Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Systémové pojetí hospodářské organizace 1 ECM – Řízení podnikového obsahu (Zdroj: Gála, Pour, Toman: Podniková informatika. Praha: Grada 2006) řízení podnikového.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Systémové pojetí hospodářské organizace 1 ECM – Řízení podnikového obsahu (Zdroj: Gála, Pour, Toman: Podniková informatika. Praha: Grada 2006) řízení podnikového."— Transkript prezentace:

1 Systémové pojetí hospodářské organizace 1 ECM – Řízení podnikového obsahu (Zdroj: Gála, Pour, Toman: Podniková informatika. Praha: Grada 2006) řízení podnikového obsahu – ECM - Enterprise Content Management – základní charakteristiky, řízení a podpora spolupráce, správa dokumentů, správa dalších typů dat, správa obsahu - Content Management System (CMS), řízení pracovních postupů a procesů (workflow), řízení znalostí

2 Systémové pojetí hospodářské organizace 2 ECM – Řízení podnikového obsahu v podnikových procesech zpracovávány a uchovávány i značné objemy nestrukturovaných dat,  textové dokumenty (smlouvy, nabídky, ale i výstupní sestavy, emailové zprávy,...),  grafická data (obrázky, fotografie, výstupy CAD systémů apod.),  multimediální data (video, zvuk, animace),  až 80% dat v organizaci je tohoto typu, ECM - Enterprise Content Management - technologie pro  vytváření / sběr, správu / zabezpečení, ukládání / uchovávání / likvidaci, publikování / distribuci, prohledávání, personalizaci a prezentaci / prohlížení / tisk veškerého digitálního obsahu, „obsah“ v kontextu ECM - souhrnný termín pro všechny typy elektronických dat - strukturovaných i nestrukturovaných, koncept ECM - založen na množině nástrojů pro podporu správy dokumentů a obsahu, řízení pracovních postupů a procesů a řízení a podporu spolupráce.

3 Systémové pojetí hospodářské organizace 3 Koncept ECM

4 Systémové pojetí hospodářské organizace 4 Řízení a podpora spolupráce cílem je podpora spolupráce („collaboration“) a kooperace („cooperation“) osob spojených v pracovním týmu, spolupráce a kooperace se liší tím, jakým způsobem je úloha rozdělena:  kooperace - úloha rozdělena hierarchicky do nezávislých podúloh,  spolupráce - úlohy rozděleny do spleti různých vrstev, koordinace - řízení závislostí mezi aktivitami a podpora závislosti jednotlivých účastníků, komunikace - proces, ve kterém jsou vyměňovány informace mezi osobami, a to prostřednictvím společného systému symbolů, znaků nebo chování, groupware je aplikační programové vybavení, které integruje práci několika spolupracujících nebo kooperujících osob

5 Systémové pojetí hospodářské organizace 5 Zpracování dokumentu

6 Systémové pojetí hospodářské organizace 6 Správa dokumentů – funkcionalita podpora customizace:  přizpůsobení dokumentačního prostředí dle požadavků uživatele (vytváření vlastních záložek,.. ), zajištění konkurenčního přístupu:  přístup více uživatelů k témuž dokumentu,  zpravidla na úrovni modifikace dokumentu v jednom časovém okamžiku, zajištění přístupu k dokumentům dle rolí:  zabezpečení dat v dokumentech proti neoprávněným změnám, smazání,  řízení přístupu k dokumentům v závislosti na definovaném klasifikačním stupni, podpora technologií digitálního podpisu a důvěrnosti dat, podpora integrace s dalšími aplikacemi:  ERP, BI, CRM,..  pořízení elektronického dokumentu

7 Systémové pojetí hospodářské organizace 7 Správa obsahu - Content Management System, (CMS) nadstavba správy dokumentů, založena na :  rozvoji internetu, především WWW,  umožňuje jednoduše zpřístupňovat (publikovat) informace z různých databází, dokumentů přímo autory, bez znalosti technologií internetu,  redakční systémy, publikační systémy, Web Content Management (WCM),  zdokonalování prostředků uložení dat - umožňují propojovat a společně ukládat data různých formátů (v MS Word obsahující snímky prezentace nebo obrázky,..),  dynamickém kompletování dat do požadovaných nových datových struktur – virtuálních dokumentů nebo složených dokumentů (např. ze sady již uložených dat vznikne nová nabídka na spolupráci),  možnosti organizovat, shromažďovat a publikovat obsahové objekty jako jednu strukturu bez kopírování a přesouvání původních objektů.

8 Systémové pojetí hospodářské organizace 8 CMS

9 Systémové pojetí hospodářské organizace 9 Řízení pracovních postupů a procesů (workflow) workflow - automatizace celého nebo části podnikového procesu:  dokumenty, informace nebo úkoly - předávány od jednoho účastníka procesu ke druhému  podle sady procedurálních pravidel, softwarové aplikace – pro automatizaci workflow - „systémy řízení workfow“, resp. „systémy workflow“ systém řízení workflow definuje, vytváří a řídí průběh procesu - je schopen:  interpretovat definici procesu,  komunikovat s účastníky workflow,  v případě potřeby spustit i další aplikace.

10 Systémové pojetí hospodářské organizace 10 Řízení znalostí - Knowledge Management (KM) systémy KM:  existují samostatně,  silné integrační vazby na ECM,  jsou přímo součástí ECM, pracují:  s konkrétní znalostí - v dokumentech organizace,  nevyslovenou (tacit) znalostí - „v hlavách“ zaměstnanců, v rámci KM - definovány následující skupiny osob:  znalostní zprostředkovatel („knowledge broker“) - zodpovědný za definování celkového rozsahu podnikové znalosti, zodpovědný za stanovení strategií objevení, za plánování vhodných cest přenosu znalostí mezi dodavateli znalostí a jejich uživateli,  dodavatel znalosti („knowledge supplier“) – zodpovědný : za tvorbu obsahu a transformaci osobních znalostí uživatelů do podnikové znalosti, za řízení obsahu, řídící strukturu, tvorbu, údržbu, testování a doručení znalosti uživateli,  uživatel znalostí („knowledge consumer“) - získává a užívá znalosti a poskytuje zpětnou vazbu, která vede ke zdokonalení nebo úpravě znalostí.


Stáhnout ppt "Systémové pojetí hospodářské organizace 1 ECM – Řízení podnikového obsahu (Zdroj: Gála, Pour, Toman: Podniková informatika. Praha: Grada 2006) řízení podnikového."

Podobné prezentace


Reklamy Google