Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Střední odborné učiliště stavební, odborné učiliště a učiliště

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Střední odborné učiliště stavební, odborné učiliště a učiliště"— Transkript prezentace:

1 Střední odborné učiliště stavební, odborné učiliště a učiliště
Sabinovo náměstí 16 Karlovy Vary Bohuslav Vinter odborný učitel uvádí pro T3 tuto výukovou prezentaci : Strojní obrábění dřeva – Kotoučovou pilou

2 7.3.2 Kotoučové pily Na kotoučových pilách se provádí mnoho truhlářských prací. Podle druhu použití je dělíme na : Stolní kotoučové pily, Formátovací kotoučové pily, Dvou a vícelisté kotoučové rozřezávací pily, Omítací kotoučové pily, Kotoučové pily na dýhy, Ležaté a stojaté deskové kotoučové pily, Kyvadlové kotoučové pily, Zkracovací kotoučové pily.

3 Konstrukce Na stojanu stroje stolní kotoučové pily je upevněn pracovní stůl (viz obrázek vedle). Ten je opatřen otvorem pro pilový kotouč. Uvnitř stroje je umístěn motor pro pohon pilového hřídele a mechanika pro nastavení výšky a sklonu pilového kotouče. Formátovací kotoučová pila

4 Konstrukce Nastavení sklonu a výšky se provádí ručním kolečkem nebo elektromotorem. Nastavení sklonu umožňuje přesné řezání úhlů mezi 0° až 45°. Na pravé straně pracovního stolu se nachází podélné pravítko. Umožňuje řezání obrobku na šířku, přičemž se na stupnici nastaví požadovaný rozměr.

5 Konstrukce Na levé straně stroje je upevněn posuvný rám (stůl). Na něm je umístěno příčné pravítko – jak jej vidíme na obrázku vedle. Díly se položí na posuvný stůl a přivedou k pilovému kotouči. I zde může být nastaven požadovaný rozměr a úhel. Potřebujeme-li místo, můžeme příčné pravítko sundat. Příčné pravítko s podpěrným rámem

6 Konstrukce Obslužné prvky jako hlavní spínač a spínač motoru jsou umístěny na otočné spínací skříni nad pracovním stolem – viz obrázek. To umožňuje bezpečné ovládání stroje. Jako ochrana před kontaktem s pilovým kotoučem slouží i otočný kryt nad pilovým kotoučem. Je spojen s centrálním odsáváním stroje a odstraňuje třísky a prach vznikající v místě řezu. Obslužné prvky na spínací skříni.

7 Konstrukce Pilová hřídel je poháněna klínovým nebo krátkým řemenem přes řemenice různých velikostí. Ve spojení s trojfázovým motorem s přepojitelnými póly tak lze dosáhnout různých frekvencí otáček.

8 Pilové kotouče Nástroje pro kotoučové pily se nazývají pilové kotouče. Jsou to kovové kotouče, na jejichž obvodu jsou umístěny pilové zuby. Pilové kotouče se liší průměrem, počtem a tvarem zubů a druhem použitého materiálu.

9 7.3.2.2 Pilové kotouče Jednodílný pilový kotouč
Jednodílné ocelové pilové kotouče jsou vylisovány z jednoho kusu oceli a opatřeny požadovaným ozubením – viz obrázek. Při zpracování dřeva se sice ještě používají, ale vzhledem k jejich výlučnému použití pro masivní dřevo a rychlejšímu opotřebení materiálu hrají již jen podřadnou roli. Vyrábějí se s různými tvary zubů. Kotouče i zuby mají stejnou tloušťku. Proto musí být pilové zuby na těchto pilových kotoučích rozvedeny. Jednodílný pilový kotouč

10 7.3.2.2 Pilové kotouče Pilové kotouče s pájenými břity
Pájené pilové kotouče mají na kovový kotouč připájeny destičky ze slinutých karbidů nebo polykrys-talického diamantu – viz obrázek vedle. Tyto břity jsou vždy širší než kotouč, není proto nutné rozvedení zubů. I zde se vyrábějí různé tvary zubů s rozdílnou geometrií břitu. Vysoká výkonnost destiček ze slinutých karbidů může být však využita pouze tehdy, je-li pro konkrétní řezání zvolen správný kotouč. To má také vliv na trvanlivost, tedy dobu, po kterou dosahuje řezný nástroj optimální jakost řezu. Pilové kotouče s pájenými břity

11 7.3.2.2 Pilové kotouče Pilový kotouč - schéma
Při obrábění hraje podstatnou roli mnoho faktorů, jako tvar zubů, počet a naostření zubů. Mluvíme zde o geometrii břitu pilového zubu – viz obrázek vedle. Aby zub mohl vniknout do obrobku, musí svírat s obrobkem ostří odpovídající úhel. Způsob vnikání je určen úhlem řezu a čela. Závislý je zde úhel hřbetu. Určuje vzdálenost neřezajících částí zubu od obrobku a snižuje tak tření. Vedle těchto úhlů hraje velkou roli tvar mezizubí. Má za úkol oddělené třísky zcela odvést a vyčistit tak řeznou plochu. Pilový kotouč - schéma

12 Pilové kotouče Ozubení s rovnými čely se používá pro podélné řezání tvrdého a měkkého dřeva. Mezi zuby je někdy umístěn omezovač třísky. Omezuje velikost třísky odebrané jednotlivými zuby a zvyšuje tak bezpečnost práce – viz obrázek. Rovné ozubení

