Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základní škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem Inovace a zkvalitnění výuky projekt v rámci Operačního programu VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základní škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem Inovace a zkvalitnění výuky projekt v rámci Operačního programu VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST."— Transkript prezentace:

1 Základní škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem Inovace a zkvalitnění výuky projekt v rámci Operačního programu VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST EU Peníze školám 8. ročník

2 Název : České země za Marie Terezie Anotace: První část výkladové prezentace pojednávající o vládě Marie Terezie. (sňatek, manžel a spoluvladař, rodina, děti – Josef II., Leopold II., Marie Antoinetta, reformy) Vypracoval: Mgr. Věra Sýkorová Vzdělávací oblast: Člověk a společnost, Dějepis, Novověk Metodika práce s materiálem: Výkladová prezentace, lze využít i k opakování (Druh učebního materiálu: Prezentace) Ročník: 8. Datum vytvoření: 29. 10. 2011

3 Předmět: dějepis Ročník: 8. ročník ZŠ Zpracovala: Mgr. Věra Sýkorová ZŠ J. J. Ryby v Rožmitále pod Třemšínem Použité zdroje informací: P. Augusta, F. Honzák, M. Pečenka: DĚJINY NOVOVĚKU – 2. díl, Práce, 1996. M. Hlavačka: DĚJEPIS NOVOVĚK pro 8. ročník základních škol a třetí ročník osmiletého gymnázia, SPN, 2002. P. Čornej, J. Lockerová, P. Major: PANOVNÍCI ČESKÝCH ZEMÍ, Fragment,1992 J. Lněničková: DĚJINY V OBRAZECH – ČESKÉ ZEMÉ V DOBĚ OSVÍCENSTVÍ, Albatros, 1995. P. Křivský,R. Kvaček, A. Skřivan: VĚK STARÝ A NOVÝ – Dějiny, kultura, život Evropy v 17. a 18. století, Albatros, 1985. K. Kamiš, M. Dlouhý: HISTORICKÁ ČÍTANKA Z ČESKÝCH DĚJIN A LITERATURY pro II. stupeň základní školy a nižší třídy víceletých gymnázií, Fragment, 1999. E. Semotanová: ČESKÉ DĚJINY – stručný přehled, Kartografie Praha, a.s.,1997. M. Hlavačka: LIDÉ V DĚJINÁCH, NOVOVĚK I / Doba vrcholného absolutismu /, Dějepis pro 2. stupeň základní školy, Fortuna Praha, 1995.

4 MARIE TEREZIE ( 1740 – 1780 ) „ z Boží Milosti královna uherská, česká, dalmatská, charvátská, slovanská, galicinská, lodomerská, arcikněžna rakouská, kněžna burgundská, štyrská a kraňská, velká kněžna sedmihradská, markraběnka moravská, kněžna brabantská, limburská, v Vrchním a Dolním Slezsku, medyolánská, mantuanská,….etc.“ http://www.google.cz/imgres?q=marie+terezie&start=77&num=10&hl=cs&biw=1280&bih=766&addh=36&tbm=isch&tbnid=LK_lXEk1AA2ByM:&imgrefurl=http://www.ucenionline.com/dejepis/&docid=Qm5t_b5myIRYcM&imgurl=http://www.ucenionline.com/aitom/upload/produkty/15.pocatky-obcanske-spolecnosti/marie_terezie.jpg&w=104&h=104&ei=LMsCULi2EIfMtAaG4NGwBg&zoom=1&iact=hc&vpx=400&vpy=563&dur=3125&hovh=84&hovw=84&tx=106&ty=65&sig=104430009650744727929&page=3&tbnh=83&tbnw=83&ndsp=38&ved=1t:429,r:31,s:77,i:103

5  v pěti letech se zamilovala do lotrinského prince Františka Štěpána  za manžela jí ho vybral její otec  sňatek z lásky  šťastné a spokojené manželství  po smrti svého manžela rozdala všechny své šperky i přepychové šaty a až do smrti chodila ve smutku http://www.google.cz/imgres?q=franti%C5%A1ek+%C5%A1t%C4%9Bp%C3%A1n+lotrinsk%C3%BD&hl=cs&biw=1280&bih=766&tbm=isch&tbnid=NCnnhNTGwYPH6M:&imgrefurl=http://history-if.blog.cz/0910/osvicensky-absolutismus-marie-terezie&docid=DXJ-juYLoBE05M&imgurl=http://nd03.jxs.cz/326/593/8afd5b7a24_55128534_o2.jpg&w=359&h=380&ei=-8sCUKqnOIjzsgbOzdG6Bg&zoom=1&iact=hc&vpx=1015&vpy=162&dur=922&hovh=231&hovw=218&tx=166&ty=138&sig=104430009650744727929&page=1&tbnh=128&tbnw=116&start=0&ndsp=34&ved=1t:429,r:8,s:0,i:107

