na pravítku orientace papíru na výšku na šířku karta Papír velikost stránky (A4, A5,…) karta Rozložení svislé zarovnání textu Nahoře, Uprostřed, Do bloku, Dolů soubor ryby

19 Procvičení - vzhled stránky
ÚKOL otevřete soubor ryby změňte okraje stránky na 2 cm, vraťte zpět na 2,5 cm změňte orientaci papíru (z výšky na šířku) za 2. odstavcem vložte konec stránky zarovnejte text na stránce svisle Dolů vraťte zpět svislé zarovnání Nahoře zrušte konec stránky za 2. odstavcem soubor ryby

20 Záhlaví a zápatí text, který chceme opakovat na každé stránce dokumentu, např.: číslo stránky datum logo přepínání mezi záhlavím a zápatím Zobrazit → Záhlaví a zápatí 3 pozice levá, střední, pravá přechází se TAB soubor ryby

21 Číslování stránek 1. Záhlaví nebo zápatí 2. Vložit → Čísla stránek …
soubor ryby

22 Procvičení – záhlaví a zápatí soubor ryby
vložte do záhlaví vlevo adresu školy a vpravo dnešní datum do zápatí na střed číslo stránky a vpravo čas soubor ryby

23 Zobrazení dokumentu Umožňuje se dívat na dokument různými způsoby:
Normální zobrazení není vhodné při formát. textu Rozvržení při tisku nejvhodnější Rozvržení webové stránky delší řádky, pro internet Osnova pro práci na delších dokumentech Další zobrazení Velikost zobrazení - Lupa – v % Celostránkové zobrazení - Celá obrazovka soubor ryby

24 Rozvržení webové stránky Rozvržení při tisku Osnova
Zobrazit → Normálně Rozvržení webové stránky Rozvržení při tisku Osnova Rozvržení pro čtení Lupa Celá obrazovka soubor ryby

25 Procvičení - soubor ryby
ÚKOL soubor ryby prohlédněte v zobrazení dokumentu – Rozvržení při tisku prohlédněte soubor v Náhledu smažte záhlaví a zápatí očíslujte stránky – čísla vložit nahoru na střed, na 1. stránce bez čísla soubor ryby

26 Tabulátory zarážky, které stanoví místo, ke kterému se zarovná text
k psaní údajů do sloupců výchozí nastavení 1,25 cm od sebe – použití u odstavců TAB - přesune kurzor na další tabulač. zarážku Druhy zarážek levá pravá desetinná na střed

27 psaní podle pravidelně nastavených tabelač. zarážek
ÚKOL 1 ÚKOL 2 nastavte 3 tabelační zarážky (zarovnání zleva) a napište seznam do 3 sloupců Tabulatory

28 Každá zarážka způsobí jiné zarovnání textu, který v místě zarážky píšeme
ÚKOL nastavte tabelační zarážky podle vzoru a napište Tabulatory

29 Nastavení a zrušení tabulátorů
Nastavení zarážek Formát → Tabulátory Na pravítku – myší Zrušení zarážek CTRL + Q ……. v odstavci na pravítku – odtáhnout myší z pravítka pryč tlač. Vymazat v DO Tabulátory Tabulatory

30 Formátování odstavce označíme odstavec, který chceme měnit
Menu: Formát → Odstavec – karta Odsazení a mezery Panel nástrojů Formát zarovnání odstavce: Vlevo, Na střed, Vpravo, Do bloku MN – Pt do odstavce – volba Odstavec Klávesové zkratky

31 Formát → Odstavec – karta Odsazení a mezery
Zarovnání Odsazení Mezery Řádkování

32 Procvičení nakopírujte text bez nadpisu zjistěte, kolik je odstavců
řešení otevřete soubor zarovnání nakopírujte text bez nadpisu zjistěte, kolik je odstavců zarovnání odstavců nadpis – na střed 1. odstavec zprava 2. odstavec zleva 3. odstavec do bloku 4. odstavec na střed jednotlivé odstavce oddělte mezerami soubor Zarovnání-řešení

33 zpět ? řešení

34 Odsazení v odstavci můžeme nastavit v DO nebo na pravítku
odstavec bez odsazení odsazení 1. řádku předsazení 1. řádku odsazení zleva odsazení zprava kombinace odsazení 1.řádku a odsazení všech řádků zleva Soubor odsazeni_s_ukazkou