13 Pilové kotouče U ozubení s šikmými hřbety (střídavého ozubení) jsou hřbety zubů vždy po sobě následujících zubů střídavě zkoseny. Tento pilový kotouč se označuje také jako univerzální pilový kotouč, protože se může použít pro podélné a příčné řezy u většiny dřevěných materiálů – viz.obrázek. Střídavé ozubení

14 Pilové kotouče Podobným tvarem se vyznačuje střídavé ozubení se střídavým zkosením plochy čela. Zde je vedle zkosení hřbetu zkosena i náběhová hrana čela. To umožňuje hladké řezy, zejména u dýhovaných materiálů. Pro dýhované materiály je určeno také vyduté ozubení. Zaoblený tvar čela zubu umožňuje velmi jemný řez. Vyduté ozubení

15 Pilové kotouče U lichoběžníkového ozubení jsou hřbety zubů oboustranně zkoseny. Provádějí se s ním především hladké řezy plastů nebo lakovaných materiálů – viz obrázek. Lichoběžníkové ozubení (trapézové)

16 Pilové kotouče Kombinace těchto tvarů zubů slučuje jejich výhody. Spojení lichoběžníkových a plochých zubů se hodí zejména pro zařízení na dělení desek. Při použití tohoto nástroje je možné dosáhnout hladkých hran při zároveň úplném odvádění třísek plochými zuby – viz obrázek. Lichoběžníkové a rovné ozubení

17 Pilové kotouče Vedle tvaru zubů hraje roli řezná rychlost. Ta odpovídá obvodové rychlosti břitu nástroje a má vliv na kvalitu řezu, trvanlivost a tedy i na hospodárnost použití nástroje. Protože správná řezná rychlost je vedle vlastností řezného nástroje závislá také na materiálu obrobku, mohou hodnoty uvedené v následující tabulce znázorňovat pouze požadované orientační hodnoty – viz tabulka na následující straně.

18 Pilové kotouče

19 Pilové kotouče Na životnost pilového kotouče má velký vliv péče a údržba. Pilové kotouče je třeba pravidelně vizuálně kontrolovat. Pilové kotouče s poškozenými nebo chybějícími zuby je třeba ihned vyjmout ze stroje, neboť by nebylo dosaženo řádné jakosti řezu. Ale i kotouče znečištěné pryskyřicí je třeba vyjmout a vyčistit, protože přichycené nečistoty významně ovlivňují kvalitu řezu. Pravidelné čištění zlepšuje řezné vlastnosti a prodlužuje trvanlivost nástroje. Výrazně se tím snižují náklady na ostření. Kromě toho je třeba i u pilových kotoučů pravidelně kontrolovat poškození a vlasové trhlinky kotouče. Vyskytnou-li se tyto nedostatky , nesmí se pilový kotouč již pro další práci používat.

20 Pilové kotouče U pilových kotoučů se kotouč u výrobce roztáhne údery kladivem nebo válcováním po jeho obvodu. Tento postup se nazývá úprava předpětí – viz obrázek. Vyrovnává pnutí vzniklá při obrábění tlakem přírub a třecím teplem. Předpětí má velký vliv na klidný chod, a tím na kvalitu řezu. Pilové kotouče, které ztratily předpětí přílišným přehřátím, mají neklidný chod, a špatnou kvalitu řezu i naostřené. Tyto pilové kotouče již nelze používat. Zóna předpětí

21 Pilové kotouče Ostření pájených pilových kotoučů se provádí na ostřičkách. Protože truhlář často nemá pro různé tvary zubů potřebné pomůcky a stroje, provádí ostření většinou specializované firmy. Je-li zbytková výška a tloušťka řezných destiček menší než 1 mm, nelze pilový kotouč již dále používat.

22 Pilové kotouče Upínání pilového kotouče na pilovou hřídel se provádí pomocí dvou upínacích přírub, mezi které se pilový kotouč upne – viz obrázek vedle. Upínání pilového kotouče

23 Pilové kotouče Přítlačná matka s levým závitem přitlačuje upínací kotouče na hřídel. Levý závit zabraňuje uvolnění přítlačné matky během provozu. Je třeba dbát na to, aby otvor v pilovém kotouči souhlasil s průměrem pilové hřídele. Pilové kotouče s velkým otvorem mohou být upnuty pomocí nalepeného nebo nalisovaného mezikroužku. Při výměně pilového kotouče je třeba dbát na to, aby se nepoškodila ani přítlačná matka ani upínací kotouče.

24 Pilové kotouče Pilové kotouče musí být skladovány tak,aby se jejich břity nedotýkaly ani mezi sebou ani přímo s kovy – viz obrázek. Vhodný bývá stojan z dřevěných lišt nebo zavěšování či pokládání na plocho. Jednotlivé kotouče se přitom proloží vložkami z lepenky, překližky nebo DVD. Skladování pilových kotoučů

25 Otázky k opakování 1. Jakou úlohu plní omezovač třísky mezi zuby pily ? 2. Co rozumíme pod pojmem geometrie břitu pilového zubu ? 3. Proč nemusí být břity nástroje na pájených kotoučích rozváděny ? 4. Od jaké zbytkové tloušťky řezných destiček nesmějí být používány pájené kotouče ? 5. Čím je způsoben neklidný chod a špatná kvalita řezu čerstvě nabroušeného pilového kotouče ?

26


Stáhnout ppt "Střední odborné učiliště stavební, odborné učiliště a učiliště"

Podobné prezentace


Reklamy Google