6 František I. Štěpán Lotrinský ( 1708 – 1765 )  1745 – 1765 římskoněmecký císař  neměl příliš mnoho možností zasahovat do politiky monarchie, i když názorově nepochybně Marii Terezii v mnoha ohledech ovlivňoval  byl velmi obratným podnikatelem a finančníkem, podporoval rozvoj manufaktur a řadu z nich založil  nashromáždil velké bohatství  sám o svém postavení v monarchii říkal: „ Dvůr, to je jen má paní a mé děti. Já jsem jen soukromá osoba.“ http://www.google.cz/imgres?q=franti%C5%A1ek+%C5%A1t%C4%9Bp%C3%A1n+lotrinsk%C3%BD&hl=cs&biw=1280&bih=766&tbm=isch&tbnid=YZ9aL5NrLzSG7M:&imgrefurl=http://cs.wikipedia.org/wiki/Franti%25C5%25A1ek_I._%25C5%25A0t%25C4%259Bp%25C3%25A1n_Lotrinsk%25C3%25BD&docid=IzmFhARuJf-GLM&imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/fc/Joseph_II_Portrait_with_crown.jpg/250px-Joseph_II_Portrait_with_crown.jpg&w=250&h=315&ei=-8sCUKqnOIjzsgbOzdG6Bg&zoom=1

7 Od vladařských povinností Marii Terezii často odváděly mateřské povinnosti. Se svým manželem se věnovala výchově dětí osobně více, než bylo zvykem na jiných panovnických dvorech. Rodina žila dosti měšťanským způsobem života v uvolněné atmosféře oproštěné od svazujícího dvorního ceremoniálu. http://www.google.cz/imgres?q=franti%C5%A1ek+%C5%A1t%C4%9Bp%C3%A1n+lotrinsk%C3%BD&hl=cs&biw=1280&bih=766&tbm=isch&tbnid=OmWGEVXZZmyOwM:&imgrefurl=http://www.osobnostihistorie6.estranky.cz/fotoalbum/frantisek-i.-stepan-lotrinsky-1708/6.html&docid=5TeYqwLzFJ1q8M&imgurl=http://www.osobnostihistorie6.estranky.cz/img/mid/557/6.jpg&w=412&h=460&ei=-8sCUKqnOIjzsgbOzdG6Bg&zoom=1

8 Své děti- měla jich šestnáct –vedla přísně. Jednou nařídila vychovatelům: „Mé děti musí jíst bez odmluv vše, co se jim předloží. Ať si nedovolují mluvit o jídle nebo o tom, co by z něho měly raději. Každý pátek a sobotu a v každý postní den budou jíst ryby. I když Johanna má proti rybě odpor, nikdo jí nesmí ustoupit. Jak se zdá, mají všechny mé děti averzi k rybám, ale musí ji překonat.“ Marie Terezie byla po 16 dětech „korpulentní“. http://www.google.cz/imgres?q=franti%C5%A1ek+%C5%A1t%C4%9Bp%C3%A1n+lotrinsk%C3%BD&hl=cs&biw=1280&bih=766&tbm=isch&tbnid=IATPJ9lg19XglM:&imgrefurl=http://forum.valka.cz/viewtopic.php/t/21652&docid=-XSqn-6zbf3RpM&imgurl=http://forum.valka.cz/files/marie_terezie.jpg&w=471&h=566&ei=-8sCUKqnOIjzsgbOzdG6Bg&zoom=1&iact=hc&vpx=977&vpy=401&dur=219&hovh=246&hovw=205&tx=94&ty=155&sig=104430009650744727929&page=1&tbnh=125&tbnw=96&start=0&ndsp=34&ved=1t:429,r:32,s:0,i:182

9 ( 1741 – 1790 )  nejstarší syn Marie Terezie  v roce 1764 se stal římským králem  v roce 1765 ( po otcově smrti ) se stal i římským císařem a spoluvládcem matky. http://www.google.cz/imgres?q=c%C3%ADsa%C5%99+Josef+II.&hl=cs&biw=1280&bih=766&tbm=isch&tbnid=5dZFK2moHWLVNM:&imgrefurl=http://www.jersin.info/historie%2520obce/po%2520zru%25C5%25A1en%25C3%25AD%2520nevolnictv%25C3%25AD_3.htm&docid=tD9kblkJpZ0txM&imgurl=http://www.jersin.info/images/c%2525C3%2525ADsa%2525C5%252599%252520Josef%252520II%252520(1765-1790).jpg&w=315&h=448&ei=Oc0CUJPqCYb4sgbe-ZTBBg&zoom=1&iact=hc&vpx=171&vpy=109&dur=94&hovh=268&hovw=188&tx=106&ty=123&sig=104430009650744727929&page=1&tbnh=132&tbnw=93&start=0&ndsp=32&ved=1t:429,r:0,s:0,i:69