35 Odsazení v odstavci bez odsazení odsazení 1. řádku předsazení 1. řádku
odsazení zleva odsazení zprava odsazení zleva a odsazení 1. řádku úkol Soubor odsazeni_s_ukazkou

36 Procvičení nakopírujte text 6 krát pod sebe
ÚKOL otevřete soubor odsazeni nakopírujte text 6 krát pod sebe odsaďte jednotlivé odstavce podle vzoru soubor uložte vzor Soubor odsazeni_s_ukazkou

37 Mezery mezi odstavci Formát → Odstavec Odstavec bez mezer Větné členy
přísudek podmět předmět přívlastek příslovečné určení doplněk Odstavec s mezerami Větné členy přísudek podmět předmět přívlastek příslovečné určení doplněk Mezery před a za (sčítají se)

38 Kopírování formátu odstavce
Řádkování vzdálenost mezi řádky Kopírování formátu odstavce Ikona Kopírovat formát

39 Procvičení zarovnejte celý text (bez nadpisu) do bloku
ÚKOL otevřete soubor povídka zarovnejte celý text (bez nadpisu) do bloku nastavte mezery mezi odstavci na 6 bodů změňte řádkování v některých odstavcích soubor povídka

40 Číslování a odrážky Seznam Odrážky
odstavec s údaji, které na sebe navazují můžeme označit číslováním (řadou čísel) nebo řadou písmen uživatel může zvolit způsob číslování – typ řady a první číslo nebo písmeno Odrážky odstavec může mít na začátku prvního řádku libovolnou značku, vybranou z mapy znaků

41 Parametry seznamů a odrážek
vzdálenost odrážky od levého okraje stránky vzdálenost textu od odrážky odsazení druhého a dalších řádků

42 Číslování - ukázka

43 Odrážky - ukázka

44 Nastavení odrážek Formát (nebo Pt na odstavec) → Odrážky a číslování - karta Odrážky můžeme nastavit i jiné možnosti – - tlačítko Vlastní Ikona Odrážky – ty, co byly naposledy vybrané

45 Nastavení číslování Formát (nebo Pt na odstavec) → Odrážky a číslování - karta Číslování můžeme nastavit i jiné možnosti – - tlačítko Vlastní Ikona Číslování – to, co bylo naposledy vybrané

46 Postup vyzkoušejte všechny 3 způsoby číslování (odrážek)
nastavíme číslování (odrážky) a píšeme napíšeme odstavce, označíme a zapneme číslování (odrážky) předepíšeme 1. značku, pokračujeme automaticky ÚKOL vyzkoušejte všechny 3 způsoby číslování (odrážek) soubor odrazky_vetne-cleny

47 otevřete soubor uprava_textu_cv
ÚKOL otevřete soubor uprava_textu_cv očíslujte podle vzoru řešení - uprava_textu_cv

48 pomocí číslování a odrážek napište text podle ukázky
ÚKOL pomocí číslování a odrážek napište text podle ukázky soubor cislov-odrazky_ukazka

49 Odrážky a číslování - víceúrovňové ukázky

50 Odrážky a číslování - víceúrovňové
Formát (nebo Pt do odstavce)→ Odrážky a číslování - karta Víceúrovňové můžeme nastavit i jiné možnosti – tlačítko Vlastní

51 pomocí číslování a odrážek napište text podle ukázky
ÚKOL pomocí číslování a odrážek napište text podle ukázky soubor cislov-odrazky_ukazka

52 Ohraničení a stínování
Formát → Ohraničení a stínování – karta Ohraničení karta Stínování Ikony Vnější ohraničení Zvýraznění

53 Ohraničení odstavce = rámeček kolem textu
volíme styl, tloušťku, barvu čáry čáry lze na každé straně odstavce zvolit různé vybrané strany odstavce mohou být bez čáry

54 Ohraničení - ukázky

55 Zrušení ohraničení Formát → Ohraničení a stínování vybrat Žádné Ikona
- vybrat bez ohraničení

56 Stínování odstavce = podbarvení označené oblasti (odstavce, textu)
Formát → Ohraničení a stínování → karta Stínování nejdříve označíme text (odstavec) vybereme barvu Použít na: Odstavec Text Zrušení stínování: Výplň → Bez výplně

57 Stínování a zvýraznění - ukázky

58 Zvýraznění textu vybereme barvu zvýrazňovače
Lt držíme a táhneme v textu Zrušení barvy zvýraznění: Ikona Zvýraznění  není Ukončení zvýraznění (vypnutí režimu): Lt na ikonu

