Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VEKTOROVÁ GRAFIKA ZONER CALLISTO.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VEKTOROVÁ GRAFIKA ZONER CALLISTO."— Transkript prezentace:

1 VEKTOROVÁ GRAFIKA ZONER CALLISTO

2 Vektorová grafika Vektorové kreslení se liší od bitmapového (rastrového) hlavně odlišným pojetím záznamu objektu. U rastrového se jedná o zaznamenání objektu jako souboru různě zbarvených bodů (pixelů).

3 Vektorová grafika U vektorového objektu vycházíme z geometrie, z matematického popisu plošných útvarů. Program si pamatuje data základních objektů a při úpravě objektu vždy rovnici upraví. Objekt se pak skládá z různě upravených předdefinovaných objektů (čar, obdélníků, textů).

4 Vektorová grafika Díky tomu je jeho kvalita při zvětšování pořád stejná! – vektorový objekt

5 Vektorová grafika Kdežto rastrový obrázek je uložen bod po bodu – odstín barvy. Zvětšíme-li obrázek, jsou body dobře vidět.

6 PAMATUJTE!!! Vektorová grafika je nejvhodnější pro kreslení klipartů, obrázků na webové stránky a podobně. Rastrová grafika je nezbytná hlavně pro fotografie.

7 Vektorová grafika Pro kreslení vektorovou grafikou lze využívat Corel Draw, Adobe Illustrator nebo Zoner Callisto.

8 Zoner Callisto

9

10 Zoner Callisto Panel barev je umístěný v dolní části okna.
Šipkami posouváme jednotlivé odstíny barev. Políčko s křížkem zadáváme „žádnou“ barvu, čili průhledný objekt.

11 Základní objekty Vlevo se nachází základní panel nástrojů.
První dva nástroje jsou určeny pro práci s již vloženými objekty. Slouží pro označování, kopírování, přesouvání nebo změnu barvy. Další nástroje slouží pro vkládání objektů

12 Základní objekty Ikony se šipkou skrývají další nástroje - podnabídky.
Tvary > čtverec, ovál, mnohoúhelníky a hvězdy. Podnabídku vyvoláme kliknutím a podržením levého tlačítka na danou nabídku.

13 Základní objekty Další skupina nástrojů je určena k nastavování různých pohledů na pracovní plochu. Můžete si zobrazit papír který bude vytištěn, nebo celou plochu, či zvětšit pouze nějakou část.

14 Vkládání objektů U většiny objektů existují dva základní způsoby vkládání: 1. TAŽENÍM 2. ČÍSELNÝM ZADÁNÍM ROZMĚRŮ

15 Vkládání objektů Tažením: V panelu nástrojů zvolíme správný nástroj a pak myší táhneme tak dlouho, až dostaneme požadovaný tvar. Číselným zadáním rozměrů: V panelu nástrojů zvolíme správný nástroj, klepneme na papír – objeví se dialogové okno. Tam zadáme výšku a šířku objektu.

16 Vkládání objektů Výhody tohoto vkládání jsou v případě, že potřebujeme více objektů s například stejnou výškou. Můžeme zde ihned zadat i tvar rohů který chceme, aby objekt měl! Je zde k dispozici i položka sražení.

17 Vkládání objektů

18 ZÁKLADNÍ EDITACE OBJEKTU
NÁSTROJ VÝBĚR A EDITACE OBJEKTŮ

19 Nástroj Výběr a editace objektů
Důležitost označování je jasná. Pokud chci něco změnit, musím to označit, aby počítač věděl, na kterém objektu chci danou funkci vykonat.

20 Označování, změna velikosti
Zvolíme nástroj Výběr a Editace objektů. – první šipka v nabídce. Klikneme na objekt a kolem něj se vykreslí malé čtverečky – souží pro změnu velikosti objektu.

21 Přesouvání Označíme objekt, pak jej chopíme levým tlačítkem a táhneme na požadované místo. K přesunutí lze využít i šipek na klávesnici!

22 Rotace a zkosení objektu
Při prvním klepnutí na objekt se zobrazí čtverečky, při druhém klepnutí se zobrazí šipky. Rohové šipky se používají k rotaci objektu. Šipky po stranách slouží ke zkosení daného objektu.

23 Nástroj Tvarování objektů
Slouží k úpravám jednotlivých objektů. Rotace – provádí se čtverečkem s šipkou uprostřed objektu. Zkosení objektu – provedeme tažením čtverečku uprostřed jedné ze stran objektu. Musíme však mít vypnutý nástroj Zachovat úhly rámce.