10 ( vládl 1790 – 1792 )  nastoupil na trůn po Josefově smrti  měl také pověst horlivého osvícence  na rozdíl od Josefa se nechal korunovat českým králem. http://www.google.cz/imgres?q=c%C3%ADsa%C5%99+leopold+II.&hl=cs&biw=1280&bih=766&tbm=isch&tbnid=AlDUYVL1U2DWpM:&imgrefurl=http://www.panovnici.estranky.cz/clanky/leopold-ii..html&docid=bI8c9wxlDmJzfM&imgurl=http://www.panovnici.estranky.cz/img/picture/282/Leopold-II..jpg&w=255&h=300&ei=es0CULucIMrIswbU2LTuBg&zoom=1 http://www.google.cz/imgres?q=c%C3%ADsa%C5%99+leopold+II.&hl=cs&biw=1280&bih=766&tbm=isch&tbnid=xZmCASUDDTVurM:&imgrefurl=http://forum.valka.cz/viewtopic.php/t/21705&docid=GEuUR02mPdT9fM&imgurl=http://forum.valka.cz/files/leopold_ii_414.jpg&w=374&h=506&ei=zs0CUJ2dNczwsgb62t31Bg&zoom=1

11 ( 1755 – 1793) Marie Antoinetta se svým dvorem v komnatách zámku ve Versailles  nejmladší dcera Marie Terezie  roku 1770 byla provdána za francouzského následníka trůnu Ludvíka XVI., aby byl upevněn politický svazek Francie a Rakouska  byla popravena za Francouzské revoluce http://www.google.cz/imgres?q=marie+antoinetta&start=314&hl=cs&biw=1280&bih=766&tbm=isch&tbnid=hCmzPY7W2yFj4M:&imgrefurl=http://www.komenskeho66.cz/materialy/dejepis/86.html&docid=vRs8FxPqzBxf-M&imgurl=http://www.komenskeho66.cz/materialy/dejepis/8%252520marie%252520antoinetta,1775.jpg&w=400&h=263&ei=g84CUOLqGIbxsgbx3eyoBg&zoom=1&iact=hc&vpx=829&vpy=483&dur=3265&hovh=182&hovw=277&tx=89&ty=132&sig=104430009650744727929&page=10&tbnh=121&tbnw=170&ndsp=34&ved=1t:429,r:32,s:314,i:202

12  Válka ukázala zaostalost monarchie a nutnost změn  Panovnice se rozhodla reformovat říši. Chtěla z ní vytvořit jednotně spravovaný a silný stát.  V tomto velkém díle jí pomáhalo několik oddaných ministrů a rádců např. moravský šlechtic kníže František Antonín Kounic, slezský šlechtic hrabě Friedrich Haugwitz.  Cíl reforem – centralizace ( těsnější spojení všech zemí a jejich jednotné spravování z vídeňského sídla panovnice. http://www.google.cz/imgres?q=c%C3%ADsa%C5%99ovna+marie+terezie&hl=cs&biw=1280&bih=766&tbm=isch&tbnid=5pnbqc5kWsionM:&imgrefurl=http://www.petalagi.ic.cz/&docid=iXe-XMczSTW4LM&imgurl=http://www.petalagi.ic.cz/marieterezie.jpg&w=250&h=329&ei=E88CUNPsIYbwsgaxlbCwBg&zoom=1&iact=hc&vpx=722&vpy=2&dur=4516&hovh=258&hovw=196&tx=96&ty=85&sig=104430009650744727929&page=1&tbnh=146&tbnw=104&start=0&ndsp=33&ved=1t:429,r:5,s:0,i:84

13  reformy armády (vojenská povinnost pro všechny muže, stejnokroj….)  úřední reformy (zavádí byrokracii)  hospodářské a sociální reformy (katastr, zdanění panské půdy, sčítání lidu a domů, nový robotní řád, zavedeny matriky, jednotné váhy…..)  právní reformy (zákaz mučení…)  školské reformy (povinná školní docházka od 6 do 12 let)  v roce 1773 zrušila jezuitský řád  přestavba starého Pražského hradu v letech 1753-75 ve stylu barokního klasicismu ( ale do Prahy po roce 1743 již nikdy nepřijela )

14 Téma: České země za Marie Terezie - 8. ročník Použitý software: držitel licence - ZŠ J. J. Ryby v Rožmitále p.Tř. Windows XP Professional SMART Notebook Zoner - České kliparty 1, 2, 3 www.obrazky.cz Autor: Mgr. Věra Sýkorová ZŠ J. J. Ryby v Rožmitále p.Tř. (www.zsrozmital.cz)


Stáhnout ppt "Základní škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem Inovace a zkvalitnění výuky projekt v rámci Operačního programu VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST."

Podobné prezentace


Reklamy Google