59 Procvičení zarovnejte text do bloku ohraničte 1. odstavec plnou čarou
ÚKOL Otevřete soubor FOTBAL a upravte ho do podoby vzoru zarovnejte text do bloku ohraničte 1. odstavec plnou čarou ohraničte nadpis zdůrazněte část textu zleva dvojitou barevnou čarou oddělte čarou poslední odstavec zvýrazněte stínováním část textu vzor soubor Zarovnej

60 zpět

61 Tabulky umožňují přehledně uspořádat sady údajů
text, čísla, popř. obrázek vkládáme do buňky buňka = průsečík řádků a sloupců buňku lze označit, formátovat, kopírovat Tabulka → Vložit→ Tabulka Ikona Vložit tabulku

62 Pohyb po tabulce myš – Lt do buňky Tab - na následující buňky na řádce
Shift + Tab – na předcházející buňky na řádce ↓↑(→) – po řádcích (o políčko doprava, doleva) ALT + HOME (END) – na 1. buňku (poslední) na řádku ALT + Page Up (Page Dn) – na 1. buňku (poslední) ve sloupci tvorba tabulky

63 Ukázky tabulek tabulka_vzor

64 vytvoření tabulky: Výdaje financí
ÚKOL vytvoření tabulky: Výdaje financí šířka tabulky přes celou šířku stránky sloupce stejně široké uložte dokument s názvem Tabulka tvorba tabulky

65 Označování políček tabulky
buňky táhneme LT myši SHIFT + kurzor. šipky řádek 1 x LT před řádkem pokud táhneme označíme více řádků sloupec LT nad sloupcem pokud táhneme, označíme více sloupců Tabulka → Vybrat tvorba tabulky

66 Vkládání Změna šířky sloupce Změna výšky řádků
ENTER – nový odstavec v buňce CTRL+ Tab – přechod na vlastní tabulátor v buňce Změna šířky sloupce na pravítku nebo na rozhraní (↔) táhneme LT (+ CTRL nebo SHIFT) Změna výšky řádků na svislém pravítku nebo na rozhraní ( ↕ ) táhneme LT tvorba tabulky

67 Vložení řádků (sloupců)
označit řádku (sloupec) Tabulka → Vložit – Řádky nad nebo pod Sloupce nalevo nebo napravo Odstranění řádků, sloupců, buňky označit nebo umístit kurzor Tabulka → Odstranit → Řádky Sloupce Buňky tvorba tabulky

68 Odstranění celé tabulky
Tabulka → Odstranit → Tabulka Automatický formát tabulky Tabulka → Automatický formát tabulky tvorba tabulky

69 tabulka – Výdaje financí upravte do podoby vzoru
ÚKOL tvorba tabulky

70 otevřete soubor tabulka_cv5 ze složky Ke kopírování
ÚKOL otevřete soubor tabulka_cv5 ze složky Ke kopírování upravte podle pokynů do podoby vzoru cv_5

71 Vkládání symbolů a spec. znaků
Vložit → Symbol – karta Symboly a Speciální znaky α ≤ ≠          ¶ ä Σ α β γ δ ε Я Ω ♀ ♂ ♪ ♫

72 Vkládání obrázků a grafických objektů
Kopírováním pomocí schránky nakopírovat obrázek do schránky (CTRL + C) vložit obrázek do dokumentu (CTRL + V) Vložením Klipartu obrázku z externího zdroje - Ze souboru WordArtu Automatického tvaru Textového pole Diagramu

73 Automatické tvary Panel nástrojů Kreslení
tvary, čary, křivky, bubliny, obdélníky, …

74 Textové pole Vložit → Textové pole Ikona na panelu Kreslení

75 Formát textového pole Formát → Textové pole ...
MN: Pt → Formát textového pole

76 Word – Informatika (VP – Informatika) 6. – 8. ročník ZŠ
Použitý software: držitel licence - ZŠ J. J. Ryby v Rožmitále p.Tř. Windows XP Professional MS Office Zoner - České kliparty učebnice - Word pro školy Autor: Mgr. Bohumila Zajíčková ZŠ J. J. Ryby v Rožmitále p.Tř. (


Stáhnout ppt "MICROSOFT WORD 2003 Informatika – 7. ročník"

Podobné prezentace


Reklamy Google