Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VEKTOROVÁ GRAFIKA ZONER CALLISTO. Vektorová grafika Vektorové kreslení se liší od bitmapového (rastrového) hlavně odlišným pojetím záznamu objektu. U.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VEKTOROVÁ GRAFIKA ZONER CALLISTO. Vektorová grafika Vektorové kreslení se liší od bitmapového (rastrového) hlavně odlišným pojetím záznamu objektu. U."— Transkript prezentace:

1 VEKTOROVÁ GRAFIKA ZONER CALLISTO

2 Vektorová grafika Vektorové kreslení se liší od bitmapového (rastrového) hlavně odlišným pojetím záznamu objektu. U rastrového se jedná o zaznamenání objektu jako souboru různě zbarvených bodů (pixelů).

3 Vektorová grafika U vektorového objektu vycházíme z geometrie, z matematického popisu plošných útvarů. Program si pamatuje data základních objektů a při úpravě objektu vždy rovnici upraví. Objekt se pak skládá z různě upravených předdefinovaných objektů (čar, obdélníků, textů).

4 Vektorová grafika Díky tomu je jeho kvalita při zvětšování pořád stejná! – vektorový objekt

5 Vektorová grafika Kdežto rastrový obrázek je uložen bod po bodu – odstín barvy. Zvětšíme-li obrázek, jsou body dobře vidět.

6 PAMATUJTE!!! Vektorová grafika je nejvhodnější pro kreslení klipartů, obrázků na webové stránky a podobně. Rastrová grafika je nezbytná hlavně pro fotografie.

7 Vektorová grafika Pro kreslení vektorovou grafikou lze využívat Corel Draw, Adobe Illustrator nebo Zoner Callisto.

8 Zoner Callisto

9

10 Panel barev je umístěný v dolní části okna. Šipkami posouváme jednotlivé odstíny barev. Políčko s křížkem zadáváme „žádnou“ barvu, čili průhledný objekt.

11 Základní objekty Vlevo se nachází základní panel nástrojů. První dva nástroje jsou určeny pro práci s již vloženými objekty. Slouží pro označování, kopírování, přesouvání nebo změnu barvy. Další nástroje slouží pro vkládání objektů

12 Základní objekty Ikony se šipkou skrývají další nástroje - podnabídky. Tvary > čtverec, ovál, mnohoúhelníky a hvězdy. Podnabídku vyvoláme kliknutím a podržením levého tlačítka na danou nabídku.

13 Základní objekty Další skupina nástrojů je určena k nastavování různých pohledů na pracovní plochu. Můžete si zobrazit papír který bude vytištěn, nebo celou plochu, či zvětšit pouze nějakou část.

14 Vkládání objektů U většiny objektů existují dva základní způsoby vkládání: 1. TAŽENÍM 2. ČÍSELNÝM ZADÁNÍM ROZMĚRŮ

15 Vkládání objektů Tažením: V panelu nástrojů zvolíme správný nástroj a pak myší táhneme tak dlouho, až dostaneme požadovaný tvar. Číselným zadáním rozměrů: V panelu nástrojů zvolíme správný nástroj, klepneme na papír – objeví se dialogové okno. Tam zadáme výšku a šířku objektu.

16 Vkládání objektů Výhody tohoto vkládání jsou v případě, že potřebujeme více objektů s například stejnou výškou. Můžeme zde ihned zadat i tvar rohů který chceme, aby objekt měl! Je zde k dispozici i položka sražení.

17 Vkládání objektů

18 ZÁKLADNÍ EDITACE OBJEKTU NÁSTROJ VÝBĚR A EDITACE OBJEKTŮ

19 Nástroj Výběr a editace objektů Důležitost označování je jasná. Pokud chci něco změnit, musím to označit, aby počítač věděl, na kterém objektu chci danou funkci vykonat.

20 Označování, změna velikosti Zvolíme nástroj Výběr a Editace objektů. – první šipka v nabídce. Klikneme na objekt a kolem něj se vykreslí malé čtverečky – souží pro změnu velikosti objektu.

21 Přesouvání Označíme objekt, pak jej chopíme levým tlačítkem a táhneme na požadované místo. K přesunutí lze využít i šipek na klávesnici!

22 Rotace a zkosení objektu Při prvním klepnutí na objekt se zobrazí čtverečky, při druhém klepnutí se zobrazí šipky. Rohové šipky se používají k rotaci objektu. Šipky po stranách slouží ke zkosení daného objektu.

23 Nástroj Tvarování objektů Slouží k úpravám jednotlivých objektů. Rotace – provádí se čtverečkem s šipkou uprostřed objektu. Zkosení objektu – provedeme tažením čtverečku uprostřed jedné ze stran objektu. Musíme však mít vypnutý nástroj Zachovat úhly rámce.

