Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Umění Egypta sochařství, malířství MgA. Lukáš Psík

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Umění Egypta sochařství, malířství MgA. Lukáš Psík"— Transkript prezentace:

1 Umění Egypta sochařství, malířství MgA. Lukáš Psík

2 Náboženství Egypta Egypťané se držely přežitků uctívání zvířat, věřili v posmrtný život. Ten mohl být zajištěn pro nehmotnou část těla (ducha Ka) jen tehdy, když bylo uchováno jeho tělo (mumifikace). Egypťané zachovávali rovněž i podobu faraona (žula atd.), tělo bylo uloženo do sarkofágu, aby ho už nikdo neviděl – kouzlo. Hrobky byly vybaveny vším, co mohli mrtví potřebovat (věci z běžného života). Na stěnách byly reliéfy a malby (sluhové, strážci). Výtvarné umění mělo náboženskou funkci.

3 Údolí králů hlavní pohřebiště vládců Nové říše

4 Egyptské písmo hieroglyfy – egyptské písmo rozluštil J. F. Champollion
další písmo je hieratické (kněžské) a démotické (lidové) – zjednodušené písmo hieroglyf – posvátné vrypy, obrázek vyjadřoval předmět, děj, význam psalo se na kámen, vázy, předměty, papyrus, sochy

5 Rossetská deska černá žulová stéla (o výšce 114 cm a šířce 71 cm)
na desce je ve 166 znacích zaznamenán text ve třech shodných verzích dvou egyptských (v hieroglyfickém a démotickém písmu) a jednom řeckém překladu řecký překlad umožnil rozluštění egyptských hieroglyfů

6 Rossetská deska (1799) Stéla (114 x 71) 166 znaků Hieroglyf Démotické písmo Řecký překlad

7 Druhy sochařství monumentální související s architekturou
– Sfinga, Memnónovy kolosy, sochy strážců, obelisky interiérové drobné – hrobky techniky – kamenictví, řezbářství, skulptura a plastika skulptura – odsekávání z jednoho bloku kamene, nebo dřeva plastika – vršení hmoty na sebe

8 Monumentální sochařství
Velká sfinga v Gíze - socha v podobě lva s lidskou hlavou (74 m dlouhá, 6 m široká a 21 m vysoká)

9 Memnónovy kolosy

10 Portrétní realismus portréty faraónů byly vytvořeny z nejtvrdších kamenů (žula, čedič, diorit) měly zachovat panovníkovu podobu – zachování posmrtného života Faraon Akenaton

11 Seti II.

12 Egyptské zákony zobrazování
Sedící sochy mají ruce na kolenou, muži mají tmavší pleť než ženy. Podoba každého egyptského boha byla určena. Horus – bůh slunce byl zobrazován jako sokol, nebo se sokolí hlavou. Anubis – bůh smrti byl zobrazován jako šakal, nebo se šakalí hlavou.

13 Horus Anubis

14 Popis volné sochy válcovité tělo postava statická
strnulý pohled upřený do nekonečna (vstříc posmrtnému životu) kontrapost – levá noha nakročená sochy byly polychromované (barvené) intarzie – vykládání dřeva jiným druhem dřeva Inkrustace – vykládání kamene jiným druhem kamene

15 sousoší velekněze Rahotepa
s manželkou Nofretou

16 Malířství v malířství se používalo několik principů zobrazování
koncepční realismus frontální realismus hieratická perspektiva zobrazení prostoru v pásech

17 Koncepční realismus

18 Frontální realismus

19 Hieratická perspektiva

20 Zobrazení prostoru v pásech

21 Malířství technika – tempera a enkaustika (egyptský reliéf byla plastická malba) náměty z denního života faraona malby byly nástěnné, v chrámech a hrobkách vyobrazení mělo symbolický a magický význam hlavním výtvarným prostředkem byla obrysová kresba – kolorování symbolika barev: žlutá – věčnost, červená – život, modrá – vlasy božstev, zelená – mládí, bílá – světlo, černá – zemi, rezavá – písek

22 Egyptský reliéf

23 Otázky: Popiš egyptskou hrobku. Které egyptské hrobky znáš?
Kde se nachází hlavní pohřebiště vládců Nové říše? Vyjmenuj čtyři základní typy egyptského zobrazování. Popiš volnou sochu.

24 Zdroje: Použitá literatura: PROKOP, Vladimír. Kapitoly z dějin výtvarného umění (pro výuku dějin na středních školách). Sokolov: O.K.-Soft, 2005


Stáhnout ppt "Umění Egypta sochařství, malířství MgA. Lukáš Psík"

Podobné prezentace


Reklamy Google