24 Obdélník a čtverec Z obdélníku uděláme čtverec tím, že podržme klávesu Ctrl při kreslení obdélníka. Díky alternativnímu panelu nástrojů můžeme měnit nastavení objektů dodatečně – např.změna rohů.

25 Vodící lišta Je pomocná čára, která pomáhá se zarovnáváním.
Lze ji schovat klávesou L. Vodící lišta má „magnetický efekt“. Tvar rohů lze měnit i pomocí nástroje Tvarování objektů.

26 Kružnice a elipsa I zde platí, pokud držíme klávesu Ctrl, dostáváme při kreslení kruh. Ovál nebo kružnici lze kreslit z rohu, ale i ze středu.

27 Změna měřítka pracovní plochy
Ikony pro práci s různými pohledy na pracovní plochu a objekty jsou umístěny ve spodní části hlavního panelu nástrojů.

28 Mnohoúhelníky, hvězdy Vkládat tyto tvary lze dvěma způsoby.
Zvolíme vybraný nástroj a pak buď klikneme na ploše a táhnout, nebo kliknout a zadat rozměry.

29 Ostrost hvězd Nastavuje se v procentech a udává vzdálenost místa, kde se paprsky setkávají, od středu hvězdy. 50, 20, 80%

30 Duplikační režim Jestliže máme nástroj Výběr, pak v alternativním panelu uvidíme tuto ikonu. Při její aktivaci pak jakákoliv akce s objektem znamená vytvoření nového objektu. Původní zůstane nezměněn.

31 Barvy Nástrojem Výběr označíme objekt, levým tlačítkem vybereme barvu dole v paletě a pravým tlačítkem vybarvujeme vnitřek.

32 Pořadí objektů Objekt označte nástrojem a poté z alternativního panelu klepněte na poslední ikonu – Pořadí objektů.

33 Křivky Jsou nejdůležitějšími objekty.
Můžeme pomoci ní vymodelovat jakýkoliv tvar, čáru, oblouk či spirálu. Úsečka je speciálním případem křivky.

34 Jednoduché úsečky V panelu nástrojů Křivky > Jednoduchá úsečka.
V alternativním panelu je možnost nastavení sklonu úsečky vzhledem k vodorovnému směru.

35 Jednoduché křivky Křivka i směrnice (tečna v daném bodě) vychází z bodu stejným směrem. Křivka je určená krajními body a směrnicemi.

36 Spojené úsečky Umožňují kreslit lomené čáry – otevřené, nebo uzavřené.
Klikneme myší pro začátek, následně pro první konec a druhý začátek atd. Ukončení docílíme zvolením jiného nástroje, např. Nová křivka.

37

38 Síť Má také „magnetický efekt“.
Tento nástroj zapneme přes nabídku Zobrazit > Síť. Pro vypnutí a zapnutí použijeme opět nabídku nebo klávesu G. Přes nabídku Soubor > Nastavení dokumentu lze nastavit hustotu sítě.

39

40 Opakování - Tangram Tangram je skládačkový hlavolam.
Využijeme nástroje Složená úsečka. Tím vykreslíme 7 obrazců podle předlohy za použití sítě. (a=4)

41 Složené křivky Jsou alternativou složených úseček.
Kromě uzlů pracujeme také se směrnicemi. Stane se, že se nedaří upravit na požadovaný tvar – jedna změna má za následek druhou – máme 3 možnosti „přechodů“…

42 Složené křivky 1. Symetrický přechod – přechody jsou hladké
2. Hladký přechod – přechod plynulý, ale ne jako u předchozího. Lze nastavit každý úsek zvlášť. 3. Ostrý přechod – nezávislé směrnice.

43

44 Zrcadlení podle os Využíváme duplikačního režimu a zrcadlení.

45 Text Existují dva druhy – odstavcový – T a umělecký – A.

46 Odstavcový text Funguje stejně jako ve Wordu.
Při potřebě formátování musíme text nejdříve označit.

47 Umělecký text Využívá se k psaní nadpisů a hesel.
Lze umístit i šikmým směrem. Analogické je to s WordArtem ve Wordu.

48 Barva textu Označíme textové pole a dole v paletě nastavíme barvu.
Levým tlačítkem nastavíme barvu okrajů písmenek, pravým tlačítkem barvu výplně.

49 Tři režimy editace textu

50 Vkládání obrázků Využívá se k tomu daný nástroj na hlavním panelu.
Může se s obrázkem dále pracovat – velikost, umístění atd. Využít lze i základní nabídku Bitmapy se základními efekty…

51

52 Barevná výplň Označení objektu – nabídka Galerie a Výplň.

53

54


Stáhnout ppt "VEKTOROVÁ GRAFIKA ZONER CALLISTO."

Podobné prezentace


Reklamy Google