24 Obdélník a čtverec Z obdélníku uděláme čtverec tím, že podržme klávesu Ctrl při kreslení obdélníka. Díky alternativnímu panelu nástrojů můžeme měnit nastavení objektů dodatečně – např.změna rohů.

25 Vodící lišta Je pomocná čára, která pomáhá se zarovnáváním. Lze ji schovat klávesou L. Vodící lišta má „magnetický efekt“. Tvar rohů lze měnit i pomocí nástroje Tvarování objektů.

26 Kružnice a elipsa I zde platí, pokud držíme klávesu Ctrl, dostáváme při kreslení kruh. Ovál nebo kružnici lze kreslit z rohu, ale i ze středu.

27 Změna měřítka pracovní plochy Ikony pro práci s různými pohledy na pracovní plochu a objekty jsou umístěny ve spodní části hlavního panelu nástrojů.

28 Mnohoúhelníky, hvězdy Vkládat tyto tvary lze dvěma způsoby. Zvolíme vybraný nástroj a pak buď klikneme na ploše a táhnout, nebo kliknout a zadat rozměry.

29 Ostrost hvězd Nastavuje se v procentech a udává vzdálenost místa, kde se paprsky setkávají, od středu hvězdy. 50, 20, 80%

30 Duplikační režim Jestliže máme nástroj Výběr, pak v alternativním panelu uvidíme tuto ikonu. Při její aktivaci pak jakákoliv akce s objektem znamená vytvoření nového objektu. Původní zůstane nezměněn.

31 Barvy Nástrojem Výběr označíme objekt, levým tlačítkem vybereme barvu dole v paletě a pravým tlačítkem vybarvujeme vnitřek.

32 Pořadí objektů Objekt označte nástrojem a poté z alternativního panelu klepněte na poslední ikonu – Pořadí objektů.

33 Křivky Jsou nejdůležitějšími objekty. Můžeme pomoci ní vymodelovat jakýkoliv tvar, čáru, oblouk či spirálu. Úsečka je speciálním případem křivky.

34 Jednoduché úsečky V panelu nástrojů Křivky > Jednoduchá úsečka. V alternativním panelu je možnost nastavení sklonu úsečky vzhledem k vodorovnému směru.

35 Jednoduché křivky Křivka i směrnice (tečna v daném bodě) vychází z bodu stejným směrem. Křivka je určená krajními body a směrnicemi.

36 Spojené úsečky Umožňují kreslit lomené čáry – otevřené, nebo uzavřené. Klikneme myší pro začátek, následně pro první konec a druhý začátek atd. Ukončení docílíme zvolením jiného nástroje, např. Nová křivka.

37

38 Síť Má také „magnetický efekt“. Tento nástroj zapneme přes nabídku Zobrazit > Síť. Pro vypnutí a zapnutí použijeme opět nabídku nebo klávesu G. Přes nabídku Soubor > Nastavení dokumentu lze nastavit hustotu sítě.

39

40 Opakování - Tangram Tangram je skládačkový hlavolam. Využijeme nástroje Složená úsečka. Tím vykreslíme 7 obrazců podle předlohy za použití sítě. (a=4)

41 Složené křivky Jsou alternativou složených úseček. Kromě uzlů pracujeme také se směrnicemi. Stane se, že se nedaří upravit na požadovaný tvar – jedna změna má za následek druhou – máme 3 možnosti „přechodů“…

42 Složené křivky 1. Symetrický přechod – přechody jsou hladké 2. Hladký přechod – přechod plynulý, ale ne jako u předchozího. Lze nastavit každý úsek zvlášť. 3. Ostrý přechod – nezávislé směrnice.

43

44 Zrcadlení podle os Využíváme duplikačního režimu a zrcadlení.

45 Text Existují dva druhy – odstavcový – T a umělecký – A.

46 Odstavcový text Funguje stejně jako ve Wordu. Při potřebě formátování musíme text nejdříve označit.

47 Umělecký text Využívá se k psaní nadpisů a hesel. Lze umístit i šikmým směrem. Analogické je to s WordArtem ve Wordu.

48 Barva textu Označíme textové pole a dole v paletě nastavíme barvu. Levým tlačítkem nastavíme barvu okrajů písmenek, pravým tlačítkem barvu výplně.

49 Tři režimy editace textu

50 Vkládání obrázků Využívá se k tomu daný nástroj na hlavním panelu. Může se s obrázkem dále pracovat – velikost, umístění atd. Využít lze i základní nabídku Bitmapy se základními efekty…

51

52 Barevná výplň Označení objektu – nabídka Galerie a Výplň.

53

54


Stáhnout ppt "VEKTOROVÁ GRAFIKA ZONER CALLISTO. Vektorová grafika Vektorové kreslení se liší od bitmapového (rastrového) hlavně odlišným pojetím záznamu objektu. U."

Podobné prezentace


Reklamy Google