Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vypracovala: Nikola Mináriková kvinta A

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vypracovala: Nikola Mináriková kvinta A"— Transkript prezentace:

1 Vypracovala: Nikola Mináriková kvinta A
Ozón a ozónová díra Vypracovala: Nikola Mináriková kvinta A

2 Ozón Jeho molekuly se skládají ze tří atomů kyslíku namísto dvou, které tvoří molekuly stabilního běžného dikyslíku. Vzniká působením elektrických výbojů nebo krátkovlnného ultrafialového záření na molekuly obyčejného kyslíku (dikyslíku), přičemž tato reakce probíhá ve dvou stupních. Při normální teplotě a tlaku je namodralý plyn s intenzivním pachem, který člověk registruje již při koncentraci 2 ppm Při ochlazování se nejprve přeměňuje na tmavě modrou kapalinu, a posléze v tmavě modrou pevnou látku.

3 Je nestabilní a reakcí 2O3 → 3O2 se rozkládá na obyčejný dikyslík
Je nestabilní a reakcí 2O3 → 3O2 se rozkládá na obyčejný dikyslík. Průběh reakce se zrychluje se stoupající teplotou a klesajícím tlakem. Přeměnu ozónu na dikyslík urychlují také některé chemické sloučeniny a radikály, např. atomy chlóru. Ve vysokých koncentracích je jedovatý. Je minoritní složkou nízké atmosféry, zejména fotochemického smogu.

4 Použití v chemických laboratořích jako silné oxidační činidlo
v průmyslu k bělení (textilních látek) dezinfekce (pitné vody, provozoven k povrchové konzervaci potravinářských výrobků) k povrchovému ošetření zeleniny a ovoce (zabránění růstu plísní a kvasinek)

5 Ozónová díra označení pro oblast stratosféry s oslabenou vrstvou ozónu
od roku 1930 jsou vyráběny halogenované uhlovodíky (freony), které jsou v aerosolech (v ledničkách, hasicích přístrojích a čisticích prostředcích) V 80.letech poprvé byla vyřčena hypotéza ,že ferony pronikají do stratosféry (10 až 50 km nad povrch Země), kde se z nich odštěpuje chlór a fluór= látky podílející se na rozkladu ozónu ozónová vrstva absorbuje část ultrafialového záření ( nm), které má nepříznivé účinky na život na Zemi

6 Zeslabená vrstva ozónu představuje větší pravděpodobnost průniku UV-B a UV-C záření, které je karcinogenní. U lidí a zvířat může zvýšená intenzita UV záření způsobit poškození zraku, vyvolat rakovinu kůže a snížení imunity. U rostlin včetně mořského fytoplanktonu snížený růst a sníženou odolnost vůči škůdcům.

7 Jak řešit tento problém?
Zastavení výroby, dovozu, vývozu freonů (náhrada ve výrobě jinými látkami), sběr a recyklace freonů dosud v oběhu. V 90.letech byl uzavřen Montrealský protokol, dohoda o snížení a ukončení výroby. Byl vytvořen fond na pomoc rozvojovým zemím.

8 V současné době průmyslové země ukončily výrobu freonů v roce 1996; Evropská unie již v roce 1994.
Jako náhrady jsou používány propan-butan, amoniak, voda, kyselina citrónová Rozvojové země by měly ukončit produkci freonů do roku 2010. V letech 1986 až 1994 stoupla však jejich produkce o třetinu.

9 Dobsonova jednotka (DU) je standardní způsob vyjádření množství ozónu v atmosféře Země.
Jedna Dobsonova jednotka představuje vrstvu ozónu, která by za standardních podmínek byla vysoká 10 μm. Jednotka byla pojmenována po Gordonovi Dobsonovi, britském meteorologovi a fyzikovi, který vynalezl způsob, jak měřit sílu ozónové vrstvy z povrchu Země.

10

11 Zdroje


Stáhnout ppt "Vypracovala: Nikola Mináriková kvinta A"

Podobné prezentace


Reklamy Google